VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Jak se dostat na žurnalistiku

článek jak se dostat na nejžádanější obory vysokých škol žurnalistika a mediální studia

Studium žurnalistiky, mediálních studií, marketingové komunikace či public relations nabízí 8 fakult veřejných škol a 10 soukromých vysokých škol. Tyto obory najdete na filozofických či sociálněvědních fakultách, ale také na fakultách pedagogických. Pokud vás zajímají jiná zaměření (dramaturgie, scénáristika apod.), najdete je na uměleckých fakultách a školách po celé ČR - podrobnější informace včetně náplně oborů a podmínek přijímacího řízení uvádíme na www.VysokeSkoly.com. Otevíráme přípravný kurz Žurnalistika - mediální studia se zahájením v lednu 2023 - poslední šance na přihlášení zde!

 

V článku se dočtete:

Jakou máte šanci na přijetí

Z čeho se skládají přijímací zkoušky

Kde můžete žurnalistiku studovat + termíny přijímaček

Doporučená literatura

Vyzkoušejte vzorové testy

 

Přijímací zkoušky

UK Komunikační studia se specializací Žurnalistika, Mediální studia, Marketingová komunikace a public relations: test OSP a AJ NSZ Scio, 2. kolo ústní zkouška. MU TSP nebo OSP NSZ Scio a ZSV NSZ Scio. Podmínky pro další univerzity jsou obdobné, najdete je níže v článku.

 

Úspěšnost přijetí

Do programu Komunikační studia, specializaci Žurnalistika FSV UK se v roce 2022 hlásilo 344 zájemců, z toho 82 bylo přijato (2021 81/398, 2020 86/359, 2019 84/407, 2018 87/548, 2017 78/514, 2016 76/664, stejná čísla byla i za rok 2015, v předchozím roce 67/761, 2013 73/874). U specializace Marketingová komunikace a PR téhož programu uspělo v roce 2022 78 uchazečů z 435 přihlášených (2021 83/487, 2020 84/386, 2019 84/701, 2018 85/734, 2017 84/642, 2016 90/727, 2015 81/857, 2014 74/869, 2013 77/981), specializace Mediální studia uvádí 85 přijatých na 330 přihlášených pro rok 2021 (2021 90/232, 2020 91/405, 2019 81/205).

Na FSS MUNI zaznamenali u programu Mediální studia a žurnalistika v roce 2022 817 přihlášek, přijali 233 zájemců (2021 312/952, 2020 295/860, 2019 299/955, 2018 448/1197, 2017 344/1315, 2016 336/1449, 2015 368/1577, 2014 335/1322).

 

Doporučená literatura

  • Testy z českého jazyka k přijímacím zkouškám VŠ (Amos)
  • Stylistika pro žurnalisty (GRADA)
  • Sociologie žurnalistiky (Portál)
  • Úvod do teorie masové komunikace (Portál)
  • Masová média (Portál)
  • Společenské vědy pro SŠ 1. – 4. díl + pracovní sešity (Didaktis)
  • Cvičebnice OSP a ZSV (vše SCIO, kolektiv autorů)
  • Přijímačky na VŠ v pohodě Studijní předpoklady (OSP), Základy společenských věd (ZSV) (Taktik)
  • Maturita ze společenských věd (Nakl. A. Skřivan ml.)

Další učebnice k této tématice najdete zde.

 

Přípravné kurzy

Žurnalistika a mediální studia „nultý ročník“, ZSV/OSP - aktuální přehled kurzů najdete zde.

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií 

Mediální studia a žurnalistika ZSV a OSP NSZ Scio 10. 12. 2022 - 2. 4. 2023, TSP MU více termínů leden-duben 2023, varianty ZSV + OSP nebo ZSV + TSP, u mezifakultního studia nutno splnit podmínky přijetí na jiné fakultě. Podrobnosti www.fss.muni.cz.  Den otevřených dveří 20. 1. 2023

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Česká filologie pro praxi: Písemný test obecných studijních předpokladů 5. - 16. 6. 2023. Podrobnosti www.fp.tul.cz. Den otevřených dveří celouniverzitní 26. 11. 2022, fakultní 24. 1. 2023

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Pedagogická fakulta Jazyková a literární kultura: Písemná zkouška z ČJ (komplexní textový rozbor) a literatury (znalosti literární historie a teorie) 22. 5. - 25. 6. 2023, případné 2. kolo 21. 8. - 8. 9. 2023. Podrobnosti www.uhk.cz/pdf. Dny otevřených dveří 13. 1. a 4. 2. 2023

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Pedagogická fakulta Čeština pro veřejnou komunikaci 2023 program není otevřen. Podrobnosti www.pf.ujep.cz. Den otevřených dveří 9. 2. 2023

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta sociálních věd

Komunikační studia - specializace Žurnalistika, Mediální studia, Marketingová komunikace a public relations. 1. kolo NSZ OSP + NSZ AJ do 29. 4. 2023 (termín 4. 3. 2023 při splnění podmínek hrazen fakultou), 2. kolo ústní zkouška 1. - 23. 6. 2023, motivace ke studiu se základní orientací v oboru, diskuse o seznamu četby a dalších děl, případně o  předchozích aktivitách v oboru (při ústní části se dokládá CV a motivační dopis), rozprava nad aktuálními otázkami české a mezinárodní politiky, moderní historie, společenských věd, společenského a kulturního dění, představení mediálního produktu (dle specializace). Podrobnosti www.fsv.cuni.cz.  Den otevřených dveří FSV 14. 12. 2022 online, IKSŽ 26. 1. 2023

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Filozofická fakulta
13. – 14. 5. 2023 (v případě většího počtu uchazečů i 20. – 21. 5. 2023)
Žurnalistika, Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích:: test studijních předpokladů 
Politická komunikace a politický marketing: Test studijních předpokladů a písemný oborový test (ze znalostí v oblasti domácí i zahraniční politiky, politologie a základů příbuzných společensko-vědních a humanitních oborů, jako např. české a světové dějiny od 18. století, politická sociologie, politické myšlení, politická ekonomie. Prověřován je rovněž všeobecný přehled uchazečů, schopnost analýzy textu a logického uvažování. Část otázek je formulována v anglickém jazyce)
Podrobnosti www.ff.upol.cz. Dny otevřených dveří 2. 12. 2022, 14. 1. 2023
 
Cyrilometodějská teologická fakulta
Etika a kultura v mediální komunikaci 9. - 17. 6. 2023 motivační dopis a motivační pohovor. Podrobnosti www.cmtf.upol.cz. Dny otevřených dveří 2. 12. 2022, 14. 1. 2023

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta multimediálních komunikací Marketingová komunikace 9. 6. 2023 písemný test všeobecných znalostí (historie, společenské vědy, filozofie, dějiny umění a kultury, současný kulturní život, politika, ekonomika a podnikání, společenský život, média), zkouška kreativity a logického myšlení. Podrobnosti fmk.utb.cz. Dny otevřených dveří 11. 11. 2022, celouniverzitní 26. 1. 2023
 

Soukromé vysoké školy s žurnalistickými obory:

AMBIS vysoká škola, a.s.  www.ambis.cz
Ekonomika a management podniku - zaměření Media a PR a další, Marketingová komunikace - více zaměření. Pohovor o motivaci ke studiu a očekávání, termíny domlouvá studijní oddělení po podání přihlášky. Dny otevřených dveří Praha 13. 12. 2022, 12. a 24. 1. 2023, Brno 8. 12. 2022, 12. 1. 2023, online 19. 1. 2023 
Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu
Journalism and Communications: informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří online v AJ 12. 1. 2023, v ČJ 18. 1., 15. 2., 15. 3., 19. 4., 17. 5., 14. 6. 2023 
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz
Mediální studia: Online test z AJ. Dny otevřených dveří 11. 1., 15. 2., 22. 3., 19. 4., 17. 5., 14. 6., 6. a 20. 9. 2023
Panevropská univerzita, a.s. fakulta Vysoká škola podnikání a práva, a.s. www.peuni.cz
Marketingové komunikace: Bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 11. 1. 2023
University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz
Communication and Media Studies: informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 18. 1., 15. 2., 15. 3. 2023 online
Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz  
Komunikační studia - specializace Aplikovaná (sociální) komunikace, Mediální komunikace: Informace pro akademický rok 2023/2024 budou zveřejněny během ledna - února 2023.
Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. www.vsem.cz  
Ekonomika a management, zaměření Marketing a reklama. 1. kolo elektronický dotazník, 2. kolo pohovor, informace o termínech na studijním oddělení. 
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz
Marketingová komunikace (obor v ČJ i v AJ): Dobrovolný písemný test, rozřazovací test z jazyka, program v AJ přijímací test z AJ, možnost prominutí. Informace o termínech na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 11. 1., 8. a 25. 2., 8. a 25. 3., 12. a 29. 4., 10. a 27. 5., 14. 6., 12. 7. a 9. 8. 2023
University College Prague - Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o. www.ucp.cz
Hotelnictví, cestovní ruch a marketing, specializace Marketing ve službách, Mezinárodní management a marketing - specializace Marketing a PR: Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří Bratislava 2. 2., Praha-Smíchov 6. 2. 2023, ostatní pobočky individuální termín
Vysoká škola kreativní komunikace www.vskk.cz
Literární tvorba, Kreativní marketing a komunikace, specializace Kreativní marketing a komunikace, On-line marketing a komunikace. Teoretická (motivace, studijní předpoklady, přehled, předchozí zkušenosti, úroveň ČJ a AJ) a oborová (diskuze nad realizovanými a plánovanými pracemi) část 10. 2., 10. 3., 21. 4., 19. 5., 9. 6., 1. a 22. 9. 2023. Dny otevřených dveří 26. 1., 23. 2., 23. 3., 20. 4., 8. 6., 7. 9. 2023
 
 

Vzorové testy a okruhy otázek

https://www.scio.cz/nsz/popis-a-ukazky-testu.asp

UK

https://iksz.fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/doporucena-literatura-iksz.doc

MUNI

http://www.muni.cz/tsp

UHK

https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy

UPOL

https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni/ - ve spodní části stránky testy z minulých přijímacích řízení

UTB

https://fmk.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/zpravy-z-prijimacich-rizeni/ - obsahují vzory testů z minulých let

 

 

Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z https://dsia.msmt.cz//vystupy.html (počty živých přihlášených, počty přijatých, občané ČR)

http://chcinafss.cz/9/bakal%C3%A1%C5%99sk%C3%A9-studium/studijn%C3%AD-obory/medi%C3%A1ln%C3%AD-studia-a-%C5%BEurnalistika.html
http://chcinafss.cz/9/bakal%C3%A1%C5%99sk%C3%A9-studium/studijn%C3%AD-obory/%C5%BEurnalistika.html,
http://www.fss.muni.cz/admission/bachelor_studies/medialni_studia_a_zurnalistika
http://www.fss.muni.cz/admission/bachelor_studies/zurnalistika_komb,
https://www.muni.cz/do/1499/metodika/stud/prijriz/zpravy/posledni/Prijimaci_rizeni_FSS-Bc_-_zprava.pdf
https://www.fsv.cuni.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/statistiky-z-prijimaciho-rizeni/statistiky-z-pr-20182019
https://fsv.cuni.cz/statistiky-z-pr-2019/2020
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=26276
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=26275
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=26277
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24098
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=22825
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=22826
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=18695&fakulta=11230
https://is.cuni.cz/studium/podprij/index.php?do=detailobor&id_obor=13135&fakulta=11230
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=18696&fakulta=11230
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15686&fakulta=11230
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=18697&fakulta=11230
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15684&fakulta=11230 https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=28320 https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=28321 https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=28322

data pro přijímací řízení a vzory testů pak ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com

 

Přečtěte si také:

Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na humanitní obory, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí a podat odvolání.

Stahujte zdarma časopis pro maturanty nebo si jej prolistujte zde

Čeká vás letos maturita a přijímací zkoušky? zde seženete téměř všechny učebnice k maturitě, podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

3.1.2023


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit