VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Jak se dostat na nejžádanější obory vysokých škol

Jak se dostat na nejžádanější obory vysokých škol KamPoMaturitě.CZ

Zajímá vás, kde se na dané obory můžete přihlásit? Jaké jsou konkrétní požadavky k přijímačkám pro rok 2022? Informace pro obory, které neuvádíme v tomto přehledu, najdete na www.VysokeSkoly.com, aktuální informace k 2. kolům a prodloužení termínů pro podání přihlášek pak zde.

 

Doporučit známému
Diskuze ke článku: příspěvků 2, poslední 9.1.2012 8:31 - Komentovat.

Vyberte si obor

newsletter 9 2011 medicínaLékařské, veterinární, farmaceutické a zdravotnické obory

Lékařské, zdravovědné, ošetřovatelské, biomedicínské, veterinární a farmaceutické obory je možné studovat na 18 veřejných, jedné státní a dvou soukromých vysokých školách. 

 

Přijímací zkoušky

Lékařské obory: písemné testy fyzika, biologie, chemie, někdy 2. kolo s ústní zkouškou ověřující motivaci uchazeče nebo jeho obeznámenost s oborem. Některé fakulty promíjí přijímací zkoušky na základě prospěchu.

Ošetřovatelské a zdravotnické obory: obvykle všechny předměty jako u lékařských oborů nebo jejich kombinace, někdy spojeno s testem obecných studijních předpokladů. U vybraných oborů následuje ústní pohovor ověřující všeobecný rozhled a komunikační schopnosti nebo probíhají talentové zkoušky (např. fyzioterapie, zdravotnické záchranářství). U některých oborů je možné přijetí bez přijímací zkoušky při splnění podmínek.

Biomedicínské obory: test z biologie, chemie nebo fyziky, někde bez přijímací zkoušky, případně matematika.

Veterinární obory: písemné testy z biologie, případně chemie.

 

Úspěšnost přijetí

Tabulka níže uvádí šance na přijetí na jednotlivých fakultách v roce 2022, v závorce je uveden stav za rok 2021.

Lékařské, farmaceutické a veterinární:

MU LF 23,3 % (27,6 %) FARMF 58,8 % (71,1 %) OSU LF 41 % (48,7 %) UK 1. LF 26,1 % (26,4 %) 2. LF 23,5 % (20,2 %) 3. LF 22,3 % (19,6 %) LF Plzeň 21,7 % (22,9 %) LF HK 36,1 % (36,3 %) FARMF HK 89,7 % (47,1 %) UNOB pro státní VŠ statistika není k dispozici UPOL LF 23,6 % (19,7 %) VU FVL 47,7 % (29,7 %) FVHE 69,6 % (70 %)

Ošetřovatelské a zdravotnické:

MU FSPS 53,5 % (43,5 %) OSU FSS 50,2 % (69,3 %) UPOL FZV 28,6 % (29,3 %) FTK 40,2 % (38,7 %) JČU ZSF 84,4 % (86,5 %) SLU FVP 65,2 % (59,4 %) TUL FZS 62,2 % (65,7 %) UJEP FZS 64,5 % (53,9 %) UK FTVS 38,6 % (35,4 %) UPCE FZS 50,7 % (43,6 %) UTB FHS 35,3 % (43,9 %) VŠPJ 73,9 % (91 %) ZČU FZS 52,1 % (47,9 %) PALESTRA 100 % (100 %) VŠZ 92,2 % (94,9 %)

Biomedicínské:

ČVUT FBMI 69 % (62,7 %) FEL 66,5 % (60,9 %) FS 74,3 % (71,9 %) JČU PŘF 68,4 % (86,1 %) MU PŘF 55,1 % (66,9 %) UJEP PŘF 84,6 % (81,1 %) UK PŘF 46,6 % (51,5 %) UPCE FCHT 100 % (100 %) VŠB FEI 98,9 % (97,7 %) VŠCHT FCHT 77,9 % (73,5 %) FCHI 77,1 % (73,3 %) FPBT 79,3 % (64,9 %) VUTBR FEKT 90,5 % (93,5 %)

 

Doporučená literatura

 • Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU (MU Brno)
 • Modelové otázky k přijímacím zkouškám na 1. Lékařskou fakultu UK (Marvil pro 1. LF)
 • Modelové otázky pro přijímací zkoušky na 2. lékařskou fakultu UK (Karolinum)
 • Modelové otázky pro přijímací zkoušky z fyziky, chemie a biologie – UPOL (UPOL)
 • Somatologie – anatomie a fyziologie člověka 630 testových otázek a odpovědí (Nakladatelství Olomouc)
 • Odmaturuj z chemie/biologie/fyziky (vše Didaktis)
 • Fyzika/Chemie/Biologie v kostce pro SŠ (vše Fragment)

Všechny učebnice pro přípravu najdete zde.

 

Přípravné kurzy

Nultý ročník, VIP balíčky, moduly biologie, fyzika chemie

 

Podívejte se na náš video návod

 

Průběh a délka studia

Lékařské, farmaceutické a veterinární obory magisterské studium (5 a 6 let).

Zdravovědné a zdravotnické + biomedicínské obory bakalářské studium 3 roky, navazující magisterské 2 roky.
 

Přehled škol a fakult

Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů: Veterinární asistent 1. - 8. 6., 2. kolo 13. 6. 2023 přijímací zkouška z biologie, chemie + ústní pohovor. Podrobnosti www.af.czu.cz. Dny otevřených dveří 11. 11. 2022, 20. - 21. 1. 2023

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Fakulta biomedicínského inženýrství:. 19. - 23. 6. 2023. Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví biologie, chemie. Informatika a kybernetika ve zdravotnictví matematika, fyzika. Bezpečnost a ochrana obyvatelstva, Biomedicínská technika, Optika a optometrie, Fyzioterapie, Radiologická asistence, Zdravotnické záchranářství biologie, fyzika. Podrobnosti www.fbmi.cvut.cz. Dny otevřených dveří 25. 11. 2022, 27. 1. 2023

Fakulta elektrotechnická: Lékařská elektronika a bioinformatika od 13. 6. 2023, test z matematiky, podrobnosti a možnosti prominutí www.fel.cvut.cz. Dny otevřených dveří 2. 12. 2022 a 17. 2. 2023 prezenční, 19. 1. 2023 online

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz     

Zdravotně sociální fakulta: 5. - 9. 6. 2023, talentová zkouška ZZ 9. - 12. 5. 2023. Písemný test z biologie člověka a ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky, Fyzioterapie navíc písemný motivační test, Radiologická asistence navíc test z obecné biologie a fyziky, Zdravotnický záchranář navíc talentová zkouška. Zdravotně-sociální péče test biologie člověka, ZSV, Laboratorní diagnostika test biologie člověka, chemie, všeobecná informovanost. Podrobnosti www.zsf.jcu.cz. Den otevřených dveří 20. 1. 2023

Přírodovědecká fakulta: Laboratorní a medicínská biologie 7. 6. 2023, případné 2. kolo 8. 9. 20232 písemný test biologie, chemie, možnost prominutí. Podrobnosti www.prf.jcu.cz. Den otevřených dveří 20. 1. 2023

Masarykova univerzita www.muni.cz

Lékařská fakulta: 16. a 17. 6. 2023, Bc. + "Embryolog" 22. 6. 2023. Nepíše se TSP. Všeobecné lékařství, Zubní lékařství, Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog, Fyzioterapie test biologie, chemie, fyzika. Všeobecné ošetřovatelství test biologie a somatologie. Dentální hygiena, Nutriční terapie, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví test biologie, chemie, Porodní asistence navíc somatologie. Radiologická asistence, Ortoptika, Optika a optometrie test biologie, fyzika, Zdravotnický záchranář navíc test fyzické zdatnosti. Podrobnosti a možnosti prominutí www.med.muni.cz. Dny otevřených dveří 14. a 18. 1. 2023

Fakulta sportovních studií: Fyzioterapie 20 % praktická zkouška z TV 13. - 14. 5. 2023, 80 % písemný test FSpS (biologie, chemie a fyzika) 20. 5. 2023, u sdruženého studia s PDF dle podmínek vybrané kombinace. Podrobnosti www.fsps.muni.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2023

Přírodovědecká fakulta: Lékařská genetika a molekulární diagnostika TSP, test z biologie se základy chemie 22. 4. 2023, Matematická biologie a biomedicína TSP.  TSP více termínů leden-duben 2023. Podrobnosti www.sci.muni.cz. Dny otevřených dveří 21. a 24. 1. 2023

Farmaceutická fakulta: Magisterské studium test z biologie, chemie, fyziky, obecných studijních předpokladů 13. - 15. 6. 2023. Podrobnosti a možnosti prominutí www.pharm.muni.cz. Den otevřených dveří 3. 2. 2023

Ostravská univerzita www.osu.cz

Lékařská fakulta: Praktická zkouška z TV duben-květen 2023, písemné zkoušky 29. 5. - 9. 6. 2023. Všeobecné lékařství, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví test z biologie, chemie a fyziky. Ergoterapie, Všeobecné ošetřovatelství, Pediatrické ošetřovatelství, Porodní asistence test biologie a společenskovědní test. Ochrana a podpora zdraví a Nutriční terapie test biologie, chemie. Radiologická asistence test biologie, fyzika. Fyzioterapie, Zdravotnické záchranářství test biologie a fyzika, praktická zkouška z TV. Podrobnosti lf.osu.cz. Dny otevřených dveří 6. - 8. 12. 2022 online, 27. 1. 2023 prezenčně

Fakulta sociálních studí: Zdravotně-sociální péče 2023 není otevřen. Test z biologie člověka. Podrobnosti a možnosti prominutí fss.osu.cz. Dny otevřených dveří 6. - 8. 12. 2022 online, 27. 1. 2023 prezenčně

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz

Fakulta veřejných politik: Dentální hygiena 2023 není otevřen. Pediatrické ošetřovatelství, Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence písemný test biologie člověka, test všeobecných studijních předpokladů a základů společenských věd květen - červen 2023. Více informací www.slu.cz/fvp/. Dny otevřených dveří 14. a 18. 2. 2023

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta zdravotnických studií: Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fzs.tul.cz. Dny otevřených dveří celouniverzitní 26. 11. 2022, fakultní 31. 3. 2023

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: Bioinženýrství 5. - 16. 6. 2023 test z matematiky a fyziky, nebo matematiky a chemie. Podrobnosti www.fp.tul.cz. Dny otevřených dveří celouniverzitní 26. 11. 2022, fakultní 24. 1. 2023

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Fakulta zdravotnických studií: 29. - 30. 5. 2023 písemný test z biologie člověka. Podrobnosti fzs.ujep.cz. Den otevřených dveří 9. 2. 2023

Přírodovědecká fakulta: Chemie a toxikologie bez přijímací zkoušky. Podrobnosti prf.ujep.cz. Den otevřených dveří 9. 2. 2023

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

1. lékařská fakulta: Bakalářské programy 7. 6. 2023 test z biologie, Adiktologie navíc test adiktologie. Magisterské studium 5. 6. 2023 test z biologie, chemie a fyziky. Podrobnosti a možnosti prominutí www.lf1.cuni.cz. Den otevřených dveří 7. 1. 2023

2. lékařská fakulta: Bc. 7. - 8. 6. 2023 písemný test z biologie s důrazem na biologii elověka, test všeobecných předpokladů, 2. kolo ústní zkouška, Fyzioterapie navíc písemný test chemie, fyzika. Magisterské 12. - 14. 6. 2023 písemný test z biologie, chemie, fyziky, test všeobecných předpokladů, 2. kolo ústní pohovor. Podrobnosti www.lf2.cuni.cz. Den otevřených dveří 14. 1. 2023

3. lékařská fakulta: Všeobecné lékařství 7. 6. 2023 písemný test z biologie, chemie, fyziky, 2. kolo 8. 6. – 9. 6. 2023 ústní zkouška. Fyzioterapie 7. 6. 2023 test biologie, fyzika, 2. kolo 8. 6. 2023 ústní zkouška, Nutriční terapie 7. 6. 2023 test biologie, chemie, 2. kolo 9. 6. 2023 ústní zkouška. Dentální hygiena test biologie, chemie 7. 6. 2023 (pouze jedno kolo). Všeobecné ošetřovatelství 7. 6. 2023 test základy biologie člověka, 2. kolo 9. 6. 2023 ústní zkouška. Obsah ústní zkoušky pro všechny programy: Interpretace textu, posouzení komunikačních schopností, samostatného úsudku, všeobecného rozhledu. Podrobnosti www.lf3.cuni.cz. Den otevřených dveří 6. 1. 2023

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové: 1. - 8. 6. 2023. Farmacie test z chemie a biologie včetně botaniky. Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví test z chemie a biologie bez botaniky. Podrobnosti a možnosti prominutí www.faf.cuni.cz. Dny otevřených dveří online 19. 10., 7. 12. 2022, 1. 2. 2023, prezenčně 16. 11. 2022, 7. 1. 2023

Lékařská fakulta v Hradci Králové: Bc. 20. 6. 2023 test z biologie člověka a všeobecné vzdělanosti, Mgr. 15. 6. 2023 test z biologie, somatologie, chemie a fyziky. Podrobnosti www.lfhk.cuni.cz. Den otevřených dveří 3. 12. 2022

Lékařská fakulta v Plzni: 6. 6. 2023 magisterské studium test z fyziky, chemie a biologie. Podrobnosti www.lfp.cuni.cz. Den otevřených dveří 25. 1. 2023

Fakulta tělesné výchovy a sportu: Fyzioterapie 1. - 6. 6. 2023 test obecných studijních předpokladů a z biologie. Podrobnosti ftvs.cuni.cz. Den otevřených dveří 27. 1. 2023

Přírodovědecká fakulta: Klinická a toxikologická analýza, Medicinální chemie 8. - 14. 6. 2023 test z chemie. Podrobnosti www.natur.cuni.cz. Dny otevřených dveří 13. a 14. 1. 2023

Univerzita obrany www.unob.cz

Fakulta vojenského zdravotnictví: Bc. Zdravotnické záchranářství 14. 6. 2023, test z biologie, AJ, ověření fyzické zdatnosti. Mgr. 15. 6. 2023 test AJ a fyzické zdatnosti. Podmínkou je souběžné podání přihlášky a vykonání zkoušky i na LFHK UK (Všeobecné lékařství) nebo FAF UK (Farmacie). Dny otevřených dveří 3. 12. 2022, 21. 1. 2023

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Lékařská fakulta: Všeobecné lékařství, Zubní lékařství 6. 6. 2023, test z fyziky, chemie a biologie. Podrobnosti www.lf.upol.cz. Dny otevřených dveří 2. 12. 2022, 14. 1. 2023

Fakulta zdravotnických věd: Bc. prezenční studium 8. 6., kombinované 9. 6. 2023, test biologie člověka (somatologie) a výběr ze společenských a přírodních věd včetně prověření obecných studijních předpokladů, Zdravotnické záchranářství ověření fyzické zdatnosti 15. 6. 2023. Podrobnosti www.fzv.upol.cz. Dny otevřených dveří 2. 12. 2022, 14. 1. 2023

Fakulta tělesné kultury: Fyzioterapie strukturovaný životopis, talentová zkouška z plavání, písemná zkouška z biologie, fyziky, chemie a cizího jazyka (AJ/NJ/FJ), ústní zkouška (somatologie, obecný přehled, motivace uchazeče), 12. - 16. 6. 2023. Podrobnosti ftk.upol.cz. Dny otevřených dveří 2. 12. 2022, 14. 1. 2023

Přírodovědecká fakulta (Optometrie, Bioinformatika, Biotechnologie a genové inženýrství aj.): 5. - 16. 6. 2023. O test z fyziky a biologie. BGI test z chemie a biologie, možnost prominutí. B test z matematiky, chemie s biologií, možnost přijetí bez přijímací zkoušky pokud počet uchazečů nepřevýší kapacitní možnosti programu. Podrobnosti www.prf.upol.cz. Dny otevřených dveří 2. 12. 2022, 14. 1. 2023

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Fakulta zdravotnických studií: 16. 5. 2023 motivace ke studiu, test z biologie člověka, výchovy ke zdraví a první pomoci, Zdravotnické záchranářství test fyzické zdatnosti (25. 5. 2023), Radiologická asistence navíc test z fyziky, u programu Zdravotně sociální péče navíc test základy společenských věd. Podrobnosti fzs.upce.cz. Dny otevřených dveří 1. 12. 2022 prezenční, 11. 2. 2023 online

Fakulta chemicko-technologická: Analýza biologických materiálů, Farmakochemie a medicinální materiály, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví bez přijímací zkoušky. Podrobnosti fcht.upce.cz. Dny otevřených dveří 25. 1., 8. 2. 2023

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence, NSZ SCIO Biologie, Zdravotně sociální péče NSZ SCIO OSP. Akceptované termíny 10. 12. 2022 - 20. 5. 2023 včetně, podrobnosti fhs.utb.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2023

Veterinární univerzita Brno www.vfu.cz

Fakulta veterinární hygieny a ekologie: Bc. bez přijímací zkoušky, možnosti bonifikace. Mgr. test z biologie a chemie, informace o termínu zkoušky na studijním oddělení, možnosti prominutí. Podrobnosti fvhe.vfu.cz Dny otevřených dveří 9. 12. 2022, 3. 2.2023

Fakulta veterinárního lékařství: Magisterské studium 13. - 15. 6. 2023 test z biologie a chemie. Bc. studium 12. 6. 2023 test z biologie. Bonifikace, možnosti prominutí a podrobnosti fvl.vfu.cz.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Fakulta elektrotechniky a informatiky: Biomedicínská technika, Biomedicínské asistivní technologie Bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.fei.vsb.cz. Dny otevřených dveří 27. - 28. 1. 2023

Fakulta bezpečnostního inženýrství: Ochrana obyvatelstva a krizový management bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.fbi.vsb.cz. Dny otevřených dveří 27. - 28. 1. 2023

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz

Fakulta chemické technologie: Syntéza a výroba léčiv, Chemie biomateriálů pro medicínské využití, Bioinformatika a chemická informatika bez přijímací zkoušky, podrobnosti fcht.vscht.cz. Dny otevřených dveří 25. a 26. 11. 2022, 27.  a 28. 1. 2023

Fakulta chemicko-inženýrská: Chemické inženýrství a bioinženýrství bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.vscht.cz/fchi. Dny otevřených dveří 25. a 26. 11. 2022, 27.  a 28. 1. 2023

Fakulta potravinářské a biochemické technologie: Biochemie a biotechnologie specializace Přírodní látky a léčiva, Biotechnologie a bioinženýrství. Bez přijímací zkoušky, podrobnosti fpbt.vscht.cz. Dny otevřených dveří 25. a 26. 11. 2022, 27.  a 28. 1. 2023

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

Porodní asistentka, Všeobecná sestra test na PC - biologie člověka, psychologie, obecné studijní předpoklady. Ústní zkouška biologie člověka, motivace uchazeče. Zdravotně sociální péče test na PC ze základů společenských věd, psychologie, sociologie, filozofie, biologie a obecných studijních předpokladů. Ústní zkouška k ověření kulturního, politického a společenského přehledu, schopnosti samostatného úsudku a motivace ke studiu. Bonifikace za aktivity uchazeče (praxe, osobní rozvoj, dobrovolnická činnost atd.). Podrobnosti www.vspj.cz. Termíny 1. kolo 30. 5. - 1. 6. 2023, 2. kolo 2. - 3. 8. 2023, 3. kolo 6. 9. 2023. Den otevřených dveří 26. 1. 2023

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií: Biomedicínská technika a bioinformatika 15. - 22. 6. 2023, test z biologie a matematiky. Podrobnosti a možnosti prominutí www.fekt.vut.cz. Dny otevřených dveří 20. 1., 10. 2. 2023 prezenčně, 14. 3. 2023 online

Fakulta chemická: Chemie pro medicínské aplikace, Chemie a technologie materiálů bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.fch.vut.cz. Dny otevřených dveří 3. - 10. 2. 2023

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz   

Fakulta zdravotnických studií: 12. - 13. 6. 2023 test z biologie člověka, Radiologická asistence navíc test fyzika, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví navíc test chemie. Podrobnosti www.fzs.zcu.cz. Den otevřených dveří 1. 2. 2023

Soukromé vysoké školy s těmito obory

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. www.palestra.cz  

Výživové poradenství a sportovní diagnostika: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří prezenční 11. 1., 15. 2., 21. 6., 14. 9. 2023, online 12. 12. 2022, 20. 3., 20. 4., 17. 5., 28. 8. 2023

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. www.vszdrav.cz 

1. kolo 6. 6., 2. kolo 5. 9. 2023. PS Všeobecné ošetřovatelství a Porodní asistence test biologie člověka, psychologie, Zdravotnické záchranářství navíc talentová zkouška z TV, Fyzioterapie navíc talentová zkouška z TV 10. 6., motivační pohovor 15. 6. 2023. Kombinovaná forma studia VO bez přijímací zkoušky, ZZ pouze talentová zkouška z TV. Podrobnosti www.vszdrav.cz. Den otevřených dveří 7. 2. 2023

 

Vzorové testy a okruhy otázek

Vyzkoušejte náš online test z biologie s vyhodnocením do e-mailu

UK

https://www.lf2.cuni.cz/uchazeci/modelove-otazky-z-prijimacich-testu/ukazka-z-prijimacich-testu

http://www.lf3.cuni.cz/3LF-66.html

http://www.lf3.cuni.cz/cs/uchazec/tematicke-uchazec/index.html

http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Vzorove-otazky/

https://www.lfhk.cuni.cz/Uchazeci-o-studium/Bakalarske-studium/Priprava-na-prijimaci-zkousku/

https://www.lfhk.cuni.cz/Uchazeci-o-studium/Magisterske-studium/Priprava-na-prijimaci-zkousku/

http://www.lfp.cuni.cz/sekce/6-prijimaci-rizeni.html

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-573.html

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/modelove-otazky/

MUNI

https://www.med.muni.cz/do/med/web_lf_mu/uchazeci/spolecne_dokumenty_bc_mgr_nmgr/materialy_k_prijimaci_zkousce/doporucena_literatura_bcamgr_prijimaci_zkousky.pdf

http://www.muni.cz/admission/tsp

https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni#undefined

https://www.pharm.muni.cz/media/3278702/pr_modelove-otazky-na-web.pdf

UPOL

https://www.lf.upol.cz/fileadmin/userdata/LF/MGR/Okruhy_otazek_k_PZ_01.doc

https://www.lf.upol.cz/uredni-deska/#c7667

https://www.fzv.upol.cz/studujte-u-nas/prijimaci-rizeni-bc-a-nmgr-studium/

https://www.fzv.upol.cz/o-fakulte/uredni-deska/#c6943 závěrečné zprávy o průběhu PŘ

https://ftk.upol.cz/studujte-u-nas/bakalarske-studium/#c34979

https://www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/ v části Písemné přijímací zkoušky (testy)

OSU

http://dokumenty.osu.cz/lf/lf-ukazka-modelovych-otazek.pdf

https://lf.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/ část Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů

ostatní obory rozcestník http://lf.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

https://fss.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/ část Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů

https://dokumenty.osu.cz/fss/prijimacky2019/fss-prijimacky2019-informace-pz-ZSP.pdf

ČZU

https://www.af.czu.cz/cs/r-6778-o-fakulte/r-6791-uredni-deska část Zpráva o přijímacím řízení

ČVUT

http://www.fbmi.cvut.cz/fakulta/zaverecne-zpravy

https://fel.cvut.cz/cz/prestudent/vysledky

JČU

https://www.zsf.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/testove-otazky

 

SLU

http://www.slu.cz/fvp/cz/studium/prijimaci-rizeni/docs/vzorovy-test-vss

https://www.slu.cz/fvp/cz/sovysledkyprijimacihorizeni

UNOB

https://unob.cz/univerzita/co-muzu-studovat/uplna-zneni-testu-k-prijimacim-zkouskam/

UPCE

http://www.upce.cz/fzs/studium/bakalarske/testy.pdf

https://fzs.upce.cz/fzs/studium/prijimaci-rizeni/kriteria.html ukázkové otázky z přijímacích testů

VFU

https://fvl.vfu.cz/cz/vzorove-otazky

https://fvl.vfu.cz/cz/tematicke-okruhy-pro-pripravu-na-prijimaci-zkousky

https://fvhe.vfu.cz/cz/tematicke-okruhy

VŠPJ

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/vseobecna-sestra/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/porodni-asistentka/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

VUTBR

https://www.fekt.vut.cz/pro_uchazece/prijimacky_priprava

ZČU

https://www.fzs.zcu.cz/cs/Admission/Prijimaci_rizeni/more_information doporučená literatura

https://www.fzs.zcu.cz/cs/Admission/Prijimaci_rizeni/result_admission_procedure písemné testy

VŠZDRAV          

https://www.vszdrav.cz/media/2_pro%20uchaze%C4%8De/p%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD/vsz_ukazka_prijimaci_test.pdf

 

 

 

newsletter 9 2011 psychologiePsychologie

Obor lze v různých podobách studovat na 5 veřejných a 3 soukromých vysokých školách s akreditací MŠMT. Další programy školy nabízejí v souvisejících oborech a specializacích (manažerská psychologie, sociální práce, speciální pedagogika, sociální pedagogika a další učitelské obory). 

Přijímací zkoušky

Obvykle vícekolové. V prvním kole se zjišťují oborové a společenskovědní znalosti, všeobecný přehled a studijní předpoklady formou testů (vlastní testy fakulty,TSP nebo NSZ Scio OSP + ZSV) a znalosti z biologie. Ve druhém kole uchazeče čeká ústní pohovor nad nastudovanou literaturou a důvody volby oboru, posouzení motivace a předpokladů pro profesi psychologa. Může zahrnovat také talentovou zkoušku (např. Arteterapie na JČU) nebo zkoušku z jazyka. U víceoborových (sdružených) studií se skládá zkouška z dalšího oboru.

Úspěšnost přijetí

Na FF UK program psychologie bylo v roce 2022 1135 přihlášených a 59 přijatých (2021 60/1175, 2020 59/1053, 2019 66/1062, 2018 68/1016, 2017 67/976, 2016 61/1035, 2015 66/1006, 2014 61/1009), na FSS MUNI program psychologie bylo v r. 2022 podáno 1471 přihlášek, 133 uchazečů bylo přijato (2021 137/1670, 2020 151/1342, 2019 111/1027, 2018 156/1223, 2017 167/1643, 2016 160/1528, 2015 168/1621, 2014 155/1635), na FF MUNI bylo v roce 2022 1569 uchazečů a 111 přijatých (2021 111/2234, 2020 100/1214, 2019 284/1029, 2018 116/823). FF UPOL v roce 2022 evidovala v programu Psychologie 907 přihlášek, přijato bylo 55 zájemců (2021 50/915, 2020 52/638), PDF JČU pro program Psychologie uvedla 356 přihlášek a 34 přijatých zájemců (2021 33/98), FF OSU (program Psychologie) zaznamenala 513 podaných přihlášek a 81 přijatých uchazečů (2021 71/539).

Doporučená literatura

 

Psychologie – Jak se dostat na vysokou – skripta (Amos)

Vývojová psychologie: Proměny lidské psychiky od početí po smrt (Portál)

Obecná psychologie: Dílčí aspekty lidské psychiky a jejich orgánový základ (Karolinum)

Vývojová psychologie Dětství a dospívání (Karolinum)

Dějiny psychologie (Grada)

Učebnice obecné psychologie (Academia)

Psychologie - Příručka pro studenty (Portál)

Přehled psychologie (Portál)

Společenské vědy pro SŠ 1. – 4. díl + pracovní sešity (Didaktis)

 

Další aktuálně nabízené publikace najdete zde.

Přípravné kurzy

Psychologie - nultý ročník, modul, ZSV, VIP balíčky - aktuální nabídka zde.

Podívejte se na náš video návod:

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

Přehled škol a fakult

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Pedagogická fakulta: (Arteterapie, Psychologie): Psychologie 1. část – OSP NSZ SCIO12/21 - 5/2023, 2. část posouzení materiálů dodaných uchazečem - písemný podklad dle pokynů, videonahrávka. Dodání dle dispozic fakulty nejpozději do 10. 6. 2023. 3. část ústní pohovor - motivaci a zkušenosti uchazeče, předpoklady, které jsou nezbytné pro studium psychologie a pro práci v pomáhajících profesích, schopnost práce uchazeče se základními společenskovědními koncepty, interpretační, jazykové a analytické schopnosti, orientaci ve směru k psychologické a společenskovědní problematice, relevanci a kvalitu zvolené literatury a informačních odkazů a dalšípodstatné okolnosti, kterými uchazeči prokazují svůj zájem o obor a připravenost ke studiu psychologie. Arteterapie 1. částí je test zjišťující předpoklady ke studiu a všeobecný přehled; hlavní důraz kladen na znalosti v následujících oblastech: psychologie, psychoterapie, speciální pedagogika, dějiny umění (viz také doporučená literatura); 2. část obsahuje: pohovor (cca 10 min.), při němž se uchazeč představí, objasní motivaci k volbě studia, prokáže orientovanost v dějinách a současnosti výtvarného umění, pohovoří o oblíbeném výtvarném artefaktu (jehož originál či reprodukci přinese), který představí (provede adekvátní rozbor daného uměleckého díla; oceňovány jsou znalosti prostředků výtvarného vyjadřování; nehodnotí se ani tak encyklopedické znalosti, jako spíše schopnost rozpoznat analogie uměleckého výrazu v různých oborech umělecké činnosti a schopnost pátrat po souvislostech, odvaha pro transfer, tj. uplatnění naučeného v nové situaci, schopnost syntézy aj.); předpokládají se základní znalosti dějin umění a psychologie; testový ateliér (90 minut), v němž uchazeč výtvarně zpracuje zadané téma (nutno přinést vlastní výtvarné potřeby) a vyhotoví jednoduchý barvový test; řízený ateliér (90 minut), v němž uchazeč vytvoří artefakt na volné téma podle výtvarně metodických instrukcí.  Podrobnosti na www.pf.jcu.cz. Dny otevřených dveří 19. a 20. 1. 2023

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií: (Psychologie): 10. 12. 2022 - 2. 4. 2023 test ZSV (Scio) + OSP (Scio)/ více termínů leden-duben 2023 TSP (MU), varianty ZSV + OSP nebo ZSV + TSP, u mezifakultního studia nutno splnit podmínky přijetí na jiné fakultě. Podrobnosti a možnosti prominutí na www.fss.muni.cz. Den otevřených dveří 20. 1. 2023

Filozofická fakulta: (Psychologie): TSP více termínů leden-duben 2023, 21. – 24. 4. 2023 písemný test psychologie, biologie. Podrobnosti na www.phil.muni.cz. Den otevřených dveří 20. 1. 2023

Ostravská univerzita www.osu.cz

Filozofická fakulta: (Psychologie): 29. 5. - 2. 6. 2023. Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který prověřuje znalosti z psychologie a biologie člověka (včetně latinské terminologie) a ze společenskovědního a humanitního základu (sociologie, filozofie, politologie, historie, ekonomie). Test obsahuje také matematické úlohy, ve kterých uchazeči/uchazečky prokazují schopnosti logického uvažování. Podrobnosti www.ff.osu.cz. Dny otevřených dveří 6. - 8. 12. 2022 online, 27. 1. 2023 prezenčně

Pedagogická fakulta: (Psychologie se zaměřením na vzdělávání): 9. - 27. 5. 2023 test předpokladů ke studiu. Podrobnosti www.pdf.osu.cz. Dny otevřených dveří 6. - 8. 12. 2022 online, 27. 1. 2023 prezenčně

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Filozofická fakulta: (Psychologie): 13. 5. - 14. 6. 2023. 1. kolo – písemná část: 1) test znalostí základů společenských věd nebo test znalostí z biologie; test znalostí z psychologie; test obecných studijních předpokladů (pojmové, konfigurační a numerické vztahy, porozumění textu) 2) krátká esej na zadané téma (uchazeč si může zvolit jedno ze tří témat). 2. kolo – ústní část: podčást A 1) rozhovor o eseji, uchazečových odborných aktivitách, zájmech, motivaci a předpokladech ke studiu (schopnost orientovat se v základních psychologických otázkách a problémech, úroveň verbálního vyjadřování) 2) diskuse o odborných otázkách na základě předloženého seznamu prostudované literatury (nehodnotí se pouze seznam jako takový, ale především schopnost uchazeče porozumět textu a samostatně formulovat a vysvětlit jeho hlavní myšlenky a argumenty). Podčást B: 1) samostatná ústní prezentace zaměřená na uchazečovu motivaci ke studiu psychologie (2–4 minuty); po prezentaci komise uchazeči dle individuálního posouzení položí otázky z okruhů stanovených pro podčást A; může, ale nemusí se přitom jednat o totožné otázky jako v podčásti A. Podrobnosti a další požadavky www.ff.cuni.cz. Den otevřených dveří 14. 1. 2023

Pedagogická fakulta: (Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku): 5. - 16. 6. 2023 písemný test vycházející z doporučených odborných publikací, část otázek v AJ (jednoduchý odborný text). Podrobnosti a možnosti prominutí www.pedf.cuni.cz.  Dny otevřených dveří 15. 12. 2022, 30. 1. 2023

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Filozofická fakulta: (Psychologie): 13. – 14. 5. 2023 (v případě většího počtu uchazečů i 20. – 21. 5. 2023) 1. kolo test předpokladů ke studiu SPF a písemný oborový test z psychologie, 2. kolo ústní zkouška 22. – 24. 5. 2023 (KS 25. – 26. 5. 2023) motivace ke studiu, odborné zkušenosti/praxe, profesní směřování). 2 znalostní otázky z dějin psychologie, obecné/vývojové/sociální/klinické psychologie, psychologie práce, psychologie osobnosti, biologie člověka. Více informací www.ff.upol.cz. Dny otevřených dveří 2. 12. 2022, 14. 1. 2023

Soukromé vysoké školy

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. www.pvsps.cz 

Psychologie: Písemná část (test obecných studijních předpokladů, vědomostní test psychologie/společenské vědy, test cizí jazyk), ústní část (orientace v literatuře, motivace ke studiu a výkonu povolání, řešení modelové situace), talentová část (osobnostní předpoklad k výkonu povolání). Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii: Písemná část (test obecných studijních předpokladů, vědomostní test ZSV), ústní část (orientace v literatuře, motivace ke studiu a výkonu povolání, řešení modelové situace), talentová část (osobnostní předpoklady uchazeče). Termín zkoušek 1. - 12. 6. 2023. Šance na přijetí 2022: 53,6 %. Dny otevřených dveří 7. 2. a 7. 3. 2023

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz

Psychology: informace na https://www.unyp.cz/admissions/admissions-requirements. Šance na přijetí 2022: 100 %. Dny otevřených dveří 18. 1., 15. 2., 15. 3. 2023 online

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. www.vsaps.cz 

Personální a interkulturní management: Bez přijímací zkoušky. Šance na přijetí 2022: 79,2 %. Den otevřených dveří 26. 1. 2023 online

Školy se zahraniční akreditací

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS Filia PRAHA www.humanitaspraha.cz

Magisterský program Psychologie, informace na studijním oddělení.

 

Vzorové testy a okruhy otázek

  

Vyzkoušejte náš online test s vyhodnocením!

 
Zdroje: Data pro přijímací řízení, šance na přijetí UK, UPOL a MUNI a vzory testů čerpáme ze stránek jednotlivých fakult, podrobnější informace a odkazy v e-booku, doporučujeme informace o termínech a podmínkách přijetí ověřit na studijním oddělení dané fakulty.
 

newsletter 9 2011 žurnalistikaŽurnalistika

Studium žurnalistiky, mediálních studií, marketingové komunikace či public relations nabízí 8 fakult veřejných škol a 10 soukromých vysokých škol. Tyto obory najdete na filozofických či sociálněvědních fakultách, ale také na fakultách pedagogických. Pokud vás zajímají jiná zaměření (dramaturgie, scénáristika apod.), najdete je na uměleckých fakultách a školách po celé ČR - podrobnější informace včetně náplně oborů a podmínek přijímacího řízení uvádíme na www.VysokeSkoly.com.

 

 

Přijímací zkoušky

UK Komunikační studia se specializací Žurnalistika, Mediální studia, Marketingová komunikace a public relations: test OSP a AJ NSZ Scio, 2. kolo ústní zkouška. MU TSP nebo OSP NSZ Scio a ZSV NSZ Scio. Podmínky pro další univerzity jsou obdobné, najdete je níže v článku.

 

Úspěšnost přijetí

Do programu Komunikační studia, specializaci Žurnalistika FSV UK se v roce 2022 hlásilo 344 zájemců, z toho 82 bylo přijato (2021 81/398, 2020 86/359, 2019 84/407, 2018 87/548, 2017 78/514, 2016 76/664, stejná čísla byla i za rok 2015, v předchozím roce 67/761, 2013 73/874). U specializace Marketingová komunikace a PR téhož programu uspělo v roce 2022 78 uchazečů z 435 přihlášených (2021 83/487, 2020 84/386, 2019 84/701, 2018 85/734, 2017 84/642, 2016 90/727, 2015 81/857, 2014 74/869, 2013 77/981), specializace Mediální studia uvádí 85 přijatých na 330 přihlášených pro rok 2022 (2021 90/232, 2020 91/405, 2019 81/205).

Na FSS MUNI zaznamenali u programu Mediální studia a žurnalistika v roce 2022 817 přihlášek, přijali 233 zájemců (2021 312/952, 2020 295/860, 2019 299/955, 2018 448/1197, 2017 344/1315, 2016 336/1449, 2015 368/1577, 2014 335/1322).

 

Doporučená literatura

 • Testy z českého jazyka k přijímacím zkouškám VŠ (Amos)
 • Stylistika pro žurnalisty (GRADA)
 • Sociologie žurnalistiky (Portál)
 • Úvod do teorie masové komunikace (Portál)
 • Masová média (Portál)
 • Společenské vědy pro SŠ 1. – 4. díl + pracovní sešity (Didaktis)
 • Cvičebnice OSP a ZSV (vše SCIO, kolektiv autorů)
 • Přijímačky na VŠ v pohodě Studijní předpoklady (OSP), Základy společenských věd (ZSV) (Taktik)
 • Maturita ze společenských věd (Nakl. A. Skřivan ml.)

Další učebnice k této tématice najdete zde.

 

Přípravné kurzy

Žurnalistika a mediální studia „nultý ročník“, moduly ZSV/OSP - aktuální přehled kurzů najdete zde.

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií 

Mediální studia a žurnalistika ZSV a OSP NSZ Scio 10. 12. 2022 - 2. 4. 2023, TSP MU více termínů leden-duben 2023, varianty ZSV + OSP nebo ZSV + TSP, u mezifakultního studia nutno splnit podmínky přijetí na jiné fakultě. Podrobnosti www.fss.muni.cz.  Den otevřených dveří 20. 1. 2023

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Česká filologie pro praxi: Písemný test obecných studijních předpokladů 5. - 16. 6. 2023. Podrobnosti www.fp.tul.cz. Den otevřených dveří celouniverzitní 26. 11. 2022, fakultní 24. 1. 2023

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Pedagogická fakulta Jazyková a literární kultura: Písemná zkouška z ČJ (komplexní textový rozbor) a literatury (znalosti literární historie a teorie) 22. 5. - 25. 6. 2023, případné 2. kolo 21. 8. - 8. 9. 2023. Podrobnosti www.uhk.cz/pdf. Dny otevřených dveří 13. 1. a 4. 2. 2023

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Pedagogická fakulta Čeština pro veřejnou komunikaci 2023 program není otevřen. Podrobnosti www.pf.ujep.cz. Den otevřených dveří 9. 2. 2023

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta sociálních věd

Komunikační studia - specializace Žurnalistika, Mediální studia, Marketingová komunikace a public relations. 1. kolo NSZ OSP + NSZ AJ do 29. 4. 2023 (termín 4. 3. 2023 při splnění podmínek hrazen fakultou), 2. kolo ústní zkouška 1. - 23. 6. 2023, motivace ke studiu se základní orientací v oboru, diskuse o seznamu četby a dalších děl, případně o  předchozích aktivitách v oboru (při ústní části se dokládá CV a motivační dopis), rozprava nad aktuálními otázkami české a mezinárodní politiky, moderní historie, společenských věd, společenského a kulturního dění, představení mediálního produktu (dle specializace). Podrobnosti www.fsv.cuni.cz.  Den otevřených dveří FSV 14. 12. 2022 online, IKSŽ 26. 1. 2023

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Filozofická fakulta
13. – 14. 5. 2023 (v případě většího počtu uchazečů i 20. – 21. 5. 2023)
Žurnalistika, Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích:: test studijních předpokladů 
Politická komunikace a politický marketing: Test studijních předpokladů a písemný oborový test (ze znalostí v oblasti domácí i zahraniční politiky, politologie a základů příbuzných společensko-vědních a humanitních oborů, jako např. české a světové dějiny od 18. století, politická sociologie, politické myšlení, politická ekonomie. Prověřován je rovněž všeobecný přehled uchazečů, schopnost analýzy textu a logického uvažování. Část otázek je formulována v anglickém jazyce)
Podrobnosti www.ff.upol.cz. Dny otevřených dveří 2. 12. 2022, 14. 1. 2023
 
Cyrilometodějská teologická fakulta
Etika a kultura v mediální komunikaci 9. - 17. 6. 2023 motivační dopis a motivační pohovor. Podrobnosti www.cmtf.upol.cz. Dny otevřených dveří 2. 12. 2022, 14. 1. 2023

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta multimediálních komunikací Marketingová komunikace 9. 6. 2023 písemný test všeobecných znalostí (historie, společenské vědy, filozofie, dějiny umění a kultury, současný kulturní život, politika, ekonomika a podnikání, společenský život, média), zkouška kreativity a logického myšlení. Podrobnosti fmk.utb.cz. Dny otevřených dveří 11. 11. 2022, celouniverzitní 26. 1. 2023
 

Soukromé vysoké školy s žurnalistickými obory:

AMBIS vysoká škola, a.s.  www.ambis.cz
Ekonomika a management podniku - zaměření Media a PR a další, Marketingová komunikace - více zaměření. Pohovor o motivaci ke studiu a očekávání, termíny domlouvá studijní oddělení po podání přihlášky. Dny otevřených dveří Praha 13. 12. 2022, 12. a 24. 1. 2023, Brno 8. 12. 2022, 12. 1. 2023, online 19. 1. 2023 
Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu
Journalism and Communications: informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří online v AJ 12. 1. 2023, v ČJ 18. 1., 15. 2., 15. 3., 19. 4., 17. 5., 14. 6. 2023 
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz
Mediální studia: Online test z AJ. Dny otevřených dveří 11. 1., 15. 2., 22. 3., 19. 4., 17. 5., 14. 6., 6. a 20. 9. 2023
Panevropská univerzita, a.s. fakulta Vysoká škola podnikání a práva, a.s. www.peuni.cz
Marketingové komunikace: Bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 11. 1. 2023
University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz
Communication and Media Studies: informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 18. 1., 15. 2., 15. 3. 2023 online
Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz  
Komunikační studia - specializace Aplikovaná (sociální) komunikace, Mediální komunikace: Informace pro akademický rok 2023/2024 budou zveřejněny během ledna - února 2023.
Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. www.vsem.cz  
Ekonomika a management, zaměření Marketing a reklama. 1. kolo elektronický dotazník, 2. kolo pohovor, informace o termínech na studijním oddělení. 
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz
Marketingová komunikace (obor v ČJ i v AJ): Dobrovolný písemný test, rozřazovací test z jazyka, program v AJ přijímací test z AJ, možnost prominutí. Informace o termínech na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 11. 1., 8. a 25. 2., 8. a 25. 3., 12. a 29. 4., 10. a 27. 5., 14. 6., 12. 7. a 9. 8. 2023
University College Prague - Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o. www.ucp.cz
Hotelnictví, cestovní ruch a marketing, specializace Marketing ve službách, Mezinárodní management a marketing - specializace Marketing a PR: Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří Bratislava 2. 2., Praha-Smíchov 6. 2. 2023, ostatní pobočky individuální termín
Vysoká škola kreativní komunikace www.vskk.cz
Literární tvorba, Kreativní marketing a komunikace, specializace Kreativní marketing a komunikace, On-line marketing a komunikace. Teoretická (motivace, studijní předpoklady, přehled, předchozí zkušenosti, úroveň ČJ a AJ) a oborová (diskuze nad realizovanými a plánovanými pracemi) část 10. 2., 10. 3., 21. 4., 19. 5., 9. 6., 1. a 22. 9. 2023. Dny otevřených dveří 26. 1., 23. 2., 23. 3., 20. 4., 8. 6., 7. 9. 2023
 

Vzorové testy a okruhy otázek

 

https://www.scio.cz/nsz/popis-a-ukazky-testu.asp

UK

https://iksz.fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/doporucena-literatura-iksz.doc

MUNI

http://www.muni.cz/tsp

UHK

https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy

UPOL

https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni/ - ve spodní části stránky testy z minulých přijímacích řízení

UTB

https://fmk.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/zpravy-z-prijimacich-rizeni/ - obsahují vzory testů z minulých let

 

Zdroje statistik najdete v článku zde.
 

newsletter 9 2011 právoPrávní obory

Právo jako magisterský obor můžete studovat na 4 právnických fakultách veřejných vysokých škol, obory s právním zaměřením najdete i v bakalářské formě studia – pro rok 2023 je nabízí 5 fakult veřejných a státních vysokých škol a 6 soukromých VŠ. Nezapomínejme na vyšší odborné školy, které také otevírají právně zaměřené obory. 

 

Přijímací zkoušky

S výjimkou Masarykovy univerzity právnické fakulty přihlíží k výsledkům testů obecných studijních předpokladů NSZ Scio, případně ZSV. Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů (TSP). Je možná bonifikace výsledků maturity a zkoušky z cizích jazyků (UK) a účasti v programu celoživotního vzdělávání (UK). Některé soukromé VŠ přijímají uchazeče bez přijímací zkoušky.

 

Úspěšnost přijetí

Fakulty nabízející "dlouhé" magisterské obory:

UK PRF 30 %, MU PRF 45,3 %, UPOL PRF 45,9 %, ZČU PRF 72,5 %

Fakulty veřejných a státních VŠ s bakalářskými obory:

MU ESF 28,1 %, Policejní akademie 22,4 %

Soukromé VŠ

AMBIS 96,1 %, MUP 90,8 %, CEVRO, UJAK, PEUNI-VŠPP, VŠERS, VŠFS 100 %

 

Doporučená literatura

Společenské vědy pro SŠ 1. – 4. díl + pracovní sešity (Didaktis)
Studijní předpoklady a základy logiky 1. a 2. díl (Sokrates)
SCIO NSZ Cvičebnice ZSV, Cvičebnice OSP (Scio)
Přijímačky na VŠ v pohodě Studijní předpoklady (OSP), Základy společenských věd (ZSV) (Taktik)

Další učebnice s právnickou tématikou najdete zde.

Podívejte se na náš video návod:

 

Přípravné kurzy

Nultý ročník "Právo", VIP balíček, moduly TSP, ZSV, OSP, Policejní akademie ČR

 

Průběh a délka studia

Pro uplatnění absolventů v justici a řadě dalších právnických profesí zatím české právní předpisy vyžadují absolvování magisterského studijního programu akreditovaného v ČR. Magisterské studium (5 let), bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Právnická fakulta: magisterský program Právo a právní věda termíny NSZ Scio OSP ZSV od prosince 2022 do května 2023, bonifikace za výsledky maturity, jazykové certifikáty, SOČ, možnost prominutí při absolvování programu CŽV, podrobnosti na www.prf.cuni.cz. Den otevřených dveří 8. 2. 2023

Masarykova univerzita www.muni.cz

Právnická fakulta: Bakalářské programy (Mezinárodněprávní obchodní studia, Teorie a praxe trestního a správního procesu, Vyšší justiční úředník) a magisterský program (Právo a právní věda) TSP více termínů leden-duben 2023, možnost prominutí, podrobnosti na www.law.muni.cz. Den otevřených dveří 23. 1. 2023

Ekonomicko-správní fakulta (Finance a právo): TSP více termínů leden-duben 2023, možnost prominutí, podrobnosti na www.econ.muni.cz. Den otevřených dveří 2. 2. 2023

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Právnická fakulta: Magisterský program Právo a bakalářský program Právo ve veřejné správě termíny NSZ Scio OSP a ZSV od prosince 2022 do května 2023, možnost vykonat kompletní test zdarma 20. 5. 2023. Podrobnosti na www.pf.upol.cz. Dny otevřených dveří 2. 12. 2022 a 14. 1. 2023

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta právnická: Magisterský program Právo a právní věda, bakalářský program Právní specializace. Termíny NSZ SCIO v období prosinec 2022 - květen 2023, podrobnosti na www.fpr.zcu.cz. Dny otevřených dveří 25. 1. 2023, celouniverzitní 1. 2. 2023

Policejní akademie České republiky www.polac.cz  

Fakulta bezpečnostně právní: Bezpečnostně právní studia. Ostatní uchazeči (tj. uchazeči mimo příslušníky bezpečnostních sborů, vojáků z povolání, strážníků a státních zaměstnanců dle příslušného zákona) NSZ SCIO ZSV a Cizí jazyk od prosince 2022 do května 2023. Den otevřených dveří 18. 2. 2023

Soukromé vysoké školy s právními obory

AMBIS vysoká škola, a.s.  www.ambis.cz

Bezpečnostní management – zaměření programu Právo a bezpečnost: Bez přijímací zkoušky - pohovor o motivaci ke studiu a očekávání. Termíny pohovorů domlouvá studijní oddělení po podání přihlášky. Dny otevřených dveří Praha 12. a 24. 1. 2023, Brno 12. 1. 2023, online 19. 1. 2023

CEVRO Institut, o.p.s. www.cevro.cz 

Právo v obchodních vztazích: OSP nebo ZSV NSZ SCIO nebo motivační dopis, podrobnosti na studijním oddělení. Den otevřených dveří Praha 4. 1. 2023

Panevropská univerzita, a.s. fakulta Vysoká škola podnikání a práva www.peuni.cz/fakulty/fakulta-vysoka-skola-podnikani-a-prava/

Právo v aplikační praxi – specializace Právo v podnikání, Právo ve veřejné správě: Motivační pohovor, informace o termínech na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 12. a 26. 1., 9. a 23. 2., 9. a 23. 3., 13. 4., 11. 5., 1. a 15. 6., 31. 8., 14. 9. 2022

Univerzita Jana Amose Komenského, s.r.o. www.ujak.cz 

Právo v podnikání: Pro rok 2023 nebyly informace k datu přípravy e-booku na webu školy k dispozici. Podmínky pro minulý rok: Bez přijímací zkoušky.

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. www.vsers.cz

Bezpečnostně právní činnost: Přijímací pohovory - termíny budou uchazečům zaslány e-mailem. V případě zhoršené epidemiologické situace proběhne přijímací řízení bezkontaktně distančním způsobem. Dny otevřených dveří 5. 4. 2022, prezenčně ČB 20. a 21. 1., 7. 4. 2022, Příbram 9. 2. 2022

Vysoká škola finanční a správní, a.s. www.vsfs.cz

Bezpečnostně právní činnost: Přijímací pohovory - termíny budou uchazečům zaslány e-mailem. V případě zhoršené epidemiologické situace proběhne přijímací řízení bezkontaktně distančním způsobem. Dny otevřených dveří online 4. a 27. 4., 25. 5. 2023, prezenčně ČB 19. a 20. 1., 13. 4. 2023, Příbram 7. 2. 2023

 

Vzorové testy a okruhy otázek

Vyzkoušejte náš online testy s vyhodnocením do e-mailu

 

newsletter 9 2011 ekonomieEkonomické obory

Přemýšlíte o vysoké škole ekonomického směru? Management, cestovní ruch, podnikovou ekonomiku, finance a účetnictví, marketing a další ekonomické obory nabízí přes 60 fakult veřejných a státních vysokých škol, 27 soukromých škol a škol se zahraniční akreditací. Na všechny ekonomické fakulty veřejných VŠ se v roce 2022 hlásilo přes 21 tisíc studentů, z nich se na dané školy dostane 63 %. Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na ekonomii, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům

 

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška nejčastěji obsahuje test z matematiky a cizího jazyka, test studijních předpokladů nebo kombinaci těchto testů. Na některé fakulty a školy se dostanete i bez přijímacích zkoušek. Pro informace k cizojazyčným oborům vás odkážeme na stránky fakult.

 

Úspěšnost přijetí (ekonomicky zaměřené fakulty a školy)

VŠE F1 (FFÚ) 56,2 %, F2 (FMV) 69,5 %, F3 (FPH) 36,3 %, FIS  51,8 %, NH 52,4 %, FM 81,4 %, UK FSV 39,6 %, MU ESF 36,9 %, ČZU PEF 90,9 %, JČU EF 99,3 %, MENDELU PEF 58,9 %, FRRMS 57,3 %, SLU OPF 99,8 %, TUL EF 75 %, UHK FIM 81,6 %, UJEP FSE 74,4 %, UPCE FES 56,3 %, UTB FME 38,2 %, FHS 35,3 %, VŠB-TUO EF 82,1 %, VŠPJ 73,9 %, VŠTE 63,7 %, VUTBR FP 45,6 %, ZČU FE 54,4 %

AMBIS VŠ 96,1 %, AAVŠ 95 %, MUP 90,8 %, MVŠO 98 %, ŠAVŠ 83,1 %, VŠ NEWTON 85,6 %, CEVRO, PEUNI VŠO i VŠPP, UCP VŠMMV a VŠHE, UJAK, UNICORN U.. UNYP, VŠEM, VŠERS, VŠFS, VŠLG, VŠ PRIGO, VŠ STING, VŠOH 100 %

 

Doporučená literatura

 • Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE skripta (Amos)
 • Přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy (Fortuna)
 • Přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy s řešenými příklady (Fortuna)
 • Cvičebnice OSP a ZSV (vše SCIO, kolektiv autorů)
 • Středoškolská matematika v úlohách I a II (Prometheus)
 • Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na vysoké školy (Prometheus)
 • Přehled středoškolské matematiky (Prometheus)
 • Ekonomie nejen k maturitě Testy/Testy zadání/Ekonomické výpočty a projekty/Ekonomika podniku (Computer Media)
 • Občanský a společenskovědní základ EKONOMIE (Computer Media)
 • Chcete se dostat na vysokou školu? – angličtina/němčina (Sokrates)
 • Gramatika anglického/německého jazyka (Didaktis)
 • Odmaturuj z anglického/německého jazyka 1 a 2 (Didaktis)
 • Angličtina ke státní maturitě a přijímačkám na VŠ (Rubico)
 • Angličtina/Němčina – cvičebnice středoškolské gramatiky (VYUKA.CZ)
 • MATURITA z anglického jazyka 2020 (Didaktis)
 • Němčina - Maturitní konverzace (INFOA)
 • Maturita v pohodě - Anglický jazyk 2021 (Taktik)
 • Angličtina do kapsy: slovesa - časování - fráze (777 výrazů na kartičkách) (Fragment)

Najdete je na http://www.kampomaturite.cz/ekonomie/ a v dalších kategoriích na www.kampomaturite.cz

 

Podívejte se na náš videonávod

Přípravné kurzy

Matematika na VŠ a k maturitě

Najdete u nás i další přípravné kurzy k přijímacím zkouškám jiných oborů nebo maturitě

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Akademie múzických umění v Praze www.amu.cz

Divadelní fakulta: Produkce 1. kolo 10. 3. písemný test všeobecné vědomosti dějiny/současnost kultury a umění, otázky testující logické a koncepční uvažování, porozumění odbornému textu, 2. kolo 31. 3. skupinová hra + písemný úkol schopnost tvořivého uvažování a kultivovaného písemného projevu, 3. kolo 20. – 21. 4. 2023 ústní pohovor – sebeprezentace, diskuze na témata z oblasti zájmů a uvažovaného profesního směřování, otázky z oblastí z předchozích kol. Podrobnosti www.damu.cz. Den otevřených dveří 22. 10. 2022, konzultace k přijímacím zkouškám 27. 1. 2023

Filmová a televizní fakulta: Produkce 1. kolo 5. 1. 2023 písemné testy všeobecné znalosti, kultura, ekonomické a právní pojmy, schopnost logického úsudku, samostatného myšlení a rozhodování, cizí jazyk a matematika, písemná úvaha nad vlastním producentským projektem, 2. kolo ústní pohovor 25. – 26. 1. 2023. Podrobnosti www.famu.cz. Dny otevřených dveří 21. 10. 2022, 19. 5. 2023

Hudební a taneční fakulta: Hudební produkce 21. – 27. 1. 2023 1. kolo písemná zkouška z AJ a dalšího světového jazyka (NJ, RJ, ŠJ, IJ, FJ), základní znalosti z oblasti umění, literatury, dějin hudby, reálií hudebního umění, znalosti repertoáru, kultury a hudebního života v České republice i v zahraničí, znalost českých i světových hudebních děl formou poslechu 15 ukázek, 2. kolo ústní zkouška ze základů hudební teorie, dějin české a světové hudby po roce 1600, aktuálních reálií českého a evropského hudebního života, schopnost uchazečů pohybovat se v oboru, psychologické předpoklady, odolnost a vize. Podrobnosti www.hamu.cz. Den otevřených dveří 8. 11. 2022

Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz  

Fakulta lesnická a dřevařská: Programy Lesnictví – specializace Ekonomika a řízení lesního hospodářství bez přijímací zkoušky, Dřevařství – specializace Podnikání v dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu 5. - 9. 6. 2023 test z matematiky. Podrobnosti www.fld.czu.cz. Dny otevřených dveří 11. 11. 2022, 20. - 21. 1. 2023

Provozně ekonomická fakulta: 5. - 9. 6. 2023 test z matematiky a AJ/NJ, program Inovativní podnikání motivační video, životopis, esej, interview. Podrobnosti www.pef.czu.cz. Dny otevřených dveří 11. 11. 2022, 20. - 21. 1. 2023

Technická fakulta (Obchod a podnikání s technikou): 6. - 10. 6. 2022, test matematika a AJ/NJ. Podrobnosti www.tf.czu.cz. Dny otevřených dveří 11. 11. 2022, 20. - 21. 1. 2023

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Masarykův ústav vyšších studií: Ekonomika a management  5. - 9. 6. 2023 test z matematiky a AJ. Podrobnosti www.muvs.cvut.cz. Dny otevřených dveří 11. 11. 2022, 3. 2. a 10. 3. 2023

Fakulta elektrotechnická: Elektrotechnika, energetika a management od 13. 6. 2023 test z matematiky. Podrobnosti www.fel.cvut.cz. Dny otevřených dveří 2. 12. 2022 a 17. 2. 2023 prezenční, 19. 1. 2023 online

Fakulta informačních technologií: Informatika, specializace Manažerská informatika 30. a 31. 5. 2023 test z matematiky. Podrobnosti www.fit.cvut.cz. Dny otevřených dveří 12. 11. 2022 a 12. 1. 2023

Fakulta stavební: Management a ekonomika ve stavebnictví 6. - 9. 6. 2023 test z matematiky. Podrobnosti www.fsv.cvut.cz. Dny otevřených dveří 26. 11. 2022, 28. 1. 2023

Fakulta strojní: Strojní inženýrství – profil Management a ekonomika v průmyslu 8. 6. 2023 test z matematiky pro uchazeče, kteří neabsolvovali maturitu z matematiky nebo fyziky. Podrobnosti www.fs.cvut.cz. Dny otevřených dveří 10. 11. a 3. 12. 2022, 1. 2. a 4. 3. 2023

Janáčkova akademie múzických umění v Brně www.jamu.cz

Divadelní fakulta: Divadelní produkce a jevištní technologie, specializace Jevištní management a technologie, Divadelní produkce v průběhu března a dubna 2023, kulturní rozhled, kreativita řešení problémů, schopnost manažerského myšlení, řídící a rozhodovací schopnosti, JMT navíc kreativita prostorová a polytechnická, 2. kolo písemný test AJ a ověření projektového myšlení, pohovor. Podrobnosti difa.jamu.cz. Den otevřených dveří 5. 11. 2022

Hudební fakulta: Hudební produkce do 30. 11. 2022 strukturovaný životopis, motivační dopis, do 15. 1. 2023 domácí práce – koncepce hudebního nebo hudebně-dramatického projektu. Přijímací řízení se skládá z talentové části (60 %), vědomostního testu (20 %), testu z AJ (20 %), informace o termínech na studijním oddělení. Podrobnosti ht.jamu.cz. Konzultační a poradenské hodiny pro tento obor 11. 11. 2022, 6. 1. 2023

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Ekonomická fakulta: Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.ef.jcu.cz. Den otevřených dveří 20. 1. 2023

Fakulta zemědělská a technologická: Agropodnikání bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fzt.jcu.cz. Den otevřených dveří 20. 1. 2023

Filozofická fakulta (Francouzský/Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod): Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.ff.jcu.cz. Den otevřených dveří 20. 1. 2023

Přírodovědecká fakulta: Aplikovaná matematika test z matematiky 7. 6. 2023, případné 2. kolo 8. 9. 2023. Podrobnosti www.prf.jcu.cz. Den otevřených dveří 20. 1. 2023

Masarykova univerzita www.muni.cz

Ekonomicko-správní fakulta: TSP více termínů leden - duben 2023. U sdruženého studia s hlavním studijním na jiné fakultě je nutno splnit podmínky na partnerské fakultě, pro KS nutné doložení praxe min. 12 měsíců. Podrobnosti www.econ.muni.cz. Den otevřených dveří 2. 2. 2023

Fakulta sportovních studií: Tělesná výchova a sport, specializace Management sportu 13.-14. 5. 2023 praktická přijímací zkouška z TV, 20. 5. 2023 písemné testy FSPS (verbální, analytické a kritické myšlení, společenské vědy, historie sportu, obecný přehled o sportu, sportovních pravidlech a disciplínách, obecná biologie, biologie člověka, biochemie). U sdruženého studia dle podmínek vybrané kombinace. Podrobnosti www.fsps.muni.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2023

Filozofická fakulta: Polská studia - Polština pro profesní a obchodní praxi TSP více termínů leden - duben 2023, podrobnosti www.phil.muni.cz. Den otevřených dveří 20. 1. 2023

Přírodovědecká fakulta: Matematika, specializace Finanční a pojistná matematika, Matematika + Ekonomie TSP více termínů leden-duben 2023. Podrobnosti www.sci.muni.cz. Dny otevřených dveří 21. a 24. 1. 2023

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz

Agronomická fakulta: Zemědělské inženýrství, specializace Agrobyznys, Aplikovaná technika, specializace Technické znalectví a oceňování. Bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.af.mendelu.cz. Dny otevřených dveří 6. a 20. 1., 3. 2. 2023

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií: Regionální rozvoj 15. - 19. 5. 2023 test předpokladů ke studiu, možnost nahrazení NSZ SCIO OSP/VŠP. min. percentil 40. Podrobnosti www.frrms.mendelu.cz. Dny otevřených dveří 25. 11. 2022, 3. 2. 2023

Provozně ekonomická fakulta: 11. - 28. 4. 2023 test předpokladů ke studiu. Podrobnosti www.pef.mendelu.cz. Dny otevřených dveří 25. 11. 2022, 3. 2. a 3. 3. 2023

Ostravská univerzita www.osu.cz

Filozofická fakulta: Anglická/Francouzská/Německá/Polská/Ruská/Španělská filologie, specializace pro odbornou a profesní komunikaci 29. 5. - 2. 6. 2023 AJ, RJ písemný test, PJ, ŠJ ústní zkouška, FJ bez přijímací zkoušky. Podrobnosti ff.osu.cz. Dny otevřených dveří 6. - 8. 12. 2022 online, 27. 1. 2023 prezenčně

Pedagogická fakulta: Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání – specializace obchod a služby  9. - 27. 5. 2023 test obecných studijních předpokladů. Podrobnosti pdf.osu.cz. Dny otevřených dveří 6. - 8. 12. 2022 online, 27. 1. 2023 prezenčně

Přírodovědecká fakulta: Ekonomická geografie a regionální rozvoj motivační pohovor květen 2023.  Podrobnosti prf.osu.cz. Dny otevřených dveří 6. - 8. 12. 2022 online, 27. 1. 2023 prezenčně

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz  

Filozoficko-přírodovědecká fakulta: Angličtina/Němčina pro odbornou praxi písemný test jazykových kompetencí 17. - 24. 6. 2023. Podrobnosti www.slu.cz/fpf. Dny otevřených dveří 9. 2. 2023 online, 11. 3. 2023 prezenčně

Matematický ústav: Matematika - specializace Matematické metody v ekonomii bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.slu.cz/math. Den otevřených dveří 15. 12. 2022

Obchodně podnikatelská fakulta: Inovativní podnikání 5. - 9. 6. 2023 1. část životopis, motivační video do 30. 4. 2023. 2. část esej, skupinový dialog v ČJ a AJ, osobnostní test, ostatní programy bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.slu.cz/opf. Den otevřených dveří 26. 1. 2023

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz  

Ekonomická fakulta: Bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.ef.tul.cz. Dny otevřených dveří celouniverzitní 26. 11. 2022, fakultní bude upřesněno, předpokládaný termín je 3. března 2023 a 4. dubna 2023

Fakulta textilní: Textilní marketing bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.ft.tul.cz. Dny otevřených dveří celouniverzitní 26. 11. 2022, fakultní 11. 2. 2023

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Fakulta informatiky a managementu: 1. - 30. 6. 2023 Ekonomika a management test matematika, AJ, Management cestovního ruchu test všeobecné znalosti (zeměpis, ZSV), test AJ. Podrobnosti www.uhk.cz/fim. Dny otevřených dveří 13. 1. a 4. 2. 2023

Pedagogická fakulta: Cizí jazyk pro cestovní ruch – AJ, FJ, NJ, RJ): 22. 5. - 25. 6. 2023, případné 2. kolo 21. 8. - 8. 9. 2023 AJ písemný test, ostatní programy bez PZ, doložení dokladů o studiu jazyka. Podrobnosti www.uhk.cz/pdf. Dny otevřených dveří 13. 1. a 4. 2. 2023

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz 

Fakulta sociálně ekonomická: Regionální rozvoj a veřejná správa, Ekonomika a management: Portfolio do 16. 6. 2023. Podrobnosti www.fse.ujep.cz. Den otevřených dveří 9. 2. 2023

Fakulta strojního inženýrství: Řízení výroby bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fsi.ujep.cz. Den otevřených dveří 9. 2. 2023

Přírodovědecká fakulta: Matematika ve firmách a veřejné správě bez přijímací zkoušky. Podrobnosti prf.ujep.cz. Den otevřených dveří 9. 2. 2023

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta sociálních věd: Komunikační studia – specializace Marketingová komunikace a PR; Ekonomie a finance: EF termíny NSZ Scio OSP a MAT do 29. 4. 2023 včetně, MKPR termíny NSZ Scio OSP a AJ do 29. 4. 2023 včetně, 2. kolo motivace ke studiu, orientace v oboru, seznam četby, CV, motivační dopis, orientace v aktuálních otázkách (politika, historie, společenské vědy, atd.). Termín NSZ Scio 4. 3. 2023 při splnění podmínek hrazen fakultou. Podrobnosti www.fsv.cuni.cz. Dny otevřených dveří FSV UK 14. 12. 2022, IES 27. 1., IKSŽ 26. 1. 2023

Fakulta tělesné výchovy a sportu: Management tělesné výchovy a sportu 1. - 6. 6. 2023 test z matematiky a obecných studijních předpokladů. Podrobnosti www.ftvs.cuni.cz. Den otevřených dveří 27. 1. 2023

Filozofická fakulta: Sociologie, specializace sociologicko-ekonomická studia: 13. 5. - 14. 6. 2023, 1. kolo test studijních předpokladů, všeobecného historického a kulturního přehledu, základů sociologie a dalších společenských věd, porozumění textu, 2. kolo ústní část – motivace ke studiu, diskuze nad seznamem literatury + společenské téma vybrané komisí. Podrobnosti www.ff.cuni.cz. Den otevřených dveří 14. 1. 2023

Matematicko-fyzikální fakulta: Finanční matematika 7. 6. 2023, test předpokladů ke studiu (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika). Podrobnosti www.mff.cuni.cz. Den otevřených dveří 22. 11. 2022

Pedagogická fakulta: Školský management: 5. - 16. 6. 2023 písemný test ověření znalostí z občanského a společenskovědního základu (zejména z pedagogiky, psychologie, sociologie), ale i ze základů managementu, obecného a školského práva. Podrobnosti www.pedf.cuni.cz. Dny otevřených dveří 15. 12. 2022, 30. 1. 2023

Přírodovědecká fakulta: Demografie - specializace Demografie s ekonomií 8. - 14. 6. 2023 test z orientace v problematice obyvatelstva. Podrobnosti www.natur.cuni.cz. Dny otevřených dveří 13. a 14. 1. 2023

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Filozofická fakulta: Politická komunikace a politický marketing, Ekonomicko-manažerská studia, Francouzská filologie - specializace na aplikovanou ekonomii, Polská/Ruská/Ukrajinská filologie - specializace překladatelství a hospodářská praxe, Praktická nizozemská filologie, Řízení vzdělávacích institucí, Andragogika - specializace personální rozvoj. Test předpokladů ke studiu 13. – 14. 5. 2023 (v případě většího počtu uchazečů i 20. – 21. 5. 2023), PKPM navíc oborový test znalosti v oblasti politiky, politologie a základů příbuzných oborů, všeobecný přehled, schopnost analýzy textu a logického uvažování, část otázek v AJ. Podrobnosti www.ff.upol.cz. Dny otevřených dveří 2. 12. 2022, 14. 1. 2023

Přírodovědecká fakulta: Aplikovaná matematika – specializace Matematika v ekonomické praxi 5. - 16. 6. 2023 test z matematiky. Podrobnosti www.prf.upol.cz. Dny otevřených dveří 2. 12. 2022, 14. 1. 2023

 

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Dopravní fakulta Jana Pernera: Technologie a management v dopravě – specializace Dopravní management a marketing bez přijímací zkoušky. Podrobnosti dfjp.upce.cz. Dny otevřených dveří 18. 1. a 25. 2. 2023

Fakulta ekonomicko-správní: Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.upce.cz/fes/. Den otevřených dveří 11. 2. 2023

Fakulta filozofická: Anglický jazyk – specializace AJ pro odbornou praxi test komunikační kompetence v AJ 5. - 6. 6. 2023. Podrobnosti ff.upce.cz. Dny otevřených dveří 27. 1. a 25. 2. 2023

Fakulta chemicko-technologická: Ekonomika a management podniků chemického průmyslu bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.upce.cz/fcht. Dny otevřených dveří 25. 1., 8. 2. 2023

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií: Anglický/Německý jazyk pro manažerskou praxi. AJ NSZ SCIO AJ 4. 3. - 20. 5. 2023 včetně, NJ bez přijímací zkoušky. Podrobnosti fhs.utb.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2023

Fakulta logistiky a krizového řízení: Aplikovaná logistika bez přijímací zkoušky. Podrobnosti flkr.utb.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2023

Fakulta managementu a ekonomiky: Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fame.utb.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2023

Fakulta multimediálních komunikací: Marketingová komunikace 9. 6. 2023 zkouška všeobecných znalostí (historie, společenské vědy, filozofie, dějiny umění a kultury, současný kulturní život, politika, ekonomika a podnikání, společenský život, média), zkouška kreativity a logického myšlení (drobných komunikačních úkolů). Podrobnosti fmk.utb.cz. Den otevřených dveří pro program MKS 26. 1. 2023

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Ekonomická fakulta: Termíny NSZ SCIO OSP prosinec 2022-květen 2023. Podrobnosti www.ekf.vsb.cz. Dny otevřených dveří 27. - 28. 1. 2023

Fakulta materiálově-technologická: Management kvality a řízení průmyslových systémů – specializace Ekonomika a management v průmyslu bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fmt.vsb.cz. Dny otevřených dveří 27. - 28. 1. 2023

Hornicko-geologická fakulta: Geovědní a montánní turismus, Ekonomika surovin bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.hgf.vsb.cz. Dny otevřených dveří 27. - 28. 1. 2023

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz 

Fakulta financí a účetnictví: 12. 6. 2023 písemný test MAT, AJ. Podrobnosti ffu.vse.cz. Společný den otevřených dveří VŠE 20. 12. 2022, den otevřených dveří fakulty 26. 1. 2023

Fakulta informatiky a statistiky: Testy NSZ SCIO OSP v termínech prosinec 2022 - květen 2023, možnost absolvovat test zdarma 20. 5. 2023. Podrobnosti fis.vse.cz. Společný den otevřených dveří VŠE 20. 12. 2022, den otevřených dveří fakulty 27. 1. 2023

Fakulta managementu: Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fm.vse.cz. Společný den otevřených dveří VŠE 20. 12. 2022, dny otevřených dveří fakulty 1. 2. a 1. 4. 2023

Fakulta mezinárodních vztahů: 13. 6. 2023, písemná MAT, 2 cizí jazyky, Manažer obchodu test ze všeobecných znalostí a z anglického jazyka, podmínkou je min. 5letá praxe. Podrobnosti fmv.vse.cz. Společný den otevřených dveří VŠE 20. 12. 2022, den otevřených dveří fakulty 21. 1. 2023

Fakulta podnikohospodářská: AM 14. a 15. 6. 2023 test AJ, ze základů logického myšlení a ze znalostí z oblasti kultury, PEM bez přijímací zkoušky. Podrobnosti fph.vse.cz. Společný den otevřených dveří VŠE 20. 12. 2022, den otevřených dveří fakulty 13. 1. 2023

Národohospodářská fakulta: NSZ OSP/VŠP termíny  od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2023 (uznávány jsou výsledky za poslední 2 roky). Podrobnosti nf.vse.cz. Společný den otevřených dveří VŠE 20. 12. 2022, den otevřených dveří fakulty 20. 1. 2023

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz

Ústav ekonomiky a managementu: Ekonomika a management, test matematika + AJ 2. polovina května 2023, podrobnosti kem.vscht.cz. Dny otevřených dveří 2. 12. 2022 a 20. 1. 2023, celouniverzitní 25. a 26. 11. 2022, 27.  a 28. 1. 2023

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

Cestovní ruch, Finance a řízení bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.vspj.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2023

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích www.vstecb.cz

Podniková ekonomika, Řízení lidských zdrojů bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.vstecb.cz. Dny otevřených dveří 16. 11. 2022, 22. 2. 2023

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Fakulta podnikatelská: 26. nebo 27. 5. 2023, případné 2. kolo 25. 8. 2023. Test studijních předpokladů, podrobnosti www.fbm.vutbr.cz. Dny otevřených dveří 12. 1. a 16. 2. 2023

Fakulta stavební: Stavební inženýrství – specializace Management stavebnictví  5. - 9. 6. 2023, případné 2. kolo 15. 8. 2023 test z matematiky a fyziky, podrobnosti www.fce.vutbr.cz. Dny otevřených dveří 5. 11. 2022, 21. 1. 2023

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz   

Fakulta aplikovaných věd: Matematika a finanční studia NSZ SCIO OSP/MAT 10. 12. 2022 – 29. 4. 2023. Podrobnosti www.fav.zcu.cz. Den otevřených dveří 1. 2. 2023

Fakulta ekonomická: Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fek.zcu.cz. Dny otevřených dveří 1. 2. 2023 Plzeň, 2. 2. 2023 Cheb

Fakulta filozofická: Cizí jazyky pro komerční praxi FJ/NJ/RJ 12. - 16. 6. 2023 test z profilového jazyka + AJ, ČJ, přehled o kultuře, historii a geografii příslušné jazykové oblasti. Podrobnosti www.ff.zcu.cz. Den otevřených dveří 1. 2. 2023

Soukromé vysoké školy s těmito obory

AMBIS vysoká škola, a.s.  www.ambis.cz

Ekonomika a management podniku, Management a hospodaření ve veřejné správě, Management hotelnictví a cestovního ruchu: Pohovor o motivaci ke studiu a očekávání, termíny domlouvá studijní oddělení po podání přihlášky. Dny otevřených dveří každý měsíc, nejbližší Praha 24. 1. 2023, online 8. 2. 2023

Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu  

Business Administration: Informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří online v ČJ 18. 1., 15. 2., 15. 3., 19. 4., 17. 5., 14. 6. 2023, prezenční/hybridní 3. 2., 31. 3., 14. 4., 26. 5., 23. 6. 2023

CEVRO Institut, z.ú. www.cevroinstitut.cz   

Economics, Business, Politics, Právo v obchodních vztazích, Management sociálních služeb: Přijímací řízení motivační dopis nebo NSZ SCIO OSP nebo ZSV. Den otevřených dveří každý měsíc (nejbližší 1. 2. 2023 Praha)

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz  

Mezinárodní obchod (i v AJ), Cestovní ruch: PS online test z AJ do 31. 10. 2023, KS bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 11. 1., 15. 2., 22. 3., 19. 4., 17. 5., 14. 6., 6. a 20. 9. 2023

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz   

Ekonomika a management (i v AJ) bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 19. 12. 2022 a 21. 1. 2023

Panevropská univerzita, a.s. fakulty Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola obchodní v Praze www.peuni.cz

VŠO: Cestovní ruch a turismus, Digitální ekonomika a společnost, Lokální a globální ekonomika, Řízení lidských zdrojů Tourism, VŠPP: Finanční řízení, Marketingové komunikace, Obchodní a marketingový management, Podnikání a management, Účetnictví, daně a controlling. Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří pravidelně, nejbližší 25. 1. a 8. 2. 2023

ŠKODA  AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. www.savs.cz   

Podniková ekonomika a manažerská informatika, Ekonomika a management, Průmyslový management, Business Administration. Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 9. 11. 2022, 1. 2., 11. 3., 13. 6. 2023 Mladá Boleslav, 10. 11. 2022, 2. 2., 18. 3., 14. 6. 2023 Praha, 15. 2. a 19. 4. 2023 online

Unicorn University www.unicornuniversity.net  

Business Management: Přijímací řízení probíhá online formou přes aplikace Skype, nebo Whatsapp, termíny jsou individuální, dle domluvy, do 25. 9. 2023. Motivace, očekávání, úroveň AJ. Dny otevřených dveří 9. 2., 9. 3., 6. 4. 2023 online

University College Prague - Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o. www.ucp.cz

Hotelnictví, cestovní ruch a marketing, Mezinárodní management a marketing, Účetnictví a finanční řízení podniku. Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 14. 12. 2022 Praha - Troja, 12. 12. 2022 a 6. 2. 2023 Praha - Smíchov, Bratislava 15. 12. 2022, 2. 2. 2023, Znojmo individuálně po domluvě

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz

Business Administration. Informace poskytuje studijní oddělení. Dny otevřených dveří 18. 1., 15. 2., 15. 3. 2023 online

Univerzita Jana Amose Komenského, s.r.o. www.ujak.cz   

Právo v podnikání, Komunikační studia, Mezinárodní vztahy a diplomacie: Informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2023/2024 budou zveřejněny během ledna – února 2023.

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. www.vsem.cz 

1. kolo elektronický dotazník, 2. kolo motivační pohovor, informace o termínech na studijním oddělení.

Vysoká škola finanční a správní, a.s. www.vsfs.cz  

Informační pohovor, možnost absolvovat dobrovolné testy z jazyka a všeobecných znalostí vybraného oboru. Pozvánky s termíny zasílá studijní oddělení. Dny otevřených dveří 14. 9., 12. 10. 2022, 11. 1., 8. a 25. 2., 8. a 25. 3., 12. a 29. 4., 10. a 27. 5., 14. 6., 12. 7. a 9. 8. 2023

Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. www.vskk.cz

Kreativní marketing a komunikace – zaměření Kreativní marketing a komunikace, On-line marketing a komunikace. Teoretická (motivace, studijní předpoklady, přehled, předchozí zkušenosti, úroveň ČJ a AJ) a oborová (diskuze nad realizovanými a plánovanými pracemi) část 10. 2., 10. 3., 21. 4., 19. 5., 9. 6., 1. a 22. 9. 2023. Dny otevřených dveří 26. 1., 23. 2., 23. 3., 20. 4., 8. 6., 7. 9. 2023

Vysoká škola logistiky, o.p.s. www.vslg.cz  

Přerov 24. 4., 22. 5., 19. 6. a 18. 9. 2023, Praha a Bratislava 22. 4., 20. 5., 24. 6., 16. 9. 2023. V případě zájmu o studium po datu 3. termínu je možná individuální dohoda na studijním oddělení. Přijímací řízení bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří Přerov 26. 11., 13. 12. 2022, 7. a 17. 1., 7. a 18. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5., 6. 6. 2023, Praha 10. 12. 2022, 18. 2., 22. 4. 20. 5., 24. 6. 2023, Bratislava 14. 1., 11. 3., 22. 4., 20. 5. a 24. 6. 2023

Vysoká škola NEWTON, a. s. www.newton.university

Ekonomika a management, Global Business and Management: Motivační pohovor, konkrétní termíny jsou uvedeny v online přihlášce. Dny otevřených dveří Praha: 19. 1., 16. 2., 30. 3., 22. 6., 7. 9. Brno: 19. 1., 16. 2., 30. 3., 22. 6., 7. 9. Bratislava: 18. 1., 15. 2., 29. 3., 21. 6., 6. 9. 2023

Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. www.hotskolabrno.cz   

Motivační pohovor, informace o termínech na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 24. 11. 2022

Vysoká škola PRIGO, z.ú. www.vs-prigo.cz  

Ekonomika a management, Hospodářská politika a správa (programy i v AJ): Ústní odborný a motivační pohovor, esej na aktuální společenské téma 10. 3. 2023, podrobnosti na webu školy.

Vysoká škola Sting, o.p.s. (původně AKADEMIE STING, o.p.s.) www.sting.cz   

Motivační pohovor po domluvě od listopadu do konce října. Den otevřených dveří 19. 1. 2023

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ www.huni.cz 

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, s.r.o. www.fves.eu 

Collegium Humanum – Varšavská univerzita managementu http://humanum.cz

 

Vzorové testy a okruhy otázek

Vyzkoušejte online test s vyhodnocením do e-mailu

http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp

ČZU

https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-obory/r-7484-bakalarske-studium/r-7628-provoz-a-ekonomika-pae

rozcestník pro ostatní obory https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-obory/r-7484-bakalarske-studium

https://www.fld.czu.cz/cs/r-6825-studium/r-7523-prijimaci-rizeni/r-9045-bakalarske-prijimaci-rizeni

https://www.tf.czu.cz/cs/r-6967-o-fakulte/r-6979-uredni-deska - zpráva o přijímacím řízení

ČVUT

https://fit.cvut.cz/cs/uchazeci/prijimaci-rizeni/bakalarsky-studijni-program#prijimaci-zkouska

https://mat.fsv.cvut.cz/entrance/ukazka

https://fel.cvut.cz/cs/uchazeci/prijimaci-rizeni/prijimaci-zkouska/prijimaci-zkouska-do-bakalarskeho-studia​

https://www.fs.cvut.cz/zajemci-o-studium/informace-o-prijimacim-rizeni/vzorove-testy-prehled-okruhu-pro-prijimaci-zkousky-typove-priklady/prijimacky-bc/

https://www.muvs.cvut.cz/zajemci-o-studium/pripravne-kurzy/ vzorový test, vzor řešení

 

MENDELU

https://pef.mendelu.cz/o-fakulte/uredni-deska/?psn=1395#prijimaci-rizeni

https://frrms.mendelu.cz/32913-prijimaci-rizeni-do-bakalarskeho-studia test předpokladů ke stažení

MUNI

http://www.muni.cz/tsp

https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni#test písemný oborový test TVS

OSU

https://ff.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/ testy součástí informací o přijímacích zkouškách

https://pdf.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/

SLU

https://www.slu.cz/fpf/cz/soaktualniprijimacirizeni odkazy na testy v pravém menu stránky

UHK

https://www.uhk.cz/cs/fakulta-informatiky-a-managementu/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy/vzorove-testy 

UK

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?id=32bc73f9e5ec3a61871e31f88d8ceafd&tid=2&do=detail_obor&id_obor=29254

https://www.mff.cuni.cz/cs/uchazeci vzorové testy ve spodní části stránky

https://nasociologii.ff.cuni.cz/prijimacky/

https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2018/05/vzorovy_TOSP.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495.html

https://www.kamv.cz/prijimaci-rizeni

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/modelove-otazky

UPOL

https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni-202223/ část testy - bakalářské studium

UTB

https://fmk.utb.cz/studium/prijimaci-rizeni/tematicke-okruhy-k-prijimacimu-rizeni/

https://fmk.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/zpravy-z-prijimacich-rizeni/

VŠE

https://www.vse.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-obory/prijimaci-rizeni-a-prihlaska-ke-studiu/specifikace-obsahu-prijimacich-zkousek/zkusebni-testy-z-minulych-let/

VŠCHT

https://kem.vscht.cz/uchazeci/EaM vzorový test MAT, AJ

VUTBR

https://www.fbm.vutbr.cz/cs/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/pruvodce-prijimacim-rizenim-do-bakalarskeho-studia vzory testů a seznam doporučené literatury v části Písemná přijímací zkouška

https://www.fce.vutbr.cz/pro-uchazece/prijimacky/ Vzorové testy v části Přijímací zkouška

ZČU

https://www.ff.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-studies/info-score.html

 

newsletter 9 2011 polacPolicejní akademie

Policejní akademie České republiky se sídlem v Praze je státní vysoká škola univerzitního typu se dvěma fakultami – Fakultou bezpečnostně právní a Fakultou bezpečnostního managementu. Ke studiu přijímá civilní uchazeče i studenty z řad Policie ČR a dalších určených úřadů. 

 

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška pro bakalářský studijní program PAČR do roku 2018 obsahovala znalostní a jazykový test.

Od přijímacího řízení v roce 2019 ostatní uchazeče (tj. uchazeče  mimo příslušníky bezpečnostních sborů, vojáků z povolání, strážníků a státních zaměstnanců dle příslušného zákona) čekají přijímačky v podobě testu Základů společenských věd a Cizího jazyka (na výběr máte anglický, španělský a německý jazyk) NSZ Scio.

Akceptované termíny pro vykonání NSZ SCIO ZSV a Cizí jazyk jsou od prosince 2022 do konce května 2023.

 

Úspěšnost přijetí

V roce 2021 byla  pravděpodobnost přijetí na PAČR 39,1 % (2271 přihlášek, 761 přijatých, bez rozlišení typu uchazeče), u oboru Bezpečnostně právní studia jen 22,4 % (1176 přihlášek, 263 přijatých).

 

Doporučená literatura

 • Přijímačky na VŠ v pohodě - Základy společenských věd (ZSV) (Taktik)
 • Základy společenských věd - balíček 4 dílů (Eurolex)
 • Evropská unie k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ (Grada)
 • Grammar Practice 1 + 2 (Didaktis)
 • Cvičebnice německé gramatiky 1 + 2 (Didaktis).
 • Odmaturuj ze společenských věd (Didaktis)
 • Odmaturuj ze společenských věd – testy (Didaktis)
 • SCIO NSZ Cvičebnice ZSV (Scio)
 • Základy společenských věd - baliček 4 dílů (Eurolex)

Všechny uvedené učebnice najdete zde.

 

Přípravné kurzy

Nultý ročník, VIP balíček, ZSV. Aktuálně nabízené kurzy najdete zde.

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled fakult

Fakulta bezpečnostně právní, Fakulta bezpečnostního managementu: ostatní uchazeči NSZ SCIO ZSV a Cizí jazyk v období od prosince 2022 do konce května 2023. Dny otevřených dveří 18. 2. 2023

Zajímají vás další školy, které nabízejí podobné obory? Stáhněte si náš kompletní e-book Jak se dostat na Policejní akademii

 

Vzorové testy a okruhy otázek

https://www.scio.cz/nsz/testy/zsv.asp

https://www.scio.cz/nsz/testy/jazyky.asp

Vyzkoušejte vzorový test Scio v našem e-booku

Zdroje: Data pro přijímací řízení čerpáme ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty.

2021 https://www.polac.cz/uchazec/zprava_prij21.pdf bez rozlišení typu uchazeče

 

newsletter 9 2011 humanitníPedagogické fakulty

Pedagogicky zaměřené obory můžete studovat na 9 pedagogických fakultách, 2 institutech a jednom ústavu veřejných vysokých škol a 2 soukromých vysokých školách. Kromě toho nabízejí učitelské obory téměř všechny veřejné vysoké školy. Šance na přijetí byla v roce 2022 42,4 %. 

 

Přijímací zkoušky

Můžete se setkat s písemnými testy ověřujícími všeobecné studijní předpoklady, znalost vybraných předmětů nebo společenskovědní rozhled. Obory zaměřené na tělesnou výchovu mají i praktickou zkoušku, u zaměření na umělecké předměty (výtvarná, hudební výchova) pak talentovou. U víceoborových (sdružených) studií je třeba splnit požadavky obou oborů/programů. U vybraných programů oborů (obvykle se zaměřením na matematiku, fyziku či chemii) se můžete na pedagogické fakulty dostat i bez přijímacích zkoušek.

 

Úspěšnost přijetí (pedagogické fakulty)

JČU PDF 49,1 % MU PDF 37,8 % OSU PDF 35,3 % TUL FPHP 59,3 % UHK PDF 48,6 % UJEP PDF 65 % UK PDF 36 % UPOL PDF 32,5 % ZČU PDF 48,4 %. Údaje za instituty a ústavy nejsou ve statistice MŠMT samostatně uváděny.

Šance na přijetí a informace k přijímacímu řízení pro další školy i fakulty najdete na www.VysokeSkoly.com.

 

Doporučená literatura

 

 • Jak se dostat na vysokou Politologie/Sociologie, Testy z českého jazyka k přijímacím zkouškám VŠ (Amos)
 • Společenské vědy pro SŠ 1. – 4. díl + pracovní sešity (Didaktis)
 • Cvičebnice OSP a ZSV (vše SCIO, kolektiv autorů)
 • Přijímačky na VŠ v pohodě Studijní předpoklady (OSP), Základy společenských věd (ZSV) (Taktik)
 • Maturita ze společenských věd (Nakl. A. Skřivan ml.)

 

Další učebnice k pedagogickým oborům najdete zde.

Podívejte se také na nabídku učebnic k maturitě

 

 

Přípravné kurzy

Základy společenských věd, TSP MU, OSP. Přehled aktuálně nabízených kurzů najdete zde.

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky), magisterské studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ (5 let).

 

Přehled škol a fakult

V tomto přehledu najdete univerzity, které mají pedagogické fakulty. Pedagogicky zaměřené programy a obory nabízí také AMU, JAMU,  Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Pardubice, UTB ve Zlíně - informace najdete buď na www.VysokeSkoly.com, případně si stáhněte zdarma náš e-book Jak se dostat na humanitní obory nebo přečtěte článek zde.

Česká zemědělská univerzita www.czu.cz

Institut vzdělávání a poradenství: Učitelství praktického vyučování, Kariérové poradenství a vzdělávání 6. a 8. 6. 2023 test všeobecných studijních předpokladů, UPV navíc znalosti základů pedagogiky a psychologie, možnost bonifikace. Podrobnosti www.ivp.czu.cz. Dny otevřených dveří 11. 11. 2022, 20. - 21. 1. 2023 

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Masarykův ústav vyšších studií: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  5. - 9. 6. 2023 test zaměřený na studijní předpoklady a všeobecný rozhled, podrobnosti www.muvs.cvut.cz. Dny otevřených dveří 11. 11. 2022, 3. 2. a 10. 3. 2023

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Pedagogická fakulta: 27. 5. - 11. 6. 2023, některé programy test OSP NSZ SCIO, termíny od prosince 2022 do května 2023 nebo bez přijímacích zkoušek. Podrobnosti www.pf.jcu.cz. Dny otevřených dveří 19. 1. fakultní, 20. 1. 2023 celouniverzitní

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Fyzika/Chemie/Informatika/Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy): 7. 6. 2023, případné 2. kolo 8. 9. 2023, test dle zvolené kombinace, možnosti prominutí. Podrobnosti www.prf.jcu.cz. Den otevřených dveří 20. 1. 2023

Filozofická fakulta (Dějepis, AJL/ČJL/FJ/NJ/ŠJ se zaměřením na vzdělávání pro SŠ): 12. - 23. 6. 2023, některé programy bez přijímací zkoušky, možnost prominutí při splnění podmínek. Podrobnosti www.ff.jcu.cz. Den otevřených dveří 20. 1. 2023

Teologická fakulta (Pedagogika volného času, Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy): 5. - 9. 6. 2023 NESZNVPSŠ ústní pohovor, PVČ písemný test. Podrobnosti www.tf.jcu.cz. Den otevřených dveří 20. 1. 2023

Masarykova univerzita www.muni.cz

Pedagogická fakulta: TSP více termínů leden - duben 2023, oborové testy 17. - 23. 4. 2023 (jen AJ, FJ, HV, VVVT). Podrobnosti www.ped.muni.cz. Den otevřených dveří 28. 1. 2023

Fakulta informatiky: Informatika ve vzdělávání TSP více termínů leden - duben 2023. Podrobnosti www.fi.muni.cz. Dny otevřených dveří 3. 11. a 19. 12. 2022, 3. 2. 2023 

Fakulta sportovních studií: Tělesná výchova a sport (více specializací) PZ z TV 13.-14. 5. 2023, písemné testy 20. 5. 2023, u sdruženého studia s PDF dle podmínek vybrané kombinace. Podrobnosti www.fsps.muni.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2023

Filozofická fakulta (Sociální pedagogika a poradenství, Pedagogika): TSP více termínů leden - duben 2023. Podrobnosti www.phil.muni.cz. Den otevřených dveří 20. 1. 2023

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Geografie a kartografie/Fyzika/Chemie/Matematika se zaměřením na vzdělávání) TSP více termínů leden-duben 2023. Dny otevřených dveří 21. a 24. 1. 2023

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz

Institut celoživotního vzdělávání: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, Aplikovaná pedagogická studia. Termíny zasílá 14 dní před termínem studijní oddělení, předpokládaný termín 22. - 26. 5. 2023. Test všeobecný přehled se zaměřením na pedagogické, psychologické a sociologické disciplíny včetně kulturního přehledu. Podrobnosti www.icv.mendelu.cz. Den otevřených dveří 3. 2. 2023

Ostravská univerzita www.osu.cz

Filozofická fakulta (ČJL, Dějiny umění, Historie, Základy společenských věd, Anglická/Francouzská/Německá/Polská/Ruská/Španělská filologie ve variantě se zaměřením na vzdělávání):  29. 5. - 2. 6. 2023, některé programy bez přijímací zkoušky. Podrobnosti ff.osu.cz. Dny otevřených dveří 6. - 8. 12. 2022 online, 27. 1. 2023 prezenčně

Pedagogická fakulta: 9. - 27. 5. 2023, praktická zkouška TVSZNV duben 2023. Podrobnosti pdf.osu.cz. Dny otevřených dveří 6. - 8. 12. 2022 online, 27. 1. 2023 prezenčně

Přírodovědecká fakulta: Biologie/Fyzika/Geografie/Chemie/Informatika/Matematika ve variantě se zaměřením na vzdělávání bez přijímací zkoušky pokud počet uchazečů nepřekročí kapacitu (s výjimkou Chemie květen 2023 PZ z oboru). Podrobnosti prf.osu.cz. Dny otevřených dveří 6. - 8. 12. 2022 online, 27. 1. 2023 prezenčně

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: 5. - 16. 6. 2023. Podrobnosti www.fp.tul.cz. Dny otevřených dveří celouniverzitní 26. 11. 2022, fakultní 24. 1. 2023 

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Filozofická fakulta (Historie/Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání): Pro sdružené programy se zaměřením na vzdělávání 22. 5. - 26. 6. 2023, podrobnosti www.uhk.cz/ff. Dny otevřených dveří 13. 1. a 4. 2. 2023 

Pedagogická fakulta: Talentové zkoušky 1. - 14. 5., teoretické a praktické zkoušky 22. 5. - 25. 6. 2023, případné 2. kolo 21. 8. - 8. 9. 2023. Základy techniky se zaměřením na vzdělávání bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.uhk.cz/pdf. Dny otevřených dveří 13. 1. a 4. 2. 2023

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Fyzika/Informatika/Chemie/Matematika se zaměřením na vzdělávání): Sdružené studium Biologie SZNV  22. 5. - 23. 6. 2023, případné 2. kolo 21. - 25. 8. 2023, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.uhk.cz/prf. Dny otevřených dveří 13. 1. a 4. 2. 2023

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Pedagogická fakulta: 9. - 12. 5. 2023 praktické zkoušky TV, 19. - 23. 6. 2023 praktické, písemné a ústní zkoušky, UMŠ, U1SZŠ test OSP NSZ SCIO 10. 12. 2022 - 20. 5. 2023. Některé programy bez přijímací zkoušky, pro sdružené studium zkouška pro příslušnou kombinaci. Podrobnosti www.pf.ujep.cz. Den otevřených dveří 9. 2. 2023

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Fyzika/Geografie/Chemie/Informatika/Matematika pro vzdělávání): Biologie PVZ test biologie 19. - 23. 6. 2023, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 9. 2. 2023

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta tělesné výchovy a sportu: Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání, Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami talentové zkoušky 15. - 16. 4. 2023, písemné zkoušky 1. - 6. 6. 2023. Podrobnosti www.ftvs.cuni.cz. Den otevřených dveří 27. 1. 2023 

Filozofická fakulta (Anglický jazyk a literatura/ČJL/Francouzský jazyk a literatura/Latinský jazyk a literatura/Německý jazyk  a literatura/RJ/Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Pedagogika): 13. 5. - 14. 6. 2023. Podrobnosti www.ff.cuni.cz. Den otevřených dveří 14. 1. 2023

Husitská teologická fakulta (Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání, Sociální pedagogika): Sociální pedagogika 1. - 5. 6. 2023, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.htf.cuni.cz. Den otevřených dveří 23. 1. 2023 

Matematicko-fyzikální fakulta (Fyzika/Matematika se zaměřením na vzdělávání): Test předpokladů ke studiu na MFF UK (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika) 7. 6. 2023. Podrobnosti www.mff.cuni.cz. Den otevřených dveří 22. 11. 2022

Pedagogická fakulta: Bc. a Mgr. 5. - 16. 6. 2023, podrobnosti www.pedf.cuni.cz. Dny otevřených dveří 15. 12. 2022, 30. 1. 2023

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Geologie/Geografie/Chemie se zaměřením na vzdělávání): 8. - 14. 6. 2023. Podrobnosti www.natur.cuni.cz. Dny otevřených dveří 13. a 14. 1. 2023 

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Cyrilometodějská teologická fakulta (Náboženství se zaměřením na vzdělávání, Sociální práce s dětmi a mládeží) 9. - 17. 6. 2023. Podrobnosti www.cmtf.upol.cz. Dny otevřených dveří 2. 12. 2022, 14. 1. 2023

Fakulta tělesné kultury (Trenérství a sport - pedagogika volného času, Aplikované pohybové aktivity - speciálně pedagogický základ, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva, Rekreologie - pedagogika volného času, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku, Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi): Talentová část a ústní pohovory 24. - 28. 4. 2023, písemná část termíny NSZ SCIO do 30. 4. 2023. Podrobnosti www.ftk.upol.cz. Dny otevřených dveří  2. 12. 2022, 14. 1. 2023

Pedagogická fakulta: Bc. a Mgr. talentové zkoušky 27. - 28. 5. 2023 HKSZNV, VTSZNV, písemné a ústní zkoušky 3. - 11. 6. 2023. Podrobnosti www.pdf.upol.cz. Dny otevřených dveří  2. 12. 2022, 14. 1. 2023

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Biologie a environmentální výchova/Deskriptivní geometrie/Fyzika/Geografie/Geologie a ochrana životního prostředí/Chemie/Informatika/Matematika pro vzdělávání) 5. - 16. 6. 2023. Podrobnosti www.prf.upol.cz. Dny otevřených dveří 2. 12. 2022, 14. 1. 2023

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Pedagogická fakulta: Bc., Mgr. 31. 5. - 8. 6. 2023, podrobnosti www.fpe.zcu.cz. Den otevřených dveří 1. 2. 2023

 

Soukromé vysoké školy s pedagogickými obory

Prague City University www.praguecityuniversity.cz

Specializace v pedagogice: výuka cizích jazyků. Doložení jazykové úrovně, pohovor. Podrobnosti na webu školy. Dny otevřených dveří 13. 1. online, 5. 2. 2022

Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz

Andragogika, Speciální pedagogika, Resocializační a penitenciární pedagogika  Informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2023/2024 budou zveřejněny během ledna – února 2023.

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

Dolnoslezská vysoká škola Kancelář přijímacího řízení Ostrava www.dlakandydata.dsw.edu.pl

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ www.huni.cz

Vysoká škola manažerská ve Varšavě Fakulta Jana Amose Komenského v Karviné www.pedagogikakarvina.cz

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS Filia PRAHA www.humanitaspraha.cz

Collegium Humanum – Varšavská univerzita managementu http://humanum.cz  

 

Vzorové testy a okruhy otázek

MUNI

http://www.muni.cz/admission/tsp

https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/oborove-prijimaci-zkousky

http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/popis-zkousek-bc-966.html

UK

https://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-566-version1-testobecne.pdf

rozcestník pro jednotlivé katedry a ústavy FF: https://www.ff.cuni.cz/fakulta/katedry-a-ustavy/

https://htf.cuni.cz/HTF-92-version1-modelovy_test_2009_b.doc

ČZU

https://www.ivp.czu.cz/dl/38743?lang=cs

JČU

rozcestník pro jednotlivé programy https://chci-studovat.pf.jcu.cz/ doporučená literatura v jednotlivých odkazech

OSU

vzorové testy z minulých let https://ff.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/

a další vždy u jednotlivých oborů: http://ff.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

vzorové testy z minulých let https://pdf.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/

http://dokumenty.osu.cz/pdf/prijimacky/osp.pdf

a další vždy u jednotlivých oborů: http://pdf.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

TUL

http://www.fp.tul.cz/uchazec/prijimaci-rizeni ukázky testů ve spodní části stránky

UHK

https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy

https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Studium/Prijimaci-rizeni/Vzorove-testy#UHK-Article

https://www.uhk.cz/cs/prirodovedecka-fakulta/prijimaci-zkousky/vzorove-testy

UPOL

https://www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/ - část Písemné přijímací zkoušky ve spodní části stránky

ZČU

https://www.fpe.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-and-master-studies/info-score.html

 

newsletter 9 2011 humanitníHumanitní obory

Psychologii, filozofii, logiku, politologii, sociologii, sociální politiku a sociální práci, historické vědy, filologii, pedagogiku, informační studia a knihovnictví, překladatelství a tlumočnictví, obecnou teorii a dějiny umění a kultury a další programy a obory lze studovat na 54 fakultách veřejných vysokých škol. Humanitní obory jsou dále v nabídce na 12 soukromých vysokých školách. Učitelské obory můžete studovat na 9 pedagogických fakultách, dvou institutech a jednom ústavu, a téměř na všech veřejných vysokých školách od uměleckých až po ekonomické či technické. Pedagogicky zaměřené obory nabízejí také soukromé vysoké školy. Učitelské, ekonomicky zaměřené obory a obory psychologie uvádíme v samostatném článku.

 

Přijímací zkoušky

Může být jednokolová písemná či ústní nebo dvoukolová s písemným testem a pohovorem. Testy ověřují studijní předpoklady, orientaci ve zvoleném oboru nebo znalost cizího jazyka, ústní zkouška se zaměřuje na oborové poznatky nebo uchazečovu motivaci, někdy se předkládá seznam prostudované literatury.

Pedagogické obory zaměřené na tělesnou výchovu mají i praktickou zkoušku, u zaměření na umělecké předměty (výtvarná, hudební výchova) pak talentovou. U víceoborových (sdružených) studií je třeba splnit požadavky obou oborů/programů. U vybraných oborů (obvykle se zaměřením na matematiku, fyziku či chemii) se můžete na pedagogické fakulty dostat i bez přijímacích zkoušek.

Některé fakulty přihlíží k výsledkům testů studijních předpokladů NSZ Scio, Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů a u některých oborů i písemné oborové testy, Fakulta sociálních studií ale také přihlíží k výsledkům NSZ Scio (OSP, ZSV).

Pro informace k cizojazyčným oborům, pro navazující magisterské nebo doktorské studium vás odkážeme na stránky fakult. K oborům zaměřeným na ekonomii či psychologii stáhnete specializovaný e-book zde.

Vzhledem k množství fakult uvádíme pouze termíny, podrobné náplně přijímacích zkoušek najdete na www.VysokeSkoly.com.

 

Úspěšnost přijetí

Pedagogické fakulty najdete v sekci Jak se dostat na pedagogické fakulty.

JČU FF 78,4 %, PDF 49,1 %, TF 83,6 % MU FF 42,5 %, FSS 28,1 %, PDF 37,8 %, MENDELU FRRMS 57,3 %, OSU FF 48,1 %, FSS 50,2 %, PDF 35,3 %, SLU FPF 93 %, FVP 65,2 %, TUL FPHP 59,3 %, UHK FF 63,9 %, PDF 48,6 %, UJEP FF 83,5 %, PDF 65 %, UK FF 34,4 %, FSV 39,6 %, FHS 52,6 %, KTF 76,3 %, ETF 86,5 %, HTF 70,5 %, PDF 36 %, UPOL FF 39,3 %, CMTF 54,3 %, PDF 32,5 %, UPCE FF 56,7 %, UTB FHS 35,3 %, ZČU FF 80,4 %, PDF 48,4 %

AMBIS 96,1 %, AAVŠ 95 %, MUP 90,8 %, PVŠPS 53,6 %, CEVRO, PEUNI – VŠPP, UCP – VŠMVV VŠHE, UNYP, UJAK, VŠFS, VŠ PRIGO 100 %.

 

Doporučená literatura

 • Jak se dostat na vysokou Politologie/Sociologie, Testy z českého jazyka k přijímacím zkouškám VŠ (Amos)
 • Společenské vědy pro SŠ 1. – 4. díl + pracovní sešity (Didaktis)
 • Cvičebnice OSP a ZSV (vše SCIO, kolektiv autorů)
 • Přijímačky na VŠ v pohodě Studijní předpoklady (OSP), Základy společenských věd (ZSV) (Taktik)
 • Maturita ze společenských věd (Nakl. A. Skřivan ml.)

Tyto a další učebnice k oboru najdete zde, nabízíme také literaturu k přípravě na přijímačky a maturitní zkoušku

 

 

Přípravné kurzy

Psychologie, Základy společenských věd, Žurnalistika, TSP MU, OSP. Přehled aktuálně nabízených kurzů najdete zde.

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky), učitelství pro 1. stupeň ZŠ + Klavírní interpretace, specializace Hra na klavír a klavírní pedagogika magisterské studium (5 let).

 

Přehled škol a fakult

Akademie múzických umění v Praze www.amu.cz

Divadelní fakulta: Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku, Dramatická výchova. HZATP 22. – 26. 5. 2023 2 kola, 1. kolo hodnocení textů, disciplína pohybu/hlasu/řeči/propedeutiky a dramatické hry, pohovor, 2. kolo předpoklady k autorskému herectví. DV 1. kolo 19. – 21. 1. 2023 přednes + písemná práce (téma zadáno na místě), 2. kolo 25. – 27. 5. 2023 vypracování domácí písemné práce, praktická talentová zkouška, pohovor o motivaci, zkušenostech a orientovanosti uchazeče. Podrobnosti www.damu.cz. Den otevřených dveří 22. 10. 2022, konzultace k přijímacím zkouškám HZATP 2. 3. a 17. 4. 2023, DV 11. 11. 2022

Hudební a taneční fakulta: Pedagogika tance (3 specializace klasický/lidový/moderní a současný tanec) dvoukolová písemná, ústní a talentová zkouška dle specializace 25. – 26. 1. 2023. Podrobnosti www.hamu.cz. Den otevřených dveří 8. 11. 2022

Česká zemědělská univerzita www.czu.cz

Institut vzdělávání a poradenství: 6. a 8. 6. 2023 Kariérové poradenství a vzdělávání test studijních předpokladů, Učitelství praktického vyučování test studijních předpokladů a základů pedagogiky a psychologie, bonifikace za praxi apod., podrobnosti www.ivp.czu.cz. Dny otevřených dveří 11. 11. 2022, 20. - 21. 1. 2023

Provozně ekonomická fakulta: Hospodářská a kulturní studia 5. - 9. 6. 2023, test z matematiky a AJ/NJ. Podrobnosti www.pef.czu.cz. Dny otevřených dveří 11. 11. 2022, 20. - 21. 1. 2023

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz 

Masarykův ústav vyšších studií: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku 5. – 9. 6. 2023  test zaměřený na studijní předpoklady a všeobecný rozhled zejména ve vztahu k technickým vědám, podrobnosti www.muvs.cvut.cz. Dny otevřených dveří 11. 11. 2022, 3. 2. a 10. 3. 2023

Janáčkova akademie múzických umění v Brně www.jamu.cz

Divadelní fakulta: Divadlo a výchova (pro rok 2023/2024 otevřeny specializace Divadlo a výchova, Divadlo a výchova pro neslyšící). DV 1. kolo (pohovor, rozhled, praktická zkouška), 2. kolo (praktická zkouška). DVN pohovor, praktická zkouška, test pohybové kreativity, schopnost komunikace v kolektivu. 1. kolo 9. 1. – 12. 2. 2023, 2. kolo březen-duben 2023. Podrobnosti df.jamu.cz. Den otevřených dveří 5. 11. 2022

Hudební fakulta: Klavírní interpretace, specializace Hra na klavír a klavírní pedagogika (dlouhé magisterské studium) 30. 1. - 3. 2. 2023 všeobecný vědomostní test, talentová zkouška. Podrobnosti hf.jamu.cz.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Filozofická fakulta: 12. - 23. 6. 2023, některé programy bez přijímací zkoušky nebo možnost prominutí. Podrobnosti www.ff.jcu.cz. Den otevřených dveří 20. 1. 2023

Pedagogická fakulta: 27. 5. - 11. 6. 2023, některé programy test OSP NSZ SCIO, termíny od prosince 2022 do května 2023, nebo bez přijímacích zkoušek. Podrobnosti www.pf.jcu.cz. Dny otevřených dveří 19. a 20. 1. 2023

Přírodovědecká fakulta: Biologie/Fyzika/Geografie/Chemie/Informatika/Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy písemný test z daného předmětu/předmětů 7. 6. 2023, případné 2. kolo 8. 9. 2023, u sdružených studií kde jeden obor je zajišťován jinou fakultou nutnost splnit přijímací kritéria druhé fakulty. Podrobnosti a možnosti prominutí www.prf.jcu.cz. Den otevřených dveří 20. 1. 2023

Teologická fakulta: Filosofie, Teologie, Religionistika bez přijímací zkoušky, ostatní programy 5. - 9. 6. 2023. Podrobnosti www.tf.jcu.cz. Den otevřených dveří 20. 1. 2023

Zdravotně sociální fakulta: Sociální práce test ZSV, Zdravotně-sociální péče test biologie člověka, ZSV 5. - 9. 6. 2023. Podrobnosti www.zsf.jcu.cz. Den otevřených dveří 20. 1. 2023

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta informatiky: Informatika ve vzdělávání TSP více termínů leden - duben 2023. Podrobnosti a možnosti prominutí www.fi.muni.cz. Dny otevřených dveří 3. 11. a 19. 12. 2022, 3. 2. 2023

Fakulta sociálních studií: ZSV a OSP NSZ Scio 10. 12. 2022 - 2. 4. 2023, TSP více termínů leden - duben 2023, varianty ZSV + OSP nebo ZSV + TSP, u mezifakultního studia nutno splnit podmínky přijetí na jiné fakultě. Podrobnosti www.fss.muni.cz.  Den otevřených dveří 20. 1. 2023

Filozofická fakulta: TSP více termínů leden - duben 2023, oborové testy 21. - 24. 4. 2023. Podrobnosti www.phil.muni.cz. Den otevřených dveří 20. 1. 2023

Pedagogická fakulta: TSP více termínů leden - duben 2023, odborné zkoušky 17. - 23. 4. 2023 (AJ/HV/VVVT se zaměřením na vzdělávání a FJ pro hospodářskou činnost). Podrobnosti www.ped.muni.cz. Den otevřených dveří 28. 1. 2023

Přírodovědecká fakulta: Geografie a kartografie, specializace Sociální geografie, programy se zaměřením na vzdělávání, Antropologie. TSP více termínů leden-duben 2023, A test biologie se základy historie a společenských věd 22. 4. 2023. U mezifakultního studia nutno splnit podmínky přijetí na jiné fakultě. Podrobnosti www.sci.muni.cz. Dny otevřených dveří 21. a 24. 1. 2023

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz  

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií: Test studijních předpokladů online 15. - 19. 5. 2023, možnost nahrazení NSZ OSP. Podrobnosti www.frrms.mendelu.cz.  Dny otevřených dveří 25. 11. 2022, 3. 2. 2023

Institut celoživotního vzdělávání: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, Aplikovaná pedagogická studia. Termíny zasílá 14 dní před termínem studijní oddělení, předpokládaný termín 22. - 26. 5. 2023. Test všeobecný přehled se zaměřením na pedagogické, psychologické a sociologické disciplíny včetně kulturního přehledu. Podrobnosti www.icv.mendelu.cz. Den otevřených dveří 3. 2. 2023

Ostravská univerzita www.osu.cz

Fakulta sociálních studií: Sociální práce test ZSV a zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, květen, červen 2023. Zdravotně-sociální péče 2023 není otevřen. Podrobnosti fss.osu.cz. Dny otevřených dveří 6. - 8. 12. 2022 online, 27. 1. 2023 prezenčně

Filozofická fakulta: 29. 5. - 2. 6. 2023, některé programy bez přijímací zkoušky. Podrobnosti ff.osu.cz. Dny otevřených dveří 6. - 8. 12. 2022 online, 27. 1. 2023 prezenčně

Pedagogická fakulta: 9. - 27. 5. 2023, praktická zkouška TVSZNV duben 2023. Podrobnosti pdf.osu.cz. Dny otevřených dveří 6. - 8. 12. 2022 online, 27. 1. 2023 prezenčně

Přírodovědecká fakulta: Programy se zaměřením na vzdělávání bez přijímací zkoušky pokud počet uchazečů nepřekročí kapacitu (s výjimkou Chemie květen 2023 PZ z oboru). Politická a kulturní geografie, Ekonomická geografie a regionální rozvoj motivační pohovor květen 2023. Podrobnosti prf.osu.cz. Dny otevřených dveří 6. - 8. 12. 2022 online, 27. 1. 2023 prezenčně

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz  

Fakulta veřejných politik: Speciální pedagogika, Sociální patologie a prevence, Edukační péče o seniory OSP NSZ SCIO do 20. 5. 2023. Podrobnosti www.fvp.slu.cz. Dny otevřených dveří 14. a 18. 2. 2023

Filozoficko-přírodovědecká fakulta: 17. - 24. 6. 2023, některé programy bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fpf.slu.cz. Dny otevřených dveří 9. 2. 2023 online, 11. 3. 2023 prezenčně

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: 5. - 16. 6. 2023. Podrobnosti www.fp.tul.cz. Dny otevřených dveří celouniverzitní 26. 11. 2022, fakultní 24. 1. 2023

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Filozofická fakulta: 15. - 26. 5. 2023, pro sdružené programy se zaměřením na vzdělávání 22. 5. - 26. 6. 2023, podrobnosti www.uhk.cz/ff. Dny otevřených dveří 13. 1. a 4. 2. 2023

Pedagogická fakulta: Talentové zkoušky 1. - 14. 5., teoretické a praktické zkoušky 22. 5. - 25. 6. 2023, případné 2. kolo 21. 8. - 8. 9. 2023, Základy techniky se zaměřením na vzdělávání bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.uhk.cz/pdf. Dny otevřených dveří 13. 1. a 4. 2. 2023

Přírodovědecká fakulta: Programy zaměřené na vzdělávání sdružené studium Biologie SZNV 22. 5. - 23. 6. 2023, případné 2. kolo 21. - 25. 8. 2023, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.uhk.cz/prf. Dny otevřených dveří 13. 1. a 4. 2. 2023

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Fakulta sociálně ekonomická: Sociální politika a sociální práce, Regionální rozvoj a veřejná správa portfolio do 16. 6. 2023, podrobnosti www.fse.ujep.cz. Den otevřených dveří 9. 2. 2023

Filozofická fakulta: 5. - 9. 6. 2023, některé programy/kombinace u sdruženého studia bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.ff.ujep.cz. Den otevřených dveří 9. 2. 2023

Pedagogická fakulta: 9. - 12. 5. 2023 praktické zkoušky TV, 19. - 23. 6. 2023 praktické, písemné a ústní zkoušky, UMŠ, U1SZŠ test OSP NSZ SCIO 10. 12. 2022 - 20. 5. 2023. Podrobnosti www.pf.ujep.cz. Den otevřených dveří 9. 2. 2023

Přírodovědecká fakulta: Programy se zaměřením na vzdělávání. Biologie pro vzdělávání 19. - 23. 6. 2023 test biologie, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Podrobnosti prf.ujep.cz. Den otevřených dveří 9. 2. 2023

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Evangelická teologická fakulta: 29. 5. - 2. 6. 2023, podrobnosti web.etf.cuni.cz. Den otevřených dveří 23. 1. 2023

Fakulta humanitních studií: 6. - 28. 5. 2023 shrnutí cizojazyčného textu (AJ, NJ, FJ) + doplňující otázky. Podrobnosti www.fhs.cuni.cz. Den otevřených dveří 18. 1. 2023

Fakulta sociálních věd: termíny NSZ SCIO OSP, případně MAT/ANG do 29. 4. 2023 (termín 4. 3. 2023 při splnění podmínek hrazen fakultou), fakultní zkoušky 1. - 23. 6. 2023. Podrobnosti www.fsv.cuni.cz. Dny otevřených dveří 14. 12. 2022 online, ISS, IPS, IMS 25. 1., IES 27. 1., IKSŽ 26. 1. 2023

Filozofická fakulta: 13. 5. - 14. 6. 2023. Podrobnosti www.ff.cuni.cz. Den otevřených dveří 14. 1. 2023

Husitská teologická fakulta: R, SCHP, SP 1. - 5. 6. 2023, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.htf.cuni.cz. Den otevřených dveří 23. 1. 2023

Katolická teologická fakulta: Bc. 31. 5. -  5. 6. 2023, Mgr. 2. 6. 2023. Podrobnosti www.ktf.cuni.cz. Týden otevřených dveří 21. - 26. 11. 2022, den otevřených dveří 28. 1. 2023

Matematicko-fyzikální fakulta: Programy se zaměřením na vzdělávání test předpokladů ke studiu na MFF UK (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika) 7. 6. 2023. Podrobnosti www.mff.cuni.cz. Den otevřených dveří 22. 11. 2022

Pedagogická fakulta: Bc. a Mgr. 5. - 16. 6. 2023, podrobnosti www.pedf.cuni.cz. Dny otevřených dveří 15. 12. 2022, 30. 1. 2023

Přírodovědecká fakulta: Demografie, specializace Demografie s historií, Demografie se sociologií, Demografie se sociální geografií, Demografie s veřejnou a sociální politikou, Aplikovaná geografie, specializace Sociální geografie a geoinformatika, programy zaměřené na vzdělávání 8. - 14. 6. 2023. Podrobnosti www.natur.cuni.cz. Dny otevřených dveří 13. a 14. 1. 2023

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Cyrilometodějská teologická fakulta: 9. - 17. 6. 2023. Podrobnosti www.cmtf.upol.cz. Dny otevřených dveří 2. 12. 2022, 14. 1. 2023

Fakulta tělesné kultury: Trenérství a sport - pedagogika volného času, Aplikované pohybové aktivity - speciálně pedagogický základ, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva, Rekreologie - pedagogika volného času, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku, Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi. Talentová část část a ústní pohovory 24. - 28. 4. 2023, písemná část termíny NSZ SCIO do 30. 4. 2023. Podrobnosti www.ftk.upol.cz. Dny otevřených dveří  2. 12. 2022, 14. 1. 2023

Filozofická fakulta: Písemné zkoušky 13. – 14. 5. 2023 (v případě většího počtu uchazečů i 20. – 21. 5. 2023), ústní AZKTP 20. 5. 2023, Psychologie PS 22. – 24. 5., KS 25. – 26. 5. 2023. Dny otevřených dveří 2. 12. 2022, 14. 1. 2023

Pedagogická fakulta: Bc. a Mgr. talentové zkoušky 27. - 28. 5. 2023 HKSZNV, VTSZNV, písemné a ústní zkoušky 3. - 11. 6. 2023. Podrobnosti www.pdf.upol.cz. Dny otevřených dveří  2. 12. 2022, 14. 1. 2023

Přírodovědecká fakulta: Mezinárodní rozvojová a environmentální studia, programy pro vzdělávání 5. - 16. 6. 2023, od přijímací zkoušky u řady programů může být upuštěno, nepřekročí-li počet uchazečů kapacitní možnosti programu. Podrobnosti www.prf.upol.cz. Dny otevřených dveří 2. 12. 2022, 14. 1. 2023

 

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Fakulta filozofická: 5. - 6. 6. 2023, podrobnosti ff.upce.cz. Dny otevřených dveří 27. 1. a 25. 2. 2023

Fakulta zdravotnických studií: Zdravotně sociální péče test se zaměřením na biologii člověka, výchovu ke zdraví, první pomoc a základy společenských věd, motivace ke studiu 16. 5. 2023. Dny otevřených dveří 1. 12. 2022, online 11. 2. 2023

 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií: Bc. NSZ SCIO SP, UMŠ a Mgr. UP1SZŠ OSP 10. 12. 2022 - 20. 5. 2023 včetně, AJMP, AJ 4. 3. - 20. 5. 2023 včetně, NJMP bez přijímací zkoušky. Podrobnosti fhs.utb.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2023

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz 

Fakulta mezinárodních vztahů: Mezinárodní studia a diplomacie 13. 6. 2023 test matematika a 2 cizí jazyky. Podrobnosti fmv.vse.cz. Dny otevřených dveří VŠE 20. 12. 2022, fakultní 21. 1. 2023

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

Zdravotně sociální péče 1. kolo 30. 5. - 1. 6. 2023, 2. kolo 2. - 3. 8. 2023, 3. kolo 6. 9. 2023. Test na PC z odborných předmětů (základy společenských věd, psychologie, filozofie, sociologie, biologie) a obecných předpokladů, ústní pohovor - ověření kulturního, politického a společenského přehledu, schopnosti samostatného úsudku a motivace ke studiu, možnosti bonifikace a podrobnosti na webu školy. Den otevřených dveří 26. 1. 2023

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta filozofická: 12. - 16. 6. 2023 písemné testy, Filozofie ústní pohovor. Podrobnosti www.ff.zcu.cz. Den otevřených dveří 1. 2. 2023

Pedagogická fakulta: Bc., Mgr. 31. 5. - 8. 6. 2023, podrobnosti www.fpe.zcu.cz. Den otevřených dveří 1. 2. 2023

Soukromé vysoké školy

AMBIS vysoká škola, a.s. www.ambis.cz

Management a hospodaření ve veřejné správě (zaměření Politologie), Ekonomika a management podniku (zaměření Andragogika a rozvoj zaměstnanců, Manažerská psychologie), Marketingová komunikace  (více zaměření), Veřejná politika (zaměření Politologie a sociologie, Mezinárodní studia a diplomacie). Pohovor o motivaci ke studiu a očekávání, termíny domlouvá studijní oddělení po podání přihlášky. Dny otevřených dveří Praha 13. 12. 2022, 12. a 24. 1. 2023, Brno 8. 12. 2022, 12. 1. 2023, online 19. 1. 2023

Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu

Political Science, International Relations, Humanities, Society and Culture: Informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří online v AJ 12. 1. 2023, v ČJ 18. 1., 15. 2., 15. 3., 19. 4., 17. 5., 14. 6. 2023

CEVRO Institut, z.ú. www.cevroinstitut.cz

Politologie a mezinárodní vztahy, Bezpečnostní politika, Management sociálních služeb. Přijímací řízení motivační dopis nebo NSZ SCIO OSP nebo ZSV. Den otevřených dveří každý měsíc (nejbližší 1. 2. 2023 Praha), informace na webu školy

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz

Humanitní studia, Mediální studia, Mezinárodní vztahy. PS online test z AJ do 31. 10. 2023, KS bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 11. 1., 15. 2., 22. 3., 19. 4., 17. 5., 14. 6., 6. a 20. 9. 2023

Panevropská univerzita, a.s. fakulta Vysoká škola podnikání a práva, a.s. www.peuni.cz

Marketingové komunikace bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 11. 1. 2023

Prague City University www.praguecityuniversity.cz

Specializace v pedagogice: výuka cizích jazyků. Doložení jazykové úrovně, pohovor. Podrobné informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 2. 2., 18. 4. 2023 online

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. www.pvsps.cz

Psychologie, Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii 1. - 12. 6. 2023. Dny otevřených dveří 7. 2. a 7. 3. 2023

University College Prague - Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o. www.ucp.cz 

Mezinárodní vztahy a diplomacie. Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří Bratislava 2. 2., Praha-Smíchov 6. 2. 2023, ostatní pobočky individuální termín

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz

Psychology, Communication and Media Studies, International Relations. Informace poskytuje studijní oddělení. Dny otevřených dveří 18. 1., 15. 2., 15. 3. 2023 online

Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz

Andragogika, Speciální pedagogika, Resocializační a penitenciární pedagogika, Mezinárodní vztahy a diplomacie, Komunikační studia. Informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2023/2024 budou zveřejněny během ledna – února 2023.

Vysoká škola finanční a správní, a.s. www.vsfs.cz

Marketingová komunikace, Regionální rozvoj a veřejná správa. Informační pohovor, možnost absolvovat dobrovolné testy z jazyka a všeobecných znalostí vybraného oboru. Pozvánky s termíny zasílá studijní oddělení. Dny otevřených dveří Praha, Karlovy Vary, 14. 9., 12. 10. 2022, 11. 1., 8. a 25. 2., 8. a 25. 3., 12. a 29. 4., 10. a 27. 5., 14. 6., 12. 7. a 9. 8. 2023, možnost návštěvy po domluvě

Vysoká škola kreativní komunikace www.vskk.cz

Literární tvorba, Kreativní marketing a komunikace – více specializací. Teoretická (motivace, studijní předpoklady, přehled, předchozí zkušenosti, úroveň ČJ a AJ) a oborová (diskuze nad realizovanými a plánovanými pracemi) část 10. 2., 10. 3., 21. 4., 19. 5., 9. 6., 1. a 22. 9. 2023. Dny otevřených dveří 26. 1., 23. 2., 23. 3., 20. 4., 8. 6., 7. 9. 2023

Vysoké školy se zahraniční akreditací:

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ www.huni.cz

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava n.o., detašované pracoviště Praha www.hitspraha.cz/vs-hits.html

Collegium Humanum – Varšavská univerzita managementu http://humanum.cz   

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, s.r.o. www.fves.eu

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS Filia PRAHA www.humanitaspraha.cz

 

Vzorové testy a okruhy otázek

http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp

UK

https://fsv.cuni.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/ukazky-prijimacich-testu

https://fhs.cuni.cz/FHS-1595.html

https://ufar.ff.cuni.cz/cs/uchazec/filosofie/prijimaci-rizeni/bakalarske-studium/

rozcestník pro jednotlivé katedry, ústavy FF a jednotlivé programy: https://www.ff.cuni.cz/fakulta/katedry-a-ustavy/

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/

https://htf.cuni.cz/HTF-92-version1-modelovy_test_2009_b.doc

https://kcj.pedf.cuni.cz/PEDFKCJ-102.html 

http://tarantula.ruk.cuni.cz/KG-28.html

http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/uchazeci/bakalarske-studium/

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-tosp_model_pedf.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-2015_1.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-2015_1_vysledky.pdf

http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/

http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=149

http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/files/2015/11/vzorov%C3%BD-test-pro-SPPG.pdf

https://pages.pedf.cuni.cz/ktv/prijimaci-zkousky-z-telesne-vychovy/telesna-vychova-a-sport-bc/

MUNI

https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium

http://www.muni.cz/admission/tsp

https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/oborove-prijimaci-zkousky

https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni#undefined

ČZU

https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-obory/r-7484-bakalarske-studium/r-7624-hospodarska-a-kulturni-studia-hks

https://www.ivp.czu.cz/dl/38743?lang=cs

JČU
rozcestník pro jednotlivé programy https://chci-studovat.pf.jcu.cz/ doporučená literatura v jednotlivých odkazech

MENDELU

https://icv.mendelu.cz/studium/prijimaci-rizeni ukázky testových otázek, doporučená literatura a zápisy z přijímacích řízení ve spodní části stránky

https://frrms.mendelu.cz/32913-prijimaci-rizeni-do-bakalarskeho-studia

OSU

vzorové testy z minulých let https://ff.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/

a další vždy u jednotlivých oborů: http://ff.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

vzorové testy z minulých let https://pdf.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/

http://dokumenty.osu.cz/pdf/prijimacky/osp.pdf

a další vždy u jednotlivých oborů: http://pdf.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

http://dokumenty.osu.cz/fss/prijimacky2015/p1.pdf

vzorové testy z minulých let https://fss.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/

a další vždy u jednotlivých oborů: https://fss.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

SLU

https://www.slu.cz/fvp/cz/sovysledkyprijimacihorizeni

https://www.slu.cz/fpf/cz/soutestyprouchazece

TUL

http://www.fp.tul.cz/uchazec/prijimaci-rizeni ukázky testů ve spodní části stránky

UHK

https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy

https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Studium/Prijimaci-rizeni/Vzorove-testy#UHK-Article

https://www.uhk.cz/cs/prirodovedecka-fakulta/prijimaci-zkousky/vzorove-testy

UPOL

https://www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/ - část Písemné přijímací zkoušky ve spodní části stránky
 
UPCE
 
VŠE

VŠPJ

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/zdravotne-socialni-pece/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

ZČU

https://www.fpe.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-and-master-studies/info-score.html

https://www.ff.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-studies/info-score.html

PVŠPSS          

 

Politologie

Politologii můžete studovat na 8 fakultách veřejných škol a 3 školách soukromých. Další možnosti vám nabízí zaměření na bezpečnost, strategická studia, mezinárodní vztahy nebo hospodářskou politiku či veřejnou správu - programy včetně náplní najdete na www.VysokeSkoly.com. Šance na přijetí se pohybuje kolem 50 %. Vyzkoušejte ukázkové testy a testy z minulých let, podívejte se na doporučenou literaturu a na náplň a data přijímacích zkoušek.

Přijímací zkoušky

NSZ Scio OSP nebo ZSV (UK FSV, MUNI), test studijních předpokladů (UPOL), písemný test ze společenských věd, znalost současné politické scény (UHK, UK FF, UPOL), případně pohovor (2. kolo UK FF).

 

Úspěšnost přijetí

Politologie FF UK 2022 131 přihlášených, 51 přijatých (2021 51/111, 2020 52/120, 2019 45/100, 2018 28/131, 2017 51/146, 2016 44/138, 2015 50/141, 2014 50/179, 2013 36/236)

Politologie a mezinárodní vztahy FSV UK 2022 256 přijatých na 998 přihlášených (2021 249/745, 2020 288/643, 2019 200/700, 2018 223/673, 2017 221/652, 2016 220/678, 2015 222/737, 2013 193/840), Politologie a veřejná politika 2022 339 přihlášených, 192 přijatých (2021 207/358, 2020 203/320, 2019 186/352, 2018 152/324, 2017 107/298)

Politologie FSS MUNI 2022 393 přihlášených, 128 přijatých (2021 182/345, 2020 198/370, 2019 198/359, 2018 332/594, 2017 300/555, 2016 298/626, 2015 295/621, 2014 326/712, 2013 přes 800 přihlášených, 114 přijatých), na obor Mezinárodní vztahy na téže fakultě se v minulém roce hlásilo 899 uchazečů, 263 bylo přijato (2021 405/912, 2020 376/810, 2019 402/926, 2018 434/1060, 2017 429/1205, 2016 433/1451, 2015 419/1453), Bezpečnostní a strategická studia 2022 118 přijatých, 376 uchazečů (2021 131/361, 2020 184/402, 2019 161/433).

Obecné údaje pro další fakulty/školy: FF UHK 63,9 %, FF UJEP 83,5 %, FF UPOL 39,3 %, VŠE FMV 69,5 %, ZČU FF 80,4 %, AAVŠ, CEVRO 100 %

 

Doporučená literatura

 

 • Úvod do současné politologie (Portál)
 • Přehled moderních politologických teorií (Portál)
 • Politologie - základy společenských věd (Nakladatelství Olomouc)
 • Společenské vědy pro SŠ 1. – 4. díl + pracovní sešity (Didaktis)
 • Cvičebnice OSP a ZSV (vše SCIO, kolektiv autorů)
 • Přijímačky na VŠ v pohodě Studijní předpoklady (OSP), Základy společenských věd (ZSV) (Taktik)
 • Maturita ze společenských věd (Nakl. A. Skřivan ml.)

Další učebnice k oboru najdete zde, nabízíme také literaturu k přípravě na přijímačky a maturitní zkoušku

 

Přípravné kurzy

TSP MU, ZSV, OSP

Podívejte se na další přípravné kurzy k přijímacím zkouškám nebo maturitě

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií: Politologie, Bezpečnostní a strategická studia, Mezinárodní vztahy: ZSV a OSP NSZ Scio 10. 12. 2022 - 2. 4. 2023, TSP MU více termínů leden-duben 2023, varianty ZSV + OSP nebo ZSV + TSP., u mezifakultního studia nutno splnit podmínky přijetí na jiné fakultě. Podrobnosti a další programy v AJ www.fss.muni.cz.  Den otevřených dveří 20. 1. 2023

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Filozofická fakulta: Politologie. Písemný test logické a analytické schopnosti uchazeče, faktografické znalosti z oblasti společenských věd 15. - 26. 5. 2023, podrobnosti a informace k programu v AJ www.uhk.cz/ff. Dny otevřených dveří 13. 1. a 4. 2. 2023

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz 

Filozofická fakulta: Politologie. Bez přijímací zkoušky, sdružené studium s Geografií zkouška z GEO  5. - 9. 6. 2023. Podrobnosti www.ff.ujep.cz. Den otevřených dveří 9. 2. 2023

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta sociálních věd: Politologie a mezinárodní vztahy, Politologie a veřejná politika, Teritoriální studia - specializace Teritoriální studia a Soudobé dějiny. NSZ SCIO OSP do 29. 4. 2023 (termín 4. 3. 2023 při splnění podmínek hrazen fakultou). Podrobnosti www.fsv.cuni.cz. Dny otevřených dveří online 14. 12. 2022, IPS, IMS 25. 1. 2023

Filozofická fakulta: Politologie. 1. kolo test studijních předpokladů, kulturní a geografický rozhled, politické dějiny a současné politické reálie české i světové, 2. kolo pohovor, motivace, rozbor dvou děl ze seznamu četby, seznam literatury, zájem o kulturně-politické dění a historický přehled 13. 5. - 14. 6. 2023. Podrobnosti www.ff.cuni.cz. Den otevřených dveří 14. 1. 2023

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Filozofická fakulta: Politologie, Mezinárodní vztahy a bezpečnost, Politická komunikace a politický marketing, Evropská studia a diplomacie. 13. – 14. 5. 2023 (v případě většího počtu uchazečů i 20. – 21. 5. 2023) test předpokladů ke studiu, oborový test znalost domácí i zahraniční politiky, politologie, ZSV, všeobecný přehled, schopnost analýzy textu a logického uvažování, část otázek v AJ. Podrobnosti www.ff.upol.cz. Dny otevřených dveří 2. 12. 2022, 14. 1. 2023

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz  

Fakulta mezinárodních vztahů: Mezinárodní studia a diplomacie 13. 6. 2023 test matematika a 2 cizí jazyky. Podrobnosti fmv.vse.cz. Dny otevřených dveří VŠE 20. 12. 2022, fakultní 21. 1. 2023

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta filozofická: 12. - 16. 6. 2023. Společnost a politika - specializace Politologie  písemný test ZSV, všeobecný kulturní, historický a politický přehled, znalost AJ. Mezinárodní vztahy - teritoriální studia - 2 specializace, test společenskovědního základu, reálií současné mezinárodní politiky, humánní geografie a novověké politické historie. Podrobnosti www.ff.zcu.cz. Den otevřených dveří 1. 2. 2023

Další možnosti: JČU FF Česko-německá areálová studia, MENDELU FRRMS Mezinárodní teritoriální studia, TUL EF Mezinárodní ekonomické vztahy - 2 specializace, další obory podobného zaměření - podrobnosti na www.VysokeSkoly.com.

 

Soukromé vysoké školy s obory zaměřenými na politologii:

AMBIS vysoká škola, a.s. www.ambis.cz 

Veřejná politika - zaměření Politologie a sociologie, Mezinárodní studia a diplomacie. Pohovor o motivaci ke studiu a očekávání. Termíny pohovorů domlouvá studijní oddělení po podání přihlášky. Dny otevřených dveří Praha 24. 1. 2023, online 8. 2. 2023

Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu

Political Science. Informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří online v AJ 12. 1. 2023, v ČJ 18. 1., 15. 2., 15. 3., 19. 4., 17. 5., 14. 6. 2023

CEVRO Institut, z.ú. www.cevroinstitut.cz  

Politologie a mezinárodní vztahy, Bezpečnostní politika, Economics, Business, Politics. NSZ SCIO OSP/ZSV nebo motivační dopis. Podrobnosti na webu školy. Dny otevřených dveří pravidelně, nejbližší Praha 1. 2. 2023

Další možnosti: MUP Mezinárodní vztahy - 2 specializace, Panevropská univerzita VŠPP - Bezpečnostní studia, UCP - VŠMVV a VŠHE Mezinárodní vztahy a diplomacie, UJAK Mezinárodní vztahy a diplomacie, další obory podobného zaměření, podrobnosti na www.VysokeSkoly.com.

 

Vzorové testy a okruhy otázek

 
 
 
Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z https://dsia.msmt.cz//vystupy.html (počty živých přihlášených, počty přijatých), informace pro jednotlivé obory (psychologie atd.) uvádíme buď v příslušných článcích ze seriálu "Jak se dostat na nejžádanější obory" na www.KamPoMaturite.cz. nebo na www.VysokeSkoly.com

Nejžádanější obory doporučujeme nastudovat z našich e-booků - stáhněte si je zdarma, podívejte se na videa: práva, medicína, psychologie, ekonomie, humanitní obory, TSP OSP, Policejní akademie ČR, nejžádanější obory

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí a podat odvolání.

30.1.2023

Související dokumenty:Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit