VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Jak se dostat na obor psychologie

články jak se dostat na obor psychologie kampomaturite.cz

Obor lze v různých podobách studovat na 5 veřejných a 3 soukromých vysokých školách s akreditací MŠMT. Další programy školy nabízejí v souvisejících oborech a specializacích (manažerská psychologie, sociální práce, speciální pedagogika, sociální pedagogika a další učitelské obory). Hledáte podrobné informace včetně ukázkového testu? Stáhněte si zdarma náš e-book aktualizovaný pro rok 2022.

V článku se dočtete:

Jakou máte šanci na přijetí

Z čeho se skládají přijímací zkoušky

Kde můžete psychologii studovat + termíny přijímaček

Doporučená literatura

Vyzkoušejte vzorové testy

 

Přijímací zkoušky

Obvykle vícekolové. V prvním kole se zjišťují oborové a společenskovědní znalosti, všeobecný přehled a studijní předpoklady formou testů (vlastní testy fakulty,TSP nebo NSZ Scio OSP + ZSV) a znalosti z biologie. Ve druhém kole uchazeče čeká ústní pohovor nad nastudovanou literaturou a důvody volby oboru, posouzení motivace a předpokladů pro profesi psychologa. Může zahrnovat také talentovou zkoušku (např. Arteterapie na JČU) nebo zkoušku z jazyka. U víceoborových (sdružených) studií se skládá zkouška z dalšího oboru.

 

Úspěšnost přijetí

Na FF UK program psychologie bylo v roce 2021 1175 přihlášených a 60 přijatých (2020 59/1053, 2019 66/1062, 2018 68/1016, 2017 67/976, 2016 61/1035, 2015 66/1006, 2014 61/1009), na FSS MUNI program psychologie bylo v r. 2021 podáno 1670 přihlášek, 137 uchazečů bylo přijato (2020 151/1342, 2019 111/1027, 2018 156/1223, 2017 167/1643, 2016 160/1528, 2015 168/1621, 2014 155/1635), na FF MUNI bylo v roce 2021 2234 uchazečů a 111 přijatých (2020 100/1214, 2019 284/1029, 2018 116/823). FF UPOL v roce 2021 evidovala v programu Psychologie 915 přihlášek, přijato bylo 50 zájemců (2020 52/638), PDF JČU pro program Psychologie uvedla 98 podaných přihlášek a 33 přijatých uchazečů, FF OSU (program Psychologie) zaznamenala 539 přihlášek a 71 přijatých zájemců.

Doporučená literatura

Psychologie – Jak se dostat na vysokou – skripta (Amos)

 

Vývojová psychologie: Proměny lidské psychiky od početí po smrt (Portál)

Obecná psychologie: Dílčí aspekty lidské psychiky a jejich orgánový základ (Karolinum)

Vývojová psychologie Dětství a dospívání (Karolinum)

Dějiny psychologie (Grada)

Učebnice obecné psychologie (Academia)

Psychologie - Příručka pro studenty (Portál)

Přehled psychologie (Portál)

Společenské vědy pro SŠ 1. – 4. díl + pracovní sešity (Didaktis)

 

Další aktuálně nabízené publikace najdete zde.

Přípravné kurzy

Psychologie - nultý ročník, modul, ZSV, VIP balíčky - aktuální nabídka zde.

Podívejte se na náš video návod:

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

Přehled škol a fakult

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Pedagogická fakulta (Arteterapie, Psychologie): Psychologie 1. kolo test OSP NSZ SCIO od prosince 2020 do května 2022. 2. kolo posouzení materiálů dodaných uchazečem (písemný podklad – důvody pro výběr oboru, osobní zkušenosti, uvedení dvou odborných publikací a zdůvodnění pro výběr, vysvětlení a kritické zhodnocení dvou poznatků z psychologických disciplín; videonahrávka s identifikační částí, dále stejné části jako u písemného podkladu, termín dodání do 11. 6. 2022).  Arteterapie 1. kolo test předpokladů ke studiu a všeobecný přehled, hlavní důraz na znalosti v oblastech psychologie, psychoterapie, spec. pedagogika, dějiny umění. 2. kolo pohovor (motivace ke studiu, orientace v dějinách a současnosti výtvarného umění, pohovor o oblíbeném výtvarném artefaktu), testový ateliér (90 min., výtvarné zpracování zadaného tématu, vyhotovení barvového testu), řízený atelíor (90 minut, tvorba artefaktu na volné téma). Podrobnosti na www.pf.jcu.cz. Dny otevřených dveří 20. a 21. 1. 2022

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií (Psychologie): ZSV a OSP NSZ Scio 11. 12. 2021 - 2. 4. 2022, TSP MU 23. a 24. 4. 2022, u mezifakultního studia nutno splnit podmínky přijetí na jiné fakultě. Podrobnosti a možnosti prominutí na www.fss.muni.cz. Dny otevřených dveří 21. a 22. 1. 2022

Filozofická fakulta (Psychologie): TSP 23. a 24. 4. 2022, 24. 4. 2022 písemný oborový test (psychologie, biologie). Podrobnosti na www.phil.muni.cz. Dny otevřených dveří 21. a 22. 1. 2022

Ostravská univerzita www.osu.cz

Filozofická fakulta (Psychologie): 30. 5. - 3. 6. 2022. Uchazeč musí prokázat vědomosti zejména z psychologie a biologie člověka (včetně latinské terminologie) a také ze společenskovědního a humanitního základu (sociologie, filozofie, politika, historie, ekonomie), dále musí být schopen aplikace logických operací na základní matematické úlohy. Pro uvedené platí rozsah středoškolských (gymnaziálních) výukových požadavků, včetně dalších znalostí v rozsahu doporučené literatury. Podrobnosti www.ff.osu.cz. Den otevřených dveří 7. 1. 2022 online, 28. 1. 2022 prezenčně

Pedagogická fakulta (Psychologie se zaměřením na vzdělávání): 9. - 27. 5. 2022 test předpokladů ke studiu. Podrobnosti www.pdf.osu.cz. Den otevřených dveří online 11. 1. 2022, prezenčně 28. 1. 2022

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Filozofická fakulta (Psychologie): 14. 5. - 14. 6. 2022, písemná: ZSV nebo BIO, psychologie, studijní předpoklady, esej na 1 ze 3 témat, ústní: část A – rozhovor o eseji, odborných aktivitách, zájmech, motivaci a předpokladech ke studiu uchazeče, diskuze o odborných otázkách na základě seznamu prostudované literatury. Část B – prezentace zaměřená na uchazečovu motivaci ke studiu psychologie, otázky z okruhů pro podčást A. Předkládá se seznam odborných aktivit a prostudované odborné literatury v oboru psychologie. Podrobnosti www.ff.cuni.cz. Den otevřených dveří 15. 1. 2022

Pedagogická fakulta (Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku): 6. - 21. 6. 2022 písemný test vycházející z doporučených odborných publikací, část otázek v AJ (jednoduchý odborný text). Podrobnosti www.pedf.cuni.cz.  Den otevřených dveří 26. 1. 2022

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Filozofická fakulta (Psychologie): 14. – 15. 5. 2022 (v případě většího počtu uchazečů i 21. – 22. 5. 2022), ústní zkouška 23. - 27. 5. 2022. 1. část písemný test předpokladů ke studiu, oborový test, 2. část ústní zkouška (motivace ke studiu, odborné zkušenosti/praxe, profesní směřování). 2 znalostní otázky z dějin psychologie, obecné/vývojové/osobnostní/sociální/klinické psychologie, psychologie práce, biologie člověka. Více informací www.ff.upol.cz. Dny otevřených dveří 3. 12. 2021, 15. 1. 2022 online

Soukromé vysoké školy

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. www.pvsps.cz 

Psychologie: Písemná část (test obecných studijních předpokladů, vědomostní test, test cizí jazyk), ústní část (orientace v literatuře, motivace ke studiu a výkonu povolání, řešení modelové situace), talentová část (osobnostní předpoklad k výkonu povolání). Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii: Písemná část (test obecných studijních předpokladů, vědomostní test), ústní část (orientace v literatuře, motivace ke studiu a výkonu povolání, řešení modelové situace), talentová část (osobnostní předpoklady uchazeče). Termín zkoušek 1. - 10. 6. 2022. Dny otevřených dveří 8. 2. a 8. 3. 2022

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz

Psychology: informace na https://www.unyp.cz/admissions/admissions-requirements. Den otevřených dveří 19. 1. 2022 online

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. www.vsaps.cz 

Personální a interkulturní management: Termíny přijímacího řízení budou vyhlášeny po schválení akreditace (informace ke dni aktualizace článku).

Školy se zahraniční akreditací

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS Filia PRAHA www.humanitaspraha.cz

Magisterský program Psychologie, informace na studijním oddělení.

 

Vzorové testy a okruhy otázek

  

Vyzkoušejte náš online test s vyhodnocením!

UK
MUNI
JČU
OSU
UPOL
https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni/#c4151 - testy a zprávy z přijímacího řízení ve spodní části stránky
 
PVŠPSS          

Zdroje: Data pro přijímací řízení, šance na přijetí UK a MUNI a vzory testů čerpáme ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com

Úvodní obrázek:

Vintage photo created by Dragana_Gordic - www.freepik.com

Přečtěte si také:

Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na psychologii, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí podat odvolání.

22.12.2021


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit