VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Jak se dostat na pedagogické fakulty

článek jak se dostat na nejžádanější obory vysokých škol: pedagogické fakulty

Pedagogicky zaměřené obory můžete studovat na 9 pedagogických fakultách, 2 institutech a jednom ústavu veřejných vysokých škol a 2 soukromých vysokých školách. Kromě toho nabízejí učitelské obory téměř všechny veřejné vysoké školy. Šance na přijetí byla v roce 2021 41 %. Zjistěte, kdy se konají přijímací zkoušky, vyzkoušejte vzorové testy, nastudujte doporučenou literaturu v našem přehledu.

 

V článku se dočtete:

Jakou máte šanci na přijetí

Z čeho se skládají přijímací zkoušky

Kde můžete učitelství, zaměření na vzdělávání a další pedagogické obory studovat + termíny přijímaček

Doporučená literatura

Vyzkoušejte vzorové testy

 

Přijímací zkoušky

Můžete se setkat s písemnými testy ověřujícími všeobecné studijní předpoklady, znalost vybraných předmětů nebo společenskovědní rozhled. Obory zaměřené na tělesnou výchovu mají i praktickou zkoušku, u zaměření na umělecké předměty (výtvarná, hudební výchova) pak talentovou. U víceoborových (sdružených) studií je třeba splnit požadavky obou oborů/programů. U vybraných programů oborů (obvykle se zaměřením na matematiku, fyziku či chemii) se můžete na pedagogické fakulty dostat i bez přijímacích zkoušek.

 

Úspěšnost přijetí (pedagogické fakulty)

JČU PDF 49,3 % MU PDF 38 % OSU PDF 33,4 % TUL FPHP 45 % UHK PDF 47,4 % UJEP PDF 55,5 % UK PDF 33,9 % UPOL PDF 36,6 % ZČU PDF 53,7 %.

Šance na přijetí a informace k přijímacímu řízení pro další školy i fakulty najdete na www.VysokeSkoly.com.

 

Doporučená literatura

 

  • Jak se dostat na vysokou Politologie/Sociologie, Testy z českého jazyka k přijímacím zkouškám VŠ (Amos)
  • Společenské vědy pro SŠ 1. – 4. díl + pracovní sešity (Didaktis)
  • Cvičebnice OSP a ZSV (vše SCIO, kolektiv autorů)
  • Přijímačky na VŠ v pohodě Studijní předpoklady (OSP), Základy společenských věd (ZSV) (Taktik)
  • Maturita ze společenských věd (Nakl. A. Skřivan ml.)

 

Další učebnice k pedagogickým oborům najdete zde.

Podívejte se také na nabídku učebnic k maturitě

 

Přípravné kurzy

Psychologie, Základy společenských věd, Žurnalistika, TSP MU, OSP - nulté ročníky, moduly, VIP balíčky. Přehled aktuálně nabízených kurzů najdete zde.

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky), magisterské studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ (5 let).

 

Přehled škol a fakult

V tomto přehledu najdete univerzity, které mají pedagogické fakulty. Pedagogicky zaměřené programy a obory nabízí také AMU, JAMU,  Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Pardubice, UTB ve Zlíně - informace najdete buď na www.VysokeSkoly.com, případně si stáhněte zdarma náš e-book Jak se dostat na humanitní obory nebo přečtěte článek zde.

Česká zemědělská univerzita www.czu.cz

Masarykův ústav vyšších studií: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  6. - 10. 6. 2022 test zaměřený na studijní předpoklady a všeobecný rozhled, podrobnosti www.muvs.cvut.cz. Dny otevřených dveří 10. 12. 2021, 4. 2. a 11. 3. 2022

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Pedagogická fakulta: 28. 5. - 12. 6. 2022, některé programy test OSP NSZ SCIO nebo bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.pf.jcu.cz. Dny otevřených dveří 20. a 21. ledna 2022

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Pedagogická fakulta: 28. 5. - 12. 6. 2022, některé programy test OSP NSZ SCIO nebo bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.pf.jcu.cz. Dny otevřených dveří 20. a 21. ledna 2022

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Fyzika/Chemie/Informatika/Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy): Při splnění podmínek (roky výuky daného předmětu nebo předmětů) bez přijímací zkoušky, jinak písemný test z daného předmětu/předmětů, u dvouborových studií kde jeden obor je zajišťován jinou fakultou nutnost splnit přijímací kritéria druhé fakulty. Podrobnosti www.prf.jcu.cz. Den otevřených dveří 21. 1. 2022

Filozofická fakulta (Dějepis, AJL/ČJL/FJ/NJ/ŠJ se zaměřením na vzdělávání pro SŠ): Bez přijímací zkoušky při splnění splnění studijních průměrů celkem + za profilový předmět (u sdruženého studia pro oba programy), jinak ústní pohovor - motivace ke studiu + nezbytné znalosti 23. 5. - 3. 6. 2022. Podrobnosti www.ff.jcu.cz. Den otevřených dveří 21. 1. 2022

Teologická fakulta (Pedagogika volného času, Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy): 6. - 10. 6. 2022 NESZNVPSŠ ústní pohovor, PVČ písemný test. Podrobnosti www.tf.jcu.cz. Den otevřených dveří 21. 1. 2022

Masarykova univerzita www.muni.cz

Pedagogická fakulta: TSP 23. - 24. 4. 2022, oborové testy 19. - 24. 4. 2022 (jen AJ, HV, VVVT). Podrobnosti www.ped.muni.cz. Den otevřených dveří 29. 1. 2022

Fakulta informatiky: Informatika ve vzdělávání TSP 23. a 24. 4. 2022. Podrobnosti www.fi.muni.cz. Dny otevřených dveří 6. a 25. 11., 20. 12. 2021, 4. 2. 2022

Fakulta sportovních studií: Tělesná výchova a sport (více specializací) PZ z TV 14. - 15. 5. 2022, písemné testy 21. 5. 2022, u sdruženého studia s PDF dle podmínek vybrané kombinace. Podrobnosti www.fsps.muni.cz. Den otevřených dveří 20. 1. 2022

Filozofická fakulta (Sociální pedagogika a poradenství, Pedagogika): TSP 23. a 24. 4. 2022 Podrobnosti www.phil.muni.cz. Dny otevřených dveří 21. a 22. 1. 2022

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Geografie a kartografie/Fyzika/Chemie/Matematika se zaměřením na vzdělávání) TSP 23. a 24. 4. 2022. Dny otevřených dveří 22. a 25. 1. 2022

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz

Institut celoživotního vzdělávání: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, Aplikovaná pedagogická studia. Termíny zasílá 14 dní před termínem studijní oddělení, předpokládaný termín 23. – 27. 5. 2022. Test všeobecný přehled se zaměřením na pedagogické, psychologické a sociologické disciplíny včetně kulturního přehledu. Podrobnosti www.icv.mendelu.cz. Dny otevřených dveří 28. 1. a 4. 2. 2022

Ostravská univerzita www.osu.cz

Filozofická fakulta (ČJL, Dějiny umění, Historie, Základy společenských věd, Anglická/Francouzská/Německá/Polská/Ruská/Španělská filologie ve variantě se zaměřením na vzdělávání): 30. 5. - 3. 6. 2022, některé programy bez přijímací zkoušky. Podrobnosti ff.osu.cz. Dny otevřených dveří 7. 1. 2022 online, 28. 1. 2022 prezenčně

Pedagogická fakulta: 9. - 27. 5. 2022, praktická zkouška TVSZNV 21. - 23. 4. 2022. Podrobnosti pdf.osu.cz. Dny otevřených dveří 11. 1. 2022 online, 28. 1. 2022 prezenčně

Přírodovědecká fakulta: Biologie/Fyzika/Geografie/Chemie/Informatika/Matematika ve variantě se zaměřením na vzdělávání bez přijímací zkoušky pokud počet uchazečů nepřekročí kapacitu (s výjimkou Chemie květen 2022 PZ z oboru). Podrobnosti prf.osu.cz. Dny otevřených dveří 5. 1. 2022 online, 28. 1. 2022 prezenčně

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: 1. - 15. 6. 2022, některé programy bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fp.tul.cz. Dny otevřených dveří celouniverzitní 20. 11. 2021, fakultní 25. 1. 2022

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Filozofická fakulta (Historie/Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání):  25. - 29. 5. 2022, podrobnosti www.uhk.cz/ff. Dny otevřených dveří 7. - 8. 1. 2022

Pedagogická fakulta: Talentové zkoušky 2. - 13. 5., teoretické a praktické zkoušky 16. 5. - 24. 6. 2022. Základy techniky se zaměřením na vzdělávání bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.uhk.cz/pdf. Dny otevřených dveří 7. - 8. 1. 2022

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Fyzika/Informatika/Chemie/Matematika se zaměřením na vzdělávání): Sdružené studium Biologie SZNV 16. 5. - 24. 6. 2022, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.uhk.cz/prf. Dny otevřených dveří 7. - 8. 1. 2022

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Pedagogická fakulta: 10. - 11. 5. 2022 praktické zkoušky TV, 20. - 24. 6. 2022 praktické, písemné a ústní zkoušky, vybrané programy (ČJLPV, SP, SPI, UMŠ) testy OSP NSZ SCIO 4. 2. - 21. 5. 2022. Podrobnosti www.pf.ujep.cz. Den otevřených dveří 3. 2. 2022

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta tělesné výchovy a sportu: Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání, Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami talentové zkoušky TV 23. - 24. 4. 2022, písemné zkoušky 1. - 3. 6. 2022. Podrobnosti www.ftvs.cuni.cz. Den otevřených dveří 4. 2. 2022  

Filozofická fakulta (Anglický jazyk a literatura/ČJL/Francouzský jazyk a literatura/Latinský jazyk a literatura/Německý jazyk  a literatura/RJ/Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Pedagogika): 14. 5. - 14. 6. 2022. Podrobnosti www.ff.cuni.cz. Den otevřených dveří 15. 1. 2022

Husitská teologická fakulta (Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání, Sociální pedagogika): Sociální pedagogika 1. - 3. 6. 2022, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.htf.cuni.cz. Den otevřených dveří 24. 1. 2022

Matematicko-fyzikální fakulta (Fyzika/Matematika se zaměřením na vzdělávání): Ttest předpokladů ke studiu na MFF UK (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika) 8. 6. 2022. Podrobnosti www.mff.cuni.cz. Den otevřených dveří 23. 11. 2021. 

Pedagogická fakulta: Bc. a Mgr. 6. - 21. 6. 2022, podrobnosti www.pedf.cuni.cz. Dny otevřených dveří 26. 1. a 10. 2. 2022

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Geologie/Geografie/Chemie se zaměřením na vzdělávání): 6. - 10. 6. 2022. Podrobnosti www.natur.cuni.cz. Dny otevřených dveří 14. a 15. 1. 2022

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Cyrilometodějská teologická fakulta (Náboženství se zaměřením na vzdělávání) 10. - 18. 6. 2022. Podrobnosti www.cmtf.upol.cz. Dny otevřených dveří 3. 12. 2021, 15. 1. 2022 online

Fakulta tělesné kultury (Trenérství a sport - pedagogika volného času, Aplikované pohybové aktivity - speciálně pedagogický základ, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva, Rekreologie - pedagogika volného času, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku, Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi): Talentová část 25. - 29. 4., ústní pohovor (mimo TVPV), 25. - 29. 4. 2022, písemná část termíny NSZ SCIO do 30. 4. 2022. Podrobnosti www.ftk.upol.cz. Dny otevřených dveří  3. 12. 2021, 15. 1. 2022 online

Pedagogická fakulta: Bc. a Mgr. talentové zkoušky 21. - 22. 5. 2022 HKSZNV, VTSZNV, písemné online zkoušky 28. - 29. 5. 2022, ústní zkoušky L 3. 6.,  SP spec. I a RV, U1SZŠASP a motivační pohovor SP spec. PSPJ a VVVČ 6. - 7. 6. 2022. Podrobnosti www.pdf.upol.cz. Dny otevřených dveří  3. 12. 2021, 15. 1. 2022 online

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Biologie a environmentální výchova/Deskriptivní geometrie/Fyzika/Geografie/Geologie a ochrana životního prostředí/Chemie/Informatika/Matematika pro vzdělávání) 30. 5. - 10. 6. 2022. Podrobnosti www.prf.upol.cz. Dny otevřených dveří  3. 12. 2021, 15. 1. 2022 online

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Pedagogická fakulta: Bc., Mgr. 1. - 8. 6. 2022, podrobnosti www.fpe.zcu.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2022

 

Soukromé vysoké školy s pedagogickými obory

Prague City University www.praguecityuniversity.cz

Specializace v pedagogice: výuka cizích jazyků. Doložení jazykové úrovně, pohovor. Podrobnosti na webu školy. Dny otevřených dveří 13. 1. online, 5. 2. 2022

Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz

Andragogika, Speciální pedagogika, Resocializační a penitenciární pedagogika Informace pro akademický rok 2022/2023 budou zveřejněny během února 2022.

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

Dolnoslezská vysoká škola Kancelář přijímacího řízení Ostrava www.dlakandydata.dsw.edu.pl

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ www.huni.cz

Vysoká škola manažerská ve Varšavě Fakulta Jana Amose Komenského v Karviné www.pedagogikakarvina.cz

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS Filia PRAHA www.humanitaspraha.cz

Collegium Humanum – Varšavská univerzita managementu http://humanum.cz  

 

Vzorové testy a okruhy otázek

MUNI

http://www.muni.cz/admission/tsp

https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/oborove-prijimaci-zkousky

http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/popis-zkousek-bc-966.html

UK

https://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-566-version1-testobecne.pdf

rozcestník pro jednotlivé katedry a ústavy FF: https://www.ff.cuni.cz/fakulta/katedry-a-ustavy/

https://htf.cuni.cz/HTF-92-version1-modelovy_test_2009_b.doc

https://kcj.pedf.cuni.cz/PEDFKCJ-102.html 

http://tarantula.ruk.cuni.cz/KG-28.html

http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/uchazeci/bakalarske-studium/

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-tosp_model_pedf.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-2015_1.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-2015_1_vysledky.pdf

http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=273

http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/

http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=149

http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/files/2015/11/vzorov%C3%BD-test-pro-SPPG.pdf

https://pages.pedf.cuni.cz/ktv/prijimaci-zkousky-z-telesne-vychovy/telesna-vychova-a-sport-bc/

ČZU

https://www.ivp.czu.cz/dl/38743?lang=cs

JČU

rozcestník pro jednotlivé programy https://chci-studovat.pf.jcu.cz/ doporučená literatura v jednotlivých odkazech

OSU

http://dokumenty.osu.cz/pdf/prijimacky/osp.pdf

a další vždy u jednotlivých oborů: http://pdf.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

u jednotlivých oborů: http://ff.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

TUL

http://www.fp.tul.cz/uchazec/prijimaci-rizeni ukázky testů ve spodní části stránky

UHK

https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy

https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Studium/Prijimaci-rizeni/Vzorove-testy#UHK-Article

https://www.uhk.cz/cs/prirodovedecka-fakulta/prijimaci-zkousky/vzorove-testy

UPOL

https://www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/ - část Písemné přijímací zkoušky ve spodní části stránky

ZČU

http://fpe.zcu.cz/kps/studijni-materialy.html

Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z https://dsia.msmt.cz//vystupy.html (počty živých přihlášených, počty přijatých, občané ČR), data pro přijímací řízení a vzory testů pak ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com

 

Kam dál?

Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na humanitní obory, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí a podat odvolání.

Stahujte zdarma časopis pro maturanty nebo si jej prolistujte zde

Čeká vás letos maturita a přijímací zkoušky? zde seženete téměř všechny učebnice k maturitě, podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

6.1.2022


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit