VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Studentské soutěže a ceny: soutěžte (nejen) s diplomkami!

článek soutěže diplomové práce 9 2013

K úspěšnému zvládnutí a zakončení studia nepotřebujete jen projít řadou zkoušek a testů, ale napsat také množství prací a hlavně tu závěrečnou. Investovaný čas a energie se však nemusí zúročit jen ve známkách a diplomu. Pro studenty je otevřena řada soutěží, které mohou vynést publikování práce nebo odměnu, často finanční. Měli byste zájem? Čtěte dál.

Studenti často netuší, jaký potenciál má jejich čerstvě dopsaná (nejen) závěrečná práce. Očekávají od ní jen zápočet, známku nebo diplom, přitom v České republice (o mezinárodní scéně ani nemluvě) existují desítky projektů a soutěží, v nichž se mohou studentské práce utkat a ty nejlepší získat hodnotné finanční či věcné ceny, možnost publikace, stáže nebo i nabídku pracovního místa. Kam se můžete se svou prací všude obrátit?

…na Seminárky.cz

Pravda, na Seminárkách pro vás zatím žádnou soutěž nepořádáme, ale odměny tu čekají na každou originální seminární, bakalářskou, diplomovou či absolventskou práci. První se objeví na vašem účtu pro vložení a autorizaci práce, další poté, co si ji stáhnou další uživatelé.

…na firmy, spolky, nadace, kraje

Technické obory

Nejpestřejší spektrum soutěží a ocenění se nabízí bezpochyby studentům technických oborů – informatiky, dopravy, strojírenství, energetiky, elektrotechniky, technologie materiálů a dalších. Ani studenti jiných oborů nemusí tyto soutěže minout bez povšimnutí – některé mají i ekonomické či přírodovědné kategorie.

Jedním z nejznámějších projektů je bezpochyby Diplomová práce roku vyhlašovaná ICT unií. Soutěže, jež letos uzavřela svůj 8. ročník, se mohou zúčastnit studenti ekonomicko-informačních oborů, kteří zpracovávají diplomovou či bakalářskou práci na témata z oboru informatiky a telekomunikací. Soutěžící práce jsou dále rozděleny do několika kategorií a autoři nejlepší práce v každé z nich se mohou těšit na 50 000 Kč. Finanční odměnu si odnesou také další pořadí.  

Pro diplomové a doktorské práce především z oblasti dopravního strojírenství a kolejové dopravy je určena Cena Emila Škody vypisovaná společností Škoda Transportation.  Letošní výherce čekají velmi lákavé finanční odměny v desítkách tisíc korun.

Informatikům se také nabízí Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year, soutěž o nejlepší diplomovou práci v oblasti informatiky a informačních technologií. Účastníky z českých i slovenských univerzit přihlašují jejich vlastní fakulty a vítěze letošního ročníku čeká odměna 1 000 eur.

Ještě do konce roku je otevřený 16. ročník Ceny ČEZ, kam můžete přihlašovat své diplomové a doktorandské práce z oborů energetiky a elektrotechniky. Účastí v soutěži nemusíte získat jen finanční ceny, ale také zaměstnání ve Skupině ČEZ. Skupina ČEZ zároveň každoročně udílí Cenu Nadace ČEZ pro vědecké a technické projekty z vybraných energetických a elektrotechnických oborů. 

Do 31. října se přijímají přihlášky do 16. ročníku Ceny Wernera von Siemense pro diplomové a disertační práce z některého technického, vybraného přírodovědného případně ekonomického oboru. První tři místa se mohou těšit na odměnu v podobě desítek tisíc korun.

O Cenu ČEPS se mohou již třetí rok utkat diplomové práce v kategoriích se zaměřením na elektroenergetiku, ekonomiku a ochranu kritické infrastruktury. Přihlášku do současného ročníku můžete podávat do 30. listopadu. Odměna pro vítěze z každé kategorie činí 15 000 Kč.

Studenti technických oborů mohou své bakalářské a diplomové práce hlásit do 30. září do soutěže ROBE talent. Podmínkou je řešení tématu zadaného společností ROBE lighting, s. r. o.

Rovněž do 30. září se přijímají práce do soutěže o Cenu profesora Babušky, kterou každý rok uděluje Česká společnost pro mechaniku za práce z oboru počítačových věd se zaměřením na počítačovou mechaniku, počítačovou analýzu a numerickou matematiku v kategoriích doktorská + doktorandská a studentská + absolventská.

Pro autory bakalářských, diplomových a doktorandských prací z oborů souvisejících s jadernou energetikou pořádá od roku 2011 soutěž ÚJV Řež, a. s., ve spolupráci s Českou nukleární společností.

Šestým rokem soutěžily letos bakalářské a diplomové práce z oblasti vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky, antén a šíření, mikroelektroniky a elektromagnetické kompatibility soutěži společnosti MTT/AP/ED/EMC.

Letos proběhl také 2. ročník soutěže ABB University Award určené pro vědeckotechnické projekty vysokoškolských studentů. Projektem mohla být bakalářská, diplomová, disertační, ročníková nebo další výzkumná práce z oblasti energetiky, pohonů, robotiky, automatizace výroby nebo efektivního využití energie. Vítězové obdrželi věcné ceny a součástí odměn byla i odborná exkurze.

Mezi další ceny udílené studentům patří Cena za vynikající studentskou vědeckou práci v oboru technologie skla, keramiky, monokrystalů a speciálních anorganických kovových materiál, kterou každoročně uděluje nadace Preciosa nebo soutěž společnosti Computer Agency, která letos proběhla třetím rokem.

Přírodovědné obory

U přírodovědců není sice taková nabídka jako u techniků, ale vybrat si lze ze soutěží s problematikou životního prostředí, matematiky, fyziky či geografie. Opět i sem mohou nahlédnout studenti jiných oborů, protože například téma životního prostředí lze zpracovat z mnoha perspektiv.

Soutěž Jihomoravského kraje, letos pořádaná pojedenácté, je určena diplomovým a bakalářským pracím s tématikou životního prostředí a ekologie se vztahem k území Jihomoravského kraje. Finanční odměnu v řádech tisícovek korun doprovází publikování prací v časopisech a sborníku.

Již ve 20. ročníku probíhala tento rok soutěž MVDr. Radoslava Kinského o nejlepší environmentální práci.  Hlásit se mohli autoři bakalářských i diplomových prací s problematikou životního prostředí v kategorii společenskovědní, přírodovědní i technické. Pro vítěze jsou připraveny věcné ceny sponzorů.

Každoročně je vyhlašovaná také soutěž Jakuba Svatopluka Čecha pro autory diplomových prací v oblasti ochrany vod. První místo obdrží finanční odměnu 50 000 Kč, bez odměny nezůstanou ani další dvě příčky.

V 8. ročníku se letos utkali autoři odborných prací z oborů radiologické fyziky v soutěži České společnosti fyziků v medicíně. Hlásit se do ní mohou diplomové a disertační práce a jiné odborné texty.

Matematikové a fyzikové si mohou přijít na své u Jednoty českých matematiků a fyziků, která vypisuje více soutěží pro studenty vysokých škol a mladé vědce, ale také pro studenty středních škol.

Česká geografická společnost vyhlásila letos 9. ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou práci z oboru geografie a 3. ročník soutěže o Cenu Stanislava Řeháka. Přihlašovat bylo možné nejrůznější vysokoškolské studentské práce s důrazem na prostorový či geografický rozměr tématu. Vítězové si odnesli finanční odměny.

Architektura, stavebnictví, geotechnika/informatika

Studenti architektury, urbanismu a oborů souvisejících s přípravou, realizací, provozem či údržbou staveb, ale také geoinformatiky mají podobně jako technici širokou škálu výběru.

Česká komora architektů pořádá každoročně Přehlídku diplomových prací, letos proběhl její 14. ročník. Účastnit se mohou autoři diplomových prací architektonických oborů a mezi první tři nejlepší se rozdělí celkem 50 000 Kč.

Do 30. září je otevřen 11. ročník soutěže České betonářské společnosti o vynikající diplomovou práci v oboru betonu.

Možnost se přihlásit stále máte také v případě studentské kategorie Českého energetického a ekologického projektu, a to do 30. září. Soutěž je určena studentům se zaměřením na přípravu, realizaci a provoz staveb, kteří jsou schopni předložit práci odpovídající požadavkům minimálně na semestrální práci. Oceněné projekty budou prezentovány na odborných akcích a jejich autorům věnována mediální pozornost.

Do 11. října můžete přihlašovat svoji diplomovou nebo bakalářskou práci zaměřenou na řešení geotechnických úloh do 7. ročníku soutěže společnosti Fine. Na první tři místa v kategorii bakalářských i diplomových prací čekají finanční odměny.

Zasílat své diplomové práce v oblasti sanace a rekonstrukce staveb můžete do 10. října do 7. ročníku soutěže Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péči o památky. Prvním třem místům bude udělena odměna v řádu tisíců korun.

První ročník soutěže pro bakalářské a magisterské studenty vyhlásila společnost Eurovia CS. Do 31. ledna 2014 můžete v pracovních skupinách odevzdávat projekty v podobě návrhů městského mobiliáře. Všechny soutěžící týmy obdrží věcné a finanční ceny, hlavní výhrou je pracovní stáž v Eurovia France.

diplomovou prací v oblasti odpadového hospodářství mohou studenti soutěžit o Cenu Karla Velka, která měla letos svůj 15. ročník.

Letos se devátým rokem konala soutěž Student GIS Projekt pro studenty, kteří pracují na bakalářských, diplomových a disertačních pracích z oblasti GIS a využívají technologie Esri nebo ENVI. Soutěžící prezentují své projekty na závěrečné konferenci, kde jsou zvoleny nejlepší příspěvky.

Druhý ročník studentské soutěže Active House Award společnosti Velux ČR byl letos zaměřen na návrhy projektů udržitelných staveb v aktivním standardu.

Společenské vědy, ekonomie

Soutěže jsou vypisovány samozřejmě také pro různé společenskovědní oblasti a ekonomická témata. Pro každou ze společenských a humanitních disciplín sice samostatnou soutěž nenajdeme, ale to si studenti mohou vynahradit ve  všeobecných soutěžích, o kterých bude řeč níže.

Do 2. kola soutěže Laboratoř Evropské unie bylo letos možné přihlásit svoji diplomovou práci řešící aktuální tématiku Evropské unie. Sylaby 10 nejlepších prací budou zveřejněny ve sborníku a mezi první trojici nejlepších autorů se rozpočítá 1 500 eur.

Do 7. ročníku Soutěže o nejlepší bakalářskou, diplomovou nebo disertační práci na téma filantropie se tento rok mohly zapojit diplomové, bakalářské, ročníkové nebo dizertační práce týkající se filantropie, dobrovolnictví nebo neziskového sektoru.  Finanční ceny se udělují v podobě stipendia na vybrané vzdělávací aktivity.

30. září se uzavírají přihlášky do soutěže Nadačního fondu pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví o nejlepší diplomovou či disertační práci z oboru komerčního pojišťovnictví nebo oboru úzce souvisejícího. První tři místa čeká finanční odměna.

S přihláškou naopak není kam spěchat u soutěže magisterských a bakalářských prací sekce Rozvojovka Člověka v tísni zabývajících se globálními problémy a rozvojové spolupráce. Přijímají se až do 15. ledna 2015. Vítěze čekají odměny věnované týdeníkem Respekt a Centrem Fotoškoda.

Agentura CzechTourism letos uspořádala 2. ročník soutěže o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci na téma marketing destinací a produkty v cestovním ruchu. Vítězové v obou kategoriích získali neplacené stáže.

Do 13. ročníku soutěže České ekonometrické společnosti se mohli tento rok hlásit autoři bakalářských a diplomových prací z oblasti teoretické ekonomie.

Město Sezimovo Ústí vyhlašuje každoročně Cenu Edvarda Beneše pro autory seminárních a diplomových prací z historie 20. století nebo sociologie. Letos se konala již po osmnácté a vítězové získali finanční odměny.

Umělecké obory

Utkat se o často prestižní ceny mohou i umělecké projekty.

Autoři jakékoliv studentské práce z oblasti designu a vizuální kultury se mohou ucházet o Národní cenu za studentský design. Mezi kategorie patří architektura, vizuální komunikace, nábytek, oděv, obuv a doplňky, sklo a mnoho dalších.

Soutěž pro studenty vypisuje rovněž Česká společnost pro hudební vědu. V letošním roce se mohly účastnit písemné práce s charakterem odborného textu v oboru hudební věda. První tři místa budou oceněna finančním cenou a vítězi bude nabídnuta možnost publikovat v časopise Muzikologické fórum.

Studenti neuměleckých středních a vysokých škol mohou zkusit své štěstí v soutěži Winston Econ Art v kategorii fotografie, grafika nebo film.

Čtyři ročníky má za sebou soutěž Talent designu, v níž soutěží studentské návrhy v kategoriích produktový design, průmyslový design, fashion design a architektura a interiér. Nejlepší návrhy si odnášejí finanční a věcné ceny.

Česká společnost pro filmová studia každoročně uděluje cenu Iluminace roku autorovi nejlepší filmovědné bakalářské a diplomové práce. Příjem nominací obvykle probíhá do 30. září daného roku.

Pro (téměř) všechny obory

Nenašli jste „svou“ soutěž? Zalovte ještě mezi projekty pořádanými bez rozdílu oboru nebo s tak širokým spektrem témat, že si vyberou studenti napříč různými obory.

Letos se uzavřel 9. ročník Ceny Františka Egermayera za nejlepší studentské práce v oblasti kvality a systémů jejího řízení, v systémech ochrany životního prostředí, v systémech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i v oblasti péče o kvalitu života našich občanů včetně ochrany jejich zájmů. Soutěže se mohou účastnit středoškolské odborné práce, bakalářské a absolventské práce, diplomové a disertační práce. Vítěz v každé kategorii obdrží plaketu, účast na vybrané odborné akci České společnosti pro jakost zdarma, věcný dar a prezentaci v časopisu Perspektivy kvality.

Třetí ročník má letos za sebou soutěž Technology Cup. Soutěžní kategorie sahají od informačních a komunikačních technologií, elektroniky či strojírenství přes medicínu nebo zemědělství až po humanitní vědy i architekturu. Kromě předepsaných témat si můžete vytvořit své vlastní podle základních kritérií. Hlavní výhrou jsou služby, podpora a finanční příspěvek celkem v hodnotě 100 000 Kč pro nejlepší nápad či zpracování. Vedle toho nejlepších sto prací získá finanční a věcné výhry, stipendia, možnost praxí a stáží nebo podporu pro uplatnění nápadu do praxe.

Nakladatelství Academia ve 2. ročníku své soutěže pro české studenty a absolventy vydá na vlastní náklady nejlepší rukopis magisterské práce. Rukopisy v kategoriích vědy o živé přírodě a chemické vědy, vědy o neživé přírodě, humanitní a společenské vědy přihlašují katedry/vedoucí a letos máte ještě šanci – do 15. října.

Ceny za studentské práce i mimořádné studijní úspěchy, ale také množství stipendií nabízí nejstarší česká nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Některé z nich jsou vázány na konkrétní obor, jiné jsou otevřeny studentům bez rozdílu oboru.

Zajímavým novým projektem jsou bezesporu Diplomky na stojáka, které chtějí dát studentům prostor veřejně prezentovat jejich práce před širším publikem. Do 31. října se přijímají přihlášky všech studentů s bakalářskou, diplomovou i disertační prací z ekonomické, společenskovědní, technické a přírodovědní oblasti. Nejzajímavější práce představí studenti na veřejných obhajobách a výherci z každé kategorie si odnesou 10 000 Kč na studijní cestu a zajištěna jim bude i publicita na zpravodajském serveru IHNED.

…vysoké školy

Soutěže o nejlepší práce, ocenění za studijní výsledky či různá stipendia lze najít v zásadě na každé veřejné i soukromé vysoké škole. Většinou jsou určeny vlastním studentům, ale na některé soutěže se toto omezení nevztahuje. Jedná se například o soutěž o nejlepší urbanistický projekt, kterou už 14. rokem pořádá Ústav prostorového plánování FA ČVUT. Přihlásit lze semestrální, ročníkové a bakalářské práce zapsané v daném akademickém roce jako urbanistický projekt. Hlásit se můžete ještě do 30. října.

Interních ocenění, jak už bylo řečeno, je velké množství. Není proto od věci prostudovat stránky fakulty nebo nástěnky a zjistit, co všechno škola pořádá – zde proto jen malá ochutnávka.

Na Univerzitě Karlově se setkáte jak s univerzitními, tak fakultními cenami. Mezi univerzitní patří Bolzanova cena udělovaná v kategorii společenskovědní, přírodovědné a lékařské či Cena rektora pro nejlepší absolventy. Pokud jde o fakultní ceny, například Právnická fakulta uděluje Cenu Leopolda Heyrovského, 1. lékařská fakulta Cenu Jana Opletala, Filozofická fakulta Cenu Jana Palacha, Fakulta sociálních věd Cenu Josefa Vavrouška. Přehled všech fakultních cen či stipendií za nejlepší práce či mimořádné studijní nebo vědecké výsledky naleznete zde.

Rozsáhlou „sbírkou“ cen disponuje i Masarykova univerzita. Ceny rektora se předávají za vynikající disertační práce a nejlepším studentům doktorských a magisterských programů. Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty uděluje Cenu G. A. Lindnera, Ekonomicko-správní fakulta vyhlašuje Cenu děkana, stejně tak Fakulta informatiky, Fakulta sociálních studií vypisuje soutěž I. A. Bláhy. Studenti Ústavu hudební vědy FF se mohou zúčastnit soutěže časopisu Musicologica.

Z ocenění Českého vysokého učení technického jmenujeme soutěž Zvoníčkovy nadace na Fakultě strojní nebo Cenu Prof. Ing. Dr. Jaroslava Vlčka, DrSc., na Fakultě dopravní.

Česká zemědělská univerzita oceňuje absolventy magisterského studia Cenou ministra zemědělství nebo Cenou rektora za vynikající diplomovou práci, další ceny jsou připraveny pro absolventy doktorských programů a bakalářské studenty.

Na Univerzitě Tomáš Bati je například odměňována nejlepší diplomová práce Cenou rektora, diplomové práce v angličtině mohou získat Cenu Nadace Tomáše Bati, diplomové práce zaměřené na Zlínský region pak Cenu primátora města Zlína.

Vysoká škola chemicko-technologická uděluje Cenu rektora za mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji nebo Cenu Unipetrolu nejlepším doktorským pracím.

Vysoká škola ekonomická vypisuje soutěž ESOP (Excelentní studentská odborná práce) pro seminární, bakalářské a diplomové práce.

Ze soutěží studentů soukromých vysokých škol pro představu uvádíme soutěž studentských odborných prací BIVŠ nebo Cenu rektora VŠEM o nejlepší odbornou práci.

na co se zaměřit

·         jaké jsou termíny: Samozřejmě pečlivě sledujte termíny. Většinou platí jeden souhrnný termín, jinde existuje zvláštní termín na zaslání přihlášky a druhý pro samotné odevzdání práce. Uzávěrky často bývají v letních měsících nebo začátkem podzimu, takže množství ze zde představených soutěží se pro letošek již uzavřelo. Vzhledem k počtu ročníků většiny z nich můžete ale směle očekávat vypsání i příští rok – sledujte proto stránky pořadatele a aktuality, protože přesunutí termínu nemusí být výjimkou.

·         jaké jsou náležitosti zapojení do soutěže: Vedle odevzdání práce v předepsaném formátu (může přitom jít o elektronické, ale také fyzické předání práce) je zpravidla třeba vyplnit přihlášku. Někdy je vyžadováno například i doporučení vedoucího práce, posudky na práci a podobně.

·         kdo práci přihlašuje: Zatímco u některých soutěží se můžete hlásit sami a maximálně přiložit doporučení vedoucího práce, jinde je nutné, aby vás přihlašoval přímo vedoucí práce, příslušná základní součást (katedry, ústavy, instituty…) či fakulta. Vybrané soutěže dovolují obojí.

·         jaké jsou poplatky: V některých případech počítejte s ne zcela zanedbatelným vstupním poplatkem – vyplatí se proto zvážit, zda chce soutěž jen tak zkusit, nebo máte opravdu zájem se zúčastnit.

·         jaké jsou dodatečné podmínky: Odevzdání kvalitní práce s patřičnými náležitostmi nemusí vždy stačit. Některé soutěže například vrcholí závěrečnou konferencí, kde musíte své projekty navíc také představit.

Ještě nemám ani téma…

Pokud jste teprve na začátku psaní své závěrečné či jiné větší práce a nemáte ještě ani téma, nebojte se už nyní na účast v soutěži pomýšlet. Máte-li vědecké ambice, stojíte o stáž či rovnou místo ve vybrané společnosti nebo si zkrátka budete chtít u své práce potvrdit, že za něco stojí, jsou pro vás tyto soutěže to pravé a vyplatí se účast v nich plánovat dopředu. Inspirujte se vítěznými pracemi z minulých ročníků, vybírejte téma s ohledem na potřeby své vysněné firmy – už samotná představa pozdějšího zapojení do soutěže vám může pomoci zvýšit kvalitu práce. O motivaci plynoucí z často vysokých finančních odměn ani nemluvě.

U některých firem si dokonce můžete také téma své práce vybrat a při zpracování využívat poskytnuté materiály nebo přímo konzultace. Tyto nabídky se ne vždy pojí se soutěžemi, ale často vám mohou otevřít dveře pro pozdější uplatnění v dané společnosti. Uvedenou možnost dává například společnost Albert, ABB nebo WITTE Automotive a mnohé další – stačí zapátrat nebo se firmám sami nabídnout.

Víte o zajímavé soutěži či projektu, který jsme nezmínili? Máte další tipy pro využití závěrečných a jiných prací? Napište nám na info@seminarky.cz.

 

25.9.2013


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit