VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Elektronická kultura a sémiotika (N0321A180002)

Studijní program: Elektronická kultura a sémiotika (N0321A180002)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: Humanitní

Náplň programu/oboru:
Studijní program vyrůstá z tradice humanitní vzdělanosti: fenoménům současnosti nelze rozumět bez porozumění tradičním pojetím. SP je postaven na komplementárním přístupu k analýze mediálního sdělení (a komunikace), který je zakotven na jedné straně v tradičním uchopení komunikace (v rétorice, poetice, se znalostí a pochopením role literárního kánonu), na straně druhé v moderních přístupech k reflexi nových médií a mediálního sdělení (ať již jde o její ikonickou, obrazovou nebo literární podobu). Takto definovaný program se odlišuje především v důrazu, který klade na tradiční pojímání komponované promluvy a jejího afektivního efektu. SP je ukotven ve dvou oblastech vzdělávání, jednak ve filologii (v důrazu na literární teorii, komparativním pohledu na porozumění sdělení v kulturním horizontu literárního kánonu, rétorice a teorii mluvních aktů), jednak na mediálních a komunikačních studiích. Zde je kladen důraz na sémiotiku médií a na jejich teorii. SP tedy vychází z literární teorie, z vizuálních studií, ze sémiotiky médií, z filosofických předpokladů mediality (v rétorice, poetice a v teorii žánrů), ze studií paměti a ze sociologie nových médií. Předpokladem studia v tomto magisterském studijním programu je schopnost samostatně pracovat s odbornými texty v angličtině. Studijní program uskutečňován bez specializace. Absolvent disponuje důkladnými znalostmi z oblasti médií a mediální komunikace, znalostmi metod patřičnými pro analýzu společenských jevů, metodami analýzy mediální komunikace. Orientuje se v sémiotické, naratologické a rétorické analýze mediálních sdělení a mediální komunikace. Absolvent umí provádět literárněvědnou analýzu textu a to z hlediska všech jejich sémantických rovin. Absolvent umí detailně a důsledně analyzovat literární text. Absolvent se orientuje v pojmosloví klasické poetiky a rétoriky. Absolvent je schopen pohotově a poučeně porozumět sémiotickému systému komunikace, dokáže se přesvědčivě, logicky a odborně kvalifikovaně veřejně vyjadřovat s vědomím vědecké zodpovědnosti za svou komunikaci. Vzhledem k získaným teoretickým, metodologickým a praktickým kompetencím se absolventi studia mohou uplatnit v celé škále oborů, které se zaměřují jak na teoretickou reflexi a intepretaci mediálních sdělení a komunikačních procesů, tak na jejich přímý rozvoj v rámci organizací, agentur a studií. S ohledem na oblast filologického vzdělání a získání širokých interpretačních literárněvědných dovedností se mohou též uplatnit na pracovištích vědeckých ústavů, v kulturních institucích, neziskových organizacích, s ohledem na mediální průpravu ale také v audiovizuální sféře, v reklamních a v PR agenturách. S ohledem na získané poznatky a interpretační dovednosti se mohou uplatnit jako mediální analytici. Díky literárněvědné, rétorické a poetologické průpravě představují jejich analytické schopnosti v České republice unikátní dovednosti. Jelikož absolventi tohoto SP disponují doposud nepřítomnou teoretickou způsobilostí a interpretačními dovednostmi (aplikovanou naratologickou analýzou mediálních sdělení a komunikačních sítí - tento metodický a analytický postup není zatím na vysokých školách v České republice přednášen), snadno zaplní bílé místo na trhu práce.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 16.7.2028


Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 18. 1. 2023 https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11240

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 6. - 28. 5. 2023. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2023, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠKontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií
Telefon: 224 271 465
Web: https://fhs.cuni.cz/FHS-10.html
E-mail: prihlaska@fhs.cuni.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok Bc. Studium humanitní vzdělanosti 20 000 Kč https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit