VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Jak se dostat na technické fakulty

článek jak se dostat na technické obory

Technické obory obvykle netrpí přetlakem uchazečů, často zájemce lákají na přijetí bez přijímacího řízení. Ovšem odpad či „úmrtnost“ v prvním roce studia jsou u těchto oborů až na výjimky značné.
Studovat můžete na 24 veřejných a státních a 8 soukromých školách, pedagogické, přírodovědné, biomedicínské/farmaceutické a umělecké obory najdete podrobně v příslušných částech tohoto seriálu.
 

 

Přijímací zkoušky

Často přijetí bez přijímacích zkoušek na základě výsledků SŠ studia, účasti ve středoškolských soutěžích (olympiády, SOČ), někdy přihlédnutí k NSZ Scio. Jinak písemný test matematika, příp. informatika/fyzika, na ekonomických fakultách také cizí jazyk. MU FI má vlastní testy studijních předpokladů TSP.

 

Úspěšnost přijetí

Najdete u jednotlivých fakult na www.VysokeSkoly.com.

 

Doporučená literatura

Učebnice k technickým oborům najdete zde.

Podívejte se také na nabídku učebnic k maturitě

Přípravné kurzy

bloky biologie, fyzika, chemie

MATEMATIKA - příprava na státní maturitní zkoušku

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3−4 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult s technickými obory

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Fakulta architektury
Fakulta biomedicínského inženýrství
Fakulta dopravní
Fakulta elektrotechnická 
Fakulta informačních technologií
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Fakulta stavební
Fakulta strojní
Kloknerův ústav: obory v doktorském stupni studia
Masarykův ústav vyšších studií

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Fakulta architektury

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Fakulta informačních technologií
Fakulta stavební
Fakulta strojního inženýrství
Fakulta výtvarných umění (Průmyslový design)
Ústav soudního inženýrství: obory v navazujícím magisterském a doktorském stupni studia
Fakulta chemická (Chemie, technologie a vlastnosti materiálů)
Fakulta podnikatelská (Manažerská informatika)

Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz

Fakulta lesnická a dřevařská (Dřevařství, další obory v navazujícím magisterském a doktorském stupni studia)

Provozně ekonomická fakulta (Systémové inženýrství, Informatika, další obory v navazujícím magisterském a doktorském stupni studia)
Technická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz

Ekonomická fakulta (Ekonomická informatika)

Přírodovědecká fakulta (Aplikovaná informatika, Měřicí a výpočetní technika aj.)
Zemědělská fakulta (Dopravní a manipulační prostředky, Zemědělská technika: obchod, servis, služby)

Masarykova univerzita www.muni.cz

Ekonomicko-správní fakulta: Ekonomické informační systémy

Fakulta informatiky
Přírodovědecká fakulta (např. Chemoinformatika a bioinformatika)

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz

Agronomická fakulta (např. Provoz techniky)

Institut celoživotního vzdělávání (Technické znalectví a pojišťovnictví)
Lesnická a dřevařská fakulta Stavby na bázi dřeva, Nábytek, Design nábytku
Provozně ekonomická fakulta (Ekonomická informatika)

Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz

Přírodovědecká fakulta (Informatika, Kartografie a geoinformatika, Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika apod.)

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz

Filozoficko-přírodovědecká fakulta: např. Počítačová technika a její aplikace, Informatika a výpočetní technika
Obchodně podnikatelská fakulta (Manažerská informatika)

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Fakulta strojní
Fakulta umění a architektury
Fakulta textilní
Ústav zdravotnických studií (Biomedicínská technika)

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Fakulta informatiky a managementu: Aplikovaná informatika, Informační management

Přírodovědecká fakulta (Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika, Informatika se zaměřením na vzdělávání)

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Fakulta výrobních technologií a managementu

Fakulta umění a designu (Design)
Přírodovědecká fakulta (Informační systémy, Informatika, Počítačové modelování ve fyzice a technice, ISZV)

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Matematicko-fyzikální fakulta: Obecná informatika, Programování a softwarové systémy, apod.

Přírodovědecká fakulta (Geotechnologie)

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Přírodovědecká fakulta – Informatika, Informatika pro vzdělávání, Optika a optoelektronika, Přístrojová fyzika, Nanotechnologie

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Dopravní fakulta Jana Pernera

Fakulta ekonomicko-správní: Informační a bezpečnostní systémy, Informatika ve veřejné správě
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta chemicko-technologická
Fakulta restaurování

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta technologická
Fakulta multimediálních komunikací (Multimédia a design, 3D design aj.)
Fakulta logistiky a krizového řízení

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Ekonomická fakulta: Informatika v ekonomice aj.

Fakulta bezpečnostního inženýrství
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
Fakulta stavební
Fakulta strojní
Hornicko-geologická fakulta

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz

Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz

Fakulta chemické technologie

Fakulta chemicko-inženýrská
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Fakulta technologie ochrany prostředí

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

Aplikovaná informatika, Počítačové systémy aj.

VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKO-PRŮMYSLOVÁ www.vsup.cz

Architektura, Design apod.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích www.vstecb.cz

Konstrukce staveb, Stavební management, Strojírenství aj.

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz

Fakulta aplikovaných věd
Fakulta ekonomická (Informační management, Systémy projektového řízení)
Fakulta elektrotechnická
Fakulta strojní
Fakulta umění a designu (Design)

Univerzita obrany www.unob.cz

Fakulta vojenských technologií

 

Soukromé vysoké školy s technickými obory

Archip, s.r.o. www.archip.cz
Evropský polytechnický institut, s.r.o. www.edukomplex.cz
Ekonomická informatika, Informační technologie
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz
Bezpečnost a technologie komunikace
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz
Systémové inženýrství a informatika
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. www.savs.cz
Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality
Unicorn College s.r.o. www.unicorncollege.cz
Informační technologie, Management ICT projektů
Vysoká škola finanční a správní, a.s. www.vsfs.cz
Aplikovaná informatika
Vysoká škola logistiky o.p.s. www.vslg.cz
Vysoká škola podnikání a práva a.s.  www.vspp.cz
Aplikovaná informatika

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

Prague College s.r.o. www.praguecollege.cz  

Vzorové testy a okruhy otázek

ČVUT
VUT
ČZU
MU
MENDELU
OSU
SLU
TUL
UK
VŠB-TUO
VŠE
UNOB
 

Kam dál?

Stahujte zdarma časopis pro maturanty nebo si jej prolistujte zde

Čeká vás letos maturita a přijímací zkoušky? zde seženete téměř všechny učebnice k maturitě, podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

 

10.2.2016

Související dokumenty:Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit