VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Jak se dostat na žurnalistiku

článek jak se dostat na nejžádanější obory vysokých škol žurnalistika a mediální studia

Studium žurnalistiky, mediálních studií, marketingové komunikace či public relations nabízí 7 fakult veřejných škol a 11 soukromých vysokých škol. Tyto obory najdete na filozofických či sociálněvědních fakultách, ale také na fakultách pedagogických. Pokud vás zajímají jiná zaměření (dramaturgie, scénáristika apod.), najdete je na uměleckých fakultách a školách po celé ČR - podrobnější informace včetně náplně oborů a podmínek přijímacího řízení uvádíme na www.VysokeSkoly.com.

 

V článku se dočtete:

Jakou máte šanci na přijetí

Z čeho se skládají přijímací zkoušky

Kde můžete žurnalistiku studovat + termíny přijímaček

Doporučená literatura

Vyzkoušejte vzorové testy

 

Přijímací zkoušky

UK Komunikační studia se specializací Žurnalistika, Mediální studia, Marketingová komunikace a public relations: test OSP a AJ NSZ Scio, 2. kolo ústní zkouška. MU TSP nebo OSP NSZ Scio a ZSV NSZ Scio. Podmínky pro další univerzity jsou obdobné, najdete je níže v článku.

 

Úspěšnost přijetí

Do programu Komunikační studia, specializaci Žurnalistika FSV UK se v roce 2021 hlásilo 398 zájemců, z toho 81 bylo přijato (2020 359/86, 2019 407/84, 2018 548/87, 2017 514/78, 2016 664/76, stejná čísla byla i za rok 2015, v předchozím roce 761/67, 2013 874/73). U specializace Marketingová komunikace a PR téhož programu uspělo v roce 2021 83 uchazečů z 487 přihlášených (2020 386/84, 2019 701/84, 2018 734/85, 2017 642/84, 2016 727/90, 2015 857/81, 2014 869/74, 2013 981/77), specializace Mediální studia uvádí 90 přijatých na 232 přihlášených pro rok 2021 (2020 405/91, 2019 205/81)..

Na FSS MUNI zaznamenali u programu Mediální studia a žurnalistika v roce 2021 952 přihlášek, přijali 312 zájemců (2020 860/295, 2019 955/299, 2018 1197/448, 2017 1315/344, 2016 1449/336, 2015 1577/368, 2014 1322/335, 2013 více než 1600 přihlášek a 130 zapsaných zájemců).

 

Doporučená literatura

  • Testy z českého jazyka k přijímacím zkouškám VŠ (Amos)
  • Stylistika pro žurnalisty (GRADA)
  • Sociologie žurnalistiky (Portál)
  • Úvod do teorie masové komunikace (Portál)
  • Masová média (Portál)
  • Společenské vědy pro SŠ 1. – 4. díl + pracovní sešity (Didaktis)
  • Cvičebnice OSP a ZSV (vše SCIO, kolektiv autorů)
  • Přijímačky na VŠ v pohodě Studijní předpoklady (OSP), Základy společenských věd (ZSV) (Taktik)
  • Maturita ze společenských věd (Nakl. A. Skřivan ml.)

Další učebnice k této tématice najdete zde.

 

Přípravné kurzy

Žurnalistika a mediální studia „nultý ročník“, ZSV/OSP - aktuální přehled kurzů najdete zde.

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií 

Mediální studia a žurnalistika ZSV a OSP NSZ Scio 11. 12. 2021 - 2. 4. 2022, TSP MU 23. a 24. 4. 2022, varianty ZSV + OSP nebo ZSV + TSP, u mezifakultního studia nutno splnit podmínky přijetí na jiné fakultě. Podrobnosti www.fss.muni.cz.  Dny otevřených dveří 21. a 22. 1. 2022

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Pedagogická fakulta Jazyková a literární kultura: Písemná zkouška, část literární (literární historie, literární teorie, kulturní přehled) a jazyková (komplexní textový rozbor) 16. 5. - 24. 6. 2022. Podrobnosti www.uhk.cz/pdf. Dny otevřených dveří 7. - 8. 1. 2022

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Pedagogická fakulta Čeština pro veřejnou komunikaci 2022 program není otevřen. Podrobnosti www.pf.ujep.cz. Den otevřených dveří 3. 2. 2022

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta sociálních věd

Komunikační studia - specializace Žurnalistika, Mediální studia, Marketingová komunikace a public relations. 1. kolo NSZ OSP + NSZ AJ do 30. 4. 2022 (termín 5. 3. 2022 při splnění podmínek hrazen fakultou), 2. kolo ústní zkouška 1. - 17. 6. 2022, motivace ke studiu se základní orientací v oboru, diskuse o seznamu četby a dalších děl, případně o  předchozích aktivitách v oboru (při ústní části se dokládá CV a motivační dopis), rozprava nad aktuálními otázkami české a mezinárodní politiky, moderní historie, společenských věd, společenského a kulturního dění, představení mediálního produktu (dle specializace). Podrobnosti www.fsv.cuni.cz.  Den otevřených dveří FSV 10. 12. 2021, IKSŽ 26. 1. 2022

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Filozofická fakulta
14. – 15. 5. 2022 (v případě většího počtu uchazečů i 21. – 22. 5. 2022).
Žurnalistika, Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích:: test studijních předpokladů 
Politická komunikace a politický marketing: Test studijních předpokladů a písemný oborový test (ze znalostí v oblasti domácí i zahraniční politiky, politologie a základů příbuzných společensko-vědních a humanitních oborů, jako např. české a světové dějiny od 18. století, politická sociologie, politické myšlení, politická ekonomie. Prověřován je rovněž všeobecný přehled uchazečů, schopnost analýzy textu a logického uvažování. Část otázek je formulována v anglickém jazyce)
Podrobnosti www.ff.upol.cz. Dny otevřených dveří  3. 12. 2021, 15. 1. 2022 online
 
Cyrilometodějská teologická fakulta
Etika a kultura v mediální komunikaci 10. - 18. 6. 2022 motivační dopis a motivační pohovor. Podrobnosti www.cmtf.upol.cz. Dny otevřených dveří 3. 12. 2021, 15. 1. 2022 online

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta multimediálních komunikací Marketingová komunikace 30. 5. - 3. 6. 2022 písemný test znalosti základních pojmů z oblasti marketingové komunikace, test AJ. Podrobnosti fmk.utb.cz. Dny otevřených dveří 3. 2. 2022
 

Soukromé vysoké školy s žurnalistickými obory:

Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu
Journalism and Communications: informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 23. 2., 23. 3., 20. 4., 18. 5., 22. 6. 2022 online
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz
Mediální studia: Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 12. 1., 16. 2., 23. 3., 20. 4., 18. 5., 15. 6., 7. a 21. 9. 2022
University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz
Communication and Media Studies: informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 19. 1., 10. 2. 2022 online
Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz  
Komunikační studia - specializace Aplikovaná (sociální) komunikace, Mediální komunikace: Informace pro akademický rok 2022/2023 budou zveřejněny během února 2022.
Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. www.vsem.cz  
Ekonomika a management, zaměření Komunikace a média, Marketing. 1. kolo elektronický dotazník, 2. kolo pohovor, informace o termínech na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 25. 1. 2022
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz
Marketingová komunikace (obor v ČJ i v AJ): Motivační pohovor, dobrovolný test z jazyka a všeobecných znalostí vybraného oboru. Pozvánky na konkrétní termíny zasílá studijní oddělení. Dny otevřených dveří Praha Praha 10. 11. 2021, 12. 1., 9. a 12. 2., 9. 3., 13. 4., 11. 5., 8. 6., 13. 7., 10. 8. 2022, Karlovy Vary a Most 13. 1., 10. a 12. 2., 10. 3., 14. 4., 12. 5., 9. 6., 14. 7., 11. 8. 2022
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. www.vsh.cz
Hotelnictví, cestovní ruch a marketing, specializace Marketing ve službách: Informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 12. 1., 15. 2., 3. 3., 13. 4., 11. 5., 16. 6., 19. 7., 23. 8. 2022
Vysoká škola kreativní komunikace www.vskk.cz
Kreativní marketing a komunikace, specializace Kreativní marketing, Digitální marketing a komunikace, Komerční psaní v médiích, Literární tvorba. Kreativní a oborová část 11. 3., 8. 4., 29. 4., 10. a 28. 6., 2. a 23. 9. 2022. Dny otevřených dveří 20. 1. online, 10. 3., 7. 4., 2. 6. a 8. 9. 2022
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. www.vsmvv.cz  
Mezinárodní management a marketing, zaměření Marketing a PR a další: Každé úterý nebo po domluvě, motivační pohovor nebo motivační dopis. Dny otevřených dveří 11. 11., 9. 12. 2021, 3. 2., 17. 3., 21. 4., 19. 5., 23. 6., 21. 7., 18. 8. a 8. 9. 2022
Vysoká škola podnikání a práva, a.s. www.vspp.cz
Marketingové komunikace: Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 15. 9. 2021, 12. a 26. 1., 9. a 23. 2., 9. a 23. 3., 13. 4., 11. 5., 1. a 15. 6., 31. 8., 14. 9. 2022
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.  www.ambis.cz
Ekonomika a management podniku - zaměření Media a PR a další, Marketingová komunikace - více zaměření. Pohovor o motivaci ke studiu a očekávání, termíny domlouvá studijní oddělení po podání přihlášky. Dny otevřených dveří Praha 20. 1. a 16. 2., Brno 9. 2. 2022, online 19. 1. 2022
 

Vzorové testy a okruhy otázek

https://www.scio.cz/nsz/popis-a-ukazky-testu.asp

UK

https://iksz.fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/doporucena-literatura-iksz.doc

MUNI

http://www.muni.cz/tsp

UHK

https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy

UPOL

https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni/ - ve spodní části stránky testy z minulých přijímacích řízení

UTB

https://fmk.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/zpravy-z-prijimacich-rizeni/ - obsahují vzory testů z minulých let

 

 

Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z https://dsia.msmt.cz//vystupy.html (počty živých přihlášených, počty přijatých, občané ČR)

http://chcinafss.cz/9/bakal%C3%A1%C5%99sk%C3%A9-studium/studijn%C3%AD-obory/medi%C3%A1ln%C3%AD-studia-a-%C5%BEurnalistika.html
http://chcinafss.cz/9/bakal%C3%A1%C5%99sk%C3%A9-studium/studijn%C3%AD-obory/%C5%BEurnalistika.html,
http://www.fss.muni.cz/admission/bachelor_studies/medialni_studia_a_zurnalistika
http://www.fss.muni.cz/admission/bachelor_studies/zurnalistika_komb,
https://www.muni.cz/do/1499/metodika/stud/prijriz/zpravy/posledni/Prijimaci_rizeni_FSS-Bc_-_zprava.pdf
https://www.fsv.cuni.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/statistiky-z-prijimaciho-rizeni/statistiky-z-pr-20182019
https://fsv.cuni.cz/statistiky-z-pr-2019/2020
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=26276
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=26275
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=26277
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24098
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=22825
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=22826
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=18695&fakulta=11230
https://is.cuni.cz/studium/podprij/index.php?do=detailobor&id_obor=13135&fakulta=11230
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=18696&fakulta=11230
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15686&fakulta=11230
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=18697&fakulta=11230
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15684&fakulta=11230

data pro přijímací řízení a vzory testů pak ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com

 

Přečtěte si také:

Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na humanitní obory, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí a podat odvolání.

Stahujte zdarma časopis pro maturanty nebo si jej prolistujte zde

Čeká vás letos maturita a přijímací zkoušky? zde seženete téměř všechny učebnice k maturitě, podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

21.1.2022


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit