VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Technické obory: Co doporučují fakulty?

článek Technické obory: Co doporučují fakulty? 2019

Uvažujete o technickém oboru a váháte, kterou fakultu zvolit? Oslovili jsme vedení technicky zaměřených fakult z celé republiky, jejich postřehy najdete v tomto článku. Další informace uvádíme v e-booku a v zářijovém čísle časopisu.

Všem zástupcům fakult jsme položili tyto otázky:

  1. Proč by si měli uchazeči vybrat obory právě na Vaší fakultě?
  2. Čím je Vaše fakulta výjimečná oproti ostatním?
  3. Jak vypadá ideální uchazeč, co by měl splňovat?
  4. Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?
  5. Jak se fakulta snaží oslovovat uchazeče o studium?

 

Odpovědi nám poskytli:

 

Fakulta elektrotechnická ČVUTčlánek rozhovory technické fakulty 9 2019 Páta FEL ČVUT

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT

1. Proč by si měli uchazeči vybrat obory právě na Vaší fakultě?

Na FEL ČVUT poskytujeme excelentní vzdělání například v oblastech elektrotechniky a informatiky: kybernetiky a robotiky, elektroniky a komunikací, biomedicínského inženýrství, počítačové grafiky či energetiky, ekonomiky i managementu. Studentům nabízíme možnost zapojit se při studiu do vývojových týmů v podobě řešení semestrálních a závěrečných prací i placených míst. Velkou výhodou jsou zahraniční pobyty a silné vazby na výzkumné týmy mimo ČR, do kterých máme možnost nadané studenty i poslat.

2. Čím je Vaše fakulta výjimečná oproti ostatním?

Studenti dostanou individuální přístup a péči – na 1 učitele připadá zhruba jen 10 studentů. Silné výzkumné týmy zajišťují přístup k nejmodernějšímu světovému know-how. Každý měsíc zaznamenáme nějaký nadnárodní úspěch FEL: Naše grafické algoritmy v Adobe či Walt Disney; úspěchy při diagnostice Parkinsonovy choroby; výhry v náročných soutěžích autonomních robotů a dronů; drtivá porážka konkurenčních studentských týmů z věhlasných univerzit (MIT, …) na závodech elektrických formulí v Americe; za poslední dva roky za účasti studentů a zaměstnanců FEL byly vypuštěny 2 nanosatelity, které na oběžné dráze stále fungují, spolu s MFF UK a kolegy z Kanady jsme se podíleli na softwarovém řešení, které obehraje profesionální hráče pokeru, …

3. Jak vypadá ideální uchazeč, co by měl splňovat?

Nejšťastnější jsme, když má student motivaci a zájem o věc. Kladný vztah k matematice, fyzice a přírodovědně-technickým oborům je dobrým předpokladem pro úspěšnost ve studiu. Schopnost programovat je výhodou, ale i při vstupní neznalosti nového studenta programovat naučíme. Vedle angličtiny je totiž „programování“ dalším jazykem technika.

4. Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Složit maturitu, ideálně i z matematiky – už to dává silné předpoklady k tomu, že u nás bude student úspěšný. Je-li si uchazeč v matematice méně jistý, doporučujeme mu návštěvu matematických seminářů na své SŠ, u nás na FEL ČVUT nebo mu nabízíme motivaci pomocí videotutoriálů: www.fel.cvut.cz/cz/prestudent/matematika.

5. Jak se fakulta snaží oslovovat uchazeče o studium?

Před a po Vánocích pravidelně pořádáme dny otevřených dveří, účastníme se veletrhů zaměřených na vzdělávání, navštěvujeme střední školy, nebo pro studenty pořádáme exkurze do prostor fakulty, již 10 let pořádáme @Robosoutez a o žáky ZŠ se ve volném čase starají naše studentky – @wITches.cz, letos poprvé jsme pro středoškoláky pořádali #FELcamp, tábor „technického přežití v divočině“.

(zpět na úvod)

 

Fakulta informačních technologií ČVUTčlánek rozhovory technické fakulty 9 2019 Jiřina FIT ČVUT

doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D., děkan Fakulty informačních technologií ČVUT

1. Proč by si měli uchazeči vybrat obory právě na Vaší fakultě?

Nabízíme šest bakalářských studijních oborů, které pokrývají všechny oblasti informatiky. Dlouhodobým cílem fakulty je poskytovat studentům kvalitní vzdělání, propojovat teorii s praxí v průmyslu během studia a budovat excelentní vědecká pracoviště. Vizí fakulty je být magnetem pro lidi, kteří sdílí nadšení pro informatiku. Absolvent získá potřebné znalosti základů všech důležitých oblastí informatiky a to jak po stránce teoretické, tak praktické. Studenti si obor mohou zvolit až během studia podle toho, co je bude bavit a kterým směrem se rozhodnou jít dál.

2. Čím je Vaše fakulta výjimečná oproti ostatním?

Díky nadšené studentské komunitě se studenti na FIT setkají s přátelskou atmosférou, která poskytuje zázemí pro úspěšné studium. Pravidelně organizujeme odborné konference, workshopy a přednášky s významnými domácími i zahraničními IT odborníky, na kterých si student rozšíří své znalosti. Během studia mohou studenti vyjet na studijní pobyt do zahraničí. Máme uzavřeny smlouvy s více než 30 fakultami po celém světě a nabídku stále rozšiřujeme. Student má k dispozici všechny studijní materiály on-line včetně přípravných kurzů matematiky zdarma. Při výuce i výzkumné práci mohou studenti využívat řadu našich špičkových pracovišť – např. Síťovou multimediální laboratoř SAGELab, Laboratoř 3D tisku, Laboratoř zpracování obrazu nebo Laboratoř etického hackování. Studentům umožňujeme placenou praxi při studiu u významných firem díky fakultnímu programu Spolupráce s průmyslem.

3. Jak vypadá ideální uchazeč, co by měl splňovat?

Pro bakalářské studium nemusí mít uchazeč žádné předchozí IT znalosti. Pro studium na FIT však doporučujeme maturitu z matematiky, protože znalost středoškolské matematiky je podstatným základem pro úspěšné studium na fakultě.

4. Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Pro úspěšné přijímací řízení doporučujeme náš fakultní přípravný on-line kurz z matematiky, který je zdarma. FIT vypisuje vlastní přijímací zkoušku z matematiky. Velkou výhodou je také možnost uplatnit SCIO testy z matematiky a z obecných studijních předpokladů.

5. Jak se fakulta snaží oslovovat uchazeče o studium?

Péče o studenty, i o ty budoucí, je prioritou naší fakulty. V každém jedinci dříme potenciál, který je třeba rozvíjet. Proto se na fakultě koná nespočet akcí, odborných přednášek a workshopů. Zájemci o studium si mohou vybrat například z těchto aktivit: dny otevřených dveří, letní kurz programování Introduction to Computer Science se Stanford Univerzity, Fiťácký informatický korespondenční seminář, praxe pro studenty vybraných středních průmyslových škol, letní škola IT od Czechitas, Noc vědců nebo Festival vědy.

(zpět na úvod)

 

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUTčlánek rozhovory technické fakulty 9 2019 Jex FJFI ČVUT

prof. Ing. Igor Jex, DrSc., děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT

1. Proč by si měli uchazeči vybrat obory právě na Vaší fakultě?

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) je sice jednou z mladších fakult – její historie se datuje od roku 1955 – nicméně si rychle vydobyla velmi dobré jméno a o kvalitách našich absolventů nikdo nepochybuje. Máme velmi silné postavení a vědecké výsledky v oblasti fyziky, chemie, ale i matematiky a kvantových technologií. Kombinujeme technickou výuku, kterou dnešní svět potřebuje a žádá, a naši absolventi se neztratí, ať už zůstanou v oboru, či se uplatní mimo něj – naši absolventi působí i jako vedoucí ekonomové, programátoři, analytici. Studenti se u nás poměrně záhy mohou zapojit do vědecké činnosti, která je u nás mimořádně rozvinutá. Jsme úspěšní v získávání různých grantů. Vloni jsme například s rozpočtem přesahujícím 550 milionů korun zahájili projekt Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS), na kterém se spolupodílí téměř celá ČVUT a který koordinujeme. Nemohu opominout ani další z předností: obě hlavní budovy máme v centru – sídlíme naproti Židovskému hřbitovu, druhá budova – stejně krásná secesní – je hned pod Karlovým náměstím. Obě budovy  dlouhodobě rekonstruujeme, a máme tak moderní prostory pro laboratoře i kanceláře. V současnosti pracujeme také na vybudování druhého školního štěpného jaderného reaktoru.

2. Čím je Vaše fakulta výjimečná oproti ostatním?

Kromě dobrého zvuku fakulty v náš prospěch hovoří také skvělé a unikátní technické vybavení – jsme jedna z mála fakult na světě s vlastním fúzním tokamakem i štěpným jaderným reaktorem a připravujeme druhý štěpný reaktor. O laserech, chemických a nanotechnologických laboratořích či dozimetrických pracovištích ani mluvit nemusím. Máme také třeba vlastní počítačové systémy pro vysoce výkonné výpočty či nové praktikum pro kvantové technologie, o kterých se mluví čím dál více. Velmi úzce spolupracujeme s celou řadou předních zahraničních institucí, jako je třeba CERN, BNL, ITER a další, a naši studenti intenzivně využívají příležitosti na tato místa vyjíždět na krátkodobé i dlouhodobé studijní pobyty a podílet se na mezinárodních vědeckých projektech, do kterých je fakulta zapojena. Rozhodně také musím zdůraznit atmosféru na naší fakultě. Tím, že jsme relativně malá fakulta, tak se tu všichni dobře známe a navzájem si pomáháme – skutečně si troufám říct, že atmosféra je tu rodinná. Víme, že studium u nás je – zejména zpočátku – náročné, ale snažíme se studentům maximálně pomoci, máme funkční systém tutorů, kdy starší – pokročilí studenti pomáhají těm mladším se složitější látkou.

3. Jak vypadá ideální uchazeč, co by měl splňovat?

Především musí mít zájem. To ostatní už zvládne, případně mu s tím pomůžeme. V prvních dvou letech probírají studenti různých oborů většinou velmi podobný matematicko-fyzikální základ. I díky tomu si v tomto období mohou snadno změnit zaměření, pokud třeba zjistí, že je táhne něco trochu jiného, než na co se původně přihlásili. Poté už se obory začínají více specializovat. Studenty vybízíme k práci s moderní technikou v rámci praktik nebo přípravy závěrečných prací, kdy je zapojujeme do našich vědeckých týmů. Studenti potřebují nejen dobré základy v teorii, ale také je musí umět aplikovat. Neustále sledujeme trendy v oborech, kam naši studenti míří, a výuku tomu přizpůsobujeme. Nyní například připravujeme komplexní nové studijní programy zaměřené na vyřazování jaderných zařízení, aplikovanou matematiku či kvantové technologie.

4. Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

My jsme vždy vítali všechny dobré žáky, takže úspěšné účastníky různých matematických, fyzikálních, chemických a podobných soutěží přijímáme bez přijímaček. Bez těch k nám mohou i ti, kdo z matematiky, fyziky, chemie či IT úspěšně odmaturují, či z těchto profilových předmětů mají na střední škole průměr do 2.0. Pro zájemce také každý rok pořádáme přípravné kurzy z matematiky a fyziky k přijímacím zkouškám a pro studium na VŠ, které začínají koncem listopadu. Kdo k nám chce jít studovat, tomu v cestě nic nestojí.

5. Jak se fakulta snaží oslovovat uchazeče o studium?

Snažíme se zájemce především přimět k návštěvě naší fakulty, aby se na vlastní oči přesvědčili, jak to u nás vypadá a jaká tu vládne atmosféra. Vytvořili jsme pro návštěvu celou řadu příležitostí: vedle dní otevřených dveří to jsou především úžeji tematicky zaměřené akce, jako je Den lékařským fyzikem, Staň se na den vědkyní či třeba novinka letošního roku – Den reaktorovým fyzikem. Hned celý týden pak probíhá Týden vědy na Jaderce, v rámci kterého účastníci mimo jiné realizují vlastní miniprojekty a prezentují je na závěrečné studentské konferenci. Podporujeme a spoluorganizujeme také různé soutěže, jako jsou matematické, fyzikální a chemické olympiády či mimořádně náročný Turnaj mladých fyziků. Přehled všech těchto akcí s podrobnostmi a třeba i s fotografiemi minulých ročníků lze najít na našem webu.

Snažíme se také udržovat kontakt zejména s učiteli matematiky, fyziky a chemie, protože to jsou právě oni, kdo své studenty pro předmět nadchnou a kdo je pak směřují dále. My samozřejmě stojíme o to, aby dobří studenti mířili k nám a mohli u nás své znalosti dále rozvíjet.

(zpět na úvod)

 

Fakulta stavební ČVUTčlánek rozhovory technické fakulty 9 2019 Máca FSV ČVUT

prof. Ing. Jiří Máca, CSc., děkan Fakulty stavební ČVUT

1. Proč by si měli uchazeči vybrat obory právě na Vaší fakultě?

Fakulta stavební ČVUT v Praze vychovává kvalitní odborníky, kteří přispívají k rozvoji nejrůznějších oblastí spojených se stavitelstvím. Díky naší více než třísetleté existenci a vysoké kvalifikaci nabízíme vzdělání, které z vás udělá nejen odborníky v daném oboru, ale také vám dá základy k úspěšné kariéře. Protože naši absolventi nejsou jen „stavaři“ ale jsou to lidé, kteří hýbou českou ekonomikou.

  • Studium je propojeno s praxí a otevíráme cestu na pracovní trh.
  • Úspěchu si vážíme a odměňujeme výborné studijní výsledky.
  • Dbáme na kvalitu výuky, vybavení a příjemné studijní prostředí.
  • Podporujeme studium v zahraničí.
  • Fakulta se baví, žije svůj akademický a studentský život.

2. Čím je Vaše fakulta výjimečná oproti ostatním?

Naše nabídka studijních programů je velmi široká, od stavebního inženýrství, architektury až po geodézii.  Nabízíme též mezifakultní studijní programy, např. ve spolupráci s Fakultou strojní a Fakultou elektrotechnickou magisterský program Inteligentní budovy. Ve spolupráci s renomovanými zahraničními univerzitami uskutečňujeme dva programy zaměřené na historické konstrukce a udržitelné konstrukce. Dlouhodobě jsme nejlépe hodnocenou stavební fakultou v ČR, a to jak z hlediska vzdělávání, tak i vědy a výzkumu.

3. Jak vypadá ideální uchazeč, co by měl splňovat?

Měl by mít chuť studovat. Rozhodnout se, že chce školu úspěšně absolvovat a tomu podřídit své další aktivity. Není rozdíl mezi uchazeči z gymnázií a z průmyslových škol, pokud během studia poznají, že si potřebují některé znalosti doplnit, fakulta jim zdarma nabízí tzv. repetitoria.

4. Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Doporučil bych maturovat z matematiky a využít některý z přípravných kurzů, které fakulta nabízí. Konkrétně se jedná o přípravné kurzy k přijímací zkoušce z matematiky, přípravný kurz kreslení pro zájemce o studium programu Architektura a stavitelství.  Pro studenty, kteří byli přijati do 1. ročníku bakalářského studia, je pak připravena nabídka vyrovnávacích kurzů z matematiky, kreslení a stavební mechaniky. Podrobnosti lze najít na www.fsv.cvut.cz.

5. Jak se fakulta snaží oslovovat uchazeče o studium?

Dvakrát za rok vždy v pátek a v sobotu pořádáme pro uchazeče o studium den otevřených dveří. Fakulta dále pořádá pro studenty středních škol třídenní stáže, které probíhají formou přímé účasti studentů ve výuce. Nabízí tak středoškolským studentům jedinečnou příležitost poznat prostředí fakulty, seznámit se se způsobem výuky a oborovým zaměřením, které je zajímá. Pořádáme soutěže pro středoškoláky – Hala roku junior a fotografickou soutěž Tvýma očima. Je samozřejmé, že využíváme též každé možnosti navštívit konkrétní střední školu a představit studentům naši fakultu. Podrobnosti lze najít na www.fsv.cvut.cz.

(zpět na úvod)

 

Fakulta strojní ČVUTčlánek rozhovory technické fakulty 9 2019 Valášek FS ČVUT

prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., děkan Fakulty strojní ČVUT

1. Proč by si měli uchazeči vybrat obory právě na Vaší fakultě?

Česká republika je průmyslová země, její hospodářství, zaměstnanost a životní úroveň velmi závisí na průmyslu. Průmysl je založen na strojích a návrh, výroba, užití a údržba strojů se studuje podle názvu na strojní fakultě. Studium na naší fakultě tak poskytuje dlouhodobě perspektivní zaměstnání s významem pro ČR, abychom udrželi a zlepšili svoji životní úroveň.

2. Čím je Vaše fakulta výjimečná oproti ostatním?

Fakulta strojní ČVUT  nabízí nejširší spektrum oborů oproti ostatním fakultám. Student si volí svůj obor až po třech letech. Fakulta má výzkumná centra v mnoha oborech, kde studenti mohou záhy pracovat na výzkumu, vývoji a inovacích. Máme širokou vazbu na průmyslové podniky a v okolí Prahy je mnoho vývojových center nadnárodních společností.

3. Jak vypadá ideální uchazeč, co by měl splňovat?

Měl by mít zájem o techniku, vykonat maturitu z matematiky, na střední škole absolvovat fyziku. Dobrá je i zkušenost s vlastní aktivitou s iniciativou, jako je Středoškolská odborná činnost, středoškolské olympiády, různé soutěže nebo kroužky třeba pro stavbu robotů, aby si uchazeč zkusil svoji tvořivost, fantazii, soustředění, vytrvalost aj.

4. Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Udělat maturitu z matematiky nebo udělat maturitu z fyziky. Známka nerozhoduje, protože podstatné je, že maturitní předmět se 2 roky před maturitou nevzdá a před ní se zopakuje. Pořádáme i přípravné kursy.

5. Jak se fakulta snaží oslovovat uchazeče o studium?

Zájemci mohou získat informace o studiu na fakultě na veletrzích vzdělávání Gaudeamus, na našich Dnech otevřených dveří, na našem fcb (strojarna.cz), na našem webu (fs.cvut.cz), v tisku, na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Pořádáme také přehlídku prací studentů středních škol StreTech a letní školy. Informace a data a místa konání najdete na našem webu a fcb.

(zpět na úvod)

 

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL

prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D., děkan Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL

1. Proč by si měli uchazeči vybrat obory právě na Vaší fakultě?

Studium technických oborů je z hlediska budoucího uplatnění sázkou na jistotu, absolventi FM najdou bez problémů uplatnění v praxi. Studium na FM nabízí i výrazné mezioborové směřování; například v oblasti IT nabízíme jak zaměření úzce teoreticky zaměřené, tak i aplikačně zaměřené. Vedle toho nabízíme mechatronicky zaměřená studia (tedy robotika, Průmysl 4.0, internet věcí atp.) ale také víceoborové přírodovědné studijní programy. V neposlední řadě Liberec je znám jako významná univerzita v oblasti nanotechnologií a toto studium to zajišťováno právě fakultou mechatroniky, informatiky a mezioborových studií.

2. Čím je Vaše fakulta výjimečná oproti ostatním?

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií nabízí skvělý prostor pro studium; poskytujeme individuální přístup ke studentům, který rozvíjí jejich znalosti a zájem o téma. Naší konkurenční výhodou je propojení technických, informatických, přírodovědných disciplín do mezioborových studií, což dává studentům velmi zajímavé možnosti pro výběr zajímavého studia. Zdůraznit lze také tradičně kvalitní spolupráci s ostatními fakultami univerzity, firmami v regionu i v zahraničí a výborné technické zázemí.

3. Jak vypadá ideální uchazeč, co by měl splňovat?

Ideální uchazeč o studium na fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií má především zájem o studium, je motivovaný k odhalování krásy techniky, má odvahu objevovat nové věci či postupy, snaží se přijít problémům „na kloub“. Ve srovnání s touto motivací nemusí být prospěch na střední škole až tak významný, ale v případě dobrého prospěchu nabízíme přijetí bez přijímacího řízení.

4. Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Nejlepší přípravou ke studiu na fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií je rozvoj logického myšlení, hledání souvislostí. Ideálním prostředkem k tomu bývá matematika, fyzika, ale i programování a obecně tvůrčí přístup – a například účast na různých soutěžích typu KyberRobot Hackathlon atp.

5. Jak se fakulta snaží oslovovat uchazeče o studium?

Vedle tradičních aktivit typu organizace či podpora různých soutěží, Dnů otevřených dveří, či veletrhů pomaturitního či celoživotního vzdělávání, se fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií snaží úzce spolupracovat s obdobně zaměřenými středními školami – formou exkurzí, tematických návštěv, nebo zajímavým partnerským programem pro střední školy, kterým nabízíme nadstandardní formy spolupráce.

(zpět na úvod)

 

Matematicko-fyzikální fakulta UKčlánek rozhovory technické fakulty 9 2019 Kratochvíl MFF UK

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., děkan Matematicko-fyzikální fakulty UK

1. Proč by si měli uchazeči vybrat obory právě na Vaší fakultě?

Nejjednodušší odpovědí je uplatnění absolventů. Nejen že dlouhodobě u nich statistický úřad eviduje nulovou nezaměstnanost, naši absolventi si vybírají z nabídek zajímavých zaměstnání v nadnárodních IT firmách jako Facebook, Google nebo Oracle, dále v bankovním a pojišťovacím sektoru (Kooperativa, Allianz, Česká spořitelna, ČSOB) nebo v telekomunikacích (T-Mobile). Z dlouhodobého hlediska je však důležitější, že studium umožňuje přímo se zapojit do mezinárodních výzkumných projektů, aktivně se na nich podílet a získávat zkušenosti a kontakty. Přechod do praxe je pak poměrně snadný a start profesní kariéry je spojený s vysoce nadprůměrným nástupním platem. Mnoho absolventů rozvíjí kromě vědecké kariéry úspěšně také vlastní podnikání. 

2. Čím je Vaše fakulta výjimečná oproti ostatním?

Na naší fakultě získávají studenti široké univerzitní vzdělání. K tomu patří rozhled v celém oboru informatiky, fyziky nebo matematiky, mezioborové souvislosti, hluboké teoretické znalosti i praktické dovednosti. Učíme širší souvislosti, učíme, jak řešit nové a neznámé problémy. Jsou to právě tyto znalosti a zkušenosti, které je těžké získat mimo rámec několikaletého soustavného studia. Díky tomuto pojetí vzdělání z Matfyzu nezastará, absolventi naopak nové technologie vyvíjejí, a podílejí se tak na formování budoucnosti. 

3. Jak vypadá ideální uchazeč, co by měl splňovat?

Není možné přesně vymezit „ideálního uchazeče“, každý člověk je přeci autonomní osobnost. Rád bych také vyvrátil obecný předsudek, že Matfyz může vystudovat jen specificky zaměřený člověk. Mezi našimi studenty je mnoho lidí velmi širokých zájmů, baví je třeba hudba, zajímají se o výtvarné umění nebo píší knihy. Společný je jim nejspíš způsob uvažování, kritické a přitom obrazné myšlení, bohatá fantazie. A k tomu patří nepochybně také vytrvalost a ochota zdolávat nesnadné překážky. Řekl bych, že všichni matfyzáci se dokáží radovat z vítězství, a zvláště z těch nesnadných.

4. Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Kdo má ještě čas do maturity, může se zapojit do našich korespondenčních seminářů, které probíhají v informatice, matematice a fyzice. Díky tomu získá lepší představu, jak lidé na Matfyzu myslí, co je zajímá a jakým způsobem řeší problémy. Úspěšná účast v seminářích přitom může znamenat i odpuštění přijímací zkoušky. Ani přijímacích zkoušek by se však neměl nikdo zbytečně obávat. Testujeme v nich spíše logické uvažování, než přesně vymezené, nechci říci mechanicky naučené, znalosti. Svou náročností nepřekračují středoškolskou látku, ovšem pokud byla dobře vyložena a zvládnuta. Nejlepší přípravou je, samozřejmě, přirozený zájem o obor, který by uchazeč chtěl později studovat.

5. Jak se fakulta snaží oslovovat uchazeče o studium?

V posledních letech využíváme nejrůznější komunikační kanály, ve větší míře elektronické, včetně sociálních sítí. Účastníme se veletrhů vzdělávání, různých vědeckých přehlídek a dalších prezentačních akcí. Uchazečům nabízíme kromě zajímavých studijních oborů poměrně slušné zázemí, včetně studentských fakultních grantů už v prvním ročníku studia. Student si může požádat o příspěvek na vlastní výzkum prakticky hned po nástupu na školu. Díky tomu může pracovat na věcech, které ho zajímají, a nemusí například chodit na nějakou brigádu, kterou většinou v daném oboru ani není možné najít. Řadu pozdějších studentů oslovují naše korespondenční semináře. V nich na dálku řeší různé zajímavé úlohy z informatiky, matematiky nebo fyziky a také se osobně setkávají s lidmi podobných zájmů. K oslovování studentů využíváme i naše fakultní školy. Osobně však považuji za nejdůležitější přátelské prostředí, které na fakultě vládne, a individuální přístup ke studentům. Nelze tvrdit, že by Matfyz patřil ke snadným školám, ale vynaložené úsilí se každému studentovi mnohonásobně v dalším životě vrátí. Žádná minuta strávená na Matfyzu není zbytečná.

(zpět na úvod)

 

Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUOčlánek rozhovory technické fakulty 9 2019 Brandštetter FEI VŠB

prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc., děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO

1. Proč by si měli uchazeči vybrat obory právě na Vaší fakultě?

Naše obory vychovávají absolventy, o které je na pracovním trhu trvale velký zájem. Absolventi tak mají téměř 100% jistotu, že najdou zaměstnání v oboru, který vystudují, a také mzdy ve většině profesí patří k těm nejvyšším. U mnohých profesí se přitom jedná o zajímavé platy už při nástupu do zaměstnání. Není ani výjimkou, že absolventi našich oborů zakládají vlastní firmy, nejvíce v oblasti IT. Náš historicky průmyslový region se stále může pochlubit silnou vazbou mezi fakultou/univerzitou a praxí, což se kladně projevuje i na našich studijních oborech, které mají všechny aplikační charakter. 

2. Čím je Vaše fakulta výjimečná oproti ostatním?

Tak v prvé řadě je to zcela nová a moderně vybavená budova fakulty, ve které se nachází nejen přednáškové a seminární místnosti, ale především většina laboratoří, které jsou vybaveny nejmodernějším zařízením. Samozřejmě se také snažíme, aby obory byly v maximální možné míře propojeny s praxí. Toto obvykle není možné hned na začátku studia, kde si studenti musí nejdříve projít standardními základy oborů. Ve vyšších ročnících jsou už ale zváni na přednášky, kde vedou své předměty odborníci z praxe, v bakalářském studiu mají studenti možnost realizovat závěrečnou práci formou firemní praxe. V magisterském stupni se mnohé obory snaží nabízet tzv. projektovou výuku a samozřejmostí jsou prakticky zaměřené závěrečné práce. Za několik měsíců také připravujeme otevření zcela unikátního laboratorního komplexu s částmi Smart Factory, Home Care a Automotive. Pokud studenty baví počítačové hry, mohou se u nás nově zapojit do eSportového týmu a naplno využívat první českou univerzitní eSport učebnu.

3. Jak vypadá ideální uchazeč, co by měl splňovat?

A co to je ideální? Ten, kdo např. projde studiem za nejkratší možnou dobu, nebo s nejlepšími výsledky? Ani typ střední školy, ani dobré výsledky nemusí být vždy zárukou úspěšného absolvování studia na vysoké škole, natož uplatnění v praxi.  Jednou z důležitých vlastností je zvídavost a snaha pochopit principy fungování věcí. Samozřejmě zvládnutí matematiky je pro techniky důležité, ale všechny naše obory jsou aplikačně zaměřené, takže matematika je tedy jen nástrojem pro popis konkrétních aplikací.

4. Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Pokud chce uchazeč studovat některý z našich technických oborů, tak by měl mít alespoň přiměřeně kladný vztah právě k matematice, v případě elektrotechnických oborů také k fyzice. V dnešní době je takřka nemožné vynechat znalost alespoň angličtiny, protože spousta odborných textů se již nepřekládá. Možná to bude znít paradoxně, ale absolventi středních škol mají mnohdy problémy i s rodným jazykem – tedy s češtinou (ev. slovenštinou). Toto se obvykle projeví při psaní závěrečných prací, které mohou mít i vysokou technickou úroveň, ale nejsou příliš kvalitní po jazykové stránce.  

5. Jak se fakulta snaží oslovovat uchazeče o studium?

V případě propagace si myslím, že se všechny fakulty i univerzity snažíme přilákat studenty podobně. Jelikož k nám už dorazily ročníky narozené v roce 2000, tak pro ty je jednoznačně nejdůležitější svět na internetu a sociálních sítích. Ale samozřejmě neopouštíme ani klasickou formu propagace, jako jsou veletrhy vzdělávání a dny otevřených dveří.  Zejména poslední zmíněné dny otevřených dveří jsou důležité, aby si uchazeči mohli vše prohlédnout v reálném světě, tedy v našich laboratořích.

(zpět na úvod)

 

Fakulta materiálově-technologická VŠB-TUOčlánek rozhovory technické fakulty 9 2019 Dobrovská FMT VŠB

prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc., děkanka Fakulty materiálově-technologické VŠB-TUO

1. Proč by si měli uchazeči vybrat obory právě na Vaší fakultě?

Fakulta materiálově-technologická, VŠB – Technická univerzita Ostrava, nabízí perspektivní studijní programy zaměřené nejen na materiálové inženýrství a materiálové technologie, ale i na oblast chemických technologií, ekologii a ekonomiku. Nabízíme akreditované studijní programy s následujícím zaměřením: Technologie přípravy, zpracování a recyklace materiálů; Materiálové inženýrství; Materiály a technologie pro automobilový průmysl; Nanomateriály a nanotechnologie; Biomateriály a biomechanika; Chemické a environmentální technologie; Management kvality; Automatizace v průmyslu; Ekonomika a management v průmyslu; Tepelná energetika. Studenti využívají při výuce výborně vybavené laboratoře, mají i možnost zapojit se do vědecko-výzkumných projektů. Mají také možnost stipendijního pobytu na zahraniční univerzitě. Typická pro naši fakultu je dlouhodobě silná spolupráce s technologickou praxí. Studentům nabízíme placené stáže, praxe a brigády u našich (nejen) průmyslových partnerů již během studia. O absolventy naší fakulty je u zaměstnavatelů velký zájem.  Kampus univerzity je umístěn v moderním areálu obklopeném zelení, nabízí špičkově vybavené laboratoře a učebny, ale i studentské puby a sportoviště a vytváří tak prvotřídní studijní prostředí.

2. Čím je Vaše fakulta výjimečná oproti ostatním?

Fakulta materiálově-technologická, VŠB – Technická univerzita Ostrava, má 170 letou tradici a svým zaměřením je jedinečná v České republice. Fakulta nabízí perspektivní studijní programy integrující technologie a inženýrství spolu s ekonomickými a ekologickými aspekty. Na fakultě se provádí kvalitní vědecko-výzkumná činnost s důrazem kladeným na aplikovatelnost dosažených výsledků v praxi. V minulých letech jsme na fakultě vybudovali za téměř 900 mil. Kč ze strukturálních fondů EU Regionální materiálově technologické výzkumné centrum zaměřené na přípravu vysoce čistých materiálů, speciálních slitin, biomedicínských materiálů, vývoj materiálů pro vysokoteplotní aplikace a energetiku a další řešení materiálově technologických problémů. Do vědeckých projektů tohoto centra jsou zapojeni i studenti. Fakulta má dlouholetou spolupráci se zahraničními univerzitami, např. v Japonsku, Číně, Rusku a státech EU.

3. Jak vypadá ideální uchazeč, co by měl splňovat?

Uchazeč na Fakultu materiálově-technologickou, VŠB – Technická univerzita Ostrava, by měl mít solidní přírodovědný základ, stejně jako uchazeči na jiné technické fakulty. Tedy středoškolské znalosti matematiky, fyziky a v případě chemicky zaměřených programů i chemie. Uchazeč by měl mít zájem o studium, chuť dovědět se něco nového, být zdravě ambiciózní, cílevědomý a vědět proč studuje.

4. Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Dobrou přípravou na Fakultu materiálově-technologickou, VŠB – Technická univerzita Ostrava je úspěšné absolvování kvalitní střední školy s dobrým přírodovědným základem. Přijímací zkouška na fakultu se nekoná, v rámci přijímacího řízení je brán zřetel především na studijní výsledky na střední škole. Naše univerzita nabízí uchazečům všech fakult přípravné kurzy např. z matematiky, fyziky, chemie či cizích jazyků, jejichž cílem je zdokonalení se v uvedených předmětech a zvýšení pravděpodobnosti úspěchu ve studiu, zejména v prvním ročníku.

5. Jak se fakulta snaží oslovovat uchazeče o studium?

Fakulta materiálově- technologická, VŠB – Technická univerzita Ostrava, má na svých webových stránkách (www.fmt.vsb.cz) pro uchazeče o studium veškeré informace o možnostech studia, včetně odkazů na podání e-přihlášky a podrobných informací o jednotlivých studijních programech. Informace o studiu uchazeči získají také na veletrzích pomaturitního vzdělávání nebo na dnech otevřených dveří. Uchazeči nás mohou potkat na akcích jako Colors of Ostrava, Den Země, Noc vědců apod. Fakulta se také prezentuje na sociálních sítích, mimo jiné kampaní „Studuj materiály“, jejímž jádrem jsou krátká videa prezentující studentský život na fakultě. Velmi úzce fakulta spolupracuje s vybranými středním školami formou odborných přednášek, praxí středoškolských studentů na fakultě, odborných konzultací a exkurzí.

(zpět na úvod)

 

Fakulta strojní VŠB-TUOčlánek rozhovory technické fakulty 9 2019 Hlavatý FS VŠB

prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D., děkan Fakulty strojní VŠB-TUO

1. Proč by si měli uchazeči vybrat obory právě na Vaší fakultě?

V anketě “Škola doporučená zaměstnavateli“ suverénně vítězí již čtvrtým rokem strojní fakulty VŠ s technickým zaměřením. Pro ty, kteří se zajímají o možnosti uplatnění po ukončení studia, je to jasným signálem, že najdou perspektivní práci a další profesní růst v daném oboru. A proč studovat strojní obory právě v Ostravě? Kde jinde než v nejprůmyslovějším regionu v ČR a v úzkém sepětí s praxí.

2. Čím je Vaše fakulta výjimečná oproti ostatním?

Výhodou Fakulty strojní VŠB-TUO je úzké propojení s praxí. Spolupracujeme s řadou průmyslových firem, což umožňuje studentům pracovní stáže a praxe v prostředí podniků pomocí Průmyslové rady FS, která sdružuje více než 150 firem z regionu i mimo něj. Studenti tak mohou aplikovat své znalosti v reálném prostředí již v průběhu studia. Absolvent, který pak vstupuje na trh práce, je mnohem lépe připraven adaptovat se na nové podmínky a orientovat se v pracovním procesu.

3. Jak vypadá ideální uchazeč, co by měl splňovat?

Předpokladem pro úspěšné zvládnutí studia na naší fakultě je dobrá úroveň znalostí ze střední školy, zejména v matematice, a také osobní vlastnosti, jako je píle, zodpovědnost a pracovitost. Každý student je jiný, má své silné i slabší stránky. Důležité je, aby našel tu oblast studia, která ho bude bavit a ve které se bude dále rozvíjet. Někdo je na velmi dobré teoretické úrovni,  jiný zase v praktických dovednostech a schopnostech. Proto také studentům nabízíme velký výběr programů a specializací.

4. Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Příprava začíná studiem na střední škole, výhodou je maturita z matematiky nebo fyziky, která je rovněž jedním z předpokladů pro prominutí přijímací zkoušky. Rovněž studijní průměr z maturitní zkoušky 3,0 včetně, zajistí prominutí přijímací zkoušky. V případě nesplnění uvedených parametrů je přijímací zkouška písemná,  a  to z matematiky. Okruhy z učiva středoškolské matematiky pro přípravu ke studiu na VŠB - TU Ostrava jsou k dispozici na www stránkách fakulty včetně vzorových přijímacích testů (https://www.fs.vsb.cz/310/cs/studium/Prijimaci-zkousky/). Studenti přijatí do bakalářského studia mohou rovněž využít přípravných kurzů, doplnit si znalosti z matematiky a zvýšit tak pravděpodobnost úspěchu ve studiu. Na naší fakultě působí Math Support Centre, které zajištuje zdokonalování matematických znalostí studentů.

5. Jak se fakulta snaží oslovovat uchazeče o studium?

Technické univerzity se potýkají s počtem zájemců o studium. Marketingová a mediální politika Fakulty strojní VŠB - TU Ostrava si klade za cíl přinejmenším udržet počet uchazečů o studium, který je ohrožen nepříznivým demografickým vývojem v ČR. Každoročně organizujeme Den otevřených dveří pro maturanty i širokou veřejnost, spolupracujeme se SŠ, zapojujeme se do mnoha aktivit zaměřených na prezentaci a popularizaci techniky. Snažíme se komunikovat techniku mládeži jazykem a prostředky jí blízkými. Příkladem jsou naše úspěšné kampaně probíhající na sociálních sítích, které získaly řadu ocenění v prestižní soutěži „Česká cena za Public Relations“ a IMC CZECH AWARDS“.

(zpět na úvod)

 

Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUOčlánek rozhovory technické fakulty 9 2019 Staňková HGF VŠB

doc. Ing. Hana Staňková, Ph. D., proděkanka pro rozvoj a legislativu Hornicko-geologické fakulty VŠB- TUO

1. Proč by si měli uchazeči vybrat obory právě na Vaší fakultě?

Obory, které se vyučují na Hornicko-geologické fakultě, mají silný přírodovědný základ, který během studia propojujeme s technickými obory. Vyučuje se zde geologie, geodézie, geoinformatika a také spousta dalších oborů, které jsou a budou v odborných profesích potřeba. Výše zmíněné obory jdou ruku v ruce s ochranou životního prostředí, obory s tímto zaměřením zde také vyučujeme. Studenti od nás odcházejí jako inženýři - technici se silným přírodovědným základem. Všechny obory, které zde vyučujeme, jsou vzájemné provázány a tvoří komplexní celek. Obory jsou zaměřeny tak, aby se studenti uplatnili nejen v hornických profesích nebo v podnicích, které se hornictvím zabývají, ale také v oborech jaké vyučují jiné přírodovědné fakulty. U nás mají navíc zaměření technickým směrem a  mají návaznost na hornictví. Je to unikátní propojení technických a přírodních věd.

2. Čím je Vaše fakulta výjimečná oproti ostatním?

Hornicko-geologická fakulta je nejstarší fakultou VŠB - TU Ostrava, jsme jediná fakulta, která vyučuje hornictví. Hornictví je spojováno nesprávně jen s těžbou uhlí, ve skutečnosti tomu tak není, jsou další důležité strategické suroviny, které je třeba těžit. Vyučuje se zde problematika hornictví, problematika těžby. Těžba není jen o hlubinných dolech, které jdou  do útlumu, tím to nekončí, jedná se o povrchové doly a těžbu strategických surovin. Je třeba si uvědomit, že odborníci budou za 10 let chybět, budou chybět státu, průmyslu, budou chybět všude. Toto je také důvod, proč by měli jít studenti studovat obory, které se na naší fakultě vyučují. Studenti, kteří vystudují naše obory, mají obrovskou jistotu uplatnění, naše fakulta má budoucnost.

3. Jak vypadá ideální uchazeč, co by měl splňovat?

Na naší fakultě máme přírodovědně-technický základ, uchazeče naší fakulty musí bavit předměty jako matematika, fyzika, ovládat logické myšlení, zbytek vše doučíme. Také musí mít základ přírodovědný, chemie, biologie, zeměpis. Samozřejmě se toto vše odvíjí od toho, na který obor se uchazeč přihlásí. Uchazeče musí toto zaměření studia bavit a musí mít zájem. Chceme kvalitní studenty, a co se nenaučí na střední škole, doučíme je my a věnujeme jim dostatek času.

4. Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Většina ohledně přípravy byla zmíněna v předchozí otázce, více se můžou uchazeči dozvědět na našich stránkách www.hgf.vsb.cz, kde je ukázkový test z matematiky. Dále by měl mít uchazeč všeobecný přehled, který získal studiem na střední škole.

5. Jak se fakulta snaží oslovovat uchazeče o studium?

Pro studenty středních škol a gymnázií pořádáme přednášky přímo na školách, kde je navštěvují naši odborníci. Také pořádáme pro studenty středních škol, gymnázií a základních škol dny otevřených dveří, dny s oborem, účastníme se veletrhů, kde se propagují vysoké školy a také navštěvujeme vybrané akce pro veřejnost, abychom ukázali také veřejnosti, co vše u nás vyučujeme a kdo jsme.

(zpět na úvod)

 

VŠCHT a jednotlivé fakulty

1. Proč by si měli uchazeči vybrat obory právě na Vaší fakultě? 2. Čím je Vaše fakulta výjimečná oproti ostatním?

Obecně za školu, platí pro všechny fakulty a odlišuje je od fakult jiných VŠ

Pro všechny fakulty je společných jevem provázanost jednotlivých programů, která posluchačům umožňuje korigovat jejich původní volbu studijního programu v průběhu studia a tím splnit co nejlépe jejich představy o budoucím uplatnění v rozsahu vzdělání od zaměření čistě výzkumným směrem až po výrazně aplikační

Posluchači jsou již v průběhu studia plně zapojeni do konkrétních výzkumných projektů realizovaných ať již ve spolupráci s průmyslovým nebo mezinárodním partnerem, financovaného některou z grantových agentur

Výjimečně nízký počet posluchačů připadajících na jednoho pedagoga umožňující individuální přístup a vysoký stupeň předaných znalostí a zkušeností (v QS žebříčku obsadila VŠCHT Praha díky tomuto nízkému počtu studentů 355. místo na světě a 2. v ČR)

Vynikající perspektiva uplatnění absolventů, ať již v akademické, či aplikační sféře.

Fakulta chemické technologie

FCHT nabízí velkou šíři studijních programů sahající od studia základních chemických věd přes chemickou technologii, farmaceutickou technologii až po materiálové inženýrství, včetně biomateriálů a restaurování objektů kulturního dědictví. Tento široký rozsah oborů umožňuje studentům vzdělání zaměřené čistě výzkumným směrem až po výrazně aplikační sféru. Výzkum fakulty přispívá k rozvoji nových materiálů a technologií, bez kterých si nelze představit další rozvoj naší civilizace.

Fakulta technologie ochrany prostředí

Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha nabízí atraktivní studijní programy týkající se zejména praktické chemie - vodního a odpadového hospodářství, energetiky, paliv, inovativních technologií pro ochranu životního, ekologie a toxikologie. Velká šíře studijních programů nabízí možnost zaměřit se na studium environmentálních technologií, výrobu paliv, nebo třeba na výzkum v oblasti působení toxických látek obsažených v životním prostředí. Studium na FTOP umožňuje uspokojit potřebu řešit aktuální témata vztahující se ke globálním výzvám – zásobování vodou a hospodaření s vodou v krajině, snižování emisí, včetně emisí oxidu uhličitého, hledání nových postupů v energetice, hledání postupů pro opětovné využití materiálů a mnohé další.

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Fakulta určuje trendy v problematice technologií a bezpečnosti potravin, biologicky účinných molekul a boje proti patogenním mikroorganismům. Absolventi oboru technologie potravin se uplatňují ve všech potravinářských odvětvích, přičemž celosvětovou slávu českého piva šíří především naši absolventi oborů kvasné chemie, kteří pracují jako sládci po celém světě. Mezi klíčové oblasti výzkumu patří mikrobiologie a genetika, virologie, výzkum biologicky aktivních látek a chemie a bezpečnost potravin.

Fakulta chemicko-inženýrská

Jedinečnost, výjimečnost FCHI – je výstižně zachycena již v názvu fakulty přívlastkem „inženýrská“ – tj. na všech stupních studia klade důraz na výuku inženýrského přístupu k řešení problémů. V jejích studijních programech se tak cíleně zaměřuje na rozvoj logického uvažování studentů a jejich schopnosti samostatně řešit nejrozmanitější praktické problémy jako jsou např. návrhy high-tech výrobních procesů či vývoj speciálních forenzních analytických metod. Nedílnou součástí tohoto přístupu je i rozvoj a všestranná podpora přirozené tvořivosti studentů. Samozřejmostí je získání širokého rozhledu a pochopení podstaty chemických a biologických procesů včetně přehledu o vlastnostech a struktuře látek. Studenti na FCHI se mohou díky individuálnímu přístupu již od počátku svého studia plně zapojit do výzkumných aktivit svých školicích pracovišť a stát se tak rovnocennými partnery svých vyučujících. Absolventi FCHI nacházejí díky získanému obecnému inženýrskému nadhledu univerzální nadstandardně placené uplatnění na současném, dynamicky se měnícím trhu práce.

3. Jak vypadá ideální uchazeč, co by měl splňovat?

Absolvent naší školy získá kvalitní vzdělání a má perspektivu dobrého uplatnění. K dosažení tohoto cíle musí investovat odpovídající úsilí a čas. Musí být připraven absolvovat náročné teoretické předměty a dlouhé hodiny strávené v laboratořích. Je vhodné, když je týmovým hráčem, ale dokáže samostatně myslet. Pouze tak lze dosáhnout nezbytné úrovně znalostí a dovedností.

Naopak nepředstavujeme dobrou volbu pro toho, kdo chce získat vysokoškolský titul co nejsnazším způsobem.

4. Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Do bakalářských studijních programů jsou studenti přijímáni na základě posouzení známek ze střední školy, pouze pro program Chemie je nutné dokázat hlubší zájem o chemii a v uměleckých specializacích musí uchazeč úspěšně projít talentovou zkouškou.

Studium technických oborů vždy vyžaduje alespoň určité základy matematiky. A protože se všechny naše studijní programy více či méně dotýkají chemie, je potřeba mít dobré základy v chemii. Své znalosti si mohou uchazeči ověřit prostřednictvím e-learningových přípravných kurzů, které naleznou na adrese www.vscht.cz/pripravse. Nejdůležitější je ale zájem a chuť studovat a také schopnost připravovat se na výuku, i když se to na první pohled nezdá úplně nezbytné. Jedině tak se však dá bezpečně zvládnout přechod ze středoškolského studia na volnější vysokoškolský systém.

Vzhledem k tomu, že věda funguje globálně, je také důležité, aby uchazeči přicházeli s velmi dobrou znalostí angličtiny a ideálně se znalostí dalšího jazyka.

5. Jak se fakulta snaží oslovovat uchazeče o studium?

VŠCHT Praha se zaměřuje dlouhodobě na výchovu nadšenců pro chemii a potenciálních uchazečů o studium. V komunikaci s širokou veřejností je důležitá popularizace chemie a proto se účastníme či sami organizujeme řadu popularizačních akcí jako je Festival vědy, Noc vědců, Veletrh vědy, Muzejní noc, chemický tábor, soutěž ChemQuest či fotosoutěž Svět (je) chemie.

Dále je to přímý kontakt se studenty, kdy již 15 let na základní a střední školy přijíždí každý školní den lektoři s projektem Hodiny moderní chemie, ve kterém předvádějí žákům zdarma zábavné a edukativní experimenty.

VŠCHT Praha je garantkou chemické olympiády, díky které má možnost pracovat s nejtalentovanějšími mladými chemiky.

Dalším pilířem propagace studia je práce s pedagogy, kteří jsou důležitým činitelem v rozhodování o budoucím směřování mladých lidí. V rámci celoživotního vzdělávání pedagogů v průběhu roku připravováno mnoho seminářů a v posledním srpnovém týdnu Letní škola zaměřená na nové trendy a poznatky z různých oblastí chemie, které nejsou předmětem běžné standardní středoškolské výuky.

Pokud se touto dlouhodobou prací podaří u mladých vybudovat zájem o studium chemie, tak je pak nutné zájemcům pomoci při výběru oboru, který jen zaujme nejvíce, který bude vyhovovat jeho talentu a povaze. V tu chvíli přichází na řadu veletrhy vysokoškolského vzdělávání, specializovaný web studuj.vscht.cz či Dny otevřených dveří, během kterých si středoškoláci mohou osahat jednotlivé obory, prohlédnout moderně vybavené laboratoře a načichnout k vysokoškolskému studiu. Pro individualisty, kterým nevyhovují masové akce, fakulty připravují soukromé exkurze a setkání se studenty a pedagogy, více informací naleznete na webech jednotlivých fakult.

Termíny pro rok 2019/2020

Dny otevřených dveří (22. - 23. 11. 2019 a 24. - 25. 1. 2020)

Veletrhy vysokých škol Gaudeamus (Bratislava 24. - 26. 9. 2019, Brno 22. - 25. 10. 2019, Nitra 5 .- 6. 11. 2019, Praha 21. - 23. 1. 2020)

Festival vědy 4. 9. 2019

Noc vědců 27. 9. 2019

Týden vědy a techniky 11. - 17. 11. 2019

(zpět na úvod)

 

Fakulta informačních technologií VUTBRčlánek rozhovory technické fakulty 9 2019 Zemčík FIT VUTBR

prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, děkan Fakulty informačních technologií VUTBR

1. Proč by si měli uchazeči vybrat obory právě na Vaší fakultě?

Máme pro ně připraveny moderní studijní programy splňující nejnovější standardy, jejichž vystudování poskytne široké uplatnění v praxi. Dle žebříčku Times Higher Education (THE) jsme v kategorii zaměřené na techniku a informatiku nejlepší z českých škol a VUT jako první z technických škol získalo i institucionální akreditaci v oblasti vzdělávání Informatika. Spolupracujeme s těmi nejlepšími firmami v oboru jako například Avast, Honeywell, Tescan, Thermo Fisher Scientific, RedHat nebo YSoft, ale i řada dalších. Studenti se už od 2. ročníku mohou plnohodnotně zapojit do výzkumu. Naši absolventi získají praktické dovednosti umožňující okamžité zapojení do praxe. Mají nejvyšší průměrné nástupní platy ze všech absolventů VUT, ale i teoretické znalosti, ze kterých mohou těžit po celou svoji kariéru. A k tomu všemu mají studenti na fakultě jako své zázemí pro studentské zájmové aktivity k dispozici studentský klub U kachničky s barem, kulečníkem, audiovizuální technikou pro promítání filmů i pódiem pro nejrůznější představení, ale i další zařízení.

2. Čím je Vaše fakulta výjimečná oproti ostatním?

Jak již bylo zmíněno výše, jako první z technických vysokých škol jsme získali institucionální akreditaci v oblasti vzdělávání Informatika. Dle žebříčku Times Higher Education (THE) jsme v kategorii zaměřené na techniku a informatiku nejlepší z českých škol. Pokud se týká samotného studia, nabízíme inovovaný bakalářský program, kde se studenti mohou sami specializovat výběrem z desítek volitelných předmětů z oblasti HW i SW. Na tento studijní program navazuje potom magisterský program, IT (informační technologie) a AI (umělá inteligence) – ITAI, který je nově akreditovaný. A potom, pokud studenti chtějí studovat dále, nabízíme i doktorský studijní program. Máme nejvíce zahraničních studentů samoplátců v anglickém studijním programu ze všech fakult VUT, což ukazuje náš význam v mezinárodním měřítku. A našla by se i celá řada dalších věcí.

3. Jak vypadá ideální uchazeč, co by měl splňovat?

Měl by mít zájem o IT, algoritmické uvažování, být zvídavý, aktivní a mít zájem studovat. Měl by být pilný a cílevědomý, aby úspěšně dostudoval, a odměnou mu budou vynikající možnosti uplatnění v praxi.

4. Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Účast v matematických, fyzikálních a programovacích soutěžích. Ty, co se v nich umístí nejlépe, pak přijmeme bez přijímací zkoušky. Výhodou je samozřejmě i středoškolská tvůrčí činnosti související s IT.

5. Jak se fakulta snaží oslovovat uchazeče o studium?

Účastníme se veletrhů vysokých škol, pořádáme letní školy apod. Ale hlavně se snažíme o dobré reference, protože pokud nás uchazeči doporučí rodiče, starší sourozenec, kamarád nebo bývalý spolužák, je to ta nejlepší reklama. Důležité je i dobré jméno u firem, které mají velký zájem o naše absolventy.

(zpět na úvod)

 

Fakulta aplikovaných věd ZČUčlánek rozhovory technické fakulty 9 2019 Radová FAV ZČU

Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová, děkanka Fakulty aplikovaných věd ZČU

1. Proč by si měli uchazeči vybrat obory právě na Vaší fakultě?

Fakulta aplikovaných věd je špičkovou technicko-přírodovědnou fakultou, která nabízí vzdělání v oborech fyzika, geomatika, informační technologie, kybernetika, matematika, mechanika a stavitelství. Nedílnou součástí fakulty je výzkumné centrum NTIS – Nové technologie pro informační společnost, evropské centrum excelence, kde se spojuje teoretický a aplikovaný výzkum většinou mezioborového charakteru a vytvářejí se tak špičkové technologie světové úrovně. Na výuce našich studentů se tak podílejí špičkoví odborníci ve svém oboru uznávaní v celé České republice i v zahraničí a díky tomu mají naši studenti možnost účastnit se již během studia reálných projektů a získat tak praxi ještě před ukončením studia. Jako absolventi pak nemají problém najít zajímavé a adekvátně oceněné uplatnění u nás či v zahraničí.

2. Čím je Vaše fakulta výjimečná oproti ostatním?

Fakulta aplikovaných věd je jednou z mála fakult v České republice, jejíž součástí je evropské centrum excelence, tedy výzkumné centrum Nové technologie pro informační společnost. Je tak fakultou moderního evropského formátu, kde je výuka úzce a přirozeně propojena s aktuálním výzkumem. Od roku 2014 sídlí fakulta v nové, moderní budově a její laboratoře jsou vybaveny špičkovým moderním zařízením.

3. Jak vypadá ideální uchazeč, co by měl splňovat?

Ideální uchazeč pro naši fakultu je takový, který nechce jen absolvovat libovolnou vysokou školu s minimální námahou a odnést si diplom, ale má skutečný zájem studovat a rozvíjet se. Máme zájem o uchazeče, kteří se opravdu zajímají o obory, které naše fakulta nabízí.

4. Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Uchazeč, který má dobrý prospěch na střední škole, kvalitní studijní návyky a pozitivní vztah k matematice a fyzice, žádnou speciální přípravu pro studium na naší fakultě nepotřebuje.

5. Jak se fakulta snaží oslovovat uchazeče o studium?

Pro uchazeče pořádáme každoročně v lednu Den otevřených dveří (ten nejbližší bude 29. 1. 2020), před dvěma lety jsme též zavedli Večer otevřených dveří, který se koná vždy koncem února nebo začátkem března. Uchazeči tak mají možnost získat bližší představu o atmosféře na naší fakultě, o konkrétních tématech a projektech, kterými se zabýváme, mají možnost nahlédnout do odborných i výukových laboratoří a osobně se setkat a popovídat si s těmi, kteří vlastně samotnou fakultu tvoří – tedy s akademiky a výzkumníky a hlavně se studenty, kteří s organizací této akce pomáhají a mohou zájemcům zprostředkovat své vlastní zkušenosti. Navazujeme také spolupráci s vybranými středními školami, jejímž cílem je podporovat směrování žáků středních škol ke studiu technických a přírodovědných studijních programů na vysokých školách, naši pracovníci vedou projekty středoškolské odborné činnosti. A v neposlední řadě pořádáme nejrůznější letní školy nejen pro středoškoláky (např. Campo Arduino, Campo Lampone, NanoCamp, MechCamp či Boot Camp – https://fav.zcu.cz/fakulta/akce/).

(zpět na úvod)

 

Fakulta strojní ZČUčlánek rozhovory technické fakulty 9 2019 Edl FS ZČU

doc. Ing. Milan Edl, Ph.D., děkan Fakulty strojní ZČU

1. Proč by si měli uchazeči vybrat obory právě na Vaší fakultě?

Pokud se vydáte na cestu techniky, máte jistou slibnou budoucnost. Naši studenti většinou již během studia ví, kam po jeho absolvování nastoupí. Jejich profesní budoucnost je s ohledem na vývoj daného odvětví, geografickou polohu České republiky a současně velké množství firem, které se zde soustředí, velice slibná. My naše studenty připravujeme na reálnou praxi ve firmách po celou dobu jejich studia. Díky zaměření studijních předmětů a projektů, na kterých mohou spolupracovat s vybranými průmyslovými partnery, mají jedinečnou příležitost nejen realizovat se během studia, ale také je jim ulehčen přechod do zaměstnání. Ví totiž, co je bude čekat.

2. Čím je Vaše fakulta výjimečná oproti ostatním?

Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni je unikátní velice úzkou spoluprací s průmyslovými partnery. Kromě tradičních bakalářských a magisterských studijních programů, které jsou vytvořené tak, aby reflektovaly aktuální potřeby průmyslové praxe, nabízí fakulta také tak zvané „profesní“ bakalářské studijní programy. Na jejich výuce se přímo podílejí zaměstnanci průmyslových partnerů. Obecně platí, že studium na každé technické fakultě, tedy i na Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni, má velkou budoucnost a studenti končí s jistým uplatněním na trhu práce. Navíc díky skvělé poloze v průmyslových západních Čechách nabízí fakulta svým studentům možnost podílet se na projektech průmyslových partnerů již během studia.

3. Jak vypadá ideální uchazeč, co by měl splňovat?

Ideální uchazeč by měl mít chuť učit se novým věcem. Měl by mít vytrvalost a snahu dotáhnout věci do konce, aby mohl úspěšně dokončit studium.

4. Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Pro studium na Fakultě strojní není potřeba žádné přípravy. Všichni uchazeči jsou automaticky přijati do prvního ročníku. Ten je koncipovaný jako pomyslné prodloužené přijímací řízení, kdy studenti prokáží, zda mají opravdu chuť studovat naše obory. S tím souvisí také koncepce bakalářského studijního programu. Kromě již zmiňovaných profesních bakalářských studijních programů, které jsou zaměřené na oblast automotive, CNC programování a management kvality, jsou pro standardní bakalářské programy první dva ročníky společné. Specializace pak přichází až ve třetím ročníku. Naši studenti jsou jak z řad středních škol, tak gymnázií, a naším úkolem je dát jim jednotné informace.

5. Jak se fakulta snaží oslovovat uchazeče o studium?

Uchazeče se snažíme získat tradiční formou – dnem otevřených dveří či spoluprací se středními školami. Současně nás můžete vidět na celé řadě veletrhů a k propagaci využíváme také časopisy a webové stránky určené pro absolventy středních škol. Současně pomáháme k získání studentů v technických oborech středním školám prostřednictvím projektu Dětské technické univerzity, která probíhá formou pravidelných volnočasových aktivit pro žáky základních škol.  Snažíme se jim ukázat, že technika nejsou jen složité matematické výpočty, ale také zábava.

(zpět na úvod)

Děkujeme za odpovědi.

Kam dál? Stáhněte si zdarma ebook, jak se dostat na technické obory

6.9.2019


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit