VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Veřejná ekonomika a správa (N0312A050009)

Studijní program: Veřejná ekonomika a správa (N0312A050009)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: Ekonomické

Náplň programu/oboru:
Navazující magisterský obor Veřejná ekonomika a správa nabízí další prohloubení ekonomicko-právních znalostí v oblasti veřejné ekonomiky a správy získaných během studia v bakalářské formě téhož oboru. Okruh znalostí je koncipován tak, aby posluchačům předal teoreticky i prakticky aplikovatelný přehled ekonomických, právních a sociálních souvislostí v kontextu veřejné správy. Studijní obor Veřejná ekonomika a správa zajišťuje specifickou multidisciplinární přípravu studentů pro výkon odborných činností ekonomicko-administrativního charakteru ve veřejném a nestátním neziskovém sektoru. V povinné části studia absolvuje student základní disciplíny (pokročilá mikroekonomie a makroekonomie, veřejná ekonomie, matematika v ekonomii a statistické zpracování dat, teorie hospodářské politiky, teorie veřejných financí následované skupinou oborově zaměřených předmětů v rámci teorie veřejné správy, teorie sociální politiky, práva Evropské unie, daně a daňová politika Evropské unie, řízení regionů a obcí či ekonomiky odvětví veřejného sektoru), další předměty vybírá z nabídky povinně volitelných předmětů a případně volitelných předmětů jiných oborů. Studiem získává dovednosti a kompetence, nezbytné pro řídící pracovníky ve veřejné správě, a to zejména v oblasti hospodářské politiky a správy a ostatních oblastech společensko-ekonomické praxe. Absolvent studijního oboru Veřejná ekonomika a správa získá v průběhu studia základní teoretické a praktické dovednosti, jež jsou nezbytné pro jeho další uplatnění na reálně fungujícím trhu práce. Získání těchto dovedností je úzce spjato zejména s absolvováním předmětů, které jsou v rámci vzorového studijního plánu zařazeny do skupiny povinných předmětů studijního oboru a v jejichž rámci jsou studentům poskytnuty nejnovější poznatky z oblasti teorie veřejné správy a sociální politiky, trhu práce, politiky zaměstnanosti a daňové politiky Evropské unie, práva Evropské unie a z oblasti vzdělávání ve veřejné správě. V průběhu studia je pak kladen důraz na to, aby absolventi získali především vysoce odborné teoretické znalosti, jež by byly vhodně doplněny praktickými dovednostmi, které jsou spojeny s uplatňováním moderních přístupů spojených především s řízením orgánů státní správy, či v širším slova smyslu subjektů spadajících do veřejného sektoru. Takto získané informace jsou na vysoké odborné úrovni, díky čemuž je absolvent schopen takto nabyté dovednosti v praxi nejen správně aplikovat, ale také dále předávat, s jejich pomocí formulovat úkoly a podílet se na jejich následném řešení. Absolvent studijního oboru je také schopen získávat a v souladu s moderními trendy prosazujícími se v oblasti vědy a výzkumu zpracovat následně i interpretovat jednotlivá ekonomická a statistická data tak, aby byla srozumitelná nejen odborné, ale i laické veřejnosti.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 27.6.2025


Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 26.1.2023

Den otevřených dveří, poznámka: 26. 1. 2023 prezenčně https://www.slu.cz/slu/cz/denotevrenychdveri

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. Inovativní podnikání 5. - 9. 6. 2023, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2023, IP 30. 4. 2023. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru
Veřejná ekonomika a správaObchodně podnikatelská fakultaSlezská univerzita v OpavěPorovnat

Kontakty FakultyNahoru

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta
Telefon: 596 398 254
Fax: 596 312 069
Web: http://www.opf.slu.cz/
E-mail: dekanat@opf.slu.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok 13 170 Kč za každých dalších započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.slu.cz/slu/cz/studijnioddelenipoplatky

Koleje: http://www.slu.cz/opf/cz/studenti/koleje-a-menzy

Menza: http://www.slu.cz/opf/cz/studenti/koleje-a-menzy


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit