VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Jak se dostat na ekonomické fakulty

článek jak se dostat na ekonomické fakulty

Přemýšlíte o vysoké škole ekonomického směru? Management, cestovní ruch, podnikovou ekonomiku, finance a účetnictví, marketing a další ekonomické obory nabízí přes 60 fakult veřejných a státních vysokých škol, 27 soukromých škol a škol se zahraniční akreditací. Na všechny ekonomické fakulty veřejných VŠ se v roce 2022 hlásilo přes 21 tisíc studentů, z nich se na dané školy dostane 63 %. Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na ekonomii, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům

 

 

V článku se dočtete:

Jakou máte šanci na přijetí

Z čeho se skládají přijímací zkoušky

Kde můžete ekonomii  studovat + termíny přijímaček

Doporučená literatura

Vyzkoušejte vzorové testy

 

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška nejčastěji obsahuje test z matematiky a cizího jazyka, test studijních předpokladů nebo kombinaci těchto testů. Na některé fakulty a školy se dostanete i bez přijímacích zkoušek. Pro informace k cizojazyčným oborům vás odkážeme na stránky fakult.

 

Úspěšnost přijetí (ekonomicky zaměřené fakulty a školy)

VŠE F1 (FFÚ) 56,2 %, F2 (FMV) 69,5 %, F3 (FPH) 36,3 %, FIS  51,8 %, NH 52,4 %, FM 81,4 %, UK FSV 39,6 %, MU ESF 36,9 %, ČZU PEF 90,9 %, JČU EF 99,3 %, MENDELU PEF 58,9 %, FRRMS 57,3 %, SLU OPF 99,8 %, TUL EF 75 %, UHK FIM 81,6 %, UJEP FSE 74,4 %, UPCE FES 56,3 %, UTB FME 38,2 %, FHS 35,3 %, VŠB-TUO EF 82,1 %, VŠPJ 73,9 %, VŠTE 63,7 %, VUTBR FP 45,6 %, ZČU FE 54,4 %

AMBIS VŠ 96,1 %, AAVŠ 95 %, MUP 90,8 %, MVŠO 98 %, ŠAVŠ 83,1 %, VŠ NEWTON 85,6 %, CEVRO, PEUNI VŠO i VŠPP, UCP VŠMMV a VŠHE, UJAK, UNICORN U.. UNYP, VŠEM, VŠERS, VŠFS, VŠLG, VŠ PRIGO, VŠ STING, VŠOH 100 %

Doporučená literatura

 • Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE skripta (Amos)
 • Přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy (Fortuna)
 • Přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy s řešenými příklady (Fortuna)
 • Cvičebnice OSP a ZSV (vše SCIO, kolektiv autorů)
 • Středoškolská matematika v úlohách I a II (Prometheus)
 • Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na vysoké školy (Prometheus)
 • Přehled středoškolské matematiky (Prometheus)
 • Ekonomie nejen k maturitě Testy/Testy zadání/Ekonomické výpočty a projekty/Ekonomika podniku (Computer Media)
 • Občanský a společenskovědní základ EKONOMIE (Computer Media)
 • Chcete se dostat na vysokou školu? – angličtina/němčina (Sokrates)
 • Gramatika anglického/německého jazyka (Didaktis)
 • Odmaturuj z anglického/německého jazyka 1 a 2 (Didaktis)
 • Angličtina ke státní maturitě a přijímačkám na VŠ (Rubico)
 • Angličtina/Němčina – cvičebnice středoškolské gramatiky (VYUKA.CZ)
 • MATURITA z anglického jazyka 2020 (Didaktis)
 • Němčina - Maturitní konverzace (INFOA)
 • Maturita v pohodě - Anglický jazyk 2021 (Taktik)
 • Angličtina do kapsy: slovesa - časování - fráze (777 výrazů na kartičkách) (Fragment)

Najdete je na http://www.kampomaturite.cz/ekonomie/ a v dalších kategoriích na www.kampomaturite.cz

Podívejte se na náš videonávod

Přípravné kurzy

Matematika na VŠ a k maturitě

Najdete u nás i další přípravné kurzy k přijímacím zkouškám jiných oborů nebo maturitě

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Akademie múzických umění v Praze www.amu.cz

Divadelní fakulta: Produkce 1. kolo 10. 3. písemný test všeobecné vědomosti dějiny/současnost kultury a umění, otázky testující logické a koncepční uvažování, porozumění odbornému textu, 2. kolo 31. 3. skupinová hra + písemný úkol schopnost tvořivého uvažování a kultivovaného písemného projevu, 3. kolo 20. – 21. 4. 2023 ústní pohovor – sebeprezentace, diskuze na témata z oblasti zájmů a uvažovaného profesního směřování, otázky z oblastí z předchozích kol. Podrobnosti www.damu.cz. Den otevřených dveří 22. 10. 2022, konzultace k přijímacím zkouškám 27. 1. 2023

Filmová a televizní fakulta: Produkce 1. kolo 5. 1. 2023 písemné testy všeobecné znalosti, kultura, ekonomické a právní pojmy, schopnost logického úsudku, samostatného myšlení a rozhodování, cizí jazyk a matematika, písemná úvaha nad vlastním producentským projektem, 2. kolo ústní pohovor 25. – 26. 1. 2023. Podrobnosti www.famu.cz. Dny otevřených dveří 21. 10. 2022, 19. 5. 2023

Hudební a taneční fakulta: Hudební produkce 21. – 27. 1. 2023 1. kolo písemná zkouška z AJ a dalšího světového jazyka (NJ, RJ, ŠJ, IJ, FJ), základní znalosti z oblasti umění, literatury, dějin hudby, reálií hudebního umění, znalosti repertoáru, kultury a hudebního života v České republice i v zahraničí, znalost českých i světových hudebních děl formou poslechu 15 ukázek, 2. kolo ústní zkouška ze základů hudební teorie, dějin české a světové hudby po roce 1600, aktuálních reálií českého a evropského hudebního života, schopnost uchazečů pohybovat se v oboru, psychologické předpoklady, odolnost a vize. Podrobnosti www.hamu.cz. Den otevřených dveří 8. 11. 2022

Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz  

Fakulta lesnická a dřevařská: Programy Lesnictví – specializace Ekonomika a řízení lesního hospodářství bez přijímací zkoušky, Dřevařství – specializace Podnikání v dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu 5. - 9. 6. 2023 test z matematiky. Podrobnosti www.fld.czu.cz. Dny otevřených dveří 11. 11. 2022, 20. - 21. 1. 2023

Provozně ekonomická fakulta: 5. - 9. 6. 2023 test z matematiky a AJ/NJ, program Inovativní podnikání motivační video, životopis, esej, interview. Podrobnosti www.pef.czu.cz. Dny otevřených dveří 11. 11. 2022, 20. - 21. 1. 2023

Technická fakulta (Obchod a podnikání s technikou): 6. - 10. 6. 2022, test matematika a AJ/NJ. Podrobnosti www.tf.czu.cz. Dny otevřených dveří 11. 11. 2022, 20. - 21. 1. 2023

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Masarykův ústav vyšších studií: Ekonomika a management  5. - 9. 6. 2023 test z matematiky a AJ. Podrobnosti www.muvs.cvut.cz. Dny otevřených dveří 11. 11. 2022, 3. 2. a 10. 3. 2023

Fakulta elektrotechnická: Elektrotechnika, energetika a management od 13. 6. 2023 test z matematiky. Podrobnosti www.fel.cvut.cz. Dny otevřených dveří 2. 12. 2022 a 17. 2. 2023 prezenční, 19. 1. 2023 online

Fakulta informačních technologií: Informatika, specializace Manažerská informatika 30. a 31. 5. 2023 test z matematiky. Podrobnosti www.fit.cvut.cz. Dny otevřených dveří 12. 11. 2022 a 12. 1. 2023

Fakulta stavební: Management a ekonomika ve stavebnictví 6. - 9. 6. 2023 test z matematiky. Podrobnosti www.fsv.cvut.cz. Dny otevřených dveří 26. 11. 2022, 28. 1. 2023

Fakulta strojní: Strojní inženýrství – profil Management a ekonomika v průmyslu 8. 6. 2023 test z matematiky pro uchazeče, kteří neabsolvovali maturitu z matematiky nebo fyziky. Podrobnosti www.fs.cvut.cz. Dny otevřených dveří 10. 11. a 3. 12. 2022, 1. 2. a 4. 3. 2023

Janáčkova akademie múzických umění v Brně www.jamu.cz

Divadelní fakulta: Divadelní produkce a jevištní technologie, specializace Jevištní management a technologie, Divadelní produkce v průběhu března a dubna 2023, kulturní rozhled, kreativita řešení problémů, schopnost manažerského myšlení, řídící a rozhodovací schopnosti, JMT navíc kreativita prostorová a polytechnická, 2. kolo písemný test AJ a ověření projektového myšlení, pohovor. Podrobnosti difa.jamu.cz. Den otevřených dveří 5. 11. 2022

Hudební fakulta: Hudební produkce do 30. 11. 2022 strukturovaný životopis, motivační dopis, do 15. 1. 2023 domácí práce – koncepce hudebního nebo hudebně-dramatického projektu. Přijímací řízení se skládá z talentové části (60 %), vědomostního testu (20 %), testu z AJ (20 %), informace o termínech na studijním oddělení. Podrobnosti ht.jamu.cz. Konzultační a poradenské hodiny pro tento obor 11. 11. 2022, 6. 1. 2023

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Ekonomická fakulta: Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.ef.jcu.cz. Den otevřených dveří 20. 1. 2023

Fakulta zemědělská a technologická: Agropodnikání bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fzt.jcu.cz. Den otevřených dveří 20. 1. 2023

Filozofická fakulta (Francouzský/Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod): Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.ff.jcu.cz. Den otevřených dveří 20. 1. 2023

Přírodovědecká fakulta: Aplikovaná matematika test z matematiky 7. 6. 2023, případné 2. kolo 8. 9. 2023. Podrobnosti www.prf.jcu.cz. Den otevřených dveří 20. 1. 2023

Masarykova univerzita www.muni.cz

Ekonomicko-správní fakulta: TSP více termínů leden - duben 2023. U sdruženého studia s hlavním studijním na jiné fakultě je nutno splnit podmínky na partnerské fakultě, pro KS nutné doložení praxe min. 12 měsíců. Podrobnosti www.econ.muni.cz. Den otevřených dveří 2. 2. 2023

Fakulta sportovních studií: Tělesná výchova a sport, specializace Management sportu 13.-14. 5. 2023 praktická přijímací zkouška z TV, 20. 5. 2023 písemné testy FSPS (verbální, analytické a kritické myšlení, společenské vědy, historie sportu, obecný přehled o sportu, sportovních pravidlech a disciplínách, obecná biologie, biologie člověka, biochemie). U sdruženého studia dle podmínek vybrané kombinace. Podrobnosti www.fsps.muni.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2023

Filozofická fakulta: Polská studia - Polština pro profesní a obchodní praxi TSP více termínů leden - duben 2023, podrobnosti www.phil.muni.cz. Den otevřených dveří 20. 1. 2023

Přírodovědecká fakulta: Matematika, specializace Finanční a pojistná matematika, Matematika + Ekonomie TSP více termínů leden-duben 2023. Podrobnosti www.sci.muni.cz. Dny otevřených dveří 21. a 24. 1. 2023

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz

Agronomická fakulta: Zemědělské inženýrství, specializace Agrobyznys, Aplikovaná technika, specializace Technické znalectví a oceňování. Bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.af.mendelu.cz. Dny otevřených dveří 6. a 20. 1., 3. 2. 2023

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií: Regionální rozvoj 15. - 19. 5. 2023 test předpokladů ke studiu, možnost nahrazení NSZ SCIO OSP/VŠP. min. percentil 40. Podrobnosti www.frrms.mendelu.cz. Dny otevřených dveří 25. 11. 2022, 3. 2. 2023

Provozně ekonomická fakulta: 11. - 28. 4. 2023 test předpokladů ke studiu. Podrobnosti www.pef.mendelu.cz. Dny otevřených dveří 25. 11. 2022, 3. 2. a 3. 3. 2023

Ostravská univerzita www.osu.cz

Filozofická fakulta: Anglická/Francouzská/Německá/Polská/Ruská/Španělská filologie, specializace pro odbornou a profesní komunikaci 29. 5. - 2. 6. 2023 AJ, RJ písemný test, PJ, ŠJ ústní zkouška, FJ bez přijímací zkoušky. Podrobnosti ff.osu.cz. Dny otevřených dveří 6. - 8. 12. 2022 online, 27. 1. 2023 prezenčně

Pedagogická fakulta: Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání – specializace obchod a služby  9. - 27. 5. 2023 test obecných studijních předpokladů. Podrobnosti pdf.osu.cz. Dny otevřených dveří 6. - 8. 12. 2022 online, 27. 1. 2023 prezenčně

Přírodovědecká fakulta: Ekonomická geografie a regionální rozvoj motivační pohovor květen 2023.  Podrobnosti prf.osu.cz. Dny otevřených dveří 6. - 8. 12. 2022 online, 27. 1. 2023 prezenčně

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz  

Filozoficko-přírodovědecká fakulta: Angličtina/Němčina pro odbornou praxi písemný test jazykových kompetencí 17. - 24. 6. 2023. Podrobnosti www.slu.cz/fpf. Dny otevřených dveří 9. 2. 2023 online, 11. 3. 2023 prezenčně

Matematický ústav: Matematika - specializace Matematické metody v ekonomii bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.slu.cz/math. Den otevřených dveří 15. 12. 2022

Obchodně podnikatelská fakulta: Inovativní podnikání 5. - 9. 6. 2023 1. část životopis, motivační video do 30. 4. 2023. 2. část esej, skupinový dialog v ČJ a AJ, osobnostní test, ostatní programy bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.slu.cz/opf. Den otevřených dveří 26. 1. 2023

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz  

Ekonomická fakulta: Bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.ef.tul.cz. Dny otevřených dveří celouniverzitní 26. 11. 2022, fakultní bude upřesněno, předpokládaný termín je 3. března 2023 a 4. dubna 2023

Fakulta textilní: Textilní marketing bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.ft.tul.cz. Dny otevřených dveří celouniverzitní 26. 11. 2022, fakultní 11. 2. 2023

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Fakulta informatiky a managementu: 1. - 30. 6. 2023 Ekonomika a management test matematika, AJ, Management cestovního ruchu test všeobecné znalosti (zeměpis, ZSV), test AJ. Podrobnosti www.uhk.cz/fim. Dny otevřených dveří 13. 1. a 4. 2. 2023

Pedagogická fakulta: Cizí jazyk pro cestovní ruch – AJ, FJ, NJ, RJ): 22. 5. - 25. 6. 2023, případné 2. kolo 21. 8. - 8. 9. 2023 AJ písemný test, ostatní programy bez PZ, doložení dokladů o studiu jazyka. Podrobnosti www.uhk.cz/pdf. Dny otevřených dveří 13. 1. a 4. 2. 2023

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz 

Fakulta sociálně ekonomická: Regionální rozvoj a veřejná správa, Ekonomika a management: Portfolio do 16. 6. 2023. Podrobnosti www.fse.ujep.cz. Den otevřených dveří 9. 2. 2023

Fakulta strojního inženýrství: Řízení výroby bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fsi.ujep.cz. Den otevřených dveří 9. 2. 2023

Přírodovědecká fakulta: Matematika ve firmách a veřejné správě bez přijímací zkoušky. Podrobnosti prf.ujep.cz. Den otevřených dveří 9. 2. 2023

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta sociálních věd: Komunikační studia – specializace Marketingová komunikace a PR; Ekonomie a finance: EF termíny NSZ Scio OSP a MAT do 29. 4. 2023 včetně, MKPR termíny NSZ Scio OSP a AJ do 29. 4. 2023 včetně, 2. kolo motivace ke studiu, orientace v oboru, seznam četby, CV, motivační dopis, orientace v aktuálních otázkách (politika, historie, společenské vědy, atd.). Termín NSZ Scio 4. 3. 2023 při splnění podmínek hrazen fakultou. Podrobnosti www.fsv.cuni.cz. Dny otevřených dveří FSV UK 14. 12. 2022, IES 27. 1., IKSŽ 26. 1. 2023

Fakulta tělesné výchovy a sportu: Management tělesné výchovy a sportu 1. - 6. 6. 2023 test z matematiky a obecných studijních předpokladů. Podrobnosti www.ftvs.cuni.cz. Den otevřených dveří 27. 1. 2023

Filozofická fakulta: Sociologie, specializace sociologicko-ekonomická studia: 13. 5. - 14. 6. 2023, 1. kolo test studijních předpokladů, všeobecného historického a kulturního přehledu, základů sociologie a dalších společenských věd, porozumění textu, 2. kolo ústní část – motivace ke studiu, diskuze nad seznamem literatury + společenské téma vybrané komisí. Podrobnosti www.ff.cuni.cz. Den otevřených dveří 14. 1. 2023

Matematicko-fyzikální fakulta: Finanční matematika 7. 6. 2023, test předpokladů ke studiu (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika). Podrobnosti www.mff.cuni.cz. Den otevřených dveří 22. 11. 2022

Pedagogická fakulta: Školský management: 5. - 16. 6. 2023 písemný test ověření znalostí z občanského a společenskovědního základu (zejména z pedagogiky, psychologie, sociologie), ale i ze základů managementu, obecného a školského práva. Podrobnosti www.pedf.cuni.cz. Dny otevřených dveří 15. 12. 2022, 30. 1. 2023

Přírodovědecká fakulta: Demografie - specializace Demografie s ekonomií 8. - 14. 6. 2023 test z orientace v problematice obyvatelstva. Podrobnosti www.natur.cuni.cz. Dny otevřených dveří 13. a 14. 1. 2023

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Filozofická fakulta: Politická komunikace a politický marketing, Ekonomicko-manažerská studia, Francouzská filologie - specializace na aplikovanou ekonomii, Polská/Ruská/Ukrajinská filologie - specializace překladatelství a hospodářská praxe, Praktická nizozemská filologie, Řízení vzdělávacích institucí, Andragogika - specializace personální rozvoj. Test předpokladů ke studiu 13. – 14. 5. 2023 (v případě většího počtu uchazečů i 20. – 21. 5. 2023), PKPM navíc oborový test znalosti v oblasti politiky, politologie a základů příbuzných oborů, všeobecný přehled, schopnost analýzy textu a logického uvažování, část otázek v AJ. Podrobnosti www.ff.upol.cz. Dny otevřených dveří 2. 12. 2022, 14. 1. 2023

Přírodovědecká fakulta: Aplikovaná matematika – specializace Matematika v ekonomické praxi 5. - 16. 6. 2023 test z matematiky. Podrobnosti www.prf.upol.cz. Dny otevřených dveří 2. 12. 2022, 14. 1. 2023

 

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Dopravní fakulta Jana Pernera: Technologie a management v dopravě – specializace Dopravní management a marketing bez přijímací zkoušky. Podrobnosti dfjp.upce.cz. Dny otevřených dveří 18. 1. a 25. 2. 2023

Fakulta ekonomicko-správní: Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.upce.cz/fes/. Den otevřených dveří 11. 2. 2023

Fakulta filozofická: Anglický jazyk – specializace AJ pro odbornou praxi test komunikační kompetence v AJ 5. - 6. 6. 2023. Podrobnosti ff.upce.cz. Dny otevřených dveří 27. 1. a 25. 2. 2023

Fakulta chemicko-technologická: Ekonomika a management podniků chemického průmyslu bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.upce.cz/fcht. Dny otevřených dveří 25. 1., 8. 2. 2023

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií: Anglický/Německý jazyk pro manažerskou praxi. AJ NSZ SCIO AJ 4. 3. - 20. 5. 2023 včetně, NJ bez přijímací zkoušky. Podrobnosti fhs.utb.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2023

Fakulta logistiky a krizového řízení: Aplikovaná logistika bez přijímací zkoušky. Podrobnosti flkr.utb.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2023

Fakulta managementu a ekonomiky: Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fame.utb.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2023

Fakulta multimediálních komunikací: Marketingová komunikace 9. 6. 2023 zkouška všeobecných znalostí (historie, společenské vědy, filozofie, dějiny umění a kultury, současný kulturní život, politika, ekonomika a podnikání, společenský život, média), zkouška kreativity a logického myšlení (drobných komunikačních úkolů). Podrobnosti fmk.utb.cz. Den otevřených dveří pro program MKS 26. 1. 2023

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Ekonomická fakulta: Termíny NSZ SCIO OSP prosinec 2022-květen 2023. Podrobnosti www.ekf.vsb.cz. Dny otevřených dveří 27. - 28. 1. 2023

Fakulta materiálově-technologická: Management kvality a řízení průmyslových systémů – specializace Ekonomika a management v průmyslu bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fmt.vsb.cz. Dny otevřených dveří 27. - 28. 1. 2023

Hornicko-geologická fakulta: Geovědní a montánní turismus, Ekonomika surovin bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.hgf.vsb.cz. Dny otevřených dveří 27. - 28. 1. 2023

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz 

Fakulta financí a účetnictví: 12. 6. 2023 písemný test MAT, AJ. Podrobnosti ffu.vse.cz. Společný den otevřených dveří VŠE 20. 12. 2022, den otevřených dveří fakulty 26. 1. 2023

Fakulta informatiky a statistiky: Testy NSZ SCIO OSP v termínech prosinec 2022 - květen 2023, možnost absolvovat test zdarma 20. 5. 2023. Podrobnosti fis.vse.cz. Společný den otevřených dveří VŠE 20. 12. 2022, den otevřených dveří fakulty 27. 1. 2023

Fakulta managementu: Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fm.vse.cz. Společný den otevřených dveří VŠE 21. 12. 2021, dny otevřených dveří fakulty 1. 2. a 1. 4. 2023

Fakulta mezinárodních vztahů: 13. 6. 2023, písemná MAT, 2 cizí jazyky, Manažer obchodu test ze všeobecných znalostí a z anglického jazyka, podmínkou je min. 5letá praxe. Podrobnosti fmv.vse.cz. Společný den otevřených dveří VŠE 20. 12. 2022, den otevřených dveří fakulty 21. 1. 2023

Fakulta podnikohospodářská: AM 14. a 15. 6. 2023 test AJ, ze základů logického myšlení a ze znalostí z oblasti kultury, PEM bez přijímací zkoušky. Podrobnosti fph.vse.cz. Společný den otevřených dveří VŠE 20. 12. 2022, den otevřených dveří fakulty 13. 1. 2023

Národohospodářská fakulta: NSZ OSP/VŠP termíny  od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2023 (uznávány jsou výsledky za poslední 2 roky). Podrobnosti nf.vse.cz. Společný den otevřených dveří VŠE 20. 12. 2022, den otevřených dveří fakulty 20. 1. 2023

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz

Ústav ekonomiky a managementu: Ekonomika a management, test matematika + AJ 2. polovina května 2023, podrobnosti kem.vscht.cz. Dny otevřených dveří 2. 12. 2022 a 20. 1. 2023, celouniverzitní 25. a 26. 11. 2022, 27.  a 28. 1. 2023

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

Cestovní ruch, Finance a řízení bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.vspj.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2023

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích www.vstecb.cz

Podniková ekonomika, Řízení lidských zdrojů bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.vstecb.cz. Dny otevřených dveří 16. 11. 2022, 22. 2. 2023

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Fakulta podnikatelská: 26. nebo 27. 5. 2023, případné 2. kolo 25. 8. 2023. Test studijních předpokladů, podrobnosti www.fbm.vutbr.cz. Dny otevřených dveří 12. 1. a 16. 2. 2023

Fakulta stavební: Stavební inženýrství – specializace Management stavebnictví  5. - 9. 6. 2023, případné 2. kolo 15. 8. 2023 test z matematiky a fyziky, podrobnosti www.fce.vutbr.cz. Dny otevřených dveří 5. 11. 2022, 21. 1. 2023

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz   

Fakulta aplikovaných věd: Matematika a finanční studia NSZ SCIO OSP/MAT 10. 12. 2022 – 29. 4. 2023. Podrobnosti www.fav.zcu.cz. Den otevřených dveří 1. 2. 2023

Fakulta ekonomická: Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fek.zcu.cz. Dny otevřených dveří 1. 2. 2023 Plzeň, 2. 2. 2023 Cheb

Fakulta filozofická: Cizí jazyky pro komerční praxi FJ/NJ/RJ 12. - 16. 6. 2023 test z profilového jazyka + AJ, ČJ, přehled o kultuře, historii a geografii příslušné jazykové oblasti. Podrobnosti www.ff.zcu.cz. Den otevřených dveří 1. 2. 2023

Soukromé vysoké školy s těmito obory

AMBIS vysoká škola, a.s.  www.ambis.cz

Ekonomika a management podniku, Management a hospodaření ve veřejné správě, Management hotelnictví a cestovního ruchu: Pohovor o motivaci ke studiu a očekávání, termíny domlouvá studijní oddělení po podání přihlášky. Dny otevřených dveří každý měsíc, nejbližší Praha 24. 1. 2023, online 8. 2. 2023

Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu  

Business Administration: Informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří online v ČJ 18. 1., 15. 2., 15. 3., 19. 4., 17. 5., 14. 6. 2023, prezenční/hybridní 3. 2., 31. 3., 14. 4., 26. 5., 23. 6. 2023

CEVRO Institut, z.ú. www.cevroinstitut.cz   

Economics, Business, Politics, Právo v obchodních vztazích, Management sociálních služeb: Přijímací řízení motivační dopis nebo NSZ SCIO OSP nebo ZSV. Den otevřených dveří každý měsíc (nejbližší 1. 2. 2023 Praha)

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz  

Mezinárodní obchod (i v AJ), Cestovní ruch: PS online test z AJ do 31. 10. 2023, KS bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 11. 1., 15. 2., 22. 3., 19. 4., 17. 5., 14. 6., 6. a 20. 9. 2023

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz   

Ekonomika a management (i v AJ) bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 19. 12. 2022 a 21. 1. 2023

Panevropská univerzita, a.s. fakulty Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola obchodní v Praze www.peuni.cz

VŠO: Cestovní ruch a turismus, Digitální ekonomika a společnost, Lokální a globální ekonomika, Řízení lidských zdrojů Tourism, VŠPP: Finanční řízení, Marketingové komunikace, Obchodní a marketingový management, Podnikání a management, Účetnictví, daně a controlling. Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří pravidelně, nejbližší 25. 1. a 8. 2. 2023

ŠKODA  AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. www.savs.cz   

Podniková ekonomika a manažerská informatika, Ekonomika a management, Průmyslový management, Business Administration. Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 9. 11. 2022, 1. 2., 11. 3., 13. 6. 2023 Mladá Boleslav, 10. 11. 2022, 2. 2., 18. 3., 14. 6. 2023 Praha, 15. 2. a 19. 4. 2023 online

Unicorn University www.unicornuniversity.net  

Business Management: Přijímací řízení probíhá online formou přes aplikace Skype, nebo Whatsapp, termíny jsou individuální, dle domluvy, do 25. 9. 2023. Motivace, očekávání, úroveň AJ. Dny otevřených dveří 9. 2., 9. 3., 6. 4. 2023 online

University College Prague - Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o. www.ucp.cz

Hotelnictví, cestovní ruch a marketing, Mezinárodní management a marketing, Účetnictví a finanční řízení podniku. Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 14. 12. 2022 Praha - Troja, 12. 12. 2022 a 6. 2. 2023 Praha - Smíchov, Bratislava 15. 12. 2022, 2. 2. 2023, Znojmo individuálně po domluvě

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz

Business Administration. Informace poskytuje studijní oddělení. Dny otevřených dveří 18. 1., 15. 2., 15. 3. 2023 online

Univerzita Jana Amose Komenského, s.r.o. www.ujak.cz   

Právo v podnikání, Komunikační studia, Mezinárodní vztahy a diplomacie: Informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2023/2024 budou zveřejněny během ledna – února 2023.

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. www.vsem.cz 

1. kolo elektronický dotazník, 2. kolo motivační pohovor, informace o termínech na studijním oddělení.

Vysoká škola finanční a správní, a.s. www.vsfs.cz  

Informační pohovor, možnost absolvovat dobrovolné testy z jazyka a všeobecných znalostí vybraného oboru. Pozvánky s termíny zasílá studijní oddělení. Dny otevřených dveří 14. 9., 12. 10. 2022, 11. 1., 8. a 25. 2., 8. a 25. 3., 12. a 29. 4., 10. a 27. 5., 14. 6., 12. 7. a 9. 8. 2023

Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. www.vskk.cz

Kreativní marketing a komunikace – zaměření Kreativní marketing a komunikace, On-line marketing a komunikace. Teoretická (motivace, studijní předpoklady, přehled, předchozí zkušenosti, úroveň ČJ a AJ) a oborová (diskuze nad realizovanými a plánovanými pracemi) část 10. 2., 10. 3., 21. 4., 19. 5., 9. 6., 1. a 22. 9. 2023. Dny otevřených dveří 26. 1., 23. 2., 23. 3., 20. 4., 8. 6., 7. 9. 2023

Vysoká škola logistiky, o.p.s. www.vslg.cz  

Přerov 24. 4., 22. 5., 19. 6. a 18. 9. 2023, Praha a Bratislava 22. 4., 20. 5., 24. 6., 16. 9. 2023. V případě zájmu o studium po datu 3. termínu je možná individuální dohoda na studijním oddělení. Přijímací řízení bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří Přerov 26. 11., 13. 12. 2022, 7. a 17. 1., 7. a 18. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5., 6. 6. 2023, Praha 10. 12. 2022, 18. 2., 22. 4. 20. 5., 24. 6. 2023, Bratislava 14. 1., 11. 3., 22. 4., 20. 5. a 24. 6. 2023

Vysoká škola NEWTON, a. s. www.newton.university

Ekonomika a management, Global Business and Management: Motivační pohovor, konkrétní termíny jsou uvedeny v online přihlášce. Dny otevřených dveří Praha: 19. 1., 16. 2., 30. 3., 22. 6., 7. 9. Brno: 19. 1., 16. 2., 30. 3., 22. 6., 7. 9. Bratislava: 18. 1., 15. 2., 29. 3., 21. 6., 6. 9. 2023

Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. www.hotskolabrno.cz   

Motivační pohovor, informace o termínech na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 24. 11. 2022

Vysoká škola PRIGO, z.ú. www.vs-prigo.cz  

Ekonomika a management, Hospodářská politika a správa (programy i v AJ): Ústní odborný a motivační pohovor, esej na aktuální společenské téma 10. 3. 2023, podrobnosti na webu školy.

Vysoká škola Sting, o.p.s. (původně AKADEMIE STING, o.p.s.) www.sting.cz   

Motivační pohovor po domluvě od listopadu do konce října. Den otevřených dveří 19. 1. 2023

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ www.huni.cz 

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, s.r.o. www.fves.eu 

Collegium Humanum – Varšavská univerzita managementu http://humanum.cz

 

 

 

Vzorové testy a okruhy otázek

Vyzkoušejte online test s vyhodnocením do e-mailu

http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp

ČZU

https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-obory/r-7484-bakalarske-studium/r-7628-provoz-a-ekonomika-pae

rozcestník pro ostatní obory https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-obory/r-7484-bakalarske-studium

https://www.fld.czu.cz/cs/r-6825-studium/r-7523-prijimaci-rizeni/r-9045-bakalarske-prijimaci-rizeni

https://www.tf.czu.cz/cs/r-6967-o-fakulte/r-6979-uredni-deska - zpráva o přijímacím řízení

ČVUT

https://fit.cvut.cz/cs/uchazeci/prijimaci-rizeni/bakalarsky-studijni-program#prijimaci-zkouska

https://mat.fsv.cvut.cz/entrance/ukazka

https://fel.cvut.cz/cs/uchazeci/prijimaci-rizeni/prijimaci-zkouska/prijimaci-zkouska-do-bakalarskeho-studia​

https://www.fs.cvut.cz/zajemci-o-studium/informace-o-prijimacim-rizeni/vzorove-testy-prehled-okruhu-pro-prijimaci-zkousky-typove-priklady/prijimacky-bc/

https://www.muvs.cvut.cz/zajemci-o-studium/pripravne-kurzy/ vzorový test, vzor řešení

 

MENDELU

https://pef.mendelu.cz/o-fakulte/uredni-deska/?psn=1395#prijimaci-rizeni

https://frrms.mendelu.cz/32913-prijimaci-rizeni-do-bakalarskeho-studia test předpokladů ke stažení

MUNI

http://www.muni.cz/tsp

https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni#test písemný oborový test TVS

OSU

https://ff.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/ testy součástí informací o přijímacích zkouškách

https://pdf.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/

SLU

https://www.slu.cz/fpf/cz/soaktualniprijimacirizeni odkazy na testy v pravém menu stránky

UHK

https://www.uhk.cz/cs/fakulta-informatiky-a-managementu/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy/vzorove-testy 

UK

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?id=32bc73f9e5ec3a61871e31f88d8ceafd&tid=2&do=detail_obor&id_obor=29254

https://www.mff.cuni.cz/cs/uchazeci vzorové testy ve spodní části stránky

https://nasociologii.ff.cuni.cz/prijimacky/

https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2018/05/vzorovy_TOSP.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495.html

https://www.kamv.cz/prijimaci-rizeni

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/modelove-otazky

UPOL

https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni-202223/ část testy - bakalářské studium

UTB

https://fmk.utb.cz/studium/prijimaci-rizeni/tematicke-okruhy-k-prijimacimu-rizeni/

https://fmk.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/zpravy-z-prijimacich-rizeni/

VŠE

https://www.vse.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-obory/prijimaci-rizeni-a-prihlaska-ke-studiu/specifikace-obsahu-prijimacich-zkousek/zkusebni-testy-z-minulych-let/

VŠCHT

https://kem.vscht.cz/uchazeci/EaM vzorový test MAT, AJ

VUTBR

https://www.fbm.vutbr.cz/cs/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/pruvodce-prijimacim-rizenim-do-bakalarskeho-studia vzory testů a seznam doporučené literatury v části Písemná přijímací zkouška

https://www.fce.vutbr.cz/pro-uchazece/prijimacky/ Vzorové testy v části Přijímací zkouška

ZČU

https://www.ff.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-studies/info-score.html

Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z https://dsia.msmt.cz//vystupy.html (počty živých přihlášených, počty přijatých, občané ČR), data pro přijímací řízení a vzory testů pak ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com 

Zdroj obrázku: Designed by Freepik

Kam dál?

Stahujte zdarma časopis pro maturanty nebo si jej prolistujte zde

Čeká vás letos maturita a přijímací zkoušky? zde seženete téměř všechny učebnice k maturitě, podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí podat odvolání.

19.1.2023


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit