VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Jak se dostat na nejžádanější obory vysokých škol

Jak se dostat na nejžádanější obory vysokých škol KamPoMaturitě.CZ

Zajímá vás, kde se na dané obory můžete přihlásit? Jaké jsou konkrétní požadavky k přijímačkám pro rok 2022? Informace pro obory, které neuvádíme v tomto přehledu, najdete na www.VysokeSkoly.com, aktuální informace k 2. kolům a prodloužení termínů pro podání přihlášek pak zde.

 

Doporučit známému
Diskuze ke článku: příspěvků 2, poslední 9.1.2012 8:31 - Komentovat.

Vyberte si obor

newsletter 9 2011 medicínaLékařské, veterinární, farmaceutické a zdravotnické obory

Lékařské, zdravovědné, ošetřovatelské, biomedicínské, veterinární a farmaceutické obory je možné studovat na 18 veřejných, jedné státní a dvou soukromých vysokých školách. 

 

Přijímací zkoušky

Lékařské obory: písemné testy fyzika, biologie, chemie, někdy 2. kolo s ústní zkouškou ověřující motivaci uchazeče nebo jeho obeznámenost s oborem. Některé fakulty promíjí přijímací zkoušky na základě prospěchu.

Ošetřovatelské a zdravotnické obory: obvykle všechny předměty jako u lékařských oborů nebo jejich kombinace, někdy spojeno s testem obecných studijních předpokladů. U vybraných oborů následuje ústní pohovor ověřující všeobecný rozhled a komunikační schopnosti nebo probíhají talentové zkoušky (např. fyzioterapie, zdravotnické záchranářství). U některých oborů je možné přijetí bez přijímací zkoušky při splnění podmínek.

Biomedicínské obory: test z biologie, chemie nebo fyziky, někde bez přijímací zkoušky, případně matematika.

Veterinární obory: písemné testy z biologie, případně chemie.

 

Úspěšnost přijetí

Tabulka níže uvádí šance na přijetí na jednotlivých fakultách v roce 2021, v závorce je uveden stav za rok 2020.

Lékařské, farmaceutické a veterinární:

MU LF 27,6 % (30,2 %) FARMF 71,1 % (54,2 %) OSU LF 48,7 % (56,4 %) UK 1. LF 26,4 % (44,6 %) 2. LF 20,2 % (25,7 %) 3. LF 19,6 % (17,8 %) LF Plzeň 22,9 % (22 %) LF HK 36,3 % (14 %) FARMF HK 89,7 % (47,1 %) UNOB pro státní VŠ statistika není k dispozici UPOL LF 19,7 % (19,1 %) VFU FVL 29,7 % (27 %) FVHE 70 % (71,6 %)

Ošetřovatelské a zdravotnické:

MU FSPS 43,5 % (35 %) OSU FSS 69,3 % (65,5 %) UPOL FZV 29,3 % (23,8 %) FTK 38,7 % (53,6 %) JČU ZSF 86,5 % (87,4 %) SLU FVP 59,4 % (64,8 %) TUL FZS 65,7 % (83,5 %) UJEP FZS 53,9 % (57,1 %) UK FTVS 35,4 % (43,3 %) UPCE FZS 43,6 % (81,4 %) UTB FHS 43,9 % (55,7 %) VŠPJ 91 % (90,1 %) ZČU FZS 47,9 % (59,3 %) PALESTRA 100 % (100 %) VŠZ 94,9 % (100 %)

Biomedicínské:

ČVUT FBMI 62,7 % (65,4 %) FEL 60,9 % (69,4 %) FS 71,9 % (71,7 %) MU PŘF 66,9 % (82 %) UJEP PŘF 81,1 % (82,1 %) UK PŘF 51,5 % (55,5 %) UPCE FCHT 100 % (100 %) VŠB FEI 97,7 % (96,9 %)  VŠCHT FCHT 73,5 % (64,3 %) FCHI 73,3 % (68,5 %) FPBT 64,9 % (59,1 %) VUTBR FEKT 93,5 % (71,4 %)

 

Doporučená literatura

 • Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU (MU Brno)
 • Modelové otázky k přijímacím zkouškám na 1. Lékařskou fakultu UK (Marvil pro 1. LF)
 • Modelové otázky pro přijímací zkoušky na 2. lékařskou fakultu UK (Karolinum)
 • Modelové otázky pro přijímací zkoušky z fyziky, chemie a biologie – UPOL (UPOL)
 • Somatologie – anatomie a fyziologie člověka 630 testových otázek a odpovědí (Nakladatelství Olomouc)
 • Odmaturuj z chemie/biologie/fyziky (vše Didaktis)
 • Fyzika/Chemie/Biologie v kostce pro SŠ (vše Fragment)

Všechny učebnice pro přípravu najdete zde.

 

Přípravné kurzy

Nultý ročník, VIP balíčky, moduly biologie, fyzika chemie

 

Podívejte se na náš video návod

 

Průběh a délka studia

Lékařské, farmaceutické a veterinární obory magisterské studium (5 a 6 let).

Zdravovědné a zdravotnické + biomedicínské obory bakalářské studium 3 roky, navazující magisterské 2 roky.
 

Přehled škol a fakult

Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů: Veterinární asistent 7. - 10. 6. 2022 přijímací zkouška z biologie, chemie + ústní pohovor. Podrobnosti www.af.czu.cz. Dny otevřených dveří 12. 11. 2021, 21. - 22. 1. 2022

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Fakulta biomedicínského inženýrství:. 13. - 17. 6. 2022. Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví biologie, chemie. Informatika a kybernetika ve zdravotnictví matematika, fyzika. Biomedicínská technika, Fyzioterapie, Radiologická asistence, Zdravotnické záchranářství biologie, fyzika. Podrobnosti www.fbmi.cvut.cz. Dny otevřených dveří 3. 12. 2021 a 28. 1. 2022

Fakulta elektrotechnická: Lékařská elektronika a bioinformatika od 13. 6. 2022, test z matematiky, podrobnosti www.fel.cvut.cz. Dny otevřených dveří 3. 12. 2021 a 3. 2. 2022 prezenčně, 13. 1. 2022 online

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz     

Zdravotně sociální fakulta: 30. 5. - 3. 6. 2022, talentová zkouška ZZ 2. - 6. 5. 2022. Písemný test z biologie člověka a ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky, Fyzioterapie navíc písemný motivační test, Radiologická asistence navíc test z obecné biologie a fyziky, Zdravotnický záchranář navíc talentová zkouška. Zdravotně-sociální péče test biologie člověka, ZSV, Laboratorní diagnostika test biologie člověka, chemie, všeobecná informovanost. Podrobnosti www.zsf.jcu.cz. Den otevřených dveří 21. 1. 2022

Přírodovědecká fakulta: Laboratorní a medicínská biologie 8. 6. 2022, případné 2. kolo 9. 9. 2022 písemný test biologie, chemie, při splnění podmínek (3 roky výuky biologie a 2 roky chemie na SŠ) bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.prf.jcu.cz. Den otevřených dveří 21. 1. 2022

Masarykova univerzita www.muni.cz

Lékařská fakulta: Mgr. 17. a 18. 6. 2022, Bc. + "Embryolog" 23. 6. 2022. Nepíše se TSP. Všeobecné lékařství, Zubní lékařství, Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog, Fyzioterapie test biologie, chemie, fyzika. Všeobecné ošetřovatelství test biologie a somatologie. Dentální hygiena, Nutriční terapie, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví test biologie, chemie, Porodní asistence navíc somatologie. Radiologická asistence, Ortoptika, Optika a optometrie test biologie, fyzika, Zdravotnický záchranář navíc test fyzické zdatnosti. Podrobnosti a možnosti prominutí www.med.muni.cz. Dny otevřených dveří 15. a 19. 1. 2022

Fakulta sportovních studií: Fyzioterapie praktická zkouška z TV 14. - 15. 5. 2022, 21. 5. 2022, písemný test biologie, fyzika, chemie. Podrobnosti www.fsps.muni.cz. Den otevřených dveří 20. 1. 2022

Přírodovědecká fakulta: Lékařská genetika a molekulární diagnostika TSP 23. a 24. 4. 2022, test z biologie se základy chemie 23. 4. 2022, Matematická biologie a biomedicína TSP 23. a 24. 4. 2022. Podrobnosti www.sci.muni.cz. Dny otevřených dveří 22. a 25. 1. 2022

Farmaceutická fakulta: Magisterské studium test z biologie, chemie, fyziky, obecných studijních předpokladů 20. - 23. 6. 2022. Podrobnosti a možnosti prominutí www.pharm.muni.cz. Den otevřených dveří 4. 2. 2022

Ostravská univerzita www.osu.cz

Lékařská fakulta: Praktická zkouška z TV duben-červen 2022, písemné zkoušky 30. 5. - 10. 6. 2022. Všeobecné lékařství, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví test z biologie, chemie a fyziky. Ergoterapie, Všeobecné ošetřovatelství, Pediatrické ošetřovatelství, Porodní asistence test biologie a společenskovědní test. Ochrana a podpora zdraví a Nutriční terapie test biologie, chemie. Fyzioterapie, Zdravotnické záchranářství test biologie a fyzika, praktická zkouška z TV. Podrobnosti lf.osu.cz. Dny otevřených dveří 6. 1. 2022 online, 28. 1. 2022

Fakulta sociálních studí: Zdravotně-sociální péče květen, červen 2022, test z biologie člověka. Podrobnosti a možnosti prominutí fss.osu.cz. Dny otevřených dveří 12. 1. 2022 online, 28. 1. 2022 prezenčně

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz

Fakulta veřejných politik: Dentální hygiena test OSP NSZ SCIO v termínu nejpozději do 22. 5. 2022, Pediatrické ošetřovatelství, Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence písemný test biologie člověka, test všeobecných studijních předpokladů a základů společenských věd květen - červen 2022. Více informací www.slu.cz/fvp/. Den otevřených dveří 2. 2. 2022 osobně i online

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta zdravotnických studií: Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fzs.tul.cz. Dny otevřených dveří celouniverzitní 20. 11. 2021, fakultní 11. 2. 2022

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: Bioinženýrství 1. - 15. 6. 2022 test z matematiky a fyziky, nebo matematiky a chemie. Podrobnosti www.fp.tul.cz. Dny otevřených dveří celouniverzitní 20. 11. 2021, fakultní 25. 1. 2022

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Fakulta zdravotnických studií: 30. - 31. 5. 2022 písemný test z biologie. Podrobnosti fzs.ujep.cz. Den otevřených dveří 3. 2. 2022

Přírodovědecká fakulta: Chemie a toxikologie bez přijímací zkoušky. Podrobnosti prf.ujep.cz. Den otevřených dveří 3. 2. 2022

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

1. lékařská fakulta: Bakalářské programy 15. 6. 2022 test z biologie, Adiktologie navíc test adiktologie. Magisterské studium 16. 6. 2022 test z biologie, chemie a fyziky. Podrobnosti a možnosti prominutí www.lf1.cuni.cz. Den otevřených dveří 8. 1. 2022

2. lékařská fakulta: Bc. 8. - 9. 6. 2022 písemný test z biologie, test všeobecných předpokladů, Fyzioterapie navíc chemie, fyzika, 2. kolo ústní zkouška. Magisterské 10. - 14. 6. 2022 písemný test z biologie, chemie, fyziky, test všeobecných předpokladů, 2. kolo ústní pohovor. Podrobnosti www.lf2.cuni.cz. Den otevřených dveří 15. 1. 2022

3. lékařská fakulta: Všeobecné lékařství písemný test z biologie, chemie, fyziky 7. 6., 2. kolo 8. – 9. 6. 2022 ústní zkouška interpretace textu, posouzení komunikačních schopností, samostatného úsudku, všeobecného rozhledu. Fyzioterapie test biologie, fyzika 7. 6., 2. kolo 8. 6. 2022 ústní zkouška, Nutriční terapie test biologie, chemie 7. 6., 2. kolo 9. 6. 2022 ústní zkouška. Dentální hygiena test biologie, chemie 7. 6. 2022 (pouze jedno kolo). Všeobecné ošetřovatelství 7. 6. test základy biologie člověka, 2. kolo 9. 6. 2022 ústní zkouška. Podrobnosti www.lf3.cuni.cz. Den otevřených dveří 7. 1. 2022

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové: 2. - 9. 6. 2022. Farmacie test z chemie a biologie včetně botaniky. Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví test z chemie a biologie bez botaniky. Podrobnosti a možnosti prominutí www.faf.cuni.cz. Dny otevřených dveří 11. 11. 2021 prezenčně, 8. 12. 2021 a 2. 2. 2022 online

Lékařská fakulta v Hradci Králové: Bc. 23. 6. 2022 test z biologie, somatologie a chemie, Mgr. 15. 6. 2022 test z biologie, somatologie, chemie a fyziky. Podrobnosti www.lfhk.cuni.cz. Dny otevřených dveří 4. 12. 2021 online

Lékařská fakulta v Plzni: pouze magisterské studium, test z fyziky, chemie a biologie 6. 6. 2022. Podrobnosti www.lfp.cuni.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2022

Fakulta tělesné výchovy a sportu: Fyzioterapie 1. - 3. 6. 2022 test obecných studijních předpokladů a z biologie. Podrobnosti ftvs.cuni.cz. Den otevřených dveří 4. 2. 2022

Přírodovědecká fakulta: Klinická a toxikologická analýza, Medicinální chemie 6. - 10. 6. 2022 test z chemie. Podrobnosti www.natur.cuni.cz. Dny otevřených dveří 14. a 15. 1. 2022

Univerzita obrany www.unob.cz

Fakulta vojenského zdravotnictví: Bc. Zdravotnické záchranářství 14. 6. 2022, test z biologie, AJ, ověření fyzické zdatnosti. Mgr. 15. 6. 2022 test AJ, ověření studijních předpokladů a fyzické zdatnosti. Podmínkou je souběžné podání přihlášky a vykonání zkoušky i na LFHK UK (Všeobecné lékařství). Podrobnosti na webu školy. Dny otevřených dveří 4. 12. 2021, 15. 1. 2022

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Lékařská fakulta: Všeobecné lékařství, Zubní lékařství 7. 6. 2022, test z fyziky, chemie a biologie. Podrobnosti www.lf.upol.cz. Dny otevřených dveří 3. 12. 2021, 15. 1. 2022 online

Fakulta zdravotnických věd: Bc. prezenční studium 9. 6., kombinované 10. 6. 2022, test biologie člověka (somatologie) a výběr ze společenských a přírodních věd včetně prověření obecných studijních předpokladů, Zdravotnické záchranářství ověření fyzické zdatnosti 16. 6. 2022. Podrobnosti www.fzv.upol.cz. Dny otevřených dveří  3. 12. 2021, 15. 1. 2022 online

Fakulta tělesné kultury: Fyzioterapie strukturovaný životopis, talentová zkouška z plavání, písemná zkouška z biologie, fyziky, chemie a cizího jazyka (AJ/NJ/FJ), ústní zkouška (somatologie, obecný přehled, motivace uchazeče), červen 2022. Podrobnosti ftk.upol.cz. Dny otevřených dveří 3. 12. 2021, 15. 1. 2022 online

Přírodovědecká fakulta (Optometrie, Bioinformatika, Biotechnologie a genové inženýrství aj.): 30. 5. - 10. 6. 2022, O test z fyziky a biologie, BGI test z chemie a biologie, B test z matematiky, chemie s biologií, možnost přijetí bez přijímací zkoušky pokud počet uchazečů nepřevýší kapacitní možnosti programu. Podrobnosti www.prf.upol.cz. Dny otevřených dveří 3. 12. 2021, 15. 1. 2022 online

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Fakulta zdravotnických studií: 16. – 17. 5. 2022 test z biologie člověka, výchovy ke zdraví a první pomoci, Zdravotnické záchranářství navíc motivace ke studiu a test fyzické zdatnosti (červen 2022), u oboru Radiologický asistent navíc test z fyziky, u programu Zdravotně sociální péče navíc test základy společenských věd. Podrobnosti fzs.upce.cz. Dny otevřených dveří 10. 12. 2021, 15. 1. 2022 online

Fakulta chemicko-technologická: Analýza biologických materiálů, Farmakochemie a medicinální materiály bez přijímací zkoušky. Podrobnosti fcht.upce.cz. Dny otevřených dveří 10. 12. 2021, 26. 1., 9. 2. 2022

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence NSZ SCIO Biologie, termíny 2. 4. - 21. 5. 2022 včetně, podrobnosti fhs.utb.cz. Den otevřených dveří 3. 2. 2022

Veterinární univerzita Brno www.vfu.cz

Fakulta veterinární hygieny a ekologie: Bc. bez přijímací zkoušky, bonifikace mj. za NSZ OSP/VŠP dle percentilu, Mgr. NSZ SCIO Biologie a Chemie nebo OSP percentil 75 a vyšší, všechny termíny. Možnost vykonání testu za zvýhodněnou cenu 390 Kč, podrobnosti fvhe.vfu.cz Dny otevřených dveří 8. 12. 2021 online, 4. 2. 2022

Fakulta veterinárního lékařství: Magisterské studium 14. - 16. 6. 2022 test z biologie a chemie, možnost prominutí a podrobnosti fvl.vfu.cz.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Fakulta elektrotechniky a informatiky: Biomedicínská technika, Biomedicínské asistivní technologie Bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.fei.vsb.cz. Dny otevřených dveří 20. - 22. 1. online, v kampusu VŠB-TUO 21. - 22. 1. 2022

Fakulta bezpečnostního inženýrství: Ochrana obyvatelstva a krizový management bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.fbi.vsb.cz. Dny otevřených dveří 20. - 22. 1. online, v kampusu VŠB-TUO 21. - 22. 1. 2022

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz

Fakulta chemické technologie: Syntéza a výroba léčiv, Chemie biomateriálů pro medicínské využití, Bioinformatika a chemická informatika bez přijímací zkoušky, podrobnosti fcht.vscht.cz. Dny otevřených dveří 3. a 4. 12. 2021, 21. a 22. 1. 2022, online 5. 2. 2022

Fakulta chemicko-inženýrská: Chemické inženýrství a bioinženýrství bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.vscht.cz/fchi. Dny otevřených dveří 3. a 4. 12. 2021, 21. a 22. 1. 2022, online 5. 2. 2022

Fakulta potravinářské a biochemické technologie: Biochemie a biotechnologie specializace Přírodní látky a léčiva, Biotechnologie a bioinženýrství bez přijímací zkoušky, podrobnosti fpbt.vscht.cz. Dny otevřených dveří 3. a 4. 12. 2021, 21. a 22. 1. 2022, online 5. 2. 2022

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

Porodní asistentka, Všeobecná sestra test na PC - biologie člověka, psychologie, obecné studijní předpoklady. Ústní zkouška biologie člověka, motivace uchazeče. Zdravotně sociální péče test na PC ze základů společenských věd, psychologie, sociologie, filosofie, biologie a obecných studijních předpokladů. Ústní zkouška k ověření kulturního, politického a společenského přehledu, schopnosti samostatného úsudku a motivace ke studiu. Bonifikace za aktivity uchazeče (praxe, osobní rozvoj, dobrovolnická činnost atd.). Podrobnosti www.vspj.cz. Termíny 1. kolo 31. 5. - 2. 6. 2022, 2. kolo 3. - 4. 8. 2022, 3. kolo 7. 9. 2022.

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií: Biomedicínská technika a bioinformatika červen 2022, test z biologie a matematiky. Podrobnosti a možnosti prominutí www.fekt.vut.cz. Dny otevřených dveří 23. 11. a 9. 12. 2021, 26. 1. a 11. 2. 2022

Fakulta chemická: Chemie pro medicínské aplikace, Chemie a technologie materiálů bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.fch.vut.cz. Dny otevřených dveří 4. - 11. 2. 2022

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz   

Fakulta zdravotnických studií: 13. - 14. 6. 2022 test z biologie člověka, Radiologická asistence navíc test fyzika, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví navíc test chemie. Podrobnosti www.fzs.zcu.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2022

Soukromé vysoké školy s těmito obory

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. www.palestra.cz  

Výživové poradenství a sportovní diagnostika: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 10. 1., 15. 2. online, 16. 3., 12. 4. online, 9. 5., 14. 6., 25. 8. online, 12. 9. 2022

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. www.vszdrav.cz 

1. kolo 29. 4., 2. kolo 26. 8. 2022. Všeobecné ošetřovatelství a Porodní asistence test biologie člověka, psychologie, Zdravotnické záchranářství navíc test fyzika, talentová zkouška z TV, Fyzioterapie navíc talentová zkouška z TV, motivační pohovor. Kombinovaná forma studia VO, ZZ bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.vszdrav.cz. Dny otevřených dveří 1. 2., 5. 4. 2022

 

Vzorové testy a okruhy otázek

 

Vyzkoušejte náš online test z biologie s vyhodnocením do e-mailu

UK

http://www.lf2.cuni.cz/studium/uchazeci/modelove-otazky/ukazka-z-prijimacich-testu-2015

http://www.lf3.cuni.cz/3LF-66.html

http://www.lf3.cuni.cz/cs/uchazec/tematicke-uchazec/index.html

http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Vzorove-otazky/

https://www.lfhk.cuni.cz/Uchazeci-o-studium/Bakalarske-studium/Priprava-na-prijimaci-zkousku/

https://www.lfhk.cuni.cz/getattachment/9ff7c17a-f254-4e59-b59f-369a9b201aac/Ukazkovy-test.aspx/

http://www.lfp.cuni.cz/sekce/6-prijimaci-rizeni.html

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-573.html

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/modelove-otazky/

MUNI

https://www.med.muni.cz/do/med/web_lf_mu/uchazeci/spolecne_dokumenty_bc_mgr_nmgr/materialy_k_prijimaci_zkousce/doporucena_literatura_bcamgr_prijimaci_zkousky.pdf

http://www.muni.cz/admission/tsp

https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni#undefined

https://is.muni.cz/do/fsps/studijni/uchazeci/prij_riz/Bc/Bc21_22/testy_a_statistiky_z_roku_2020/

https://www.pharm.muni.cz/media/3278702/pr_modelove-otazky-na-web.pdf

UPOL

https://www.lf.upol.cz/fileadmin/userdata/LF/MGR/Okruhy_otazek_k_PZ_01.doc

https://www.lf.upol.cz/uredni-deska/#c7667

https://www.fzv.upol.cz/fileadmin/userdata/FZV/Prijimacky/2020-2021/www_okruhy_PRZK_pro_cerven_2020_aktualizace.pdf

https://www.fzv.upol.cz/fileadmin/userdata/FZV/Prijimacky/2019-2020/zaverecna_zprava_PR_19-20_web_FZV.pdf

https://www.fzv.upol.cz/fileadmin/userdata/FZV/Prijimacky/2021-2022/zaverecna_zprava_PR_21-22.pdf

https://ftk.upol.cz/studujte-u-nas/bakalarske-studium/#c34979

https://www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/ v části Písemné přijímací zkoušky (testy)

OSU

http://dokumenty.osu.cz/lf/lf-ukazka-modelovych-otazek.pdf

https://lf.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/ část Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů

ostatní obory rozcestník http://lf.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

https://fss.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/ část Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů

https://dokumenty.osu.cz/fss/prijimacky2019/fss-prijimacky2019-informace-pz-ZSP.pdf

ČZU

https://www.af.czu.cz/cs/r-6778-o-fakulte/r-6791-uredni-deska část Zpráva o přijímacím řízení

ČVUT

http://www.fbmi.cvut.cz/fakulta/zaverecne-zpravy

https://fel.cvut.cz/cz/prestudent/vysledky

JČU

http://www.zsf.jcu.cz/cs/vzdelavani-a-studium/informace-pro-uchazece-o-studium/prijimaci-rizeni/testy_2019_2020/testove-otazky-z-jednotlivych-studijnich-oboru

SLU

http://www.slu.cz/fvp/cz/studium/prijimaci-rizeni/docs/vzorovy-test-vss

https://www.slu.cz/fvp/cz/sovysledkyprijimacihorizeni

UNOB

http://www.unob.cz/fvz/uchazec/Stranky/vzorove_testy.aspx

UPCE

http://www.upce.cz/fzs/studium/bakalarske/testy.pdf

https://fzs.upce.cz/fzs/studium/prijimaci-rizeni/kriteria.html ukázkové otázky z přijímacích testů

VFU

https://fvl.vfu.cz/cz/vzorove-otazky

https://fvl.vfu.cz/cz/tematicke-okruhy-pro-pripravu-na-prijimaci-zkousky

https://fvhe.vfu.cz/cz/veterinarni-hygiena-a-ekologie-1 - vzorové otázky a tématické okruhy ve spodní části stránky

VŠPJ

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/vseobecna-sestra/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/porodni-asistentka/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

VUTBR

https://www.fekt.vut.cz/pro_uchazece/prijimacky_priprava

ZČU

https://www.fzs.zcu.cz/cs/Admission/Prijimaci_rizeni/more_information doporučená literatura

https://www.fzs.zcu.cz/cs/Admission/Prijimaci_rizeni/result_admission_procedure písemné testy

VŠZDRAV          

https://www.vszdrav.cz/media/2_pro%20uchaze%C4%8De/p%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD/vsz_ukazka_prijimaci_test.pdf

 

 

newsletter 9 2011 psychologiePsychologie

Obor lze v různých podobách studovat na 5 veřejných a 3 soukromých vysokých školách s akreditací MŠMT. Další programy školy nabízejí v souvisejících oborech a specializacích (manažerská psychologie, sociální práce, speciální pedagogika, sociální pedagogika a další učitelské obory).

Přijímací zkoušky

Obvykle vícekolové. V prvním kole se zjišťují oborové a společenskovědní znalosti, všeobecný přehled a studijní předpoklady formou testů (vlastní testy fakulty,TSP nebo NSZ Scio OSP + ZSV) a znalosti z biologie. Ve druhém kole uchazeče čeká ústní pohovor nad nastudovanou literaturou a důvody volby oboru, posouzení motivace a předpokladů pro profesi psychologa. Může zahrnovat také talentovou zkoušku (např. Arteterapie na JČU) nebo zkoušku z jazyka. U víceoborových (sdružených) studií se skládá zkouška z dalšího oboru.

Úspěšnost přijetí

Na FF UK program psychologie bylo v roce 2021 1175 přihlášených a 60 přijatých (2020 59/1053, 2019 66/1062, 2018 68/1016, 2017 67/976, 2016 61/1035, 2015 66/1006, 2014 61/1009), na FSS MUNI program psychologie bylo v r. 2021 podáno 1670 přihlášek, 137 uchazečů bylo přijato (2020 151/1342, 2019 111/1027, 2018 156/1223, 2017 167/1643, 2016 160/1528, 2015 168/1621, 2014 155/1635), na FF MUNI bylo v roce 2021 2234 uchazečů a 111 přijatých (2020 100/1214, 2019 284/1029, 2018 116/823). FF UPOL v roce 2021 evidovala v programu Psychologie 915 přihlášek, přijato bylo 50 zájemců (2020 52/638), PDF JČU pro program Psychologie uvedla 98 podaných přihlášek a 33 přijatých uchazečů, FF OSU (program Psychologie) zaznamenala 539 přihlášek a 71 přijatých zájemců.

Doporučená literatura

 

Psychologie – Jak se dostat na vysokou – skripta (Amos)

Vývojová psychologie: Proměny lidské psychiky od početí po smrt (Portál)

Obecná psychologie: Dílčí aspekty lidské psychiky a jejich orgánový základ (Karolinum)

Vývojová psychologie Dětství a dospívání (Karolinum)

Dějiny psychologie (Grada)

Učebnice obecné psychologie (Academia)

Psychologie - Příručka pro studenty (Portál)

Přehled psychologie (Portál)

Společenské vědy pro SŠ 1. – 4. díl + pracovní sešity (Didaktis)

 

Další aktuálně nabízené publikace najdete zde.

Přípravné kurzy

Psychologie - nultý ročník, modul, ZSV, VIP balíčky - aktuální nabídka zde.

Podívejte se na náš video návod:

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

Přehled škol a fakult

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Pedagogická fakulta (Arteterapie, Psychologie): Psychologie 1. kolo test OSP NSZ SCIO od prosince 2020 do května 2022. 2. kolo posouzení materiálů dodaných uchazečem (písemný podklad – důvody pro výběr oboru, osobní zkušenosti, uvedení dvou odborných publikací a zdůvodnění pro výběr, vysvětlení a kritické zhodnocení dvou poznatků z psychologických disciplín; videonahrávka s identifikační částí, dále stejné části jako u písemného podkladu, termín dodání do 11. 6. 2022).  Arteterapie 1. kolo test předpokladů ke studiu a všeobecný přehled, hlavní důraz na znalosti v oblastech psychologie, psychoterapie, spec. pedagogika, dějiny umění. 2. kolo pohovor (motivace ke studiu, orientace v dějinách a současnosti výtvarného umění, pohovor o oblíbeném výtvarném artefaktu), testový ateliér (90 min., výtvarné zpracování zadaného tématu, vyhotovení barvového testu), řízený atelíor (90 minut, tvorba artefaktu na volné téma). Podrobnosti na www.pf.jcu.cz. Dny otevřených dveří 20. a 21. 1. 2022

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií (Psychologie): ZSV a OSP NSZ Scio 11. 12. 2021 - 2. 4. 2022, TSP MU 23. a 24. 4. 2022, u mezifakultního studia nutno splnit podmínky přijetí na jiné fakultě. Podrobnosti a možnosti prominutí na www.fss.muni.cz. Dny otevřených dveří 21. a 22. 1. 2022

Filozofická fakulta (Psychologie): TSP 23. a 24. 4. 2022, 24. 4. 2022 písemný oborový test (psychologie, biologie). Podrobnosti na www.phil.muni.cz. Dny otevřených dveří 21. a 22. 1. 2022

Ostravská univerzita www.osu.cz

Filozofická fakulta (Psychologie): 30. 5. - 3. 6. 2022. Uchazeč musí prokázat vědomosti zejména z psychologie a biologie člověka (včetně latinské terminologie) a také ze společenskovědního a humanitního základu (sociologie, filozofie, politika, historie, ekonomie), dále musí být schopen aplikace logických operací na základní matematické úlohy. Pro uvedené platí rozsah středoškolských (gymnaziálních) výukových požadavků, včetně dalších znalostí v rozsahu doporučené literatury. Podrobnosti www.ff.osu.cz. Den otevřených dveří 7. 1. 2022 online, 28. 1. 2022 prezenčně

Pedagogická fakulta (Psychologie se zaměřením na vzdělávání): 9. - 27. 5. 2022 test předpokladů ke studiu. Podrobnosti www.pdf.osu.cz. Den otevřených dveří online 11. 1. 2022, prezenčně 28. 1. 2022

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Filozofická fakulta (Psychologie): 14. 5. - 14. 6. 2022, písemná: ZSV nebo BIO, psychologie, studijní předpoklady, esej na 1 ze 3 témat, ústní: část A – rozhovor o eseji, odborných aktivitách, zájmech, motivaci a předpokladech ke studiu uchazeče, diskuze o odborných otázkách na základě seznamu prostudované literatury. Část B – prezentace zaměřená na uchazečovu motivaci ke studiu psychologie, otázky z okruhů pro podčást A. Předkládá se seznam odborných aktivit a prostudované odborné literatury v oboru psychologie. Podrobnosti www.ff.cuni.cz. Den otevřených dveří 15. 1. 2022

Pedagogická fakulta (Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku): 6. - 21. 6. 2022 písemný test vycházející z doporučených odborných publikací, část otázek v AJ (jednoduchý odborný text). Podrobnosti www.pedf.cuni.cz.  Den otevřených dveří 26. 1. 2022

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Filozofická fakulta (Psychologie): 14. – 15. 5. 2022 (v případě většího počtu uchazečů i 21. – 22. 5. 2022), ústní zkouška 23. - 27. 5. 2022. 1. část písemný test předpokladů ke studiu, oborový test, 2. část ústní zkouška (motivace ke studiu, odborné zkušenosti/praxe, profesní směřování). 2 znalostní otázky z dějin psychologie, obecné/vývojové/osobnostní/sociální/klinické psychologie, psychologie práce, biologie člověka. Více informací www.ff.upol.cz. Dny otevřených dveří 3. 12. 2021, 15. 1. 2022 online

Soukromé vysoké školy

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. www.pvsps.cz 

Psychologie: Písemná část (test obecných studijních předpokladů, vědomostní test, test cizí jazyk), ústní část (orientace v literatuře, motivace ke studiu a výkonu povolání, řešení modelové situace), talentová část (osobnostní předpoklad k výkonu povolání). Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii: Písemná část (test obecných studijních předpokladů, vědomostní test), ústní část (orientace v literatuře, motivace ke studiu a výkonu povolání, řešení modelové situace), talentová část (osobnostní předpoklady uchazeče). Termín zkoušek 1. - 10. 6. 2022. Dny otevřených dveří 8. 2. a 8. 3. 2022

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz

Psychology: informace na https://www.unyp.cz/admissions/admissions-requirements. Den otevřených dveří 19. 1. 2022 online

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. www.vsaps.cz 

Personální a interkulturní management: Termíny přijímacího řízení budou vyhlášeny po schválení akreditace (informace ke dni aktualizace článku).

Školy se zahraniční akreditací

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS Filia PRAHA www.humanitaspraha.cz

Magisterský program Psychologie, informace na studijním oddělení.

 

Vzorové testy a okruhy otázek

  

Vyzkoušejte náš online test s vyhodnocením!

UK
MUNI
JČU
OSU
UPOL
https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni/#c4151 - testy a zprávy z přijímacího řízení ve spodní části stránky
 
PVŠPSS          
 
 

Zdroje: Data pro přijímací řízení, šance na přijetí UK, UPOL a MUNI a vzory testů čerpáme ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty.

 

newsletter 9 2011 žurnalistikaŽurnalistika

Studium žurnalistiky, mediálních studií, marketingové komunikace či public relations nabízí 7 fakult veřejných škol a 11 soukromých vysokých škol. Tyto obory najdete na filozofických či sociálněvědních fakultách, ale také na fakultách pedagogických. Pokud vás zajímají jiná zaměření (dramaturgie, scénáristika apod.), najdete je na uměleckých fakultách a školách po celé ČR - podrobnější informace včetně náplně oborů a podmínek přijímacího řízení uvádíme na www.VysokeSkoly.com.

 

 

Přijímací zkoušky

UK Komunikační studia se specializací Žurnalistika, Mediální studia, Marketingová komunikace a public relations: test OSP a AJ NSZ Scio, 2. kolo ústní zkouška. MU TSP nebo OSP NSZ Scio a ZSV NSZ Scio. Podmínky pro další univerzity jsou obdobné, najdete je níže v článku.

 

Úspěšnost přijetí

Do programu Komunikační studia, specializaci Žurnalistika FSV UK se v roce 2021 hlásilo 398 zájemců, z toho 81 bylo přijato (2020 359/86, 2019 407/84, 2018 548/87, 2017 514/78, 2016 664/76, stejná čísla byla i za rok 2015, v předchozím roce 761/67, 2013 874/73). U specializace Marketingová komunikace a PR téhož programu uspělo v roce 2021 83 uchazečů z 487 přihlášených (2020 386/84, 2019 701/84, 2018 734/85, 2017 642/84, 2016 727/90, 2015 857/81, 2014 869/74, 2013 981/77), specializace Mediální studia uvádí 90 přijatých na 232 přihlášených pro rok 2021 (2020 405/91, 2019 205/81)..

Na FSS MUNI zaznamenali u programu Mediální studia a žurnalistika v roce 2021 952 přihlášek, přijali 312 zájemců (2020 860/295, 2019 955/299, 2018 1197/448, 2017 1315/344, 2016 1449/336, 2015 1577/368, 2014 1322/335, 2013 více než 1600 přihlášek a 130 zapsaných zájemců).

 

Doporučená literatura

 • Testy z českého jazyka k přijímacím zkouškám VŠ (Amos)
 • Stylistika pro žurnalisty (GRADA)
 • Sociologie žurnalistiky (Portál)
 • Úvod do teorie masové komunikace (Portál)
 • Masová média (Portál)
 • Společenské vědy pro SŠ 1. – 4. díl + pracovní sešity (Didaktis)
 • Cvičebnice OSP a ZSV (vše SCIO, kolektiv autorů)
 • Přijímačky na VŠ v pohodě Studijní předpoklady (OSP), Základy společenských věd (ZSV) (Taktik)
 • Maturita ze společenských věd (Nakl. A. Skřivan ml.)

Další učebnice k této tématice najdete zde.

 

Přípravné kurzy

Žurnalistika a mediální studia „nultý ročník“, moduly ZSV/OSP - aktuální přehled kurzů najdete zde.

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií 

Mediální studia a žurnalistika ZSV a OSP NSZ Scio 11. 12. 2021 - 2. 4. 2022, TSP MU 23. a 24. 4. 2022, varianty ZSV + OSP nebo ZSV + TSP, u mezifakultního studia nutno splnit podmínky přijetí na jiné fakultě. Podrobnosti www.fss.muni.cz.  Dny otevřených dveří 21. a 22. 1. 2022

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Pedagogická fakulta Jazyková a literární kultura: Písemná zkouška, část literární (literární historie, literární teorie, kulturní přehled) a jazyková (komplexní textový rozbor) 16. 5. - 24. 6. 2022. Podrobnosti www.uhk.cz/pdf. Dny otevřených dveří 7. - 8. 1. 2022

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Pedagogická fakulta Čeština pro veřejnou komunikaci 2022 program není otevřen. Podrobnosti www.pf.ujep.cz. Den otevřených dveří 3. 2. 2022

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta sociálních věd

Komunikační studia - specializace Žurnalistika, Mediální studia, Marketingová komunikace a public relations. 1. kolo NSZ OSP + NSZ AJ do 30. 4. 2022 (termín 5. 3. 2022 při splnění podmínek hrazen fakultou), 2. kolo ústní zkouška 1. - 17. 6. 2022, motivace ke studiu se základní orientací v oboru, diskuse o seznamu četby a dalších děl, případně o  předchozích aktivitách v oboru (při ústní části se dokládá CV a motivační dopis), rozprava nad aktuálními otázkami české a mezinárodní politiky, moderní historie, společenských věd, společenského a kulturního dění, představení mediálního produktu (dle specializace). Podrobnosti www.fsv.cuni.cz.  Den otevřených dveří FSV 10. 12. 2021, IKSŽ 26. 1. 2022

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Filozofická fakulta
14. – 15. 5. 2022 (v případě většího počtu uchazečů i 21. – 22. 5. 2022).
Žurnalistika, Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích:: test studijních předpokladů 
Politická komunikace a politický marketing: Test studijních předpokladů a písemný oborový test (ze znalostí v oblasti domácí i zahraniční politiky, politologie a základů příbuzných společensko-vědních a humanitních oborů, jako např. české a světové dějiny od 18. století, politická sociologie, politické myšlení, politická ekonomie. Prověřován je rovněž všeobecný přehled uchazečů, schopnost analýzy textu a logického uvažování. Část otázek je formulována v anglickém jazyce)
Podrobnosti www.ff.upol.cz. Dny otevřených dveří  3. 12. 2021, 15. 1. 2022 online
 
Cyrilometodějská teologická fakulta
Etika a kultura v mediální komunikaci 10. - 18. 6. 2022 motivační dopis a motivační pohovor. Podrobnosti www.cmtf.upol.cz. Dny otevřených dveří 3. 12. 2021, 15. 1. 2022 online

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta multimediálních komunikací Marketingová komunikace 30. 5. - 3. 6. 2022 písemný test znalosti základních pojmů z oblasti marketingové komunikace, test AJ. Podrobnosti fmk.utb.cz. Dny otevřených dveří 3. 2. 2022
 

Soukromé vysoké školy s žurnalistickými obory:

Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu
Journalism and Communications: informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 23. 2., 23. 3., 20. 4., 18. 5., 22. 6. 2022 online
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz
Mediální studia: Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 12. 1., 16. 2., 23. 3., 20. 4., 18. 5., 15. 6., 7. a 21. 9. 2022
University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz
Communication and Media Studies: informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 19. 1., 10. 2. 2022 online
Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz  
Komunikační studia - specializace Aplikovaná (sociální) komunikace, Mediální komunikace: Informace pro akademický rok 2022/2023 budou zveřejněny během února 2022.
Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. www.vsem.cz  
Ekonomika a management, zaměření Komunikace a média, Marketing. 1. kolo elektronický dotazník, 2. kolo pohovor, informace o termínech na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 25. 1. 2022
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz
Marketingová komunikace (obor v ČJ i v AJ): Motivační pohovor, dobrovolný test z jazyka a všeobecných znalostí vybraného oboru. Pozvánky na konkrétní termíny zasílá studijní oddělení. Dny otevřených dveří Praha Praha 10. 11. 2021, 12. 1., 9. a 12. 2., 9. 3., 13. 4., 11. 5., 8. 6., 13. 7., 10. 8. 2022, Karlovy Vary a Most 13. 1., 10. a 12. 2., 10. 3., 14. 4., 12. 5., 9. 6., 14. 7., 11. 8. 2022
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. www.vsh.cz
Hotelnictví, cestovní ruch a marketing, specializace Marketing ve službách: Informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 12. 1., 15. 2., 3. 3., 13. 4., 11. 5., 16. 6., 19. 7., 23. 8. 2022
Vysoká škola kreativní komunikace www.vskk.cz
Kreativní marketing a komunikace, specializace Kreativní marketing, Digitální marketing a komunikace, Komerční psaní v médiích, Literární tvorba. Kreativní a oborová část 11. 3., 8. 4., 29. 4., 10. a 28. 6., 2. a 23. 9. 2022. Dny otevřených dveří 20. 1. online, 10. 3., 7. 4., 2. 6. a 8. 9. 2022
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. www.vsmvv.cz  
Mezinárodní management a marketing, zaměření Marketing a PR a další: Každé úterý nebo po domluvě, motivační pohovor nebo motivační dopis. Dny otevřených dveří 11. 11., 9. 12. 2021, 3. 2., 17. 3., 21. 4., 19. 5., 23. 6., 21. 7., 18. 8. a 8. 9. 2022
Vysoká škola podnikání a práva, a.s. www.vspp.cz
Marketingové komunikace: Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 15. 9. 2021, 12. a 26. 1., 9. a 23. 2., 9. a 23. 3., 13. 4., 11. 5., 1. a 15. 6., 31. 8., 14. 9. 2022
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.  www.ambis.cz
Ekonomika a management podniku - zaměření Media a PR a další, Marketingová komunikace - více zaměření. Pohovor o motivaci ke studiu a očekávání, termíny domlouvá studijní oddělení po podání přihlášky. Dny otevřených dveří Praha 20. 1. a 16. 2., Brno 9. 2. 2022, online 19. 1. 2022
 

Vzorové testy a okruhy otázek

https://www.scio.cz/nsz/popis-a-ukazky-testu.asp

UK

https://iksz.fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/doporucena-literatura-iksz.doc

MUNI

http://www.muni.cz/tsp

UHK

https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy

UPOL

https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni/ - ve spodní části stránky testy z minulých přijímacích řízení

UTB

https://fmk.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/zpravy-z-prijimacich-rizeni/ - obsahují vzory testů z minulých let

 

Zdroje statistik najdete v článku zde.
 

newsletter 9 2011 právoPrávní obory

Právo jako magisterský obor můžete studovat na 4 právnických fakultách veřejných vysokých škol, obory s právním zaměřením najdete i v bakalářské formě studia – pro rok 2022 je nabízí 5 fakult veřejných a státních vysokých škol a 7 soukromých VŠ. Nezapomínejme na vyšší odborné školy, které také otevírají právně zaměřené obory. 

 

Přijímací zkoušky

S výjimkou Masarykovy univerzity právnické fakulty přihlíží k výsledkům testů obecných studijních předpokladů NSZ Scio, případně ZSV. Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů (TSP). Je možná bonifikace výsledků maturity a zkoušky z cizích jazyků (UK) a účasti v programu celoživotního vzdělávání (UK, ZČU). Některé soukromé VŠ přijímají uchazeče bez přijímací zkoušky.

 

Úspěšnost přijetí

Fakulty nabízející "dlouhé" magisterské obory:

UK PRF 30,4 %, MU PRF 43,4 %, UPOL PRF 24,7 %, ZČU PRF 66,5 %

Fakulty veřejných a státních VŠ s bakalářskými obory:

MU ESF 43,1 %, Policejní akademie 33 %

Soukromé VŠ

AMBIS 92,9 %, VŠPP 91,5 %, CEVRO, MUP, UJAK, VŠERS, VŠFS 100 %

 

Doporučená literatura

Společenské vědy pro SŠ 1. – 4. díl + pracovní sešity (Didaktis)
Studijní předpoklady a základy logiky 1. a 2. díl (Sokrates)
SCIO NSZ Cvičebnice ZSV, Cvičebnice OSP (Scio)
Přijímačky na VŠ v pohodě Studijní předpoklady (OSP), Základy společenských věd (ZSV) (Taktik)

Další učebnice s právnickou tématikou najdete zde.

Podívejte se na náš video návod:

 

Přípravné kurzy

Nultý ročník "Právo", VIP balíček, moduly TSP, ZSV, OSP, Policejní akademie ČR

 

Průběh a délka studia

Pro uplatnění absolventů v justici a řadě dalších právnických profesí zatím české právní předpisy vyžadují absolvování magisterského studijního programu akreditovaného v ČR. Magisterské studium (5 let), bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Právnická fakulta: magisterský program Právo a právní věda termíny NSZ Scio OSP ZSV od prosince 2021 do května 2022, bonifikace za výsledky maturity, jazykové certifikáty, SOČ, možnost prominutí při absolvování programu CŽV, podrobnosti na www.prf.cuni.cz. Den otevřených dveří 9. 2. 2022

Masarykova univerzita www.muni.cz

Právnická fakulta: Bakalářské programy (Mezinárodněprávní obchodní studia, Teorie a praxe trestního a správního procesu, Vyšší justiční úředník. Program Obchodněprávní studia 2022 není otevřen) a magisterský program (Právo a právní věda) TSP 23. a 24. 4. 2022, možnost prominutí, podrobnosti na www.law.muni.cz. Den otevřených dveří 11. 1. 2022

Ekonomicko-správní fakulta (Finance a právo): TSP 23. a 24. 4. 2022, možnost prominutí, podrobnosti na www.econ.muni.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2022

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Právnická fakulta: Magisterský program Právo a bakalářský program Právo ve veřejné správě termíny NSZ Scio OSP a ZSV od prosince 2021 do května 2022, možnost vykonat kompletní test zdarma 21. 5. 2022. Podrobnosti na www.pf.upol.cz. Dny otevřených dveří 3. 12. 2021 a 15. 1. 2022

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta právnická: Magisterský program Právo a právní věda, bakalářský program Právní specializace. Termíny NSZ SCIO v období prosinec 2021 - květen 2022, bonifikace za kurz CŽV, podrobnosti na www.fpr.zcu.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2022

Policejní akademie České republiky www.polac.cz  

Fakulta bezpečnostně právní: Bezpečnostně právní studia, Bezpečnostní management ve veřejné správě. Pro rok 2022 nebyly informace k datu přípravy článku na webu školy k dispozici. Podmínky pro minulý rok: Ostatní uchazeči (tj. uchazeči mimo příslušníky bezpečnostních sborů, vojáků z povolání, strážníků a státních zaměstnanců dle příslušného zákona) NSZ SCIO ZSV a Cizí jazyk od prosince 2020 do května 2021. 

Soukromé vysoké školy s právními obory

CEVRO Institut, o.p.s. www.cevro.cz 

Právo v obchodních vztazích: OSP nebo ZSV NSZ SCIO nebo motivační dopis, podrobnosti na studijním oddělení. Dny otevřených dveří Praha 5. 1., Č. Krumlov 7. 1. 2022

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz

Veřejná správa: Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 12. 1., 16. 2., 23. 3., 20. 4., 18. 5., 15. 6., 7. a 21. 9. 2022

Univerzita Jana Amose Komenského, s.r.o. www.ujak.cz 

Právo v podnikání: Pro rok 2022 nebyly informace k datu přípravy článku na webu školy k dispozici. Podmínky pro minulý rok: Bez přijímací zkoušky.

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. www.vsers.cz

Bezpečnostně právní činnost: Přijímací pohovory - termíny budou uchazečům zaslány e-mailem. V případě zhoršené epidemiologické situace proběhne přijímací řízení bezkontaktně distančním způsobem. Dny otevřených dveří 5. 4. 2022, prezenčně ČB 20. a 21. 1., 7. 4. 2022, Příbram 9. 2. 2022

Vysoká škola finanční a správní, a.s. www.vsfs.cz

Právo v podnikání, Bezpečnostně právní studia, Kriminalistika a forenzní disciplíny: Pro rok 2022 nebyly informace k datu přípravy e-booku na webu školy k dispozici. Podmínky pro minulý rok: Pohovor, dobrovolný test z jazyka a všeobecných znalostí vybraného oboru. Informace o termínech zasílá studijní oddělení. Dny otevřených dveří Praha 12. 1., 9. a 12. 2., 9. 3., 13. 4., 11. 5., 8. 6., 13. 7., 10. 8. 2022, Karlovy Vary a Most 13. 1., 10. a 12. 2., 10. 3., 14. 4., 12. 5., 9. 6., 14. 7., 11. 8. 2022

Vysoká škola podnikání a práva a.s. www.vspp.cz

Právo v aplikační praxi – specializace Právo v podnikání, Právo ve veřejné správě: Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 12. a 26. 1., 9. a 23. 2., 9. a 23. 3., 13. 4., 11. 5., 1. a 15. 6., 31. 8., 14. 9. 2022

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.  www.ambis.cz

Bezpečnostní management – zaměření programu Právo a bezpečnost: Bez přijímací zkoušky - pohovor o motivaci ke studiu a očekávání. Termíny pohovorů domlouvá studijní oddělení po podání přihlášky. Dny otevřených dveří Praha 11. a 20. 1., Brno 12. 1. 2022

 

Vzorové testy a okruhy otázek

Vyzkoušejte náš online testy s vyhodnocením do e-mailu

 

newsletter 9 2011 ekonomieEkonomické obory

Přemýšlíte o vysoké škole ekonomického směru? Management, cestovní ruch, podnikovou ekonomiku, finance a účetnictví, marketing a další ekonomické obory nabízí přes 60 fakult veřejných a státních vysokých škol, 27 soukromých škol a škol se zahraniční akreditací. Na všechny ekonomické obory veřejných VŠ se v roce 2021 hlásilo přes 22 tisíc studentů, z nich se na dané školy dostane 67 %. 

 

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška nejčastěji obsahuje test z matematiky a cizího jazyka, test studijních předpokladů nebo kombinaci těchto testů. Na některé fakulty a školy se dostanete i bez přijímacích zkoušek. Pro informace k cizojazyčným oborům vás odkážeme na stránky fakult.

 

Úspěšnost přijetí (ekonomicky zaměřené fakulty a školy)

VŠE F1 (FFÚ) 49,8 %, F2 (FMV) 74 %, F3 (FPH) 35,9 %, FIS  44,7 %, NH 59,8 %, FM 97,7 %, UK FSV 37,9 %, MU ESF 43,1 %, ČZU PEF 98,7 %, JČU EF 98,8 %, MENDELU PEF 55,8 %, FRRMS 62,6 %, SLU OPF 100 %, TUL EF 75 %, UHK FIM 87,3 %, UJEP FSE 75 %, UPCE FES 48,8 %, UTB FME 58 %, FHS 43,9 %, VŠB-TUO EF 99,5 %, VŠPJ 91 %, VŠTE 97,8 %, VUTBR FP 52,5 %, ZČU FE 49,6 %

MVŠO 97,1 %, ŠAVŠ 70,5 %, UNICORN U. 98,9 %, VŠ NEWTON 81,3 %, VŠO 85,3 %, VŠPP 91,5 %, VŠ PRIGO 41,2 %, VŠRR a BI AMBIS 92,9 %, A. STING, AAVŠ, CEVRO, MUP, SVŠEZ, UJAK, UNYP, VŠEM, VŠERS, VŠFS, VŠH, VŠLG, VŠMVV, VŠOH 100 %

 

Doporučená literatura

 • Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE skripta (Amos)
 • Přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy (Fortuna)
 • Přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy s řešenými příklady (Fortuna)
 • Cvičebnice OSP a ZSV (vše SCIO, kolektiv autorů)
 • Středoškolská matematika v úlohách I a II (Prometheus)
 • Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na vysoké školy (Prometheus)
 • Přehled středoškolské matematiky (Prometheus)
 • Ekonomie nejen k maturitě Testy/Testy zadání/Ekonomické výpočty a projekty/Ekonomika podniku (Computer Media)
 • Občanský a společenskovědní základ EKONOMIE (Computer Media)
 • Chcete se dostat na vysokou školu? – angličtina/němčina (Sokrates)
 • Gramatika anglického/německého jazyka (Didaktis)
 • Odmaturuj z anglického/německého jazyka 1 a 2 (Didaktis)
 • Angličtina ke státní maturitě a přijímačkám na VŠ (Rubico)
 • Angličtina/Němčina – cvičebnice středoškolské gramatiky (VYUKA.CZ)
 • MATURITA z anglického jazyka 2020 (Didaktis)
 • Němčina - Maturitní konverzace (INFOA)
 • Maturita v pohodě - Anglický jazyk 2021 (Taktik)
 • Angličtina do kapsy: slovesa - časování - fráze (777 výrazů na kartičkách) (Fragment)

Najdete je na http://www.kampomaturite.cz/ekonomie/ a v dalších kategoriích na www.kampomaturite.cz

 

Podívejte se na náš videonávod

Přípravné kurzy

Matematika na VŠ a k maturitě

Najdete u nás i další přípravné kurzy k přijímacím zkouškám jiných oborů nebo maturitě

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Akademie múzických umění v Praze www.amu.cz

Divadelní fakulta: Produkce 1. kolo 14. – 25. 3. 2022 písemný test všeobecné vědomosti dějiny/současnost kultury a umění, otázky testující logické a koncepční uvažování, porozumění odbornému textu, 2. kolo 4. – 14. 4. 2022 skupinová hra + písemný test sociálně-politická situace, problematika ekonomie, právo, úvaha na aktuální téma, 3. kolo 25. 4. – 6. 5. 2022 ústní pohovor. Podrobnosti www.damu.cz. Den otevřených dveří 23. 10. 2021, konzultace k přijímacím zkouškám 28. 1. 2022

Filmová a televizní fakulta: Produkce 1. kolo 5. 1. 2022 písemné testy a zpracování zadaného úkolu, 2. kolo ústní pohovor 24. – 26. 1. 2022. Podrobnosti www.famu.cz. Den otevřených dveří 22. 10. 2021 online

Hudební a taneční fakulta: Hudební produkce: Program se otevírá pouze jednou za dva roky, pro AR 2022/2023 nebude otevřen. Podrobnosti www.hamu.cz. Den otevřených dveří 9. 11. 2021

Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz  

Fakulta lesnická a dřevařská: Programy Lesnictví – specializace Ekonomika a řízení lesního hospodářství bez přijímací zkoušky, Dřevařství – specializace Podnikání v dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu 6. - 10. 6. 2022 test z matematiky. Podrobnosti www.fld.czu.cz. Dny otevřených dveří 12. 11. 2021, 21. - 22. 1. 2022

Provozně ekonomická fakulta: 6. - 10. 6. 2022, test z matematiky a AJ/NJ, program Inovativní podnikání motivační video, životopis, esej, interview. Podrobnosti www.pef.czu.cz. Dny otevřených dveří 12. 11. 2021, 21. - 22. 1. 2022

Technická fakulta (Obchod a podnikání s technikou): 6. - 10. 6. 2022, test matematika a AJ/NJ. Podrobnosti www.tf.czu.cz. Dny otevřených dveří 12. 11. 2021, 21. - 22. 1. 2022

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Masarykův ústav vyšších studií: Ekonomika a management 6. - 10. 6. 2022 test z matematiky a AJ. Podrobnosti www.muvs.cvut.cz. Dny otevřených dveří 10. 12. 2021, 4. 2. a 11. 3. 2022

Fakulta elektrotechnická: Elektrotechnika, energetika a management od 13. 6. 2022 test z matematiky. Podrobnosti www.fel.cvut.cz. Dny otevřených dveří 3. 12. 2021 a 3. 2. 2022 prezenčně, 13. 1. 2022 online

Fakulta informačních technologií: Informatika, specializace Manažerská informatika 31. 5. 2022 test z matematiky. Podrobnosti www.fit.cvut.cz. Dny otevřených dveří 13. 11. 2021 a 13. 1. 2022

Fakulta stavební: Management a ekonomika ve stavebnictví 6. - 10. 6. 2022 test z matematiky. Podrobnosti www.fsv.cvut.cz. Dny otevřených dveří 27. 11. 2021 online, 4. 2. 2022

Janáčkova akademie múzických umění v Brně www.jamu.cz

Divadelní fakulta: Divadelní produkce a jevištní technologie, specializace Jevištní management a technologie, Divadelní produkce v průběhu března a dubna 2022, kulturní rozhled, kreativita řešení problémů, schopnost manažerského myšlení, řídící a rozhodovací schopnosti, JMT navíc kreativita prostorová a polytechnická, 2. kolo písemný test AJ a ověření projektového myšlení, pohovor. Podrobnosti difa.jamu.cz. Den otevřených dveří 6. 11. 2021

Hudební fakulta: Hudební produkce do 5. 12. 2021 strukturovaný životopis, motivační dopis, do 16. 1. 2022 domácí práce – koncepce hudebního nebo hudebně-dramatického projektu. Přijímací řízení se skládá z talentové části (60 %), vědomostního testu (20 %), testu z AJ (20 %), informace o termínech na studijním oddělení. Podrobnosti ht.jamu.cz. Konzultační a poradenské hodiny pro tento obor 25. 10. 2021, 10. 1. 2022

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Ekonomická fakulta: Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.ef.jcu.cz. Den otevřených dveří 21. 1. 2022

Filozofická fakulta (Francouzský/Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod): Bez přijímací zkoušky při splnění splnění studijních průměrů celkem + za profilový předmět (u sdruženého studia pro oba programy), jinak ústní pohovor - motivace ke studiu + nezbytné znalosti  23. 5. - 3. 6. 2022. Podrobnosti www.ff.jcu.cz. Den otevřených dveří 21. 1. 2022

Přírodovědecká fakulta: Aplikovaná matematika bez přijímací zkoušky při splnění podmínek (roky výuky daného předmětu) bez přijímací zkoušky, jinak test z matematiky 8. 6. 2022, případné 2. kolo 9. 9. 2022. Podrobnosti www.prf.jcu.cz. Den otevřených dveří 21. 1. 2022

Zemědělská fakulta: Agropodnikání bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.zf.jcu.cz. Den otevřených dveří 21. 1. 2022

Masarykova univerzita www.muni.cz

Ekonomicko-správní fakulta: TSP 23. a 24. 4. 2022, pro kombinaci Hospodářská poltiika a Francouzský jazyk pro hospodářsku a administrativní činnost (PDF) oborový test FJ. Podrobnosti www.econ.muni.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2022

Fakulta sportovních studií: Tělesná výchova a sport, specializace Management sportu 14. - 15. 5. 2022 praktická přijímací zkouška z TV, 21. 5. 2022 písemné testy FSPS (verbální, analytické a kritické myšlení, společenské vědy, historie sportu, obecný přehled o sportu, sportovních pravidlech a disciplínách, obecná biologie, biologie člověka, biochemie). U sdruženého studia dle podmínek vybrané kombinace. Podrobnosti www.fsps.muni.cz. Den otevřených dveří 20. 1. 2022

Přírodovědecká fakulta: Matematika, specializace Finanční a pojistná matematika, Matematika + Ekonomie TSP 23. a 24. 4. 2022. Podrobnosti www.sci.muni.cz. Dny otevřených dveří 22. a 25. 1. 2022

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz

Agronomická fakulta: Zemědělské inženýrství, specializace Agrobyznys, Aplikovaná technika, specializace Technické znalectví a oceňování bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.af.mendelu.cz. Dny otevřených dveří 7. 1., 21. 1. a 4. 2. 2022

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií: Regionální rozvoj 23. - 27. 5. 2022 test předpokladů ke studiu, možnost nahrazení NSZ SCIO OSP/VŠP. min. percentil 40. Podrobnosti www.frrms.mendelu.cz. Dny otevřených dveří změna 5. a 25. 2., 18. 3. 2022

Provozně ekonomická fakulta: 11. - 29. 4. 2022 test předpokladů ke studiu. Podrobnosti www.pef.mendelu.cz. Dny otevřených dveří 5. 11. 2021, 28. 1, 4. 3., 8. 4. 2022

Ostravská univerzita www.osu.cz

Filozofická fakulta: Anglická/Francouzská/Německá/Polská/Ruská/Španělská filologie, specializace pro odbornou a profesní komunikaci 30. 5. - 3. 6. 2022 AJ, RJ písemný test, PJ, ŠJ ústní zkouška, ostatní specializace bez přijímací zkoušky. Podrobnosti ff.osu.cz. Dny otevřených dveří 7. 1. 2022 online, 28. 1. 2022 prezenčně

Pedagogická fakulta: Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání – specializace obchod a služby  9. - 27. 5. 2022 test obecných studijních předpokladů. Podrobnosti pdf.osu.cz. Dny otevřených dveří 11. 1. 2022 online, 28. 1. 2022 prezenčně

Přírodovědecká fakulta: Ekonomická geografie a regionální rozvoj motivační pohovor květen 2022.  Podrobnosti prf.osu.cz. Dny otevřených dveří 5. 1. 2022 online, 28. 1. 2022 prezenčně

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz  

Matematický ústav: Matematika - specializace Matematické metody v ekonomii bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.slu.cz/math. Den otevřených dveří 15. 12. 2021

Filozoficko-přírodovědecká fakulta: Angličtina/Němčina pro odbornou praxi písemný test jazykových kompetencí 19. - 26. 6. 2021. Podrobnosti www.slu.cz/fpf. Dny otevřených dveří 25. 1. online, 5. 3. 2022 prezenčně

Obchodně podnikatelská fakulta: Bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.slu.cz/opf. Den otevřených dveří 25. 1. 2022

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz  

Ekonomická fakulta: Bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.ef.tul.cz. Dny otevřených dveří celouniverzitní 20. 11. 2021, fakultní 2. 2. 2022

Fakulta textilní: Textilní marketing bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.ft.tul.cz. Dny otevřených dveří celouniverzitní 20. 11. 2021, fakultní 5. 2. 2022

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Fakulta informatiky a managementu: 1. - 30. 6. 2022 Ekonomika a management test matematika, AJ, Management cestovního ruchu test všeobecné znalosti (zeměpis, ZSV), test AJ/NJ. Podrobnosti www.uhk.cz/fim. Dny otevřených dveří 7. - 8. 1. 2022

Pedagogická fakulta: Cizí jazyk pro cestovní ruch – AJ, FJ, NJ, RJ): 16. 5. - 24. 6. 2022 AJ písemný test, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.uhk.cz/pdf. Dny otevřených dveří 7. - 8. 1. 2022

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz 

Fakulta sociálně ekonomická: Regionální rozvoj a veřejná správa, Ekonomika a management: EM OSP NSZ SCIO do 30. 4. 2022, RRVS 28. 5. 2022 test všeobecných znalostí. Podrobnosti www.fse.ujep.cz. Den otevřených dveří 3. 2. 2022

Fakulta strojního inženýrství: Řízení výroby bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fsi.ujep.cz. Den otevřených dveří 3. 2. 2022

Přírodovědecká fakulta: Matematika ve firmách a veřejné správě bez přijímací zkoušky. Podrobnosti prf.ujep.cz. Den otevřených dveří 3. 2. 2022

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Filozofická fakulta: Sociologie, specializace sociologicko-ekonomická studia: 14. 5. - 14. 6. 2022, 1. kolo test studijních předpokladů, všeobecného historického a kulturního přehledu, základů sociologie a dalších ZSV, písemná úvaha dané téma, porozumění textu, 2. kolo ústní část – motivace ke studiu, diskuze nad seznamem literatury + společenské téma vybrané komisí. Podrobnosti www.ff.cuni.cz. Den otevřených dveří 15. 1. 2022

Pedagogická fakulta: Školský management: 6. - 21. 6. 2022 písemný test znalosti organizace a fungování vzdělávací soustavy, pedagogiky, andragogiky, psychologie, sociologie organizace, základního právního povědomí. Podrobnosti www.pedf.cuni.cz. Dny otevřených dveří 26. 1. a 10. 2. 2022

Fakulta sociálních věd: Komunikační studia – specializace Marketingová komunikace a PR; Ekonomie a finance: EF termíny NSZ Scio OSP a MAT do 30. 4. 2022 včetně, MKPR termíny NSZ Scio OSP a AJ do 30. 4. 2022 včetně, 2. kolo motivace ke studiu, orientace v oboru, prezentace mediálního produktu, seznam četby, CV, motivační dopis, orientace v aktuálních otázkách (politika, historie, společenské vědy, atd.). V případě podání přihlášky do 31. 1. 2022 fakulta hradí jeden test NSZ v termínu 5. 3. 2022 (OSP, AJ nebo MAT). Podrobnosti www.fsv.cuni.cz. Dny otevřených dveří FSV UK 10. 12. 2021, IES 21. 1., IKSŽ 26. 1. 2022

Fakulta tělesné výchovy a sportu: Management tělesné výchovy a sportu 1. - 3. 6. 2022 test MAT a AJ. Podrobnosti www.ftvs.cuni.cz. Den otevřených dveří 4. 2. 2022

Matematicko-fyzikální fakulta: Finanční matematika 8. 6. 2022, test předpokladů ke studiu (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika). Podrobnosti www.mff.cuni.cz. Den otevřených dveří 23. 11. 2021

Přírodovědecká fakulta: Demografie - specializace Demografie s ekonomií 6. - 10. 6. 2022 test z orientace v problematice obyvatelstva. Podrobnosti www.natur.cuni.cz. Dny otevřených dveří 14. a 15. 1. 2022

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Filozofická fakulta: Politická komunikace a politický marketing, Ekonomicko-manažerská studia, Francouzská filologie - specializace na aplikovanou ekonomii, Polská/Ruská/Ukrajinská filologie - specializace překladatelství a hospodářská praxe, Praktická nizozemská filologie, Řízení vzdělávacích institucí, Andragogika - specializace personální rozvoj, Řízení vzdělávacích institucí test předpokladů ke studiu 14. – 15. 5. 2022 (v případě většího počtu uchazečů i 21. – 22. 5. 2022), PKPM navíc oborový test znalosti v oblasti politiky, politologie a základů příbuzných oborů, všeobecný přehled, schopnost analýzy textu a logického uvažování, část otázek v AJ. Podrobnosti www.ff.upol.cz. Dny otevřených dveří 3. 12. 2021, 15. 1. 2022 online

Přírodovědecká fakulta: Aplikovaná matematika – specializace Matematika v ekonomické praxi 30. 5. - 10. 6. 2022 test z matematiky. Podrobnosti www.prf.upol.cz. Dny otevřených dveří 3. 12. 2021, 15. 1. 2022 online

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Dopravní fakulta Jana Pernera: Technologie a management v dopravě – specializace Dopravní management a marketing bez přijímací zkoušky. Podrobnosti dfjp.upce.cz. Dny otevřených dveří 10. 12. 2021, 18. 2. 2022

Fakulta ekonomicko-správní: Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.upce.cz/fes/. Dny otevřených dveří 10. 12. 2021, 3. 2. 2022

Fakulta filozofická: Anglický jazyk – specializace AJ pro odbornou praxi test komunikační kompetence v AJ 6. - 7. 6. 2022. Podrobnosti ff.upce.cz. Den otevřených dveří 10. 12. 2021 online

Fakulta chemicko-technologická: Ekonomika a management podniků chemického průmyslu bez přijímací zkoušky.  Podrobnosti www.upce.cz/fcht. Dny otevřených dveří 10. 12. 2021, 26. 1., 9. 2. 2022

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií: Anglický/Německý jazyk pro manažerskou praxi NSZ SCIO AJ/NJ 5. 3. - 21. 5. 2022 včetně. Podrobnosti fhs.utb.cz. Den otevřených dveří 3. 2. 2022

Fakulta managementu a ekonomiky: Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fame.utb.cz. Den otevřených dveří 3. 2. 2022

Fakulta logistiky a krizového řízení: Aplikovaná logistika bez přijímací zkoušky. Podrobnosti flkr.utb.cz. Den otevřených dveří 3. 2. 2022

Fakulta multimediálních komunikací: Marketingová komunikace červen 2022 písemný test znalosti základních pojmů z oblasti marketingové komunikace, test AJ. Podrobnosti fmk.utb.cz. Den otevřených dveří pro program MKS 3. 2. 2022

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Ekonomická fakulta: Termíny NSZ SCIO OSP prosinec 2021-květen 2022, pro případné 2. kolo bude akceptován i nový termín v srpnu 2022. Podrobnosti www.ekf.vsb.cz. Dny otevřených dveří virtuální DOD 20. - 22. 1., DOD v kampusu VŠB-TUO 21. - 22. 1. 2022

Fakulta materiálově-technologická: Management kvality a řízení průmyslových systémů – specializace Ekonomika a management v průmyslu bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fmt.vsb.cz. Dny otevřených dveří  virtuální DOD 20. - 22. 1., DOD v kampusu VŠB-TUO 21. - 22. 1. 2022

Hornicko-geologická fakulta: Geovědní a montánní turismus, Ekonomika surovin bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.hgf.vsb.cz. Dny otevřených dveří virtuální DOD 20. - 22. 1., DOD v kampusu VŠB-TUO 21. - 22. 1. 2022

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz 

Fakulta financí a účetnictví: 14. 6. 2022 písemný test MAT, AJ. Podrobnosti f1.vse.cz. Společný den otevřených dveří VŠE 21. 12. 202, den otevřených dveří fakulty 25. 1. 2022

Fakulta informatiky a statistiky: Testy OSP/VŠP a AJ NSZ SCIO v termínech prosinec 2021 - květen 2022, termín 21. 5. 2022 mohou uchazeči absolvovat bezplatně. Podrobnosti fis.vse.cz. Společný den otevřených dveří VŠE 21. 12. 2021, den otevřených dveří fakulty 21. 1. 2022

Fakulta managementu: Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fm.vse.cz. Společný den otevřených dveří VŠE 21. 12. 2021, dny otevřených dveří fakulty 2. 2. a 2. 4. 2022

Fakulta mezinárodních vztahů: 13. 6. 2022, písemná MAT, 2 cizí jazyky, Manažer obchodu test ze všeobecných znalostí a z anglického jazyka, podmínkou je min. 5letá praxe. Podrobnosti fmv.vse.cz. Společný den otevřených dveří VŠE 21. 12. 2021, den otevřených dveří fakulty 22. 1. 2022

Fakulta podnikohospodářská: Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti fph.vse.cz. Společný den otevřených dveří VŠE 21. 12. 2021, den otevřených dveří fakulty 28. 1. 2022

Národohospodářská fakulta: NSZ OSP/VŠP termíny od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2022 (uznávány jsou výsledky za poslední 2 roky). Podrobnosti nf.vse.cz. Společný den otevřených dveří VŠE 21. 12. 2021, den otevřených dveří fakulty 14. 1. 2022

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz

Ústav ekonomiky a managementu: Ekonomika a management, test matematika + AJ 2. polovina května 2022, podrobnosti kem.vscht.cz. Dny otevřených dveří 6. 12. 2021 a 28. 1. 2022, celouniverzitní 3. a 4. 12. 2021, 21. a 22. 1. 2022, online 5. 2. 2022

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

Cestovní ruch, Finance a řízení bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.vspj.cz. Den otevřených dveří online

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích www.vstecb.cz

Podniková ekonomika, Řízení lidských zdrojů bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.vstecb.cz. Dny otevřených dveří 25. 11. 2021, 24. 2. 2022

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Fakulta podnikatelská: 20. nebo 21. 5. 2022 test studijních předpokladů, podrobnosti www.fbm.vutbr.cz. Dny otevřených dveří 21. 1. 2022 online, 25. 2. 2022 na fakultě

Fakulta stavební: Stavební inženýrství – specializace Management stavebnictví 6. - 10. 6. 2022, 2. kolo 15. 8. 2022 test z matematiky a fyziky, podrobnosti www.fce.vutbr.cz. Dny otevřených dveří 6. 11. 2021, 22. 1. 2022

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz   

Fakulta aplikovaných věd: Matematika a finanční studia bez přijímací zkoušky, přednostní přijetí NSZ MAT/OSP 11. 12. 2021 - 2. 4. 2022 percentil 75 a více, podmínkou percentil 50 a více. Podrobnosti www.fav.zcu.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2022

Fakulta ekonomická: Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fek.zcu.cz. Dny otevřených dveří 26. 1. 2022

Fakulta filozofická: Cizí jazyky pro komerční praxi FJ/NJ/RJ 13. - 17. 6. 2022 test z profilového jazyka + AJ a ČJ. Podrobnosti www.ff.zcu.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2022

Soukromé vysoké školy s těmito obory

AKADEMIE STING, o.p.s. www.sting.cz   

Motivační pohovor 15. 8. a 5. 9. 2022. Dny otevřených dveří pro rok 2022 budou upřesněny, možnost návštěvy po domluvě

Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu  

Business Administration: Informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 13. a 19. 1. 2022 online

CEVRO Institut, z.ú. www.cevroinstitut.cz   

Economics, Business, Politics, Právo v obchodních vztazích, Management sociálních služeb: NSZ SCIO OSP/ZSV nebo motivační dopis. Podrobnosti na webu školy. Dny otevřených dveří Praha 2. 2., Český Krumlov 3. 2. 2022, pravidelně po - čt 13 - 16 hod.

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz  

Mezinárodní obchod (i v AJ), Cestovní ruch: Bez přijímací zkoušky u programů v ČJ, v AJ online, PZ kontinuálně, přístupové údaje do aplikace obdrží uchazeč po podání přihlášky. Dny otevřených dveří 12. 1., 16. 2., 23. 3., 20. 4., 18. 5., 15. 6., 7. a 21. 9. 2022

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz   

Ekonomika a management bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 7. 1. a 4. 2. online, 29. 1. 2022 prezenčně

Prague City University www.praguecityuniversity.cz

Specializace v pedagogice: výuka cizích jazyků. Doložení jazykové úrovně, pohovor. Podrobnosti na webu školy. Dny otevřených dveří 13. 1. online, 5. 2. 2022

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. www.svse.cz   

Bez přijímací zkoušky.

ŠKODA  AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. www.savs.cz   

Podniková ekonomika a manažerská informatika, Ekonomika a management, Průmyslový management, Business Administration. Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 9. 11. 2021, 1. 2., 15. 3. 2022 Mladá Boleslav, Praha 11. 11. 2021, 2. 2., 17. 3. 2022, den otevřených dveří online v AJ 17. 2. 2022, v ČJ 7. 4. 2022

Unicorn University www.unicornuniversity.net  

Business Management: Přijímací řízení probíhá online formou přes aplikace Skype, nebo Whatsapp, termíny jsou individuální, dle domluvy, do 23. 9. 2022. Motivace, očekávání, úroveň AJ. Dny otevřených dveří 9. 12. 2021, 13. 1., 10. 2., 10. 3., 7. 4., 12. 5., 9. 6., 21. 7., 11. 8., 8. 9., 13. 10., 10. 11., 8. 12. 2022

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz

Business Administration. Informace poskytuje studijní oddělení. Dny otevřených dveří 19. 1. 2022 online

Univerzita Jana Amose Komenského, s.r.o. www.ujak.cz   

Právo v podnikání, Komunikační studia, Mezinárodní vztahy a diplomacie: Informace pro akademický rok 2022/2023 budou zveřejněny během února 2022.

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. www.vsem.cz 

1. kolo elektronický dotazník, 2. kolo motivační pohovor, informace o termínech na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 25. 1. 2022

Vysoká škola finanční a správní, a.s. www.vsfs.cz  

Motivační pohovor, dobrovolný test z jazyka a všeobecných znalostí vybraného oboru. Pozvánky na konkrétní termíny zasílá studijní oddělení. Dny otevřených dveří Praha Praha 10. 11. 2021, 12. 1., 9. a 12. 2., 9. 3., 13. 4., 11. 5., 8. 6., 13. 7., 10. 8. 2022, Karlovy Vary a Most 13. 1., 10. a 12. 2., 10. 3., 14. 4., 12. 5., 9. 6., 14. 7., 11. 8. 2022

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. www.vsh.cz  

Hotelnictví, cestovní ruch a marketing – informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 13. 10., 2. 11., 9. 12. 2021, 12. 1., 15. 2., 3. 3., 13. 4., 11. 5., 16. 6., 19. 7., 23. 8. 2022, možnost návštěvy po domluvě

Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. www.vskk.cz

Kreativní marketing a komunikace – specializace Kreativní marketing, Management v kreativním průmyslu, Digitální marketing a komunikace, Komerční psaní v médiích. 11. 3., 8. 4., 29. 4., 10. 6., 28. 6., 2. 9., 23. 9. 2022 přijímací pohovor – kreativní a oborová část. Dny otevřených dveří 20. 1. online, 10. 3., 7. 4., 2. 6. a 8. 9. 2022

Vysoká škola logistiky, o.p.s. www.vslg.cz  

Přerov 25. 4., 23. 5., 20. 6. a 20. 9. 2022, Praha a Bratislava 23. 4., 21. 5., 25. 6., 17. 9. 2022 přijímací řízení bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří Přerov 14. 12. 2021, 11. 1., 8. 2., 8. 3., 5. 4., 3. 5. 2022, Praha 18. 9., 19. 2., 19. 3., 23. 4. 2022, v Bratislavě po domluvě

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. www.vsmvv.cz  

Mezinárodní management a marketing, Mezinárodní vztahy a diplomacie: Každé úterý nebo po domluvě, motivační pohovor nebo motivační dopis. Dny otevřených dveří 11. 11., 9. 12. 2021, 3. 2., 17. 3., 21. 4., 19. 5., 23. 6., 21. 7., 18. 8. a 8. 9. 2022

Vysoká škola NEWTON, a. s. (původně NEWTON College, a.s.) www.newton.university

Ekonomika a management: motivační pohovor, konkrétní termíny jsou uvedeny v online přihlášce. Dny otevřených dveří 20. 1. 2022 Brno, 27. 1. 2022 Praha

Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. www.hotskolabrno.cz   

Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří každý čtvrtek nebo po dohodě se studijním oddělením

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. www.vso.cz   

Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 26. 1. 2022

Vysoká škola podnikání a práva a.s. www.vspp.cz  

Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 15. 9. 2021, 12. a 26. 1., 9. a 23. 2., 9. a 23. 3., 13. 4., 11. 5., 1. a 15. 6., 31. 8., 14. 9. 2022

Vysoká škola PRIGO, z.ú. www.vs-prigo.cz  

Hospodářská politika a správa: Písemný test studijních předpokladů, ústní odborný a motivační pohovor 4. 6. 2022, podrobnosti na webu školy.

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.  www.ambis.cz 

Ekonomika a management podniku, Management a hospodaření ve veřejné správě: Pohovor o motivaci ke studiu a očekávání, termíny domlouvá studijní oddělení po podání přihlášky. Dny otevřených dveří Praha 11. a 20. 1., Brno 12. 1. 2022, online 19. 1. 2022

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ www.huni.cz 

Dolnoslezská vysoká škola Kancelář přijímacího řízení Ostrava www.dlakandydata.dsw.edu.pl

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, s.r.o. www.fves.eu 

Collegium Humanum – Varšavská univerzita managementu http://humanum.cz

 

Vzorové testy a okruhy otázek

 

Vyzkoušejte online test s vyhodnocením do e-mailu

http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp

ČZU

https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-obory/r-7484-bakalarske-studium/r-7628-provoz-a-ekonomika-pae

rozcestník pro ostatní obory https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-obory/r-7484-bakalarske-studium

https://www.fld.czu.cz/cs/r-6825-studium/r-7523-prijimaci-rizeni/r-9045-bakalarske-prijimaci-rizeni

https://www.tf.czu.cz/cs/r-6967-o-fakulte/r-6979-uredni-deska - zpráva o přijímacím řízení

ČVUT

https://fit.cvut.cz/cs/uchazeci/prijimaci-rizeni/bakalarsky-studijni-program#prijimaci-zkouska

https://mat.fsv.cvut.cz/entrance/ukazka

https://fel.cvut.cz/cz/prestudent/prijimaci-rizeni-bakalarske.html

MENDELU

https://www.pef.mendelu.cz/dokumenty-prijimaci-rizeni

https://frrms.mendelu.cz/32913-prijimaci-rizeni-do-bakalarskeho-studia test předpokladů ke stažení

MUNI

http://www.muni.cz/tsp

https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni#test

OSU

https://ff.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/ testy součástí informací o přijímacích zkouškách

https://pdf.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/

SLU

https://www.slu.cz/fpf/cz/soaktualniprijimacirizeni odkazy na testy ve spodní části stránky

UHK

https://www.uhk.cz/cs/fakulta-informatiky-a-managementu/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy/vzorove-testy 

UK

https://ftvs.cuni.cz/FTVS-1729.html

https://www.mff.cuni.cz/cs/uchazeci

https://nasociologii.ff.cuni.cz/prijimacky/

https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2018/05/vzorovy_TOSP.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495.html

https://www.kamv.cz/prijimaci-rizeni

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/modelove-otazky

UPOL

https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni-202122/ zprávy a testy z přijímacího řízení

UTB

https://fmk.utb.cz/studium/prijimaci-rizeni/tematicke-okruhy-k-prijimacimu-rizeni/

https://fmk.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/zpravy-z-prijimacich-rizeni/

VŠE

https://www.vse.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-obory/prijimaci-rizeni-a-prihlaska-ke-studiu/specifikace-obsahu-prijimacich-zkousek/zkusebni-testy-z-minulych-let/

VUTBR

https://www.fbm.vutbr.cz/cs/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/pruvodce-prijimacim-rizenim-do-bakalarskeho-studia

https://www.fce.vutbr.cz/pro-uchazece/prijimacky/

ZČU

https://www.ff.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-studies/info-score.html

 

 

newsletter 9 2011 polacPolicejní akademie

Policejní akademie České republiky se sídlem v Praze je státní vysoká škola univerzitního typu se dvěma fakultami – Fakultou bezpečnostně právní a Fakultou bezpečnostního managementu. Ke studiu přijímá civilní uchazeče i studenty z řad Policie ČR a dalších určených úřadů. V tomto roce vyhlásila podmínky později z důvodu schvalování nových akreditací - přihlášku můžete podat až do 30. 6.

 

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška pro bakalářský studijní program PAČR do roku 2018 obsahovala znalostní a jazykový test.

Od přijímacího řízení v roce 2019 ostatní uchazeče (tj. uchazeče  mimo příslušníky bezpečnostních sborů, vojáků z povolání, strážníků a státních zaměstnanců dle příslušného zákona) čekají přijímačky v podobě testu Základů společenských věd a Cizího jazyka (na výběr máte anglický, španělský a německý jazyk) NSZ Scio.

Akceptované termíny pro vykonání NSZ SCIO ZSV a Cizí jazyk jsou od prosince 2021 do konce června 2022. Podmínky byly vyhlášeny pro nově akreditované programy Bezpečnostně právní studia a Policejní činnosti . Pro aktuální informace sledujte informace zde.

 

Úspěšnost přijetí

V roce 2018 byla  pravděpodobnost přijetí do bakalářského studia na PAČR 38,9 % (1918 přihlášek, 747 přijatých, bez rozlišení typu uchazeče). Jelikož se jedná o školu státní, nejsou šance na přijetí sledovány ani zveřejňovány v rámci šetření MŠMT, od roku 2019 nejsou údaje o přijímacím řízení zveřejněny ani na stránkách školy (výroční zpráva, zpráva o přijímacím řízení).

 

Doporučená literatura

 • Přijímačky na VŠ v pohodě - Základy společenských věd (ZSV) (Taktik)
 • Základy společenských věd - balíček 4 dílů (Eurolex)
 • Evropská unie k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ (Grada)
 • Grammar Practice 1 + 2 (Didaktis)
 • Cvičebnice německé gramatiky 1 + 2 (Didaktis).
 • Odmaturuj ze společenských věd (Didaktis)
 • Odmaturuj ze společenských věd – testy (Didaktis)
 • SCIO NSZ Cvičebnice ZSV (Scio)
 • Základy společenských věd - baliček 4 dílů (Eurolex)

Všechny uvedené učebnice najdete zde.

 

Přípravné kurzy

Nultý ročník, VIP balíček a jednotlivé moduly. Aktuálně nabízené kurzy najdete zde.

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled fakult

Fakulta bezpečnostně právní, Fakulta bezpečnostního managementu: ostatní uchazeči (tj. uchazeči  mimo příslušníky bezpečnostních sborů, vojáků z povolání, strážníků a státních zaměstnanců dle příslušného zákona): NSZ ZSV a Cizí jazyk v termínech od prosince 2021 do konce června 2022. Pro aktuální informace sledujte informace zde.

Zajímají vás další školy, které nabízejí podobné obory? Stáhněte si náš kompletní e-book Jak se dostat na Policejní akademii

 

Vzorové testy a okruhy otázek

https://www.scio.cz/nsz/testy/zsv.asp

https://www.scio.cz/nsz/testy/jazyky.asp

Vyzkoušejte vzorový test Scio v našem e-booku

 

newsletter 9 2011 humanitníPedagogické fakulty

Pedagogicky zaměřené obory můžete studovat na 9 pedagogických fakultách, 2 institutech a jednom ústavu veřejných vysokých škol a 2 soukromých vysokých školách. Kromě toho nabízejí učitelské obory téměř všechny veřejné vysoké školy. Šance na přijetí byla v roce 2021 41 %. Zjistěte, kdy se konají přijímací zkoušky, vyzkoušejte vzorové testy, nastudujte doporučenou literaturu v našem přehledu.

 

Přijímací zkoušky

Můžete se setkat s písemnými testy ověřujícími všeobecné studijní předpoklady, znalost vybraných předmětů nebo společenskovědní rozhled. Obory zaměřené na tělesnou výchovu mají i praktickou zkoušku, u zaměření na umělecké předměty (výtvarná, hudební výchova) pak talentovou. U víceoborových (sdružených) studií je třeba splnit požadavky obou oborů/programů. U vybraných programů oborů (obvykle se zaměřením na matematiku, fyziku či chemii) se můžete na pedagogické fakulty dostat i bez přijímacích zkoušek.

 

Úspěšnost přijetí (pedagogické fakulty)

JČU PDF 49,3 % MU PDF 38 % OSU PDF 33,4 % TUL FPHP 45 % UHK PDF 47,4 % UJEP PDF 55,5 % UK PDF 33,9 % UPOL PDF 36,6 % ZČU PDF 53,7 %.

Šance na přijetí a informace k přijímacímu řízení pro další školy i fakulty najdete na www.VysokeSkoly.com.

 

Doporučená literatura

 

 • Jak se dostat na vysokou Politologie/Sociologie, Testy z českého jazyka k přijímacím zkouškám VŠ (Amos)
 • Společenské vědy pro SŠ 1. – 4. díl + pracovní sešity (Didaktis)
 • Cvičebnice OSP a ZSV (vše SCIO, kolektiv autorů)
 • Přijímačky na VŠ v pohodě Studijní předpoklady (OSP), Základy společenských věd (ZSV) (Taktik)
 • Maturita ze společenských věd (Nakl. A. Skřivan ml.)

 

Další učebnice k pedagogickým oborům najdete zde.

Podívejte se také na nabídku učebnic k maturitě

 

 

Přípravné kurzy

Psychologie, Základy společenských věd, Žurnalistika, TSP MU, OSP - nulté ročníky, moduly, VIP balíčky. Přehled aktuálně nabízených kurzů najdete zde.

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky), magisterské studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ (5 let).

 

Přehled škol a fakult

V tomto přehledu najdete univerzity, které mají pedagogické fakulty. Pedagogicky zaměřené programy a obory nabízí také AMU, JAMU,  Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Pardubice, UTB ve Zlíně - informace najdete buď na www.VysokeSkoly.com, případně si stáhněte zdarma náš e-book Jak se dostat na humanitní obory nebo přečtěte článek zde.

Česká zemědělská univerzita www.czu.cz

Masarykův ústav vyšších studií: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  6. - 10. 6. 2022 test zaměřený na studijní předpoklady a všeobecný rozhled, podrobnosti www.muvs.cvut.cz. Dny otevřených dveří 10. 12. 2021, 4. 2. a 11. 3. 2022

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Pedagogická fakulta: 28. 5. - 12. 6. 2022, některé programy test OSP NSZ SCIO nebo bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.pf.jcu.cz. Dny otevřených dveří 20. a 21. ledna 2022

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Pedagogická fakulta: 28. 5. - 12. 6. 2022, některé programy test OSP NSZ SCIO nebo bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.pf.jcu.cz. Dny otevřených dveří 20. a 21. ledna 2022

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Fyzika/Chemie/Informatika/Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy): Při splnění podmínek (roky výuky daného předmětu nebo předmětů) bez přijímací zkoušky, jinak písemný test z daného předmětu/předmětů, u dvouborových studií kde jeden obor je zajišťován jinou fakultou nutnost splnit přijímací kritéria druhé fakulty. Podrobnosti www.prf.jcu.cz. Den otevřených dveří 21. 1. 2022

Filozofická fakulta (Dějepis, AJL/ČJL/FJ/NJ/ŠJ se zaměřením na vzdělávání pro SŠ): Bez přijímací zkoušky při splnění splnění studijních průměrů celkem + za profilový předmět (u sdruženého studia pro oba programy), jinak ústní pohovor - motivace ke studiu + nezbytné znalosti 23. 5. - 3. 6. 2022. Podrobnosti www.ff.jcu.cz. Den otevřených dveří 21. 1. 2022

Teologická fakulta (Pedagogika volného času, Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy): 6. - 10. 6. 2022 NESZNVPSŠ ústní pohovor, PVČ písemný test. Podrobnosti www.tf.jcu.cz. Den otevřených dveří 21. 1. 2022

Masarykova univerzita www.muni.cz

Pedagogická fakulta: TSP 23. - 24. 4. 2022, oborové testy 19. - 24. 4. 2022 (jen AJ, HV, VVVT). Podrobnosti www.ped.muni.cz. Den otevřených dveří 29. 1. 2022

Fakulta informatiky: Informatika ve vzdělávání TSP 23. a 24. 4. 2022. Podrobnosti www.fi.muni.cz. Dny otevřených dveří 6. a 25. 11., 20. 12. 2021, 4. 2. 2022

Fakulta sportovních studií: Tělesná výchova a sport (více specializací) PZ z TV 14. - 15. 5. 2022, písemné testy 21. 5. 2022, u sdruženého studia s PDF dle podmínek vybrané kombinace. Podrobnosti www.fsps.muni.cz. Den otevřených dveří 20. 1. 2022

Filozofická fakulta (Sociální pedagogika a poradenství, Pedagogika): TSP 23. a 24. 4. 2022 Podrobnosti www.phil.muni.cz. Dny otevřených dveří 21. a 22. 1. 2022

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Geografie a kartografie/Fyzika/Chemie/Matematika se zaměřením na vzdělávání) TSP 23. a 24. 4. 2022. Dny otevřených dveří 22. a 25. 1. 2022

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz

Institut celoživotního vzdělávání: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, Aplikovaná pedagogická studia. Termíny zasílá 14 dní před termínem studijní oddělení, předpokládaný termín 23. – 27. 5. 2022. Test všeobecný přehled se zaměřením na pedagogické, psychologické a sociologické disciplíny včetně kulturního přehledu. Podrobnosti www.icv.mendelu.cz. Dny otevřených dveří 28. 1. a 4. 2. 2022

Ostravská univerzita www.osu.cz

Filozofická fakulta (ČJL, Dějiny umění, Historie, Základy společenských věd, Anglická/Francouzská/Německá/Polská/Ruská/Španělská filologie ve variantě se zaměřením na vzdělávání): 30. 5. - 3. 6. 2022, některé programy bez přijímací zkoušky. Podrobnosti ff.osu.cz. Dny otevřených dveří 7. 1. 2022 online, 28. 1. 2022 prezenčně

Pedagogická fakulta: 9. - 27. 5. 2022, praktická zkouška TVSZNV 21. - 23. 4. 2022. Podrobnosti pdf.osu.cz. Dny otevřených dveří 11. 1. 2022 online, 28. 1. 2022 prezenčně

Přírodovědecká fakulta: Biologie/Fyzika/Geografie/Chemie/Informatika/Matematika ve variantě se zaměřením na vzdělávání bez přijímací zkoušky pokud počet uchazečů nepřekročí kapacitu (s výjimkou Chemie květen 2022 PZ z oboru). Podrobnosti prf.osu.cz. Dny otevřených dveří 5. 1. 2022 online, 28. 1. 2022 prezenčně

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: 1. - 15. 6. 2022, některé programy bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fp.tul.cz. Dny otevřených dveří celouniverzitní 20. 11. 2021, fakultní 25. 1. 2022

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Filozofická fakulta (Historie/Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání):  25. - 29. 5. 2022, podrobnosti www.uhk.cz/ff. Dny otevřených dveří 7. - 8. 1. 2022

Pedagogická fakulta: Talentové zkoušky 2. - 13. 5., teoretické a praktické zkoušky 16. 5. - 24. 6. 2022. Základy techniky se zaměřením na vzdělávání bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.uhk.cz/pdf. Dny otevřených dveří 7. - 8. 1. 2022

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Fyzika/Informatika/Chemie/Matematika se zaměřením na vzdělávání): Sdružené studium Biologie SZNV 16. 5. - 24. 6. 2022, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.uhk.cz/prf. Dny otevřených dveří 7. - 8. 1. 2022

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Pedagogická fakulta: 10. - 11. 5. 2022 praktické zkoušky TV, 20. - 24. 6. 2022 praktické, písemné a ústní zkoušky, vybrané programy (ČJLPV, SP, SPI, UMŠ) testy OSP NSZ SCIO 4. 2. - 21. 5. 2022. Podrobnosti www.pf.ujep.cz. Den otevřených dveří 3. 2. 2022

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta tělesné výchovy a sportu: Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání, Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami talentové zkoušky TV 23. - 24. 4. 2022, písemné zkoušky 1. - 3. 6. 2022. Podrobnosti www.ftvs.cuni.cz. Den otevřených dveří 4. 2. 2022  

Filozofická fakulta (Anglický jazyk a literatura/ČJL/Francouzský jazyk a literatura/Latinský jazyk a literatura/Německý jazyk  a literatura/RJ/Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Pedagogika): 14. 5. - 14. 6. 2022. Podrobnosti www.ff.cuni.cz. Den otevřených dveří 15. 1. 2022

Husitská teologická fakulta (Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání, Sociální pedagogika): Sociální pedagogika 1. - 3. 6. 2022, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.htf.cuni.cz. Den otevřených dveří 24. 1. 2022

Matematicko-fyzikální fakulta (Fyzika/Matematika se zaměřením na vzdělávání): Ttest předpokladů ke studiu na MFF UK (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika) 8. 6. 2022. Podrobnosti www.mff.cuni.cz. Den otevřených dveří 23. 11. 2021. 

Pedagogická fakulta: Bc. a Mgr. 6. - 21. 6. 2022, podrobnosti www.pedf.cuni.cz. Dny otevřených dveří 26. 1. a 10. 2. 2022

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Geologie/Geografie/Chemie se zaměřením na vzdělávání): 6. - 10. 6. 2022. Podrobnosti www.natur.cuni.cz. Dny otevřených dveří 14. a 15. 1. 2022

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Cyrilometodějská teologická fakulta (Náboženství se zaměřením na vzdělávání) 10. - 18. 6. 2022. Podrobnosti www.cmtf.upol.cz. Dny otevřených dveří 3. 12. 2021, 15. 1. 2022 online

Fakulta tělesné kultury (Trenérství a sport - pedagogika volného času, Aplikované pohybové aktivity - speciálně pedagogický základ, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva, Rekreologie - pedagogika volného času, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku, Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi): Talentová část 25. - 29. 4., ústní pohovor (mimo TVPV), 25. - 29. 4. 2022, písemná část termíny NSZ SCIO do 30. 4. 2022. Podrobnosti www.ftk.upol.cz. Dny otevřených dveří  3. 12. 2021, 15. 1. 2022 online

Pedagogická fakulta: Bc. a Mgr. talentové zkoušky 21. - 22. 5. 2022 HKSZNV, VTSZNV, písemné online zkoušky 28. - 29. 5. 2022, ústní zkoušky L 3. 6.,  SP spec. I a RV, U1SZŠASP a motivační pohovor SP spec. PSPJ a VVVČ 6. - 7. 6. 2022. Podrobnosti www.pdf.upol.cz. Dny otevřených dveří  3. 12. 2021, 15. 1. 2022 online

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Biologie a environmentální výchova/Deskriptivní geometrie/Fyzika/Geografie/Geologie a ochrana životního prostředí/Chemie/Informatika/Matematika pro vzdělávání) 30. 5. - 10. 6. 2022. Podrobnosti www.prf.upol.cz. Dny otevřených dveří  3. 12. 2021, 15. 1. 2022 online

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Pedagogická fakulta: Bc., Mgr. 1. - 8. 6. 2022, podrobnosti www.fpe.zcu.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2022

 

Soukromé vysoké školy s pedagogickými obory

Prague City University www.praguecityuniversity.cz

Specializace v pedagogice: výuka cizích jazyků. Doložení jazykové úrovně, pohovor. Podrobnosti na webu školy. Dny otevřených dveří 13. 1. online, 5. 2. 2022

Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz

Andragogika, Speciální pedagogika, Resocializační a penitenciární pedagogika Informace pro akademický rok 2022/2023 budou zveřejněny během února 2022.

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

Dolnoslezská vysoká škola Kancelář přijímacího řízení Ostrava www.dlakandydata.dsw.edu.pl

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ www.huni.cz

Vysoká škola manažerská ve Varšavě Fakulta Jana Amose Komenského v Karviné www.pedagogikakarvina.cz

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS Filia PRAHA www.humanitaspraha.cz

Collegium Humanum – Varšavská univerzita managementu http://humanum.cz  

 

Vzorové testy a okruhy otázek

MUNI

http://www.muni.cz/admission/tsp

https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/oborove-prijimaci-zkousky

http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/popis-zkousek-bc-966.html

UK

https://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-566-version1-testobecne.pdf

rozcestník pro jednotlivé katedry a ústavy FF: https://www.ff.cuni.cz/fakulta/katedry-a-ustavy/

https://htf.cuni.cz/HTF-92-version1-modelovy_test_2009_b.doc

https://kcj.pedf.cuni.cz/PEDFKCJ-102.html 

http://tarantula.ruk.cuni.cz/KG-28.html

http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/uchazeci/bakalarske-studium/

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-tosp_model_pedf.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-2015_1.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-2015_1_vysledky.pdf

http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=273

http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/

http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=149

http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/files/2015/11/vzorov%C3%BD-test-pro-SPPG.pdf

https://pages.pedf.cuni.cz/ktv/prijimaci-zkousky-z-telesne-vychovy/telesna-vychova-a-sport-bc/

ČZU

https://www.ivp.czu.cz/dl/38743?lang=cs

JČU

rozcestník pro jednotlivé programy https://chci-studovat.pf.jcu.cz/ doporučená literatura v jednotlivých odkazech

OSU

http://dokumenty.osu.cz/pdf/prijimacky/osp.pdf

a další vždy u jednotlivých oborů: http://pdf.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

u jednotlivých oborů: http://ff.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

TUL

http://www.fp.tul.cz/uchazec/prijimaci-rizeni ukázky testů ve spodní části stránky

UHK

https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy

https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Studium/Prijimaci-rizeni/Vzorove-testy#UHK-Article

https://www.uhk.cz/cs/prirodovedecka-fakulta/prijimaci-zkousky/vzorove-testy

UPOL

https://www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/ - část Písemné přijímací zkoušky ve spodní části stránky

ZČU

http://fpe.zcu.cz/kps/studijni-materialy.html

newsletter 9 2011 humanitníHumanitní obory

Psychologii, filozofii, logiku, politologii, sociologii, sociální politiku a sociální práci, historické vědy, filologii, pedagogiku, informační studia a knihovnictví, překladatelství a tlumočnictví, obecnou teorii a dějiny umění a kultury a další programy a obory lze studovat na 54 fakultách veřejných vysokých škol. Humanitní obory jsou dále v nabídce na 12 soukromých vysokých školách. Učitelské obory můžete studovat na 9 pedagogických fakultách, dvou institutech a jednom ústavu, a téměř na všech veřejných vysokých školách od uměleckých až po ekonomické či technické. Pedagogicky zaměřené obory nabízejí také soukromé vysoké školy. Učitelské, ekonomicky zaměřené obory a obory psychologie uvádíme v samostatném článku.

 

Přijímací zkoušky

Může být jednokolová písemná či ústní nebo dvoukolová s písemným testem a pohovorem. Testy ověřují studijní předpoklady, orientaci ve zvoleném oboru nebo znalost cizího jazyka, ústní zkouška se zaměřuje na oborové poznatky nebo uchazečovu motivaci, někdy se předkládá seznam prostudované literatury.

Pedagogické obory zaměřené na tělesnou výchovu mají i praktickou zkoušku, u zaměření na umělecké předměty (výtvarná, hudební výchova) pak talentovou. U víceoborových (sdružených) studií je třeba splnit požadavky obou oborů/programů. U vybraných oborů (obvykle se zaměřením na matematiku, fyziku či chemii) se můžete na pedagogické fakulty dostat i bez přijímacích zkoušek.

Některé fakulty přihlíží k výsledkům testů studijních předpokladů NSZ Scio, Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů a u některých oborů i písemné oborové testy, Fakulta sociálních studií ale také přihlíží k výsledkům NSZ Scio (OSP, ZSV).

Pro informace k cizojazyčným oborům, pro navazující magisterské nebo doktorské studium vás odkážeme na stránky fakult. K oborům zaměřeným na ekonomii či psychologii stáhnete specializovaný e-book zde.

Vzhledem k množství fakult uvádíme pouze termíny, podrobné náplně přijímacích zkoušek najdete na www.VysokeSkoly.com.

 

Úspěšnost přijetí

Pedagogické fakulty najdete v sekci Jak se dostat na pedagogické fakulty.

JČU FF 71,6 %, TF 73 % MU FF 43,5 %, FSS 36,2 % OSU FF 44,2 %, FSS 69,3 % SLU FPF 94,6 %, FVP 59,4 % UHK FF 58 % UJEP FF 79,1 %, UK FF 34,4 %, FSV 37,9 %, FHS 86 %, KTF 87,6 %, ETF 93,5 %, HTF 69,6 %, UPOL FF 36,1 %, CMTF 52,7 % UPCE FF 51,3 %, UTB FHS 43,9 %, ZČU FF 65,6 %

PVŠPS 53,8 %, VŠPP 91,5 %, VŠ PRIGO 41,2 %, VŠRR a BA AMBIS 92,9 %, AAVŠ, CEVRO, MUP, UNYP, UJAK, VŠFS, VŠMVV 100 %.

 

Doporučená literatura

 • Jak se dostat na vysokou Politologie/Sociologie, Testy z českého jazyka k přijímacím zkouškám VŠ (Amos)
 • Společenské vědy pro SŠ 1. – 4. díl + pracovní sešity (Didaktis)
 • Cvičebnice OSP a ZSV (vše SCIO, kolektiv autorů)
 • Přijímačky na VŠ v pohodě Studijní předpoklady (OSP), Základy společenských věd (ZSV) (Taktik)
 • Maturita ze společenských věd (Nakl. A. Skřivan ml.)

Tyto a další učebnice k oboru najdete zde, nabízíme také literaturu k přípravě na přijímačky a maturitní zkoušku

 

 

Přípravné kurzy

Psychologie, Základy společenských věd, Žurnalistika, TSP MU, OSP - nulté ročníky, moduly, VIP balíčky. Přehled aktuálně nabízených kurzů najdete zde.

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky), učitelství pro 1. stupeň ZŠ magisterské studium (5 let).

 

Přehled škol a fakult

Akademie múzických umění v Praze www.amu.cz

Divadelní fakulta: Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku, Dramatická výchova. HZATP 23. – 27. 5. 2022 2 kola, praktická talentová zkouška, pohovor. DV 1. kolo 24. – 28. 1. 2022 přednes + písemná práce (téma zadáno na místě), 2. kolo 23. – 29. 5. 2022 vypracování domácí písemné práce, praktická talentová zkouška, pohovor o motivaci, zkušenostech a orientovanosti uchazeče. Podrobnosti www.damu.cz. Den otevřených dveří 23. 10. 2021, konzultace k přijímacím zkouškám HZATP 14., 21. a 24. 3. 2022, DV 19. 11. 2021

Hudební a taneční fakulta: Pedagogika tance (3 specializace klasický/lidový/moderní a současný tanec) dvoukolová písemná, ústní a talentová zkouška dle specializace 21. – 28. 1. 2022. Podrobnosti www.hamu.cz. Den otevřených dveří 9. 11. 2021

Česká zemědělská univerzita www.czu.cz

Institut vzdělávání a poradenství: Kariérové poradenství a vzdělávání, test studijních předpokladů, Učitelství praktického vyučování  test studijních předpokladů a z doporučené literatury, ostatní hodnocené aktivity (praxe atd.) 6. - 7. a 9. 6. 2022. Podrobnosti www.ivp.czu.cz. Dny otevřených dveří 12. 11. 2021, 21. - 22. 1. 2022

Provozně ekonomická fakulta: Hospodářská a kulturní studia 6. - 10. 6. 2022, test z matematiky a AJ/NJ. Podrobnosti www.pef.czu.cz. Dny otevřených dveří 12. 11. 2021, 21. - 22. 1. 2022

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz 

Masarykův ústav vyšších studií: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  6. - 10. 6. 2022 test zaměřený na studijní předpoklady a všeobecný rozhled, podrobnosti www.muvs.cvut.cz. Dny otevřených dveří 10. 12. 2021, 4. 2. a 11. 3. 2022

Janáčkova akademie múzických umění v Brně www.jamu.cz

Divadelní fakulta: Divadlo a výchova (2 specializace Divadlo a výchova, Divadlo a výchova pro neslyšící). DV 1. kolo 10. 1. – 13. 2. 2022 (pohovor, rozhled, praktická zkouška), 2. kolo (praktická zkouška) v průběhu března a dubna. DVN pohovor, praktická zkouška, schopnost komunikace v kolektivu březen – duben 2022. Podrobnosti df.jamu.cz. Den otevřených dveří 6. 11. 2021

Hudební fakulta: Klavírní pedagogika 4. 2. 2022 písemný test, pohovor, praktická zkouška. Podrobnosti hf.jamu.cz.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Filozofická fakulta: Bez přijímací zkoušky při splnění splnění studijních průměrů celkem + za profilový předmět (u sdruženého studia pro oba programy), jinak ústní pohovor - motivace ke studiu + nezbytné znalosti 23. 5. - 3. 6. 2022. Podrobnosti www.ff.jcu.cz. Den otevřených dveří 21. 1. 2022

Pedagogická fakulta: 28. 5. - 12. 6. 2022, některé programy test OSP NSZ SCIO nebo bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.pf.jcu.cz. Dny otevřených dveří 20. a 21. ledna 2022

Přírodovědecká fakulta: Biologie/Fyzika/Geografie/Chemie/Informatika/Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy při splnění podmínek (roky výuky daného předmětu nebo předmětů) bez přijímací zkoušky, jinak písemný test z daného předmětu/předmětů, u dvouborových studií kde jeden obor je zajišťován jinou fakultou nutnost splnit přijímací kritéria druhé fakulty. Podrobnosti www.prf.jcu.cz. Den otevřených dveří 21. 1. 2022

Teologická fakulta: Filosofie, Teologie, Religionistika bez přijímací zkoušky, ostatní programy 6. - 10. 6. 2022. Podrobnosti www.tf.jcu.cz. Den otevřených dveří 21. 1. 2022

Zdravotně sociální fakulta: Sociální práce test ZSV, Zdravotně-sociální péče test biologie člověka, ZSV 30. 5. – 3. 6. 2022. Podrobnosti www.zsf.jcu.cz. Den otevřených dveří 21. 1. 2022

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta informatiky: Informatika ve vzdělávání TSP 23. a 24. 4. 2022. Podrobnosti www.fi.muni.cz. Dny otevřených dveří 6. a 25. 11., 20. 12. 2021, 4. 2. 2022

Fakulta sociálních studií: ZSV a OSP NSZ Scio 11. 12. 2021 - 2. 4. 2022, TSP MU 23. a 24. 4. 2022, varianty ZSV + OSP nebo ZSV + TSP, u mezifakultního studia nutno splnit podmínky přijetí na jiné fakultě. Podrobnosti www.fss.muni.cz.  Dny otevřených dveří 21. a 22. 1. 2022

Filozofická fakulta: TSP 23. a 24. 4. 2022, oborové testy 22. - 25. 4. 2022. Podrobnosti www.phil.muni.cz. Dny otevřených dveří 21. a 22. 1. 2022

Pedagogická fakulta: TSP 23. - 24. 4. 2022, oborové testy 19. - 24. 4. 2022 (AJ/HV/VVVT se zaměřením na vzdělávání a FJ pro hospodářskou činnost). Podrobnosti www.ped.muni.cz. Den otevřených dveří 29. 1. 2022

Přírodovědecká fakulta: Geografie a kartografie, specializace Sociální geografie, programy se zaměřením na vzdělávání TSP 23. a 24. 4. 2022, oborový test GK 23. 4. 2022, u mezifakultního studia nutno splnit podmínky přijetí na jiné fakultě. Podrobnosti www.sci.muni.cz. Dny otevřených dveří 22. a 25. 1. 2022

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz  

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií: Test studijních předpokladů 23. - 27. 5. 2022, možnost nahrazení NSZ OSP. Podrobnosti www.frrms.mendelu.cz.  Dny otevřených dveří 5. a 25. 2., 18. 3. 2022

Institut celoživotního vzdělávání: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, Aplikovaná pedagogická studia. Termíny zasílá 14 dní před termínem studijní oddělení, předpokládaný termín 23. – 27. 5. 2022. Test všeobecný přehled se zaměřením na pedagogické, psychologické a sociologické disciplíny včetně kulturního přehledu. Podrobnosti www.icv.mendelu.cz. Dny otevřených dveří 28. 1. a 4. 2. 2022

Ostravská univerzita www.osu.cz

Fakulta sociálních studií: Sociální práce test ZSV a zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, Zdravotně-sociální péče test biologie člověka. Květen, červen 2022, podrobnosti fss.osu.cz. Dny otevřených dveří 12. 1. 2022 online, 28. 1. 2022 prezenčně

Filozofická fakulta: 30. 5. - 3. 6. 2022, některé programy bez přijímací zkoušky. Podrobnosti ff.osu.cz. Dny otevřených dveří 7. 1. 2022 online, 28. 1. 2022 prezenčně

Pedagogická fakulta: 9. - 27. 5. 2022, praktická zkouška TVSZNV 21. - 23. 4. 2022. Podrobnosti pdf.osu.cz. Dny otevřených dveří 11. 1. 2022 online, 28. 1. 2022 prezenčně

Přírodovědecká fakulta: Programy se zaměřením na vzdělávání bez přijímací zkoušky pokud počet uchazečů nepřekročí kapacitu (s výjimkou Chemie květen 2022 PZ z oboru). Politická a kulturní geografie, Ekonomická geografie a regionální rozvoj motivační pohovor květen 2022. Podrobnosti prf.osu.cz. Dny otevřených dveří 5. 1. 2022 online, 28. 1. 2022 prezenčně

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz  

Fakulta veřejných politik: Speciální pedagogika, Sociální patologie a prevence, Edukační péče o seniory OSP NSZ SCIO do 21. 5. 2022. Podrobnosti www.fvp.slu.cz. Den otevřených dveří 2. 2. 2022

Filozoficko-přírodovědecká fakulta: 18. - 25. 6. 2022, některé programy bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fpf.slu.cz. Dny otevřených dveří 25. 1. online, 5. 3. 2022 prezenčně

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: 1. - 15. 6. 2022, některé programy bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fp.tul.cz. Dny otevřených dveří celouniverzitní 20. 11. 2021, fakultní 25. 1. 2022

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Filozofická fakulta: 25. - 29. 5. 2022, podrobnosti www.uhk.cz/ff. Dny otevřených dveří 7. - 8. 1. 2022

Pedagogická fakulta: Talentové zkoušky 2. - 13. 5., teoretické a praktické zkoušky 16. 5. - 24. 6. 2022. Základy techniky se zaměřením na vzdělávání bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.uhk.cz/pdf. Dny otevřených dveří 7. - 8. 1. 2022

Přírodovědecká fakulta: Programy zaměřené na vzdělávání sdružené studium Biologie SZNV 16. 5. - 24. 6. 2022, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.uhk.cz/prf. Dny otevřených dveří 7. - 8. 1. 2022

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Fakulta sociálně ekonomická: Sociální politika a sociální práce portfolio do 15. 6. 2022, Regionální rozvoj a veřejná správa test všeobecných znalostí 28. 5. 2022, podrobnosti www.fse.ujep.cz. Den otevřených dveří 3. 2. 2022

Filozofická fakulta: 6. - 10. 6. 2022, sdružené studium některé programy/kombinace bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.ff.ujep.cz. Den otevřených dveří 3. 2. 2022

Pedagogická fakulta: 10. - 11. 5. 2022 praktické zkoušky TV, 20. - 24. 6. 2022 praktické, písemné a ústní zkoušky, vybrané programy (ČJLPV, SP, SPI, UMŠ) testy OSP NSZ SCIO 4. 2. - 21. 5. 2022. Podrobnosti www.pf.ujep.cz. Den otevřených dveří 3. 2. 2022

Přírodovědecká fakulta: Programy se zaměřením na vzdělávání. Biologie pro vzdělávání 20. – 24. 6. 2022 test biologie, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Podrobnosti prf.ujep.cz. Den otevřených dveří 3. 2. 2022

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Evangelická teologická fakulta: 30. 5. - 3. 6. 2022, podrobnosti web.etf.cuni.cz. Den otevřených dveří 24. 1. 2022

Fakulta humanitních studií: 14. - 29. 5. 2022 shrnutí cizojazyčného textu (AJ, NJ, FJ) + doplňující otázky. Podrobnosti www.fhs.cuni.cz. Den otevřených dveří podle harmonogramu 12. 1. 2022, podle info zde 26. 1. 2022

Fakulta sociálních věd: NSZ SCIO OSP, případně MAT/ANG do 30. 4. 2022 (termín 5. 3. 2022 při splnění podmínek hrazen fakultou), fakultní zkoušky 1. - 17. 6. 2022. Podrobnosti www.fsv.cuni.cz. Dny otevřených dveří 10. 12. 2021, ISS 12. 1., IPS 13. 1., IMS 18. 1., IES 21. 1., IKSŽ 26. 1. 2022

Filozofická fakulta: 14. 5. - 14. 6. 2022. Podrobnosti www.ff.cuni.cz. Den otevřených dveří 15. 1. 2022

Husitská teologická fakulta: Religionistika a Sociální pedagogika 1. - 3. 6. 2022, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.htf.cuni.cz. Den otevřených dveří 24. 1. 2022

Katolická teologická fakulta: Bc. 30. 5. - 1. 6. 2022, Mgr. 2. 6. 2022. Podrobnosti www.ktf.cuni.cz. Den otevřených dveří 15. 1. 2022, týden otevřených dveří 10. - 16. 1. 2022 online

Matematicko-fyzikální fakulta: Programy se zaměřením na vzdělávání test předpokladů ke studiu na MFF UK (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika) 8. 6. 2022. Podrobnosti www.mff.cuni.cz. Den otevřených dveří 23. 11. 2021.

Pedagogická fakulta: Bc. a Mgr. 6. - 21. 6. 2022, podrobnosti www.pedf.cuni.cz. Dny otevřených dveří 26. 1. a 10. 2. 2022

Přírodovědecká fakulta: Demografie, specializace Demografie s historií, Demografie se sociologií, Demografie se sociální geografií, Demografie s veřejnou a sociální politikou, Aplikovaná geografie, specializace Sociální geografie a geoinformatika, programy zaměřené na vzdělávání 6. - 10. 6. 2022. Dny otevřených dveří 14. a 15. 1. 2022

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Cyrilometodějská teologická fakulta: Sociální práce, Sociální práce s dětmi a mládeží, Mezinárodní sociální a humanitární práce, Etika a kultura v mediální komunikaci, Náboženství se zaměřením na vzdělávání 10. - 18. 6. 2022. Podrobnosti www.cmtf.upol.cz. Dny otevřených dveří 3. 12. 2021, 15. 1. 2022 online

Filozofická fakulta: Písemné zkoušky 15. - 16. 6. 2021 (v případě většího počtu uchazečů i 22. - 23. 5. 2021), ústní AZKTP a Psychologie 24. - 28. 5. 2021 Dny otevřených dveří  3. 12. 2021, 15. 1. 2022 online

Pedagogická fakulta: Bc. a Mgr. talentové zkoušky 21. - 22. 5. 2022 HKSZNV, VTSZNV, písemné online zkoušky 28. - 29. 5. 2022, ústní zkoušky L 3. 6.,  SP spec. I a RV, U1SZŠASP a motivační pohovor SP spec. PSPJ a VVVČ 6. - 7. 6. 2022. Dny otevřených dveří  3. 12. 2021, 15. 1. 2022 online

Fakulta tělesné kultury: Trenérství a sport - pedagogika volného času, Aplikované pohybové aktivity - speciálně pedagogický základ, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva, Rekreologie - pedagogika volného času, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku, Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi. Talentová část 25. - 29. 4., ústní pohovor (mimo TVPV), 25. - 29. 4. 2022, písemná část termíny NSZ SCIO do 30. 4. 2022. Podrobnosti www.ftk.upol.cz. Dny otevřených dveří  3. 12. 2021, 15. 1. 2022 online

Přírodovědecká fakulta: Mezinárodní rozvojová a environmentální studia, programy pro vzdělávání 30. 5. - 10. 6. 2022, od přijímací zkoušky u řady programů může být upuštěno, nepřekročí-li počet uchazečů kapacitní možnosti programu. Podrobnosti www.prf.upol.cz. Dny otevřených dveří  3. 12. 2021, 15. 1. 2022 online

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Fakulta filozofická: 6. - 7. 6. 2022, podrobnosti ff.upce.cz. Dny otevřených dveří 10. 12. 2021 online

Fakulta zdravotnických studií: Zdravotně sociální péče test se zaměřením na biologii člověka, výchovu ke zdraví, první pomoc a základy společenských věd, motivace ke studiu 16. - 17. 5. 2022. Den otevřených dveří 15. 1. 2022 online

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií: Bc. NSZ SCIO SP, UMŠ OSP 11. 12. 2021 - 21. 5. 2022 včetně, AJMP, NJMP AJ/NJ 5. 3. - 21. 5. 2022 včetně, Mgr. bez přijímací zkoušky. Podrobnosti fhs.utb.cz. Den otevřených dveří 3. 2. 2022

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz 

Fakulta mezinárodních vztahů: Mezinárodní studia a diplomacie 13. 6. 2022 test matematika a 2 cizí jazyky. Podrobnosti fmv.vse.cz. Dny otevřených dveří VŠE 21. 12. 2021, fakultní 28. 1. 2022

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

Zdravotně sociální péče 1. kolo 31. 5. - 2. 6. 2022, 2. kolo 3. - 4. 8. 2022, 3. kolo 7. 9. 2022. Test na PC z odborných předmětů (základy společenských věd, psychologie, filozofie, sociologie, biologie) a obecných předpokladů (max. 50 bodů), ústní pohovor - ověření kulturního, politického a společenského přehledu, schopnosti samostatného úsudku a motivace ke studiu, možnosti bonifikace a podrobnosti na webu školy. Den otevřených dveří online

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta filozofická: 13. - 17. 6. 2022 písemné testy, Filozofie ústní pohovor. Podrobnosti www.ff.zcu.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2022

Pedagogická fakulta: Bc., Mgr. 1. - 8. 6. 2022, podrobnosti www.fpe.zcu.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2022

Soukromé vysoké školy

Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu

Political Science, International Relations, Humanities and Social Sciences: Informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 13. a 19. 1. 2022 online

CEVRO Institut, z.ú. www.cevroinstitut.cz

Politologie a mezinárodní vztahy, Bezpečnostní politika, Management sociálních služeb. NSZ SCIO OSP/ZSV nebo motivační dopis. Podrobnosti na webu školy. Dny otevřených dveří Praha 5. 1., Český Krumlov 7. 1. 2022, pravidelně po - čt 13 - 16 hod.

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz

Humanitní studia, Mediální studia a další. Bez přijímací zkoušky u programů v ČJ, v AJ online, PZ kontinuálně, přístupové údaje do aplikace obdrží uchazeč po podání přihlášky. Dny otevřených dveří 12. 1., 16. 2., 23. 3., 20. 4., 18. 5., 15. 6., 7. a 21. 9. 2022

Prague City University www.praguecityuniversity.cz

Specializace v pedagogice: výuka cizích jazyků. Doložení jazykové úrovně, pohovor. Podrobnosti na webu školy. Dny otevřených dveří 13. 1. online, 5. 2. 2022

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. www.pvsps.cz

Psychologie, Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii 1. - 10. 6. 2022. Dny otevřených dveří 8. 2. a 8. 3. 2022

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz

Psychology, Communication and Media Studies, International Relations. Informace poskytuje studijní oddělení. Dny otevřených dveří 19. 1. 2022 online

Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz

Andragogika, Speciální pedagogika, Resocializační a penitenciární pedagogika, Mezinárodní vztahy a diplomacie, Komunikační studia. Informace pro akademický rok 2022/2023 budou zveřejněny během února 2022.

Vysoká škola finanční a správní, a.s. www.vsfs.cz

Marketingová komunikace, Regionální rozvoj a veřejná správa. Motivační pohovor, dobrovolný test z jazyka a všeobecných znalostí vybraného oboru. Pozvánky na konkrétní termíny zasílá studijní oddělení. Dny otevřených dveří Praha Praha 10. 11. 2021, 12. 1., 9. a 12. 2., 9. 3., 13. 4., 11. 5., 8. 6., 13. 7., 10. 8. 2022, Karlovy Vary a Most 13. 1., 10. a 12. 2., 10. 3., 14. 4., 12. 5., 9. 6., 14. 7., 11. 8. 2022

Vysoká škola kreativní komunikace www.vskk.cz

Kreativní marketing a komunikace – specializace Literární tvorba, Kreativní marketing a komunikace. Kreativní a oborová část 11. 3., 8. 4., 29. 4., 10. a 28. 6., 2. a 23. 9. 2022. Dny otevřených dveří 20. 1. online, 10. 3., 7. 4., 2. 6. a 8. 9. 2022

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. www.vsmvv.cz  

Mezinárodní vztahy a diplomacie. Každé úterý nebo po domluvě, motivační pohovor nebo motivační dopis. Dny otevřených dveří 11. 11., 9. 12. 2021, 3. 2., 17. 3., 21. 4., 19. 5., 23. 6., 21. 7., 18. 8. a 8. 9. 2022

Vysoká škola podnikání a práva www.vspp.cz

Marketingové komunikace bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 15. 9. 2021, 12. a 26. 1., 9. a 23. 2., 9. a 23. 3., 13. 4., 11. 5., 1. a 15. 6., 31. 8., 14. 9. 2022

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.  www.ambis.cz

Management a hospodaření ve veřejné správě (zaměření Politologie), Ekonomika a management podniku (zaměření Andragogika a rozvoj zaměstnanců, Manažerská psychologie), Marketingová komunikace  (více zaměření), Veřejná politika (zaměření Politologie a sociologie, Mezinárodní studia a diplomacie). Pohovor o motivaci ke studiu a očekávání, termíny domlouvá studijní oddělení po podání přihlášky. Dny otevřených dveří Praha 11. a 20. 1., Brno 12. 1. 2022, online 19. 1. 2022

Vysoké školy se zahraniční akreditací:

Dolnoslezská vysoká škola Kancelář přijímacího řízení Ostrava www.dlakandydata.dsw.edu.pl  

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ www.huni.cz

Vysoká škola manažerská ve Varšavě Fakulta Jana Amose Komenského v Karviné www.pedagogikakarvina.cz  

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava n.o., detašované pracoviště Praha www.hitspraha.cz/vs-hits.html

Collegium Humanum – Varšavská univerzita managementu http://humanum.cz   

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, s.r.o. www.fves.eu

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS Filia PRAHA www.humanitaspraha.cz

 

 

 

Vzorové testy a okruhy otázek

 

http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp

UK

https://fsv.cuni.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/ukazky-prijimacich-testu

https://fhs.cuni.cz/FHS-1595.html

https://ufar.ff.cuni.cz/cs/uchazec/filosofie/prijimaci-rizeni/bakalarske-studium/

rozcestník pro jednotlivé katedry a ústavy FF: https://www.ff.cuni.cz/fakulta/katedry-a-ustavy/

https://htf.cuni.cz/HTF-92-version1-modelovy_test_2009_b.doc

https://kcj.pedf.cuni.cz/PEDFKCJ-102.html 

http://tarantula.ruk.cuni.cz/KG-28.html

http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/uchazeci/bakalarske-studium/

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-tosp_model_pedf.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-2015_1.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-2015_1_vysledky.pdf

http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=273

http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/

http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=149

http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/files/2015/11/vzorov%C3%BD-test-pro-SPPG.pdf

https://pages.pedf.cuni.cz/ktv/prijimaci-zkousky-z-telesne-vychovy/telesna-vychova-a-sport-bc/

MUNI

https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium

http://www.muni.cz/admission/tsp

https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/oborove-prijimaci-zkousky

https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni#undefined

ČZU

https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-obory/r-7484-bakalarske-studium/r-7624-hospodarska-a-kulturni-studia-hks

https://www.ivp.czu.cz/dl/38743?lang=cs

JČU
rozcestník pro jednotlivé programy https://chci-studovat.pf.jcu.cz/ doporučená literatura v jednotlivých odkazech

MENDELU

https://icv.mendelu.cz/studium/prijimaci-rizeni ukázky testových otázek, doporučená literatura a zápisy z přijímacích řízení ve spodní části stránky

https://frrms.mendelu.cz/32913-prijimaci-rizeni-do-bakalarskeho-studia

OSU

a další vždy u jednotlivých oborů: http://ff.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

http://dokumenty.osu.cz/pdf/prijimacky/osp.pdf

a další vždy u jednotlivých oborů: http://pdf.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

http://dokumenty.osu.cz/fss/prijimacky2015/p1.pdf

a další vždy u jednotlivých oborů: https://fss.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

SLU

https://www.slu.cz/fvp/cz/sovysledkyprijimacihorizeni

https://www.slu.cz/fpf/cz/soutestyprouchazece

TUL

http://www.fp.tul.cz/uchazec/prijimaci-rizeni ukázky testů ve spodní části stránky

UHK

https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy

https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Studium/Prijimaci-rizeni/Vzorove-testy#UHK-Article

https://www.uhk.cz/cs/prirodovedecka-fakulta/prijimaci-zkousky/vzorove-testy

UPOL

https://www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/ - část Písemné přijímací zkoušky ve spodní části stránky
 
UPCE
 
VŠE

VŠPJ

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/zdravotne-socialni-pece/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

ZČU

https://www.fpe.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-and-master-studies/info-score.html

https://www.ff.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-studies/info-score.html

CEVRO

http://www.cevroinstitut.cz/cz/sekce/uchazeci+o+studium/prijimaci+rizeni/okruhy+pr/

PVŠPSS          
 

 

Politologie

Politologii můžete studovat na 8 fakultách veřejných škol a 2 školách soukromých. Další možnosti vám nabízí zaměření na bezpečnost, strategická studia, mezinárodní vztahy nebo hospodářskou politiku či veřejnou správu - programy včetně náplní najdete na www.VysokeSkoly.com. Šance na přijetí se pohybuje kolem 50 %. Vyzkoušejte ukázkové testy a testy z minulých let, podívejte se na doporučenou literaturu a na náplň a data přijímacích zkoušek.

Přijímací zkoušky

NSZ Scio OSP nebo ZSV (UK FSV, MUNI), test studijních předpokladů (UPOL), písemný test ze společenských věd, znalost současné politické scény (UHK, UK FF, UPOL), případně pohovor (soukromé školy, 2. kolo UK FF, UJEP).

 

Úspěšnost přijetí

Politologie FF UK 2021 111 přihlášených, 51 přijatých (2020 120/52, 2019 100/45, 2018 131/28, 2017 146/51, 2016 138/44, 2015 141/50, 2014 179/50, 2013 236/36)

Politologie a mezinárodní vztahy FSV UK 2021 249 přijatých na 745 přihlášených (2020 643/288, 2019 700/200, 2018 673/223, 2017 652/221, 2016 678/220, 2015 737/222, 2013 840/193), Politologie a veřejná politika 2020 320 přihlášených, 203 přijatých (2019 352/186, 2018 324/152, 2017 298/107)

Politologie FSS MUNI 2021 345 přihlášených, 182 přijatých (2020 370/198, 2019 359/198, 2018 594/332, 2017 555/300, 2016 626/298, 2015 621/295, 2014 712/326, 2013 přes 800 přihlášených, 114 přijatých), na obor Mezinárodní vztahy na téže fakultě se v minulém roce hlásilo 912 uchazečů, 405 bylo přijato (2020 810/376, 2019 926/402, 2018 1060/434, 2017 1205/429, 2016 1451/433, 2015 1453/419), Bezpečnostní a strategická studia 2021 131 přijatých, 361 uchazečů (2020 402/184, 2019 433/161).

Obecné údaje pro další fakulty/školy 2021: FF UHK 58 %, FF UJEP 79,1 %, FF UPOL 34,4 %, VŠE FMV 74 %, ZČU FF 65,6 %, AAVŠ, CEVRO 100 %

 

Doporučená literatura

 

 • Úvod do současné politologie (Portál)
 • Přehled moderních politologických teorií (Portál)
 • Politologie - základy společenských věd (Nakladatelství Olomouc)
 • Společenské vědy pro SŠ 1. – 4. díl + pracovní sešity (Didaktis)
 • Cvičebnice OSP a ZSV (vše SCIO, kolektiv autorů)
 • Přijímačky na VŠ v pohodě Studijní předpoklady (OSP), Základy společenských věd (ZSV) (Taktik)
 • Maturita ze společenských věd (Nakl. A. Skřivan ml.)

Další učebnice k oboru najdete zde, nabízíme také literaturu k přípravě na přijímačky a maturitní zkoušku

 

Přípravné kurzy

TSP MU, ZSV, OSP

Podívejte se na další přípravné kurzy k přijímacím zkouškám nebo maturitě

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií: Politologie, Bezpečnostní a strategická studia, Mezinárodní vztahy: ZSV a OSP NSZ Scio 11. 12. 2021 - 2. 4. 2022, TSP MU 23. a 24. 4. 2022, varianty ZSV + OSP nebo ZSV + TSP, u mezifakultního studia nutno splnit podmínky přijetí na jiné fakultě. Podrobnosti a další programy v AJ www.fss.muni.cz.  Dny otevřených dveří 21. a 22. 1. 2022

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Filozofická fakulta: Politologie. Písemný test logické a analytické schopnosti uchazeče - porozumění textu, jeho analýza a interpretace, faktografické znalosti z oblasti společenských věd (základy politologie, filozofie) a moderních dějin, soudobé dění na české, evropské i světové politické scéně 25. - 29. 5. 2022, podrobnosti a informace k programu v AJ www.uhk.cz/ff. Dny otevřených dveří 7. - 8. 1. 2022

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz 

Filozofická fakulta: Politologie. Motivační pohovor ze společenských věd 6. - 10. 6. 2022, sdružené studium bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.ff.ujep.cz. Den otevřených dveří 3. 2. 2022

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta sociálních věd: Politologie a mezinárodní vztahy, Politologie a veřejná politika NSZ Scio OSP do 30. 4. 2022 (termín 5. 3. 2022 při splnění podmínek hrazen fakultou). Podrobnosti www.fsv.cuni.cz. Dny otevřených dveří 10. 12. 2021, IPS 13. 1., IMS 18. 1. 2022

Filozofická fakulta: Politologie. 1. kolo písemná část test AJ, kulturní a geografický rozhled, politické dějiny a současné politické reálie české i světové, 2. kolo pohovor, motivace, rozbor dvou děl ze seznamu četby, seznam literatury 14. 5. - 14. 6. 2022. Podrobnosti www.ff.cuni.cz. Den otevřených dveří 15. 1. 2022

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Filozofická fakulta: Politologie, Mezinárodní vztahy a bezpečnost, Politická komunikace a politický marketing, Evropská studia a diplomacie. 14. – 15. 5. 2022 (v případě většího počtu uchazečů i 21. – 22. 5. 2022), test předpokladů ke studiu, oborový test znalost domácí i zahraniční politiky, politologie, ZSV, všeobecný přehled, schopnost analýzy textu a logického uvažování, část otázek v AJ. Podrobnosti www.ff.upol.cz. Dny otevřených dveří  3. 12. 2021, 15. 1. 2022 online

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz  

Fakulta mezinárodních vztahů: Mezinárodní studia a diplomacie 13. 6. 2022 test matematika a 2 cizí jazyky. Podrobnosti fmv.vse.cz. Dny otevřených dveří VŠE 21. 12. 2021, fakultní 28. 1. 2022

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta filozofická: Společnost a politika - specializace Politologie 13. - 17. 6. 2022 písemný test ZSV, všeobecný přehled, znalost AJ. Podrobnosti www.ff.zcu.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2022

 

Soukromé vysoké školy s obory zaměřenými na politologii:

Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu

Political Science, Politics and Society.Informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 23. 2., 23. 3., 20. 4., 18. 5., 22. 6. 2022 online

CEVRO Institut, z.ú. www.cevroinstitut.cz  

Politologie a mezinárodní vztahy, Bezpečnostní politika. NSZ SCIO OSP/ZSV nebo motivační dopis. Podrobnosti na webu školy. Dny otevřených dveří Praha 2. 2., Český Krumlov 3. 2. 2022, pravidelně po - čt 13 - 16 hod.

 

Vzorové testy a okruhy otázek

 
 
 
Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z https://dsia.msmt.cz//vystupy.html (počty živých přihlášených, počty přijatých), informace pro jednotlivé obory (psychologie atd.) uvádíme buď v příslušných článcích ze seriálu "Jak se dostat na nejžádanější obory" na www.KamPoMaturite.cz. nebo na www.VysokeSkoly.com

Nejžádanější obory doporučujeme nastudovat z našich e-booků - stáhněte si je zdarma, podívejte se na videa: práva, medicína, psychologie, ekonomie, humanitní obory, TSP OSP, Policejní akademie ČR, nejžádanější obory

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí a podat odvolání.

21.1.2022

Související dokumenty:Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit