VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (N0988A240002)

Studijní program: Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (N0988A240002)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: Humanitní

Náplň programu/oboru:
SP se zaměřuje v rámci vzdělávací oblasti sociální práce buď na přípravu vedoucích pracovníků pro střední a vrcholovou úroveň řízení, nebo supervizorů v oblasti poskytování sociálních služeb a služeb, jejichž součástí je sociální práce. Tato vědní disciplína vychází z dalších vědních disciplín, zejména filosofie a etiky, sociologie nebo psychologie, a čerpá též z tvůrčí činnosti z oblastí organizačních studií, managementu, ekonomie, administrativy, ošetřovatelství, sociálního lékařství, či práva. Rozvoj řízení a poskytování služeb vychází z evropského kontextu harmonizace právního prostředí, dostupnosti, kvality a dobré praxe včetně její evaluace. Velký důraz je kladen na responzivitu služeb v přirozeném prostředí, práva klientů a jejich pečovatelů a podporu pomáhajících pracovníků. Studium poskytne teoretické i metodologické poznatky a osvojení praktických dovedností díky vysokému podílu praxe. Studium poskytuje studentům a studentkám také adekvátní možnost podílet se aktivně na výzkumných projektech (formou studentských prací, zapojení do výzkumných projektů, účastí na konferencích apod.) i projektech s poskytovateli služeb. SP navazuje na VŠ bakalářské vzdělání sociální práce, splňující podmínky odborné způsobilosti dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Studovat jej mohou též absolventi bakalářského studia příbuzných oborů (např. humanitních oborů, teologie, sociologie, zdravotnických oborů), kteří mají praktické zkušenosti v oblasti adiktologie, poradenství, sociální a výchovné péče, zdravotně-sociální péče. Obor připraví absolventa pro regulované povolání dle zákona 108/2006 Sb. V daném pojetí se jedná o obor unikátní, který není jinde v České republice v této podobě a rozsahu vyučován. V prezenční formě se program vypisuje pouze ve specializaci Řízení. Předpokladem studia v tomto magisterském studijním programu je též schopnost samostatně pracovat s odbornými texty v angličtině nebo němčině.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 28.8.2023


Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 18. 1. 2023 https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11240

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 6. - 28. 5. 2023. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2023, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠKontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií
Telefon: 224 271 465
Web: https://fhs.cuni.cz/FHS-10.html
E-mail: prihlaska@fhs.cuni.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok Bc. Studium humanitní vzdělanosti 20 000 Kč https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit