VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Jak se dostat na humanitní obory

články jak se dostat na humanitní obory

Psychologii, filozofii, logiku, politologii, sociologii, sociální politiku a sociální práci, historické vědy, filologii, pedagogiku, informační studia a knihovnictví, překladatelství a tlumočnictví, obecnou teorii a dějiny umění a kultury a další programy a obory lze studovat na 54 fakultách veřejných vysokých škol. Humanitní obory jsou dále v nabídce na 12 soukromých vysokých školách. Učitelské obory můžete studovat na 9 pedagogických fakultách, dvou institutech a jednom ústavu, a téměř na všech veřejných vysokých školách od uměleckých až po ekonomické či technické. Pedagogicky zaměřené obory nabízejí také soukromé vysoké školy. Učitelské, ekonomicky zaměřené obory a obory psychologie uvádíme v samostatném článku.

 

 

 

V článku se dočtete:

Jakou máte šanci na přijetí

Z čeho se skládají přijímací zkoušky

Kde můžete politologii studovat + termíny přijímaček

Doporučená literatura

Vyzkoušejte vzorové testy

 

Přijímací zkoušky

Může být jednokolová písemná či ústní nebo dvoukolová s písemným testem a pohovorem. Testy ověřují studijní předpoklady, orientaci ve zvoleném oboru nebo znalost cizího jazyka, ústní zkouška se zaměřuje na oborové poznatky nebo uchazečovu motivaci, někdy se předkládá seznam prostudované literatury.

Pedagogické obory zaměřené na tělesnou výchovu mají i praktickou zkoušku, u zaměření na umělecké předměty (výtvarná, hudební výchova) pak talentovou. U víceoborových (sdružených) studií je třeba splnit požadavky obou oborů/programů. U vybraných oborů (obvykle se zaměřením na matematiku, fyziku či chemii) se můžete na pedagogické fakulty dostat i bez přijímacích zkoušek.

Některé fakulty přihlíží k výsledkům testů studijních předpokladů NSZ Scio, Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů a u některých oborů i písemné oborové testy, Fakulta sociálních studií ale také přihlíží k výsledkům NSZ Scio (OSP, ZSV).

Pro informace k cizojazyčným oborům, pro navazující magisterské nebo doktorské studium vás odkážeme na stránky fakult. K oborům zaměřeným na ekonomii či psychologii stáhnete specializovaný e-book zde.

Vzhledem k množství fakult uvádíme pouze termíny, podrobné náplně přijímacích zkoušek najdete na www.VysokeSkoly.com.

 

Úspěšnost přijetí

Pedagogické fakulty najdete v článku Jak se dostat na pedagogické fakulty.

JČU FF 78,4 %, PDF 49,1 %, TF 83,6 % MU FF 42,5 %, FSS 28,1 %, PDF 37,8 %, MENDELU FRRMS 57,3 %, OSU FF 48,1 %, FSS 50,2 %, PDF 35,3 %, SLU FPF 93 %, FVP 65,2 %, TUL FPHP 59,3 %, UHK FF 63,9 %, PDF 48,6 %, UJEP FF 83,5 %, PDF 65 %, UK FF 34,4 %, FSV 39,6 %, FHS 52,6 %, KTF 76,3 %, ETF 86,5 %, HTF 70,5 %, PDF 36 %, UPOL FF 39,3 %, CMTF 54,3 %, PDF 32,5 %, UPCE FF 56,7 %, UTB FHS 35,3 %, ZČU FF 80,4 %, PDF 48,4 %

AMBIS 96,1 %, AAVŠ 95 %, MUP 90,8 %, PVŠPS 53,6 %, CEVRO, PEUNI – VŠPP, UCP – VŠMVV VŠHE, UNYP, UJAK, VŠFS, VŠ PRIGO 100 %.

 

Doporučená literatura

  • Jak se dostat na vysokou Politologie/Sociologie, Testy z českého jazyka k přijímacím zkouškám VŠ (Amos)
  • Společenské vědy pro SŠ 1. – 4. díl + pracovní sešity (Didaktis)
  • Cvičebnice OSP a ZSV (vše SCIO, kolektiv autorů)
  • Přijímačky na VŠ v pohodě Studijní předpoklady (OSP), Základy společenských věd (ZSV) (Taktik)
  • Maturita ze společenských věd (Nakl. A. Skřivan ml.)

Tyto a další učebnice k oboru najdete zde, nabízíme také literaturu k přípravě na přijímačky a maturitní zkoušku

 

Přípravné kurzy

Psychologie, Základy společenských věd, Žurnalistika, TSP MU, OSP. Přehled aktuálně nabízených kurzů najdete zde.

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky), učitelství pro 1. stupeň ZŠ + Klavírní interpretace, specializace Hra na klavír a klavírní pedagogika magisterské studium (5 let).

 

Přehled škol a fakult

Akademie múzických umění v Praze www.amu.cz

Divadelní fakulta: Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku, Dramatická výchova. HZATP 22. – 26. 5. 2023 2 kola, 1. kolo hodnocení textů, disciplína pohybu/hlasu/řeči/propedeutiky a dramatické hry, pohovor, 2. kolo předpoklady k autorskému herectví. DV 1. kolo 19. – 21. 1. 2023 přednes + písemná práce (téma zadáno na místě), 2. kolo 25. – 27. 5. 2023 vypracování domácí písemné práce, praktická talentová zkouška, pohovor o motivaci, zkušenostech a orientovanosti uchazeče. Podrobnosti www.damu.cz. Den otevřených dveří 22. 10. 2022, konzultace k přijímacím zkouškám HZATP 2. 3. a 17. 4. 2023, DV 11. 11. 2022

Hudební a taneční fakulta: Pedagogika tance (3 specializace klasický/lidový/moderní a současný tanec) dvoukolová písemná, ústní a talentová zkouška dle specializace 25. – 26. 1. 2023. Podrobnosti www.hamu.cz. Den otevřených dveří 8. 11. 2022

Česká zemědělská univerzita www.czu.cz

Institut vzdělávání a poradenství: 6. a 8. 6. 2023 Kariérové poradenství a vzdělávání test studijních předpokladů, Učitelství praktického vyučování test studijních předpokladů a základů pedagogiky a psychologie, bonifikace za praxi apod., podrobnosti www.ivp.czu.cz. Dny otevřených dveří 11. 11. 2022, 20. - 21. 1. 2023

Provozně ekonomická fakulta: Hospodářská a kulturní studia 5. - 9. 6. 2023, test z matematiky a AJ/NJ. Podrobnosti www.pef.czu.cz. Dny otevřených dveří 11. 11. 2022, 20. - 21. 1. 2023

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz 

Masarykův ústav vyšších studií: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku 5. – 9. 6. 2023  test zaměřený na studijní předpoklady a všeobecný rozhled zejména ve vztahu k technickým vědám, podrobnosti www.muvs.cvut.cz. Dny otevřených dveří 11. 11. 2022, 3. 2. a 10. 3. 2023

Janáčkova akademie múzických umění v Brně www.jamu.cz

Divadelní fakulta: Divadlo a výchova (pro rok 2023/2024 otevřeny specializace Divadlo a výchova, Divadlo a výchova pro neslyšící). DV 1. kolo (pohovor, rozhled, praktická zkouška), 2. kolo (praktická zkouška). DVN pohovor, praktická zkouška, test pohybové kreativity, schopnost komunikace v kolektivu. 1. kolo 9. 1. – 12. 2. 2023, 2. kolo březen-duben 2023. Podrobnosti df.jamu.cz. Den otevřených dveří 5. 11. 2022

Hudební fakulta: Klavírní interpretace, specializace Hra na klavír a klavírní pedagogika (dlouhé magisterské studium) 30. 1. - 3. 2. 2023 všeobecný vědomostní test, talentová zkouška. Podrobnosti hf.jamu.cz.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Filozofická fakulta: 12. - 23. 6. 2023, některé programy bez přijímací zkoušky nebo možnost prominutí. Podrobnosti www.ff.jcu.cz. Den otevřených dveří 20. 1. 2023

Pedagogická fakulta: 27. 5. - 11. 6. 2023, některé programy test OSP NSZ SCIO, termíny od prosince 2022 do května 2023, nebo bez přijímacích zkoušek. Podrobnosti www.pf.jcu.cz. Dny otevřených dveří 19. a 20. 1. 2023

Přírodovědecká fakulta: Biologie/Fyzika/Geografie/Chemie/Informatika/Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy písemný test z daného předmětu/předmětů 7. 6. 2023, případné 2. kolo 8. 9. 2023, u sdružených studií kde jeden obor je zajišťován jinou fakultou nutnost splnit přijímací kritéria druhé fakulty. Podrobnosti a možnosti prominutí www.prf.jcu.cz. Den otevřených dveří 20. 1. 2023

Teologická fakulta: Filosofie, Teologie, Religionistika bez přijímací zkoušky, ostatní programy 5. - 9. 6. 2023. Podrobnosti www.tf.jcu.cz. Den otevřených dveří 20. 1. 2023

Zdravotně sociální fakulta: Sociální práce test ZSV, Zdravotně-sociální péče test biologie člověka, ZSV 5. - 9. 6. 2023. Podrobnosti www.zsf.jcu.cz. Den otevřených dveří 20. 1. 2023

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta informatiky: Informatika ve vzdělávání TSP více termínů leden - duben 2023. Podrobnosti a možnosti prominutí www.fi.muni.cz. Dny otevřených dveří 3. 11. a 19. 12. 2022, 3. 2. 2023

Fakulta sociálních studií: ZSV a OSP NSZ Scio 10. 12. 2022 - 2. 4. 2023, TSP více termínů leden - duben 2023, varianty ZSV + OSP nebo ZSV + TSP, u mezifakultního studia nutno splnit podmínky přijetí na jiné fakultě. Podrobnosti www.fss.muni.cz.  Den otevřených dveří 20. 1. 2023

Filozofická fakulta: TSP více termínů leden - duben 2023, oborové testy 21. - 24. 4. 2023. Podrobnosti www.phil.muni.cz. Den otevřených dveří 20. 1. 2023

Pedagogická fakulta: TSP více termínů leden - duben 2023, odborné zkoušky 17. - 23. 4. 2023 (AJ/HV/VVVT se zaměřením na vzdělávání a FJ pro hospodářskou činnost). Podrobnosti www.ped.muni.cz. Den otevřených dveří 28. 1. 2023

Přírodovědecká fakulta: Geografie a kartografie, specializace Sociální geografie, programy se zaměřením na vzdělávání, Antropologie. TSP více termínů leden-duben 2023, A test biologie se základy historie a společenských věd 22. 4. 2023. U mezifakultního studia nutno splnit podmínky přijetí na jiné fakultě. Podrobnosti www.sci.muni.cz. Dny otevřených dveří 21. a 24. 1. 2023

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz  

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií: Test studijních předpokladů online 15. - 19. 5. 2023, možnost nahrazení NSZ OSP. Podrobnosti www.frrms.mendelu.cz.  Dny otevřených dveří 25. 11. 2022, 3. 2. 2023

Institut celoživotního vzdělávání: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, Aplikovaná pedagogická studia. Termíny zasílá 14 dní před termínem studijní oddělení, předpokládaný termín 22. - 26. 5. 2023. Test všeobecný přehled se zaměřením na pedagogické, psychologické a sociologické disciplíny včetně kulturního přehledu. Podrobnosti www.icv.mendelu.cz. Den otevřených dveří 3. 2. 2023

Ostravská univerzita www.osu.cz

Fakulta sociálních studií: Sociální práce test ZSV a zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, květen, červen 2023. Zdravotně-sociální péče 2023 není otevřen. Podrobnosti fss.osu.cz. Dny otevřených dveří 6. - 8. 12. 2022 online, 27. 1. 2023 prezenčně

Filozofická fakulta: 29. 5. - 2. 6. 2023, některé programy bez přijímací zkoušky. Podrobnosti ff.osu.cz. Dny otevřených dveří 6. - 8. 12. 2022 online, 27. 1. 2023 prezenčně

Pedagogická fakulta: 9. - 27. 5. 2023, praktická zkouška TVSZNV duben 2023. Podrobnosti pdf.osu.cz. Dny otevřených dveří 6. - 8. 12. 2022 online, 27. 1. 2023 prezenčně

Přírodovědecká fakulta: Programy se zaměřením na vzdělávání bez přijímací zkoušky pokud počet uchazečů nepřekročí kapacitu (s výjimkou Chemie květen 2023 PZ z oboru). Politická a kulturní geografie, Ekonomická geografie a regionální rozvoj motivační pohovor květen 2023. Podrobnosti prf.osu.cz. Dny otevřených dveří 6. - 8. 12. 2022 online, 27. 1. 2023 prezenčně

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz  

Fakulta veřejných politik: Speciální pedagogika, Sociální patologie a prevence, Edukační péče o seniory OSP NSZ SCIO do 20. 5. 2023. Podrobnosti www.fvp.slu.cz. Dny otevřených dveří 14. a 18. 2. 2023

Filozoficko-přírodovědecká fakulta: 17. - 24. 6. 2023, některé programy bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fpf.slu.cz. Dny otevřených dveří 9. 2. 2023 online, 11. 3. 2023 prezenčně

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: 5. - 16. 6. 2023. Podrobnosti www.fp.tul.cz. Dny otevřených dveří celouniverzitní 26. 11. 2022, fakultní 24. 1. 2023

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Filozofická fakulta: 15. - 26. 5. 2023, pro sdružené programy se zaměřením na vzdělávání 22. 5. - 26. 6. 2023, podrobnosti www.uhk.cz/ff. Dny otevřených dveří 13. 1. a 4. 2. 2023

Pedagogická fakulta: Talentové zkoušky 1. - 14. 5., teoretické a praktické zkoušky 22. 5. - 25. 6. 2023, případné 2. kolo 21. 8. - 8. 9. 2023, Základy techniky se zaměřením na vzdělávání bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.uhk.cz/pdf. Dny otevřených dveří 13. 1. a 4. 2. 2023

Přírodovědecká fakulta: Programy zaměřené na vzdělávání sdružené studium Biologie SZNV 22. 5. - 23. 6. 2023, případné 2. kolo 21. - 25. 8. 2023, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.uhk.cz/prf. Dny otevřených dveří 13. 1. a 4. 2. 2023

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Fakulta sociálně ekonomická: Sociální politika a sociální práce, Regionální rozvoj a veřejná správa portfolio do 16. 6. 2023, podrobnosti www.fse.ujep.cz. Den otevřených dveří 9. 2. 2023

Filozofická fakulta: 5. - 9. 6. 2023, některé programy/kombinace u sdruženého studia bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.ff.ujep.cz. Den otevřených dveří 9. 2. 2023

Pedagogická fakulta: 9. - 12. 5. 2023 praktické zkoušky TV, 19. - 23. 6. 2023 praktické, písemné a ústní zkoušky, UMŠ, U1SZŠ test OSP NSZ SCIO 10. 12. 2022 - 20. 5. 2023. Podrobnosti www.pf.ujep.cz. Den otevřených dveří 9. 2. 2023

Přírodovědecká fakulta: Programy se zaměřením na vzdělávání. Biologie pro vzdělávání 19. - 23. 6. 2023 test biologie, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Podrobnosti prf.ujep.cz. Den otevřených dveří 9. 2. 2023

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Evangelická teologická fakulta: 29. 5. - 2. 6. 2023, podrobnosti web.etf.cuni.cz. Den otevřených dveří 23. 1. 2023

Fakulta humanitních studií: 6. - 28. 5. 2023 shrnutí cizojazyčného textu (AJ, NJ, FJ) + doplňující otázky. Podrobnosti www.fhs.cuni.cz. Den otevřených dveří 18. 1. 2023

Fakulta sociálních věd: termíny NSZ SCIO OSP, případně MAT/ANG do 29. 4. 2023 (termín 4. 3. 2023 při splnění podmínek hrazen fakultou), fakultní zkoušky 1. - 23. 6. 2023. Podrobnosti www.fsv.cuni.cz. Dny otevřených dveří 14. 12. 2022 online, ISS, IPS, IMS 25. 1., IES 27. 1., IKSŽ 26. 1. 2023

Filozofická fakulta: 13. 5. - 14. 6. 2023. Podrobnosti www.ff.cuni.cz. Den otevřených dveří 14. 1. 2023

Husitská teologická fakulta: R, SCHP, SP 1. - 5. 6. 2023, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.htf.cuni.cz. Den otevřených dveří 23. 1. 2023

Katolická teologická fakulta: Bc. 31. 5. -  5. 6. 2023, Mgr. 2. 6. 2023. Podrobnosti www.ktf.cuni.cz. Týden otevřených dveří 21. - 26. 11. 2022, den otevřených dveří 28. 1. 2023

Matematicko-fyzikální fakulta: Programy se zaměřením na vzdělávání test předpokladů ke studiu na MFF UK (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika) 7. 6. 2023. Podrobnosti www.mff.cuni.cz. Den otevřených dveří 22. 11. 2022

Pedagogická fakulta: Bc. a Mgr. 5. - 16. 6. 2023, podrobnosti www.pedf.cuni.cz. Dny otevřených dveří 15. 12. 2022, 30. 1. 2023

Přírodovědecká fakulta: Demografie, specializace Demografie s historií, Demografie se sociologií, Demografie se sociální geografií, Demografie s veřejnou a sociální politikou, Aplikovaná geografie, specializace Sociální geografie a geoinformatika, programy zaměřené na vzdělávání 8. - 14. 6. 2023. Podrobnosti www.natur.cuni.cz. Dny otevřených dveří 13. a 14. 1. 2023

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Cyrilometodějská teologická fakulta: 9. - 17. 6. 2023. Podrobnosti www.cmtf.upol.cz. Dny otevřených dveří 2. 12. 2022, 14. 1. 2023

Fakulta tělesné kultury: Trenérství a sport - pedagogika volného času, Aplikované pohybové aktivity - speciálně pedagogický základ, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva, Rekreologie - pedagogika volného času, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku, Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi. Talentová část část a ústní pohovory 24. - 28. 4. 2023, písemná část termíny NSZ SCIO do 30. 4. 2023. Podrobnosti www.ftk.upol.cz. Dny otevřených dveří  2. 12. 2022, 14. 1. 2023

Filozofická fakulta: Písemné zkoušky 13. – 14. 5. 2023 (v případě většího počtu uchazečů i 20. – 21. 5. 2023), ústní AZKTP 20. 5. 2023, Psychologie PS 22. – 24. 5., KS 25. – 26. 5. 2023. Dny otevřených dveří 2. 12. 2022, 14. 1. 2023

Pedagogická fakulta: Bc. a Mgr. talentové zkoušky 27. - 28. 5. 2023 HKSZNV, VTSZNV, písemné a ústní zkoušky 3. - 11. 6. 2023. Podrobnosti www.pdf.upol.cz. Dny otevřených dveří  2. 12. 2022, 14. 1. 2023

Přírodovědecká fakulta: Mezinárodní rozvojová a environmentální studia, programy pro vzdělávání 5. - 16. 6. 2023, od přijímací zkoušky u řady programů může být upuštěno, nepřekročí-li počet uchazečů kapacitní možnosti programu. Podrobnosti www.prf.upol.cz. Dny otevřených dveří 2. 12. 2022, 14. 1. 2023

 

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Fakulta filozofická: 5. - 6. 6. 2023, podrobnosti ff.upce.cz. Dny otevřených dveří 27. 1. a 25. 2. 2023

Fakulta zdravotnických studií: Zdravotně sociální péče test se zaměřením na biologii člověka, výchovu ke zdraví, první pomoc a základy společenských věd, motivace ke studiu 16. 5. 2023. Dny otevřených dveří 1. 12. 2022, online 11. 2. 2023

 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií: Bc. NSZ SCIO SP, UMŠ a Mgr. UP1SZŠ OSP 10. 12. 2022 - 20. 5. 2023 včetně, AJMP, AJ 4. 3. - 20. 5. 2023 včetně, NJMP bez přijímací zkoušky. Podrobnosti fhs.utb.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2023

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz 

Fakulta mezinárodních vztahů: Mezinárodní studia a diplomacie 13. 6. 2023 test matematika a 2 cizí jazyky. Podrobnosti fmv.vse.cz. Dny otevřených dveří VŠE 20. 12. 2022, fakultní 21. 1. 2023

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

Zdravotně sociální péče 1. kolo 30. 5. - 1. 6. 2023, 2. kolo 2. - 3. 8. 2023, 3. kolo 6. 9. 2023. Test na PC z odborných předmětů (základy společenských věd, psychologie, filozofie, sociologie, biologie) a obecných předpokladů, ústní pohovor - ověření kulturního, politického a společenského přehledu, schopnosti samostatného úsudku a motivace ke studiu, možnosti bonifikace a podrobnosti na webu školy. Den otevřených dveří 26. 1. 2023

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta filozofická: 12. - 16. 6. 2023 písemné testy, Filozofie ústní pohovor. Podrobnosti www.ff.zcu.cz. Den otevřených dveří 1. 2. 2023

Pedagogická fakulta: Bc., Mgr. 31. 5. - 8. 6. 2023, podrobnosti www.fpe.zcu.cz. Den otevřených dveří 1. 2. 2023

Soukromé vysoké školy

AMBIS vysoká škola, a.s. www.ambis.cz

Management a hospodaření ve veřejné správě (zaměření Politologie), Ekonomika a management podniku (zaměření Andragogika a rozvoj zaměstnanců, Manažerská psychologie), Marketingová komunikace  (více zaměření), Veřejná politika (zaměření Politologie a sociologie, Mezinárodní studia a diplomacie). Pohovor o motivaci ke studiu a očekávání, termíny domlouvá studijní oddělení po podání přihlášky. Dny otevřených dveří Praha 13. 12. 2022, 12. a 24. 1. 2023, Brno 8. 12. 2022, 12. 1. 2023, online 19. 1. 2023

Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu

Political Science, International Relations, Humanities, Society and Culture: Informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří online v AJ 12. 1. 2023, v ČJ 18. 1., 15. 2., 15. 3., 19. 4., 17. 5., 14. 6. 2023

CEVRO Institut, z.ú. www.cevroinstitut.cz

Politologie a mezinárodní vztahy, Bezpečnostní politika, Management sociálních služeb. Přijímací řízení motivační dopis nebo NSZ SCIO OSP nebo ZSV. Den otevřených dveří každý měsíc (nejbližší 1. 2. 2023 Praha), informace na webu školy

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz

Humanitní studia, Mediální studia, Mezinárodní vztahy. PS online test z AJ do 31. 10. 2023, KS bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 11. 1., 15. 2., 22. 3., 19. 4., 17. 5., 14. 6., 6. a 20. 9. 2023

Panevropská univerzita, a.s. fakulta Vysoká škola podnikání a práva, a.s. www.peuni.cz

Marketingové komunikace bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 11. 1. 2023

Prague City University www.praguecityuniversity.cz

Specializace v pedagogice: výuka cizích jazyků. Doložení jazykové úrovně, pohovor. Podrobné informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 2. 2., 18. 4. 2023 online

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. www.pvsps.cz

Psychologie, Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii 1. - 12. 6. 2023. Dny otevřených dveří 7. 2. a 7. 3. 2023

University College Prague - Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o. www.ucp.cz 

Mezinárodní vztahy a diplomacie. Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří Bratislava 2. 2., Praha-Smíchov 6. 2. 2023, ostatní pobočky individuální termín

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz

Psychology, Communication and Media Studies, International Relations. Informace poskytuje studijní oddělení. Dny otevřených dveří 18. 1., 15. 2., 15. 3. 2023 online

Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz

Andragogika, Speciální pedagogika, Resocializační a penitenciární pedagogika, Mezinárodní vztahy a diplomacie, Komunikační studia. Informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2023/2024 budou zveřejněny během ledna – února 2023.

Vysoká škola finanční a správní, a.s. www.vsfs.cz

Marketingová komunikace, Regionální rozvoj a veřejná správa. Informační pohovor, možnost absolvovat dobrovolné testy z jazyka a všeobecných znalostí vybraného oboru. Pozvánky s termíny zasílá studijní oddělení. Dny otevřených dveří Praha, Karlovy Vary, 14. 9., 12. 10. 2022, 11. 1., 8. a 25. 2., 8. a 25. 3., 12. a 29. 4., 10. a 27. 5., 14. 6., 12. 7. a 9. 8. 2023, možnost návštěvy po domluvě

Vysoká škola kreativní komunikace www.vskk.cz

Literární tvorba, Kreativní marketing a komunikace – více specializací. Teoretická (motivace, studijní předpoklady, přehled, předchozí zkušenosti, úroveň ČJ a AJ) a oborová (diskuze nad realizovanými a plánovanými pracemi) část 10. 2., 10. 3., 21. 4., 19. 5., 9. 6., 1. a 22. 9. 2023. Dny otevřených dveří 26. 1., 23. 2., 23. 3., 20. 4., 8. 6., 7. 9. 2023

Vysoké školy se zahraniční akreditací:

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ www.huni.cz

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava n.o., detašované pracoviště Praha www.hitspraha.cz/vs-hits.html

Collegium Humanum – Varšavská univerzita managementu http://humanum.cz   

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, s.r.o. www.fves.eu

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS Filia PRAHA www.humanitaspraha.cz

 

Vzorové testy a okruhy otázek

 

http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp

UK

https://fsv.cuni.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/ukazky-prijimacich-testu

https://fhs.cuni.cz/FHS-1595.html

https://ufar.ff.cuni.cz/cs/uchazec/filosofie/prijimaci-rizeni/bakalarske-studium/

rozcestník pro jednotlivé katedry, ústavy FF a jednotlivé programy: https://www.ff.cuni.cz/fakulta/katedry-a-ustavy/

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/

https://htf.cuni.cz/HTF-92-version1-modelovy_test_2009_b.doc

https://kcj.pedf.cuni.cz/PEDFKCJ-102.html 

http://tarantula.ruk.cuni.cz/KG-28.html

http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/uchazeci/bakalarske-studium/

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-tosp_model_pedf.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-2015_1.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-2015_1_vysledky.pdf

http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/

http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=149

http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/files/2015/11/vzorov%C3%BD-test-pro-SPPG.pdf

https://pages.pedf.cuni.cz/ktv/prijimaci-zkousky-z-telesne-vychovy/telesna-vychova-a-sport-bc/

MUNI

https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium

http://www.muni.cz/admission/tsp

https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/oborove-prijimaci-zkousky

https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni#undefined

ČZU

https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-obory/r-7484-bakalarske-studium/r-7624-hospodarska-a-kulturni-studia-hks

https://www.ivp.czu.cz/dl/38743?lang=cs

JČU
rozcestník pro jednotlivé programy https://chci-studovat.pf.jcu.cz/ doporučená literatura v jednotlivých odkazech

MENDELU

https://icv.mendelu.cz/studium/prijimaci-rizeni ukázky testových otázek, doporučená literatura a zápisy z přijímacích řízení ve spodní části stránky

https://frrms.mendelu.cz/32913-prijimaci-rizeni-do-bakalarskeho-studia

OSU

vzorové testy z minulých let https://ff.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/

a další vždy u jednotlivých oborů: http://ff.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

vzorové testy z minulých let https://pdf.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/

http://dokumenty.osu.cz/pdf/prijimacky/osp.pdf

a další vždy u jednotlivých oborů: http://pdf.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

http://dokumenty.osu.cz/fss/prijimacky2015/p1.pdf

vzorové testy z minulých let https://fss.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/

a další vždy u jednotlivých oborů: https://fss.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

SLU

https://www.slu.cz/fvp/cz/sovysledkyprijimacihorizeni

https://www.slu.cz/fpf/cz/soutestyprouchazece

TUL

http://www.fp.tul.cz/uchazec/prijimaci-rizeni ukázky testů ve spodní části stránky

UHK

https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy

https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Studium/Prijimaci-rizeni/Vzorove-testy#UHK-Article

https://www.uhk.cz/cs/prirodovedecka-fakulta/prijimaci-zkousky/vzorove-testy

UPOL

https://www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/ - část Písemné přijímací zkoušky ve spodní části stránky
 
UPCE
 
VŠE

VŠPJ

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/zdravotne-socialni-pece/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

ZČU

https://www.fpe.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-and-master-studies/info-score.html

https://www.ff.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-studies/info-score.html

PVŠPSS          

 

Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z https://dsia.msmt.cz//vystupy.html (počty živých přihlášených, počty přijatých, občané ČR), data pro přijímací řízení a vzory testů pak ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com

Zdroj obrázku: Woman photo created by marymarkevich - www.freepik.com

Přečtěte si také:

Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na humanitní obory, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí a podat odvolání.

Stahujte zdarma časopis pro maturanty nebo si jej prolistujte zde

Čeká vás letos maturita a přijímací zkoušky? zde seženete téměř všechny učebnice k maturitě, podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

11.1.2023


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit