VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Jak se dostat na pedagogické fakulty

článek jak se dostat na nejžádanější obory vysokých škol: pedagogické fakulty

Pedagogicky zaměřené obory můžete studovat na 9 pedagogických fakultách, 2 institutech a jednom ústavu veřejných vysokých škol a 2 soukromých vysokých školách. Kromě toho nabízejí učitelské obory téměř všechny veřejné vysoké školy. Šance na přijetí byla v roce 2022 42,4 %. Zjistěte, kdy se konají přijímací zkoušky, vyzkoušejte vzorové testy, nastudujte doporučenou literaturu v našem přehledu.

 

V článku se dočtete:

Jakou máte šanci na přijetí

Z čeho se skládají přijímací zkoušky

Kde můžete učitelství, zaměření na vzdělávání a další pedagogické obory studovat + termíny přijímaček

Doporučená literatura

Vyzkoušejte vzorové testy

 

Přijímací zkoušky

Můžete se setkat s písemnými testy ověřujícími všeobecné studijní předpoklady, znalost vybraných předmětů nebo společenskovědní rozhled. Obory zaměřené na tělesnou výchovu mají i praktickou zkoušku, u zaměření na umělecké předměty (výtvarná, hudební výchova) pak talentovou. U víceoborových (sdružených) studií je třeba splnit požadavky obou oborů/programů. U vybraných programů/oborů (obvykle se zaměřením na matematiku, fyziku či chemii) se můžete na pedagogické fakulty dostat i bez přijímacích zkoušek.

 

Úspěšnost přijetí (pedagogické fakulty)

JČU PDF 49,1 % MU PDF 37,8 % OSU PDF 35,3 % TUL FPHP 59,3 % UHK PDF 48,6 % UJEP PDF 65 % UK PDF 36 % UPOL PDF 32,5 % ZČU PDF 48,4 %. Údaje za instituty a ústavy nejsou ve statistice MŠMT samostatně uváděny.

Šance na přijetí a informace k přijímacímu řízení pro další školy i fakulty najdete na www.VysokeSkoly.com.

 

Doporučená literatura

 

  • Jak se dostat na vysokou Politologie/Sociologie, Testy z českého jazyka k přijímacím zkouškám VŠ (Amos)
  • Společenské vědy pro SŠ 1. – 4. díl + pracovní sešity (Didaktis)
  • Cvičebnice OSP a ZSV (SCIO)
  • Přijímačky na VŠ v pohodě Studijní předpoklady (OSP), Základy společenských věd (ZSV) (Taktik)
  • Maturita ze společenských věd (Nakl. A. Skřivan ml.)

 

Další učebnice k pedagogickým oborům najdete zde.

Podívejte se také na nabídku učebnic k maturitě

 

Přípravné kurzy

Základy společenských věd, TSP MU, OSP. Přehled aktuálně nabízených kurzů najdete zde.

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky), magisterské studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ (5 let).

 

Přehled škol a fakult

V tomto přehledu najdete univerzity, které mají pedagogické fakulty, samostatné instituty či ústavy. Pedagogicky zaměřené programy a obory nabízí také AMU, JAMU,  Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Pardubice, UTB ve Zlíně - informace najdete buď na www.VysokeSkoly.com, případně si stáhněte zdarma náš e-book Jak se dostat na humanitní obory nebo přečtěte článek zde.

Česká zemědělská univerzita www.czu.cz

Institut vzdělávání a poradenství: Učitelství praktického vyučování, Kariérové poradenství a vzdělávání 6. a 8. 6. 2023 test všeobecných studijních předpokladů, UPV navíc znalosti základů pedagogiky a psychologie, možnost bonifikace. Podrobnosti www.ivp.czu.cz. Dny otevřených dveří 11. 11. 2022, 20. - 21. 1. 2023 

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Masarykův ústav vyšších studií: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  5. - 9. 6. 2023 test zaměřený na studijní předpoklady a všeobecný rozhled, podrobnosti www.muvs.cvut.cz. Dny otevřených dveří 11. 11. 2022, 3. 2. a 10. 3. 2023

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Pedagogická fakulta: 27. 5. - 11. 6. 2023, některé programy test OSP NSZ SCIO, termíny od prosince 2022 do května 2023 nebo bez přijímacích zkoušek. Podrobnosti www.pf.jcu.cz. Dny otevřených dveří 19. 1. fakultní, 20. 1. 2023 celouniverzitní

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Fyzika/Chemie/Informatika/Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy): 7. 6. 2023, případné 2. kolo 8. 9. 2023, test dle zvolené kombinace, možnosti prominutí. Podrobnosti www.prf.jcu.cz. Den otevřených dveří 20. 1. 2023

Filozofická fakulta (Dějepis, AJL/ČJL/FJ/NJ/ŠJ se zaměřením na vzdělávání pro SŠ): 12. - 23. 6. 2023, některé programy bez přijímací zkoušky, možnost prominutí při splnění podmínek. Podrobnosti www.ff.jcu.cz. Den otevřených dveří 20. 1. 2023

Teologická fakulta (Pedagogika volného času, Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy): 5. - 9. 6. 2023 NESZNVPSŠ ústní pohovor, PVČ písemný test. Podrobnosti www.tf.jcu.cz. Den otevřených dveří 20. 1. 2023

Masarykova univerzita www.muni.cz

Pedagogická fakulta: TSP více termínů leden - duben 2023, oborové testy 17. - 23. 4. 2023 (jen AJ, FJ, HV, VVVT). Podrobnosti www.ped.muni.cz. Den otevřených dveří 28. 1. 2023

Fakulta informatiky: Informatika ve vzdělávání TSP více termínů leden - duben 2023. Podrobnosti www.fi.muni.cz. Dny otevřených dveří 3. 11. a 19. 12. 2022, 3. 2. 2023 

Fakulta sportovních studií: Tělesná výchova a sport (více specializací) PZ z TV 13.-14. 5. 2023, písemné testy 20. 5. 2023, u sdruženého studia s PDF dle podmínek vybrané kombinace. Podrobnosti www.fsps.muni.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2023

Filozofická fakulta (Sociální pedagogika a poradenství, Pedagogika): TSP více termínů leden - duben 2023. Podrobnosti www.phil.muni.cz. Den otevřených dveří 20. 1. 2023

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Geografie a kartografie/Fyzika/Chemie/Matematika se zaměřením na vzdělávání) TSP více termínů leden-duben 2023. Dny otevřených dveří 21. a 24. 1. 2023

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz

Institut celoživotního vzdělávání: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, Aplikovaná pedagogická studia. Termíny zasílá 14 dní před termínem studijní oddělení, předpokládaný termín 22. - 26. 5. 2023. Test všeobecný přehled se zaměřením na pedagogické, psychologické a sociologické disciplíny včetně kulturního přehledu. Podrobnosti www.icv.mendelu.cz. Den otevřených dveří 3. 2. 2023

Ostravská univerzita www.osu.cz

Filozofická fakulta (ČJL, Dějiny umění, Historie, Základy společenských věd, Anglická/Francouzská/Německá/Polská/Ruská/Španělská filologie ve variantě se zaměřením na vzdělávání):  29. 5. - 2. 6. 2023, některé programy bez přijímací zkoušky. Podrobnosti ff.osu.cz. Dny otevřených dveří 6. - 8. 12. 2022 online, 27. 1. 2023 prezenčně

Pedagogická fakulta: 9. - 27. 5. 2023, praktická zkouška TVSZNV duben 2023. Podrobnosti pdf.osu.cz. Dny otevřených dveří 6. - 8. 12. 2022 online, 27. 1. 2023 prezenčně

Přírodovědecká fakulta: Biologie/Fyzika/Geografie/Chemie/Informatika/Matematika ve variantě se zaměřením na vzdělávání bez přijímací zkoušky pokud počet uchazečů nepřekročí kapacitu (s výjimkou Chemie květen 2023 PZ z oboru). Podrobnosti prf.osu.cz. Dny otevřených dveří 6. - 8. 12. 2022 online, 27. 1. 2023 prezenčně

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: 5. - 16. 6. 2023. Podrobnosti www.fp.tul.cz. Dny otevřených dveří celouniverzitní 26. 11. 2022, fakultní 24. 1. 2023 

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Filozofická fakulta (Historie/Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání): Pro sdružené programy se zaměřením na vzdělávání 22. 5. - 26. 6. 2023, podrobnosti www.uhk.cz/ff. Dny otevřených dveří 13. 1. a 4. 2. 2023 

Pedagogická fakulta: Talentové zkoušky 1. - 14. 5., teoretické a praktické zkoušky 22. 5. - 25. 6. 2023, případné 2. kolo 21. 8. - 8. 9. 2023. Základy techniky se zaměřením na vzdělávání bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.uhk.cz/pdf. Dny otevřených dveří 13. 1. a 4. 2. 2023

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Fyzika/Informatika/Chemie/Matematika se zaměřením na vzdělávání): Sdružené studium Biologie SZNV  22. 5. - 23. 6. 2023, případné 2. kolo 21. - 25. 8. 2023, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.uhk.cz/prf. Dny otevřených dveří 13. 1. a 4. 2. 2023

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Pedagogická fakulta: 9. - 12. 5. 2023 praktické zkoušky TV, 19. - 23. 6. 2023 praktické, písemné a ústní zkoušky, UMŠ, U1SZŠ test OSP NSZ SCIO 10. 12. 2022 - 20. 5. 2023. Některé programy bez přijímací zkoušky, pro sdružené studium zkouška pro příslušnou kombinaci. Podrobnosti www.pf.ujep.cz. Den otevřených dveří 9. 2. 2023

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Fyzika/Geografie/Chemie/Informatika/Matematika pro vzdělávání): Biologie PVZ test biologie 19. - 23. 6. 2023, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 9. 2. 2023

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta tělesné výchovy a sportu: Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání, Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami talentové zkoušky 15. - 16. 4. 2023, písemné zkoušky 1. - 6. 6. 2023. Podrobnosti www.ftvs.cuni.cz. Den otevřených dveří 27. 1. 2023 

Filozofická fakulta (Anglický jazyk a literatura/ČJL/Francouzský jazyk a literatura/Latinský jazyk a literatura/Německý jazyk  a literatura/RJ/Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Pedagogika): 13. 5. - 14. 6. 2023. Podrobnosti www.ff.cuni.cz. Den otevřených dveří 14. 1. 2023

Husitská teologická fakulta (Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání, Sociální pedagogika): Sociální pedagogika 1. - 5. 6. 2023, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.htf.cuni.cz. Den otevřených dveří 23. 1. 2023 

Matematicko-fyzikální fakulta (Fyzika/Matematika se zaměřením na vzdělávání): Test předpokladů ke studiu na MFF UK (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika) 7. 6. 2023. Podrobnosti www.mff.cuni.cz. Den otevřených dveří 22. 11. 2022

Pedagogická fakulta: Bc. a Mgr. 5. - 16. 6. 2023, podrobnosti www.pedf.cuni.cz. Dny otevřených dveří 15. 12. 2022, 30. 1. 2023

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Geologie/Geografie/Chemie se zaměřením na vzdělávání): 8. - 14. 6. 2023. Podrobnosti www.natur.cuni.cz. Dny otevřených dveří 13. a 14. 1. 2023 

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Cyrilometodějská teologická fakulta (Náboženství se zaměřením na vzdělávání, Sociální práce s dětmi a mládeží) 9. - 17. 6. 2023. Podrobnosti www.cmtf.upol.cz. Dny otevřených dveří 2. 12. 2022, 14. 1. 2023

Fakulta tělesné kultury (Trenérství a sport - pedagogika volného času, Aplikované pohybové aktivity - speciálně pedagogický základ, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva, Rekreologie - pedagogika volného času, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku, Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi): Talentová část a ústní pohovory 24. - 28. 4. 2023, písemná část termíny NSZ SCIO do 30. 4. 2023. Podrobnosti www.ftk.upol.cz. Dny otevřených dveří  2. 12. 2022, 14. 1. 2023

Pedagogická fakulta: Bc. a Mgr. talentové zkoušky 27. - 28. 5. 2023 HKSZNV, VTSZNV, písemné a ústní zkoušky 3. - 11. 6. 2023. Podrobnosti www.pdf.upol.cz. Dny otevřených dveří  2. 12. 2022, 14. 1. 2023

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Biologie a environmentální výchova/Deskriptivní geometrie/Fyzika/Geografie/Geologie a ochrana životního prostředí/Chemie/Informatika/Matematika pro vzdělávání) 5. - 16. 6. 2023. Podrobnosti www.prf.upol.cz. Dny otevřených dveří 2. 12. 2022, 14. 1. 2023

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Pedagogická fakulta: Bc., Mgr. 31. 5. - 8. 6. 2023, podrobnosti www.fpe.zcu.cz. Den otevřených dveří 1. 2. 2023

 

Soukromé vysoké školy s pedagogickými obory

Prague City University www.praguecityuniversity.cz

Specializace v pedagogice: výuka cizích jazyků. Doložení jazykové úrovně, pohovor. Podrobnosti na webu školy. Dny otevřených dveří 13. 1. online, 5. 2. 2022

Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz

Andragogika, Speciální pedagogika, Resocializační a penitenciární pedagogika  Informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2023/2024 budou zveřejněny během ledna – února 2023.

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

Dolnoslezská vysoká škola Kancelář přijímacího řízení Ostrava www.dlakandydata.dsw.edu.pl

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ www.huni.cz

Vysoká škola manažerská ve Varšavě Fakulta Jana Amose Komenského v Karviné www.pedagogikakarvina.cz

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS Filia PRAHA www.humanitaspraha.cz

Collegium Humanum – Varšavská univerzita managementu http://humanum.cz  

 

Vzorové testy a okruhy otázek

MUNI

http://www.muni.cz/admission/tsp

https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/oborove-prijimaci-zkousky

http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/popis-zkousek-bc-966.html

UK

https://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-566-version1-testobecne.pdf

rozcestník pro jednotlivé katedry a ústavy FF: https://www.ff.cuni.cz/fakulta/katedry-a-ustavy/

https://htf.cuni.cz/HTF-92-version1-modelovy_test_2009_b.doc

 

ČZU

https://www.ivp.czu.cz/dl/38743?lang=cs

JČU

rozcestník pro jednotlivé programy https://chci-studovat.pf.jcu.cz/ doporučená literatura v jednotlivých odkazech

OSU

 

vzorové testy z minulých let https://ff.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/

a další vždy u jednotlivých oborů: http://ff.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

vzorové testy z minulých let https://pdf.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/

http://dokumenty.osu.cz/pdf/prijimacky/osp.pdf

a další vždy u jednotlivých oborů: http://pdf.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

 

TUL

http://www.fp.tul.cz/uchazec/prijimaci-rizeni ukázky testů ve spodní části stránky

UHK

 

https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy

https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Studium/Prijimaci-rizeni/Vzorove-testy#UHK-Article

https://www.uhk.cz/cs/prirodovedecka-fakulta/prijimaci-zkousky/vzorove-testy

 

UPOL

https://www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/ - část Písemné přijímací zkoušky ve spodní části stránky

ZČU

https://www.fpe.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-and-master-studies/info-score.html

Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z https://dsia.msmt.cz//vystupy.html (počty živých přihlášených, počty přijatých, občané ČR), data pro přijímací řízení a vzory testů pak ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com

 

Kam dál?

Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na humanitní obory, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí a podat odvolání.

Stahujte zdarma časopis pro maturanty nebo si jej prolistujte zde

Čeká vás letos maturita a přijímací zkoušky? zde seženete téměř všechny učebnice k maturitě, podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

23.1.2023


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit