VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Jak se dostat na humanitní obory

články jak se dostat na humanitní obory

Psychologii, filozofii, logiku, politologii, sociologii, sociální politiku a sociální práci, historické vědy, filologii, pedagogiku, informační studia a knihovnictví, překladatelství a tlumočnictví, obecnou teorii a dějiny umění a kultury a další programy a obory lze studovat na 54 fakultách veřejných vysokých škol. Humanitní obory jsou dále v nabídce na 12 soukromých vysokých školách. Učitelské obory můžete studovat na 9 pedagogických fakultách, dvou institutech a jednom ústavu, a téměř na všech veřejných vysokých školách od uměleckých až po ekonomické či technické. Pedagogicky zaměřené obory nabízejí také soukromé vysoké školy. Učitelské, ekonomicky zaměřené obory a obory psychologie uvádíme v samostatném článku.

 

 

 

V článku se dočtete:

Jakou máte šanci na přijetí

Z čeho se skládají přijímací zkoušky

Kde můžete politologii studovat + termíny přijímaček

Doporučená literatura

Vyzkoušejte vzorové testy

 

Přijímací zkoušky

Může být jednokolová písemná či ústní nebo dvoukolová s písemným testem a pohovorem. Testy ověřují studijní předpoklady, orientaci ve zvoleném oboru nebo znalost cizího jazyka, ústní zkouška se zaměřuje na oborové poznatky nebo uchazečovu motivaci, někdy se předkládá seznam prostudované literatury.

Pedagogické obory zaměřené na tělesnou výchovu mají i praktickou zkoušku, u zaměření na umělecké předměty (výtvarná, hudební výchova) pak talentovou. U víceoborových (sdružených) studií je třeba splnit požadavky obou oborů/programů. U vybraných oborů (obvykle se zaměřením na matematiku, fyziku či chemii) se můžete na pedagogické fakulty dostat i bez přijímacích zkoušek.

Některé fakulty přihlíží k výsledkům testů studijních předpokladů NSZ Scio, Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů a u některých oborů i písemné oborové testy, Fakulta sociálních studií ale také přihlíží k výsledkům NSZ Scio (OSP, ZSV).

Pro informace k cizojazyčným oborům, pro navazující magisterské nebo doktorské studium vás odkážeme na stránky fakult. K oborům zaměřeným na ekonomii či psychologii stáhnete specializovaný e-book zde.

Vzhledem k množství fakult uvádíme pouze termíny, podrobné náplně přijímacích zkoušek najdete na www.VysokeSkoly.com.

 

Úspěšnost přijetí

Pedagogické fakulty najdete v článku Jak se dostat na pedagogické fakulty.

JČU FF 71,6 %, TF 73 % MU FF 43,5 %, FSS 36,2 % OSU FF 44,2 %, FSS 69,3 % SLU FPF 94,6 %, FVP 59,4 % UHK FF 58 % UJEP FF 79,1 %, UK FF 34,4 %, FSV 37,9 %, FHS 86 %, KTF 87,6 %, ETF 93,5 %, HTF 69,6 %, UPOL FF 36,1 %, CMTF 52,7 % UPCE FF 51,3 %, UTB FHS 43,9 %, ZČU FF 65,6 %

PVŠPS 53,8 %, VŠPP 91,5 %, VŠ PRIGO 41,2 %, VŠRR a BA AMBIS 92,9 %, AAVŠ, CEVRO, MUP, UNYP, UJAK, VŠFS, VŠMVV 100 %.

 

Doporučená literatura

  • Jak se dostat na vysokou Politologie/Sociologie, Testy z českého jazyka k přijímacím zkouškám VŠ (Amos)
  • Společenské vědy pro SŠ 1. – 4. díl + pracovní sešity (Didaktis)
  • Cvičebnice OSP a ZSV (vše SCIO, kolektiv autorů)
  • Přijímačky na VŠ v pohodě Studijní předpoklady (OSP), Základy společenských věd (ZSV) (Taktik)
  • Maturita ze společenských věd (Nakl. A. Skřivan ml.)

Tyto a další učebnice k oboru najdete zde, nabízíme také literaturu k přípravě na přijímačky a maturitní zkoušku

 

Přípravné kurzy

Psychologie, Základy společenských věd, Žurnalistika, TSP MU, OSP - nulté ročníky, moduly, VIP balíčky. Přehled aktuálně nabízených kurzů najdete zde.

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky), učitelství pro 1. stupeň ZŠ magisterské studium (5 let).

 

Přehled škol a fakult

Akademie múzických umění v Praze www.amu.cz

Divadelní fakulta: Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku, Dramatická výchova. HZATP 23. – 27. 5. 2022 2 kola, praktická talentová zkouška, pohovor. DV 1. kolo 24. – 28. 1. 2022 přednes + písemná práce (téma zadáno na místě), 2. kolo 23. – 29. 5. 2022 vypracování domácí písemné práce, praktická talentová zkouška, pohovor o motivaci, zkušenostech a orientovanosti uchazeče. Podrobnosti www.damu.cz. Den otevřených dveří 23. 10. 2021, konzultace k přijímacím zkouškám HZATP 14., 21. a 24. 3. 2022, DV 19. 11. 2021

Hudební a taneční fakulta: Pedagogika tance (3 specializace klasický/lidový/moderní a současný tanec) dvoukolová písemná, ústní a talentová zkouška dle specializace 21. – 28. 1. 2022. Podrobnosti www.hamu.cz. Den otevřených dveří 9. 11. 2021

Česká zemědělská univerzita www.czu.cz

Institut vzdělávání a poradenství: Kariérové poradenství a vzdělávání, test studijních předpokladů, Učitelství praktického vyučování  test studijních předpokladů a z doporučené literatury, ostatní hodnocené aktivity (praxe atd.) 6. - 7. a 9. 6. 2022. Podrobnosti www.ivp.czu.cz. Dny otevřených dveří 12. 11. 2021, 21. - 22. 1. 2022

Provozně ekonomická fakulta: Hospodářská a kulturní studia 6. - 10. 6. 2022, test z matematiky a AJ/NJ. Podrobnosti www.pef.czu.cz. Dny otevřených dveří 12. 11. 2021, 21. - 22. 1. 2022

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz 

Masarykův ústav vyšších studií: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  6. - 10. 6. 2022 test zaměřený na studijní předpoklady a všeobecný rozhled, podrobnosti www.muvs.cvut.cz. Dny otevřených dveří 10. 12. 2021, 4. 2. a 11. 3. 2022

Janáčkova akademie múzických umění v Brně www.jamu.cz

Divadelní fakulta: Divadlo a výchova (2 specializace Divadlo a výchova, Divadlo a výchova pro neslyšící). DV 1. kolo 10. 1. – 13. 2. 2022 (pohovor, rozhled, praktická zkouška), 2. kolo (praktická zkouška) v průběhu března a dubna. DVN pohovor, praktická zkouška, schopnost komunikace v kolektivu březen – duben 2022. Podrobnosti df.jamu.cz. Den otevřených dveří 6. 11. 2021

Hudební fakulta: Klavírní pedagogika 4. 2. 2022 písemný test, pohovor, praktická zkouška. Podrobnosti hf.jamu.cz.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Filozofická fakulta: Bez přijímací zkoušky při splnění splnění studijních průměrů celkem + za profilový předmět (u sdruženého studia pro oba programy), jinak ústní pohovor - motivace ke studiu + nezbytné znalosti 23. 5. - 3. 6. 2022. Podrobnosti www.ff.jcu.cz. Den otevřených dveří 21. 1. 2022

Pedagogická fakulta: 28. 5. - 12. 6. 2022, některé programy test OSP NSZ SCIO nebo bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.pf.jcu.cz. Dny otevřených dveří 20. a 21. ledna 2022

Přírodovědecká fakulta: Biologie/Fyzika/Geografie/Chemie/Informatika/Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy při splnění podmínek (roky výuky daného předmětu nebo předmětů) bez přijímací zkoušky, jinak písemný test z daného předmětu/předmětů, u dvouborových studií kde jeden obor je zajišťován jinou fakultou nutnost splnit přijímací kritéria druhé fakulty. Podrobnosti www.prf.jcu.cz. Den otevřených dveří 21. 1. 2022

Teologická fakulta: Filosofie, Teologie, Religionistika bez přijímací zkoušky, ostatní programy 6. - 10. 6. 2022. Podrobnosti www.tf.jcu.cz. Den otevřených dveří 21. 1. 2022

Zdravotně sociální fakulta: Sociální práce test ZSV, Zdravotně-sociální péče test biologie člověka, ZSV 30. 5. – 3. 6. 2022. Podrobnosti www.zsf.jcu.cz. Den otevřených dveří 21. 1. 2022

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta informatiky: Informatika ve vzdělávání TSP 23. a 24. 4. 2022. Podrobnosti www.fi.muni.cz. Dny otevřených dveří 6. a 25. 11., 20. 12. 2021, 4. 2. 2022

Fakulta sociálních studií: ZSV a OSP NSZ Scio 11. 12. 2021 - 2. 4. 2022, TSP MU 23. a 24. 4. 2022, varianty ZSV + OSP nebo ZSV + TSP, u mezifakultního studia nutno splnit podmínky přijetí na jiné fakultě. Podrobnosti www.fss.muni.cz.  Dny otevřených dveří 21. a 22. 1. 2022

Filozofická fakulta: TSP 23. a 24. 4. 2022, oborové testy 22. - 25. 4. 2022. Podrobnosti www.phil.muni.cz. Dny otevřených dveří 21. a 22. 1. 2022

Pedagogická fakulta: TSP 23. - 24. 4. 2022, oborové testy 19. - 24. 4. 2022 (AJ/HV/VVVT se zaměřením na vzdělávání a FJ pro hospodářskou činnost). Podrobnosti www.ped.muni.cz. Den otevřených dveří 29. 1. 2022

Přírodovědecká fakulta: Geografie a kartografie, specializace Sociální geografie, programy se zaměřením na vzdělávání TSP 23. a 24. 4. 2022, oborový test GK 23. 4. 2022, u mezifakultního studia nutno splnit podmínky přijetí na jiné fakultě. Podrobnosti www.sci.muni.cz. Dny otevřených dveří 22. a 25. 1. 2022

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz  

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií: Test studijních předpokladů 23. - 27. 5. 2022, možnost nahrazení NSZ OSP. Podrobnosti www.frrms.mendelu.cz.  Dny otevřených dveří 5. a 25. 2., 18. 3. 2022

Institut celoživotního vzdělávání: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, Aplikovaná pedagogická studia. Termíny zasílá 14 dní před termínem studijní oddělení, předpokládaný termín 23. – 27. 5. 2022. Test všeobecný přehled se zaměřením na pedagogické, psychologické a sociologické disciplíny včetně kulturního přehledu. Podrobnosti www.icv.mendelu.cz. Dny otevřených dveří 28. 1. a 4. 2. 2022

Ostravská univerzita www.osu.cz

Fakulta sociálních studií: Sociální práce test ZSV a zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, Zdravotně-sociální péče test biologie člověka. Květen, červen 2022, podrobnosti fss.osu.cz. Dny otevřených dveří 12. 1. 2022 online, 28. 1. 2022 prezenčně

Filozofická fakulta: 30. 5. - 3. 6. 2022, některé programy bez přijímací zkoušky. Podrobnosti ff.osu.cz. Dny otevřených dveří 7. 1. 2022 online, 28. 1. 2022 prezenčně

Pedagogická fakulta: 9. - 27. 5. 2022, praktická zkouška TVSZNV 21. - 23. 4. 2022. Podrobnosti pdf.osu.cz. Dny otevřených dveří 11. 1. 2022 online, 28. 1. 2022 prezenčně

Přírodovědecká fakulta: Programy se zaměřením na vzdělávání bez přijímací zkoušky pokud počet uchazečů nepřekročí kapacitu (s výjimkou Chemie květen 2022 PZ z oboru). Politická a kulturní geografie, Ekonomická geografie a regionální rozvoj motivační pohovor květen 2022. Podrobnosti prf.osu.cz. Dny otevřených dveří 5. 1. 2022 online, 28. 1. 2022 prezenčně

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz  

Fakulta veřejných politik: Speciální pedagogika, Sociální patologie a prevence, Edukační péče o seniory OSP NSZ SCIO do 21. 5. 2022. Podrobnosti www.fvp.slu.cz. Den otevřených dveří 2. 2. 2022

Filozoficko-přírodovědecká fakulta: 18. - 25. 6. 2022, některé programy bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fpf.slu.cz. Dny otevřených dveří 25. 1. online, 5. 3. 2022 prezenčně

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: 1. - 15. 6. 2022, některé programy bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fp.tul.cz. Dny otevřených dveří celouniverzitní 20. 11. 2021, fakultní 25. 1. 2022

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Filozofická fakulta: 25. - 29. 5. 2022, podrobnosti www.uhk.cz/ff. Dny otevřených dveří 7. - 8. 1. 2022

Pedagogická fakulta: Talentové zkoušky 2. - 13. 5., teoretické a praktické zkoušky 16. 5. - 24. 6. 2022. Základy techniky se zaměřením na vzdělávání bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.uhk.cz/pdf. Dny otevřených dveří 7. - 8. 1. 2022

Přírodovědecká fakulta: Programy zaměřené na vzdělávání sdružené studium Biologie SZNV 16. 5. - 24. 6. 2022, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.uhk.cz/prf. Dny otevřených dveří 7. - 8. 1. 2022

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Fakulta sociálně ekonomická: Sociální politika a sociální práce portfolio do 15. 6. 2022, Regionální rozvoj a veřejná správa test všeobecných znalostí 28. 5. 2022, podrobnosti www.fse.ujep.cz. Den otevřených dveří 3. 2. 2022

Filozofická fakulta: 6. - 10. 6. 2022, sdružené studium některé programy/kombinace bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.ff.ujep.cz. Den otevřených dveří 3. 2. 2022

Pedagogická fakulta: 10. - 11. 5. 2022 praktické zkoušky TV, 20. - 24. 6. 2022 praktické, písemné a ústní zkoušky, vybrané programy (ČJLPV, SP, SPI, UMŠ) testy OSP NSZ SCIO 4. 2. - 21. 5. 2022. Podrobnosti www.pf.ujep.cz. Den otevřených dveří 3. 2. 2022

Přírodovědecká fakulta: Programy se zaměřením na vzdělávání. Biologie pro vzdělávání 20. – 24. 6. 2022 test biologie, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Podrobnosti prf.ujep.cz. Den otevřených dveří 3. 2. 2022

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Evangelická teologická fakulta: 30. 5. - 3. 6. 2022, podrobnosti web.etf.cuni.cz. Den otevřených dveří 24. 1. 2022

Fakulta humanitních studií: 14. - 29. 5. 2022 shrnutí cizojazyčného textu (AJ, NJ, FJ) + doplňující otázky. Podrobnosti www.fhs.cuni.cz. Den otevřených dveří podle harmonogramu 12. 1. 2022, podle info zde 26. 1. 2022

Fakulta sociálních věd: NSZ SCIO OSP, případně MAT/ANG do 30. 4. 2022 (termín 5. 3. 2022 při splnění podmínek hrazen fakultou), fakultní zkoušky 1. - 17. 6. 2022. Podrobnosti www.fsv.cuni.cz. Dny otevřených dveří 10. 12. 2021, ISS 12. 1., IPS 13. 1., IMS 18. 1., IES 21. 1., IKSŽ 26. 1. 2022

Filozofická fakulta: 14. 5. - 14. 6. 2022. Podrobnosti www.ff.cuni.cz. Den otevřených dveří 15. 1. 2022

Husitská teologická fakulta: Religionistika a Sociální pedagogika 1. - 3. 6. 2022, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.htf.cuni.cz. Den otevřených dveří 24. 1. 2022

Katolická teologická fakulta: Bc. 30. 5. - 1. 6. 2022, Mgr. 2. 6. 2022. Podrobnosti www.ktf.cuni.cz. Den otevřených dveří 15. 1. 2022, týden otevřených dveří 10. - 16. 1. 2022 online

Matematicko-fyzikální fakulta: Programy se zaměřením na vzdělávání test předpokladů ke studiu na MFF UK (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika) 8. 6. 2022. Podrobnosti www.mff.cuni.cz. Den otevřených dveří 23. 11. 2021.

Pedagogická fakulta: Bc. a Mgr. 6. - 21. 6. 2022, podrobnosti www.pedf.cuni.cz. Dny otevřených dveří 26. 1. a 10. 2. 2022

Přírodovědecká fakulta: Demografie, specializace Demografie s historií, Demografie se sociologií, Demografie se sociální geografií, Demografie s veřejnou a sociální politikou, Aplikovaná geografie, specializace Sociální geografie a geoinformatika, programy zaměřené na vzdělávání 6. - 10. 6. 2022. Dny otevřených dveří 14. a 15. 1. 2022

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Cyrilometodějská teologická fakulta: Sociální práce, Sociální práce s dětmi a mládeží, Mezinárodní sociální a humanitární práce, Etika a kultura v mediální komunikaci, Náboženství se zaměřením na vzdělávání 10. - 18. 6. 2022. Podrobnosti www.cmtf.upol.cz. Dny otevřených dveří 3. 12. 2021, 15. 1. 2022 online

Filozofická fakulta: Písemné zkoušky 15. - 16. 6. 2021 (v případě většího počtu uchazečů i 22. - 23. 5. 2021), ústní AZKTP a Psychologie 24. - 28. 5. 2021 Dny otevřených dveří  3. 12. 2021, 15. 1. 2022 online

Pedagogická fakulta: Bc. a Mgr. talentové zkoušky 21. - 22. 5. 2022 HKSZNV, VTSZNV, písemné online zkoušky 28. - 29. 5. 2022, ústní zkoušky L 3. 6.,  SP spec. I a RV, U1SZŠASP a motivační pohovor SP spec. PSPJ a VVVČ 6. - 7. 6. 2022. Dny otevřených dveří  3. 12. 2021, 15. 1. 2022 online

Fakulta tělesné kultury: Trenérství a sport - pedagogika volného času, Aplikované pohybové aktivity - speciálně pedagogický základ, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva, Rekreologie - pedagogika volného času, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku, Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi. Talentová část 25. - 29. 4., ústní pohovor (mimo TVPV), 25. - 29. 4. 2022, písemná část termíny NSZ SCIO do 30. 4. 2022. Podrobnosti www.ftk.upol.cz. Dny otevřených dveří  3. 12. 2021, 15. 1. 2022 online

Přírodovědecká fakulta: Mezinárodní rozvojová a environmentální studia, programy pro vzdělávání 30. 5. - 10. 6. 2022, od přijímací zkoušky u řady programů může být upuštěno, nepřekročí-li počet uchazečů kapacitní možnosti programu. Podrobnosti www.prf.upol.cz. Dny otevřených dveří  3. 12. 2021, 15. 1. 2022 online

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Fakulta filozofická: 6. - 7. 6. 2022, podrobnosti ff.upce.cz. Dny otevřených dveří 10. 12. 2021 online

Fakulta zdravotnických studií: Zdravotně sociální péče test se zaměřením na biologii člověka, výchovu ke zdraví, první pomoc a základy společenských věd, motivace ke studiu 16. - 17. 5. 2022. Den otevřených dveří 15. 1. 2022 online

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií: Bc. NSZ SCIO SP, UMŠ OSP 11. 12. 2021 - 21. 5. 2022 včetně, AJMP, NJMP AJ/NJ 5. 3. - 21. 5. 2022 včetně, Mgr. bez přijímací zkoušky. Podrobnosti fhs.utb.cz. Den otevřených dveří 3. 2. 2022

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz 

Fakulta mezinárodních vztahů: Mezinárodní studia a diplomacie 13. 6. 2022 test matematika a 2 cizí jazyky. Podrobnosti fmv.vse.cz. Dny otevřených dveří VŠE 21. 12. 2021, fakultní 28. 1. 2022

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

Zdravotně sociální péče 1. kolo 31. 5. - 2. 6. 2022, 2. kolo 3. - 4. 8. 2022, 3. kolo 7. 9. 2022. Test na PC z odborných předmětů (základy společenských věd, psychologie, filozofie, sociologie, biologie) a obecných předpokladů (max. 50 bodů), ústní pohovor - ověření kulturního, politického a společenského přehledu, schopnosti samostatného úsudku a motivace ke studiu, možnosti bonifikace a podrobnosti na webu školy. Den otevřených dveří online

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta filozofická: 13. - 17. 6. 2022 písemné testy, Filozofie ústní pohovor. Podrobnosti www.ff.zcu.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2022

Pedagogická fakulta: Bc., Mgr. 1. - 8. 6. 2022, podrobnosti www.fpe.zcu.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2022

Soukromé vysoké školy

Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu

Political Science, International Relations, Humanities and Social Sciences: Informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 13. a 19. 1. 2022 online

CEVRO Institut, z.ú. www.cevroinstitut.cz

Politologie a mezinárodní vztahy, Bezpečnostní politika, Management sociálních služeb. NSZ SCIO OSP/ZSV nebo motivační dopis. Podrobnosti na webu školy. Dny otevřených dveří Praha 5. 1., Český Krumlov 7. 1. 2022, pravidelně po - čt 13 - 16 hod.

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz

Humanitní studia, Mediální studia a další. Bez přijímací zkoušky u programů v ČJ, v AJ online, PZ kontinuálně, přístupové údaje do aplikace obdrží uchazeč po podání přihlášky. Dny otevřených dveří 12. 1., 16. 2., 23. 3., 20. 4., 18. 5., 15. 6., 7. a 21. 9. 2022

Prague City University www.praguecityuniversity.cz

Specializace v pedagogice: výuka cizích jazyků. Doložení jazykové úrovně, pohovor. Podrobnosti na webu školy. Dny otevřených dveří 13. 1. online, 5. 2. 2022

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. www.pvsps.cz

Psychologie, Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii 1. - 10. 6. 2022. Dny otevřených dveří 8. 2. a 8. 3. 2022

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz

Psychology, Communication and Media Studies, International Relations. Informace poskytuje studijní oddělení. Dny otevřených dveří 19. 1. 2022 online

Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz

Andragogika, Speciální pedagogika, Resocializační a penitenciární pedagogika, Mezinárodní vztahy a diplomacie, Komunikační studia. Informace pro akademický rok 2022/2023 budou zveřejněny během února 2022.

Vysoká škola finanční a správní, a.s. www.vsfs.cz

Marketingová komunikace, Regionální rozvoj a veřejná správa. Motivační pohovor, dobrovolný test z jazyka a všeobecných znalostí vybraného oboru. Pozvánky na konkrétní termíny zasílá studijní oddělení. Dny otevřených dveří Praha Praha 10. 11. 2021, 12. 1., 9. a 12. 2., 9. 3., 13. 4., 11. 5., 8. 6., 13. 7., 10. 8. 2022, Karlovy Vary a Most 13. 1., 10. a 12. 2., 10. 3., 14. 4., 12. 5., 9. 6., 14. 7., 11. 8. 2022

Vysoká škola kreativní komunikace www.vskk.cz

Kreativní marketing a komunikace – specializace Literární tvorba, Kreativní marketing a komunikace. Kreativní a oborová část 11. 3., 8. 4., 29. 4., 10. a 28. 6., 2. a 23. 9. 2022. Dny otevřených dveří 20. 1. online, 10. 3., 7. 4., 2. 6. a 8. 9. 2022

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. www.vsmvv.cz  

Mezinárodní vztahy a diplomacie. Každé úterý nebo po domluvě, motivační pohovor nebo motivační dopis. Dny otevřených dveří 11. 11., 9. 12. 2021, 3. 2., 17. 3., 21. 4., 19. 5., 23. 6., 21. 7., 18. 8. a 8. 9. 2022

Vysoká škola podnikání a práva www.vspp.cz

Marketingové komunikace bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 15. 9. 2021, 12. a 26. 1., 9. a 23. 2., 9. a 23. 3., 13. 4., 11. 5., 1. a 15. 6., 31. 8., 14. 9. 2022

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.  www.ambis.cz

Management a hospodaření ve veřejné správě (zaměření Politologie), Ekonomika a management podniku (zaměření Andragogika a rozvoj zaměstnanců, Manažerská psychologie), Marketingová komunikace  (více zaměření), Veřejná politika (zaměření Politologie a sociologie, Mezinárodní studia a diplomacie). Pohovor o motivaci ke studiu a očekávání, termíny domlouvá studijní oddělení po podání přihlášky. Dny otevřených dveří Praha 11. a 20. 1., Brno 12. 1. 2022, online 19. 1. 2022

Vysoké školy se zahraniční akreditací:

Dolnoslezská vysoká škola Kancelář přijímacího řízení Ostrava www.dlakandydata.dsw.edu.pl  

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ www.huni.cz

Vysoká škola manažerská ve Varšavě Fakulta Jana Amose Komenského v Karviné www.pedagogikakarvina.cz  

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava n.o., detašované pracoviště Praha www.hitspraha.cz/vs-hits.html

Collegium Humanum – Varšavská univerzita managementu http://humanum.cz   

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, s.r.o. www.fves.eu

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS Filia PRAHA www.humanitaspraha.cz

 

Vzorové testy a okruhy otázek

 

http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp

UK

https://fsv.cuni.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/ukazky-prijimacich-testu

https://fhs.cuni.cz/FHS-1595.html

https://ufar.ff.cuni.cz/cs/uchazec/filosofie/prijimaci-rizeni/bakalarske-studium/

rozcestník pro jednotlivé katedry a ústavy FF: https://www.ff.cuni.cz/fakulta/katedry-a-ustavy/

https://htf.cuni.cz/HTF-92-version1-modelovy_test_2009_b.doc

https://kcj.pedf.cuni.cz/PEDFKCJ-102.html 

http://tarantula.ruk.cuni.cz/KG-28.html

http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/uchazeci/bakalarske-studium/

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-tosp_model_pedf.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-2015_1.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-2015_1_vysledky.pdf

http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=273

http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/

http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=149

http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/files/2015/11/vzorov%C3%BD-test-pro-SPPG.pdf

https://pages.pedf.cuni.cz/ktv/prijimaci-zkousky-z-telesne-vychovy/telesna-vychova-a-sport-bc/

MUNI

https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium

http://www.muni.cz/admission/tsp

https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/oborove-prijimaci-zkousky

https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni#undefined

ČZU

https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-obory/r-7484-bakalarske-studium/r-7624-hospodarska-a-kulturni-studia-hks

https://www.ivp.czu.cz/dl/38743?lang=cs

JČU
rozcestník pro jednotlivé programy https://chci-studovat.pf.jcu.cz/ doporučená literatura v jednotlivých odkazech

MENDELU

https://icv.mendelu.cz/studium/prijimaci-rizeni ukázky testových otázek, doporučená literatura a zápisy z přijímacích řízení ve spodní části stránky

https://frrms.mendelu.cz/32913-prijimaci-rizeni-do-bakalarskeho-studia

OSU

a další vždy u jednotlivých oborů: http://ff.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

http://dokumenty.osu.cz/pdf/prijimacky/osp.pdf

a další vždy u jednotlivých oborů: http://pdf.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

http://dokumenty.osu.cz/fss/prijimacky2015/p1.pdf

a další vždy u jednotlivých oborů: https://fss.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

SLU

https://www.slu.cz/fvp/cz/sovysledkyprijimacihorizeni

https://www.slu.cz/fpf/cz/soutestyprouchazece

TUL

http://www.fp.tul.cz/uchazec/prijimaci-rizeni ukázky testů ve spodní části stránky

UHK

https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy

https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Studium/Prijimaci-rizeni/Vzorove-testy#UHK-Article

https://www.uhk.cz/cs/prirodovedecka-fakulta/prijimaci-zkousky/vzorove-testy

UPOL

https://www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/ - část Písemné přijímací zkoušky ve spodní části stránky
 
UPCE
 
VŠE

VŠPJ

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/zdravotne-socialni-pece/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

ZČU

https://www.fpe.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-and-master-studies/info-score.html

https://www.ff.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-studies/info-score.html

CEVRO

http://www.cevroinstitut.cz/cz/sekce/uchazeci+o+studium/prijimaci+rizeni/okruhy+pr/

PVŠPSS          
 

Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z https://dsia.msmt.cz//vystupy.html (počty živých přihlášených, počty přijatých, občané ČR), data pro přijímací řízení a vzory testů pak ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com

Zdroj obrázku: Woman photo created by marymarkevich - www.freepik.com

Přečtěte si také:

Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na humanitní obory, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí a podat odvolání.

Stahujte zdarma časopis pro maturanty nebo si jej prolistujte zde

Čeká vás letos maturita a přijímací zkoušky? zde seženete téměř všechny učebnice k maturitě, podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

6.1.2022


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit